20.03.2012
Положення про стипендію голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації за високі спортивні досягнення 2012 року
Положення про стипендію голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації за високі спортивні досягнення 2012 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації» (із наступними змінами), «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про фізичну культуру і спорт», указів Президента України «Про державну підтримку фізичної культури і спорту в Україні» та «Про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту», Києво-Святошинської районної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012 рік, з метою відзначення кращих спортсменів та фахівців у галузі фізичної культури та спорту Києво-Святошинського району:

1. Затвердити Положення про стипендію голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації за високі спортивні досягнення 2012 року, що додається.

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації здійснювати фінансування видатків на виплату стипендії голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації за високі спортивні досягнення, за рахунок асигнувань, передбачених у районному бюджеті на реалізацію Києво-Святошинської районної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012 рік.

3. Розпорядження набирає чинності з моменту опублікування.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Іскоростенського А. М.

Голова адміністрації О. В. Заєць

ПОЛОЖЕННЯ

про стипендію голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації за високі спортивні досягнення 2012 року

1. Стипендія голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації за високі спортивні досягнення 2012 року (далі - Стипендія) призначається кращим спортсменам та фахівцям у галузі фізичної культури та спорту, які є жителями району, з метою стимулювання їх до успішних виступів на спортивній арені, відзначення особистого вагомого внеску в розвиток фізичної культури і спорту в районі тощо.

2. Стипендія призначається:

1) спортсменам, які мають у 2011 році високі досягнення на обласному, всеукраїнському, європейському або світовому рівнях в особистому чи командному заліку, в т. ч. з паралімпійських та дефлімпійських видів спорту ;

2) фахівцям - тренерам відповідно до їх особистого внеску у підготовку спортсменів, які мають у 2011 році високі досягнення на обласному, всеукраїнському, європейському або світовому рівнях.

2.1. Під високими спортивними досягненнями слід розуміти зайняття спортсменом призових місць (І, ІІ або ІІІ) у змаганнях обласного, всеукраїнського, європейського, світового рівнів або олімпійських (паралімпійських або дефлімпійських) ігор.

3. Стипендія призначається щорічно за результатами попереднього року розпорядженням голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації на підставі рішення комісії з розгляду питань щодо призначення стипендії голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації за високі спортивні досягнення.

4. Стипендія голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації за високі спортивні досягнення призначається відповідно до рівня спортивних результатів у розмірах:

4.1. призерам чемпіонатів, першостей, кубків обласного рівня при умові виступу спортсмена за Києво-Святошинський район у відповідності до зайнятого місця:

І місце - 150,0 грн.,

ІІ місце - 100,0 грн.,

ІІІ місце - 50,0 грн.;

4.2. призерам чемпіонатів, першостей, кубків всеукраїнського рівня при умові виступу спортсмена за Київську область у відповідності до зайнятого місця:

І місце - 250,0 грн.,

ІІ місце - 200,0 грн.,

ІІІ місце - 150,0 грн.;

4.3. призерам чемпіонатів, першостей, кубків європейського рівня при умові виступу спортсмена за Україну у відповідності до зайнятого місця:

І місце - 350,0 грн.,

ІІ місце - 300,0 грн.,

ІІІ місце - 250,0 грн.;

4.4. призерам чемпіонатів, першостей, кубків світового рівня при умові виступу спортсмена за Україну у відповідності до зайнятого місця:

І місце - 450,0 грн.,

ІІ місце - 350,0 грн.,

ІІІ місце - 300,0 грн.;

4.5. призерам олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських ігор при умові виступу спортсмена за Україну у відповідності до зайнятого місця:

І місце - 1000,0 грн.,

ІІ місце - 800,0 грн.,

ІІІ місце - 600,0 грн.

5. Стипендія виплачується щомісяця з дня її призначення до закінчення календарного року.

6. Стипендія виплачується відділом у справах сім'ї, молоді та спорту Києво-Святошинської райдержадміністрації на виконання Києво-Святошинської районної Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2012 рік.

7. Висунення кандидатів на здобуття Стипендії здійснюється у відповідності до цього положення за заявою претендента та на підставі поданих ним відповідних документів.

8. Про висунення своєї кандидатури на здобуття стипендії голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації за високі спортивні досягнення претендентом подається у відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації не пізніше, ніж за тиждень до дня проведення засідання комісії з розгляду питань щодо призначення стипендії голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації за високі спортивні досягнення, заява та пакет документів, а саме:

- заява претендента щодо призначення Стипендії;

- автобіографія претендента на здобуття Стипендії із зазначенням своїх спортивних досягнень;

- інші документи та їх копії, що засвідчують спортивні досягнення претендента;

- копія паспорту;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Копії документів, у відповідності з чинним законодавством, завіряються печаткою відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Києво-Святошинської райдержадміністрації.

9. З метою проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення Стипендії утворюється комісія з розгляду питань щодо призначення стипендії голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації за високі спортивні досягнення (далі - Комісія).

Відповідно до покладених на неї завдань та за наявності фінансування видатків, передбачених у районному бюджеті на виплату Стипендії, Комісія розглядає заяви претендентів щодо призначення Стипендії, проводить конкурсний відбір кандидатів.

У разі збільшення асигнувань з районного бюджету на виплату Стипендії, Комісія правомочна провести повторне засідання щодо розгляду додаткових кандидатур на здобуття стипендії голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації за високі спортивні досягнення.

Комісія утворюється у складі голови Комісії, заступника голови Комісії, секретаря та членів Комісії.

Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації. Члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Засідання Комісії проводить її голова або за дорученням голови Комісії його заступник.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.

Рішення Комісії про висунення кандидатів на призначення Стипендії приймається таємним голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписує голова або його заступник, що веде засідання.

Рішення Комісії є підставою для підготовки проекту розпорядження голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації про призначення Стипендії.

Організаційне та матеріальне забезпечення роботи Комісії здійснює відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Києво-Святошинської райдержадміністрації.

10. Інформація про призначення стипендії може бути опублікована в районній газеті «Новий день» та інших засобах масової інформації.

11. Розпорядження голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації про призначення Стипендії є підставою для її щомісячної виплати терміном до кінця календарного року. Після закінчення цього терміну стипендіат має право на повторне висунення своєї кандидатури на призначення Стипендії.

12. Фінансування видатків, пов'язаних з виплатою Стипендії, здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених у районному бюджеті на реалізацію Києво-Святошинської районної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012 рік.

13. Позбавлення стипендіата Стипендії може бути здійснено головою Києво-Святошинської районної державної адміністрації за поданням відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Києво-Святошинської райдержадміністрації в разі зміни місця реєстрації спортсмена або тренера, дискваліфікації спортсмена.

Керівник апарату адміністрації О. А. Митрофанов


Назад