18.09.2017
УВАГА! В адмінбудівлі Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області з 18.09.2017 відновлено пропускний режим. Просимо відвідувачів при собі мати документ, що посвідчує особу


КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА                                       КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА

  РАЙОННА ДЕРЖАВНА                                           РАЙОННА РАДА  

     АДМІНІСТРАЦІЯ                                                    КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                       

    КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                               VII СКЛИКАННЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

     

15 вересня 2017 року                                                             № 619/93

м. Київ

Про затвердження Положення про організацію пропускного режиму та охорони в адміністративній будівлі, де розташована  Києво-Святошинська

районна державна адміністрація Київської області

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Закону України «Про охоронну діяльність», Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 (із наступними змінами), з метою визначення порядку доступу до адміністративної будівлі, яка належить Києво-Святошинській районній раді Київської області за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 126, та в якій розташована Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області:

1. Затвердити Положення про організацію пропускного режиму та охорони в адміністративній будівлі, де розташована Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області (далі–Положення), що додається.

2. Відділу персоналу та організаційної роботи Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області довести до відома працівників райдержадміністрації та персоналу охорони адміністративної будівлі Положення й забезпечувати ознайомлення з Положенням новопризначених працівників.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

Голова адміністрації

підпис     М.М. Смірнова

 

                       Голова районної ради

                       підпис   В.Е. Гедульянов


ПОЛОЖЕННЯ

про організацію пропускного режиму та охорони

в адміністративній будівлі, де розташована  Києво-Святошинська

районна державна адміністрація Київської області

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про організацію пропускного режиму та охорони в адміністративній будівлі, де розташована Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області (далі - Положення), розроблено на підставі Закону України «Про охоронну діяльність» та Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  18 грудня 2013 року № 939 (із наступними змінами) та визначає порядок доступу до адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, проспект Перемоги,  126 (далі – адмінбудівля) працівників та відвідувачів, працівників медичних, аварійних служб та служб екстреної допомоги, представників засобів масової інформації, а також в’їзд транспортних засобів на прилеглу до адмінбудівлі територію та виїзд з неї.

1.2. Пропускний режим у адмінбудівлі, де розташована                                         Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області (далі – райдержадміністрація), встановлюється з метою збереження матеріальних цінностей, недопущення безконтрольного проходу, проникнення в приміщення сторонніх осіб, несанкціонованого витоку інформації, викрадення документів, майна тощо.

1.3. З настанням особливого періоду вводиться в дію мобілізаційний план, та приміщення беруться під цілодобову охорону і оборону з тимчасовою втратою юридичної сили даного Положення. 

Райдержадміністрація проваджує діяльність, пов’язану з державною таємницею відповідно до норм чинного законодавства України. Відповідальність за облік та зберігання матеріальних носіїв секретної інформації (далі - МНСІ) та забезпечення режиму секретності покладається  на сектор взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної, оборонної роботи адміністрації.  

1.4. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

пропускний режим - установлений у межах об'єкта охорони порядок, який забезпечується комплексом організаційно-правових та інженерно-технічних заходів, що здійснюються з метою виключення можливості безконтрольного переміщення осіб, транспортних засобів і майна на об'єкт та з об'єкта охорони;

персонал охорони - працівники, які безпосередньо виконують функції з охорони адмінбудівлі відповідно до свого кваліфікаційного рівня.

1.5. Відповідальність за організацію пропускного режиму та охорони в адміністративній будівлі, де розташована Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області, покладається на керівника апарату                     Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області та відділ фінансово-господарського забезпечення Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

2. Організація пропускного режиму

2.1. Вхід до (вихід з) адмінбудівлі, де розташована райдержадміністрація, здійснюється у робочий час (робочі дні) через центральний вхід та установлений на першому поверсі адмінбудівлі турнікет (пост персоналу охорони).

Під час здійснення своїх повноважень щодо пропуску осіб в адмінбудівлю персонал охорони керується чинним законодавством України, Договором про надання послуг з охорони об’єктів та цим Положенням.

2.2. Особи, які працюють на постійній основі в райдержадміністрації, Києво-Святошинській районній раді Київської області, народні депутати України, помічники народних депутатів, працівники правоохоронних та контролюючих органів, депутати Київської обласної ради, Києво-Святошинської районної ради Київської області, керівники органів місцевого самоврядування Києво-Святошинського району Київської області, керівники комунальних підприємств, установ та організацій Києво-Святошинської районної ради Київської області допускаються до адмінбудівлі за службовими посвідченнями, виданими в установленому порядку.

2.3. Усім громадянам надається вільний доступ до службових приміщень першого, другого та третього поверхів райдержадміністрації (за винятком приміщення сектору взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної, оборонної роботи адміністрації, яке є режимним) при пред’явленні документа, що посвідчує особу, після внесення черговим працівником персоналу охорони відповідної інформації про відвідувача до Журналу реєстрації відвідувачів (додаток 1), крім осіб, зазначених у пункті 2.2. цього Положення.

Реєстрація в’їзду автотранспорту на прилеглу до адмінбудівлі територію та виїзду з неї здійснюється черговим працівником персоналу охорони в Журналі реєстрації в’їзду/виїзду транспорту (додаток 2), крім автотранспорту керівництва Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, Києво-Святошинської районної ради Київської області та працівників райдержадміністрації.

2.4. Представники засобів масової інформації допускаються до адмінбудівлі за редакційними посвідченнями штатного або позаштатного журналіста чи оператора.

У разі необхідності фото-, відео- та звукозапису відповідна апаратура вноситься в адмінбудівлю з дозволу керівництва райдержадміністрації, крім апаратури представників засобів масової інформації, які виконують редакційні завдання, пов’язані з фото- або відеозйомкою, звукозаписом.

2.5. Працівники медичних, аварійних служб та служб екстреної допомоги допускаються до адмінбудівлі у разі отримання персоналом охорони підтвердження їх виклику до адмінбудівлі та у разі виникнення надзвичайної ситуації.

2.6. У разі проведення в адмінбудівлі господарських та будівельних робіт, нарад, семінарів, проходження особами практики чи стажування відповідальні від райдержадміністрації за проведення зазначених заходів посадові особи надають працівникам служби охорони списки відповідних осіб. Доступ таких осіб до адмінбудівлі здійснюється персоналом охорони після звірки відомостей.

Контроль за перебуванням у адмінбудівлі робітників, що виконують господарські та будівельні роботи, покладається на керівника апарату райдержадміністрації та відділ фінансово-господарського забезпечення райдержадміністрації.

2.7. Доступ на об’єкт охорони іноземних делегацій, груп дозволяється лише за рішенням голови райдержадміністрації у присутності посадової особи райдержадміністрації, відповідальної за прийом і проведення роботи з ними. Під час прийому і роботи з іноземцями забороняється залишати їх без супроводжуючих осіб.

2.8. Перебування працівників райдержадміністрації у приміщенні здійснюється відповідно до режиму праці, встановленого Правилами внутрішнього трудового розпорядку, затвердженими відповідно до норм чинного законодавства України. З 19.00 до 07.00 пропуск осіб до адмінбудівлі заборонено, усі входи зачиняються. Присутність на робочому місці працівників у неробочий час можлива лише на підставі дозволу керівництва райдержадміністрації.

Чергування в приміщенні райдержадміністрації у неробочі та святкові дні проводиться працівниками райдержадміністрації згідно з графіком, затвердженим головою райдержадміністрації.

Перебування відвідувачів в адмінбудівлі після закінчення робочого часу та у неробочі і святкові дні забороняється.

2.9. Персоналу охорони забороняється пропускати до адмінбудівлі осіб у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, з тваринами, транспортними засобами, у стані, що ображає людську гідність, з легкозаймистими, вибухонебезпечними, отруйними речовинами, колючо-ріжучими предметами, з валізами та господарськими сумками, що перевищують розмір ручної поклажі.

Працівникам адміністрації та відвідувачам забороняється входити до адмінбудівлі зі зброєю, боєприпасами і спецзасобами (за винятком представників правоохоронних органів та спецслужб).

2.10. Внесення матеріальних цінностей до адмінбудівлі та їх винос, а також заміна меблів, устаткування, інвентарю, проводки електромережі і зв’язку дозволяється лише в присутності відповідального працівника відділу фінансово-господарського забезпечення райдержадміністрації.

2.11. В адмінбудівлю дозволяється вхід із жіночими сумками, дипломатами, папками, але якщо у персоналу охорони є підозра щодо пронесення до адмінбудівлі зброї, вибухівки тощо, вони у ввічливій формі пропонують співробітнику або відвідувачу пред’явити ручну поклажу.

У разі спроби входу особи (осіб) до адмінбудівлі без дотримання вимог цього Положення та ігнорування законних вимог персоналу охорони останній має право вжити до такого порушника (порушників) заходи впливу, передбачені чинним законодавством України.

3. Порядок утримання, здавання під охорону

та приймання службових приміщень

3.1. Працівники райдержадміністрації зобов'язані:

підтримувати службові приміщення і майно, яке в них знаходиться, у належному санітарному, протипожежному й технічному стані;

дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи з технічним обладнанням і побутовими приладами, а також правил пожежної безпеки;

сприяти охороні приміщень і майна, запобігати його пошкодженню або розкраданню;

не залишати кабінети відкритими без нагляду на тривалий час.

3.2. Після закінчення робочого дня працівники райдержадміністрації повинні перевірити зачинення вікон, відключення від електромережі технічної апаратури, вимкнення освітлювальних приладів, замкнути на ключ вхідні двері.

3.3. Після закінчення робочого дня службові приміщення співробітників зачиняються. Всі ключі повинні знаходитись у чергового працівника персоналу охорони у спеціально відведеному місці, з відміткою у спеціальному журналі.

3.4. У разі виявлення порушення цілісності дверного замка (з ознаками злому), приміщення відкривається комісією у складі чергового працівника персоналу охорони, відповідальної особи  райдержадміністрації або працівника даного кабінету, про що складається відповідний акт.

3.5. Якщо після відкривання службового приміщення (без ознак злому) працівник райдержадміністрації виявив відсутність (крадіжку) майна або його пошкодження, викрадення інформації з обмеженим доступом, він зобов’язаний негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника та керівника апарату райдержадміністрації. Рішення про призначення службового розслідування за фактом крадіжки або пошкодження майна приймає голова райдержадміністрації.

3.6. Прибирання приміщень загального користування, території внутрішнього двору та службових приміщень райдержадміністрації проводиться щоденно. Прибиральниці під час роботи відповідають за  збереження всіх матеріальних цінностей, які наявні у службових приміщеннях.

Прибирання приміщень, які перебувають під охоронною сигналізацією (режимного приміщення), здійснюється лише в присутності відповідальної посадової особи даного кабінету.

3.7. Ключі від центрального входу, входу з внутрішнього двору та службових приміщень адмінбудівлі зберігаються у чергового працівника персоналу охорони і передаються при прийомі-передачі чергування.

Ключами від центрального входу та входу з внутрішнього двору користується виключно персонал охорони.

3.8. Двері горищ та підвальних приміщень тримають зачиненими, а ключі від них зберігаються на посту персоналу охорони. Проходи до дверей цих приміщень мають бути вільними. У разі виникнення надзвичайних ситуацій відчинення дверей забезпечує черговий працівник персоналу охорони.

3.9. Персонал охорони відповідно до укладеного договору періодично здійснює зовнішній огляд приміщень, які перебувають під охороною.

У разі виникнення під час обходу ознак пожежі, затоплення, технологічної аварії черговий персоналу охорони негайно  вживає заходів оперативного реагування та доводить інформацію до відома керівництва адміністрації.

3.10. Порядок прийому-передачі під охорону режимних приміщень визначається окремо відповідальним за РСО райдержадміністрації відповідно до законодавства у сфері охорони державної таємниці.  

Керівник апарату адміністрації                      підпис                         О.Д. Горін

Керуюча справами ради                                 підпис                        В.І. Кацап


Додаток 1

до Положення про організацію охорони та пропускного режиму в адміністративній будівлі, де розташована Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

ЖУРНАЛ

РЕЄСТРАЦІЇ ВІДВІДУВАЧІВ

з/п

Дата

Прізвище, ім’я та по батькові відвідувача

Документ, що посвідчує особу

До якої посадової особи прибув відвідувач, номер кабінету

Час відвідання

1

2

3

4

5

6

            

Керівник апарату адміністрації                 підпис                       О.Д. Горін

Керуюча справами ради                            підпис                          В.І. Кацап


Додаток 2

до Положення про організацію охорони та пропускного режиму в адміністративній будівлі, де розташована     Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

ЖУРНАЛ

РЕЄСТРАЦІЇ  В’ЇЗДУ/ВИЇЗДУ АВТОТРАНСПОРТУ

з/п

Дата

Час в’їзду

Державний номер та марка автомобіля

Час виїзду

1

2

3

4

5

Керівник апарату адміністрації                 підпис                          О.Д. Горін

Керуюча справами ради                             підпис                        В.І. Кацап

 


Назад