Звіт про здійснення державної регуляторної політики

Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області у 2016 році

Згідно з вимогами статті 14 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.03.2004 № 152-р «Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади» Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області оприлюднює інформацію про здійснення державної регуляторної політики за 2016 рік.

Протягом 2016 року Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області особлива увага приділялася здійсненню державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.

Впровадження регуляторної політики в районі спрямовано на виконання завдань державної стратегії щодо стабілізації економіки шляхом активного розвитку стосунків між владою, бізнесом та суб’єктами господарювання.

За звітний період проведено повторне відстеження регуляторного акта «Про затвердження Положення та Регламенту  Центру надання адміністративних послуг при Києво-Святошинській районній державній адміністрації», звіт оприлюднено в районній газеті «Новий день» від 20.08.2016 № 32 (9250).

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області постійно дотримується єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів, належним чином проводиться аналіз регуляторного впливу при підготовці проектів регуляторних актів, ведеться робота з планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів та внесення, у разі потреби, до плану відповідних змін.

З метою підвищення прозорості здійснення відстеження результативності дії регуляторних актів та визначення оцінки і контролю за їх впровадженням, Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області затверджено та розміщено на офіційному веб-сайті реєстр власних регуляторних актів із наведенням інформації про строки їх відстеження, який включає 1 регуляторний акт.

Розроблено та затверджено план підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2017 рік.

План-графік здійснення заходів із відстеження результативності діючих регуляторних актів, реєстр власних регуляторних актів Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області опубліковувались у районній газеті «Новий день» та направлялись департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації.

Протягом 2016 року Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області особлива увага приділялася здійсненню державної регуляторної політики, недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти, ефективне запровадження діючих регуляторних актів, забезпечення публічного обговорення між райдержадміністрацією та суб’єктами господарювання в ході розробки та прийняття регуляторних актів.

   

Заступник голови адміністрації                      (підпис)                     М.Г. Лєзнік