29.03.2017
Я МАЮ ПРАВО
Я МАЮ ПРАВО З метою підвищення правової освіти населення, підтримки всеукраїнського проекту «Я маю право» Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області інформує.
Права та свободи людини і громадянина в Україні викладено у ІІ розділі Конституції України. Власне кажучи, саме гарантованість будь-якою державою захисту прав і свобод людини і громадянина, їх офіційне визнання є безумовною передумовою створення та функціонування суверенної, незалежної, демократичної та соціальної держави. Конституційні права і свободи в Україні гарантуються і не можуть бути скасовані (стаття 22 Основного Закону). Усі громадяни є рівними перед законом, мають право на життя, свободу та особисту недоторканість, недоторканість житла, таємницю листування, свободу думки і слова, а також право на свободу об`єднання у політичні партії та громадські організації, що є добровільними формуваннями, які створені на основі єдності інтересів для реалізації своїх прав і свобод.
Кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатись своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Громадяни України мають право брати участь в управлінні державними справами, а також займатись підприємницькою діяльністю, яка не заборонена законом. Кожен має право на працю і на відпочинок, на охорону здоров’я,  медичну допомогу і медичне страхування. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах.
Звичайно, права недостатньо проголосити і визнати, необхідно створити певні механізми реалізації цих прав, оскільки їх забезпечення є однією з найважливіших ознак правової держави. Формування сталого переконання непорушності прав і свобод, рівності і свободи є фундаментом  справедливості, демократизму і гуманізму на державному рівні.
В Україні проблема забезпечення прав і свобод людини набула особливого значення, адже саме останнім часом відбулися бурхливі процеси становлення громадянського суспільства. У свою чергу громадянське суспільство є першоосновою для створення правової держави у тому, що воно виражає і захищає приватні інтереси своїх членів, охороняє їх від надмірного тиску з боку держави. При цьому варто пам’ятати, що «усвідомлення права розвиває усвідомлення обов'язку. Загальний закон — це свобода, яка закінчується там, де починається свобода іншого» (В.Гюго).  
Районна державна адміністрація сприяє інститутам громадянського суспільства у здійсненні їх діяльності, спрямованих на забезпечення прав і свобод людини і громадянина, а також реалізації громадянами  конституційного  права  на участь в управлінні державними справами. Зокрема, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», розпорядженням голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації від 09.03.2017 № 166 затверджено новий склад громадської ради при Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області. Громадська рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.
Основними завданнями громадської ради є:
- сприяння реалізації  громадянами  конституційного  права  на участь в управлінні державними справами;
- здійснення  громадського  контролю за  діяльністю органу;
- сприяння врахуванню органом громадської думки  під час формування та реалізації державної  політики.
Впевнені, що слушні пропозиції інститутів громадянського суспільства допоможуть районній державній адміністрації у вирішені питань, які мають важливе суспільне значення.

Назад