09.08.2012
Правила пожежної безпеки у лісах
Правила пожежної безпеки у лісах Києво-Святошинське управління МНС України в Київській області інформує, що з настанням теплої та сухої погоди різко підвищується ймовірність виникнення лісових пожеж.
У зв’язку з цим нагадуємо громадянам, що планують проводити вільний час на території державного лісового фонду про необхідність суворого дотримання Правил пожежної безпеки в лісах України.
Лісовий фонд України є високопожежонебезпечним об’єктом. Охорона його від пожеж – моральний обов’язок кожного громадянина.
Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
1. Розведення багать у лісі (крім тих, що пов'язані з технологіч¬ними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях).
2. Заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що вико¬ристовуються для лісогосподарської мети.
3. Відвідування населенням хвойних насаджень при 5-му класі пожежної небезпеки (надзвичайна небезпека) за умовами погоди.
4. Палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки, витру¬шувати з люльок гарячий попіл, крім місць, що обладнані для цієї мети.
5. Залишати у непередбачених для цього місцях лісу обмащене, просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речови¬нами ганчір'я тощо.
6. Заправляти пальним у лісі паливні баки під час роботи двигуна.
7. Експлуатувати машини та інші механізми з несправною па¬ливною та іскрогасною системою.
8. Палити або користуватися відкритим вогнем під час прове¬дення робіт з паливно-мастильними матеріалами (переливання паль¬ного, заправлення двигунів тощо).
9. Використовувати на полюванні пижі, виготовлені з горючих або здатних тліти матеріалів.
10. Розміщувати ближче ніж за 100 м від стіни хвойного лісу, 50 м - мішаного, 20 м - листяного склади паливно-мастильних та інших горючих матеріалів, автозаправні станції та вогненебезпечні вироб¬ництва, смітники, житлові і виробничі приміщення
У випадку існуючого ближчого за відстанню розміщення названих об'єктів від стіни лісу здійснювати додаткове протипожежне облашту¬вання цих об'єктів.
11. Випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісово¬го фонду, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу (у тому числі проводити сільськогосподарські пали).
12. Залишати під час будівництва доріг, газопроводів, нафтоп¬роводів, мереж електропередачі, зв'язку, радіофікації, інших комуні¬кацій та об'єктів деревні залишки і горючі матеріали.
13. Звалювати та спалювати у лісових насадженнях сміття, буд¬івельні залишки, побутові та горючі відходи тощо.
В разі виникнення пожежі необхідно негайно повідомляти про це лісогосподарські підприємства, територіальні підрозділи МНС України, місцеві органи влади.
Нагадуємо, що особи, винні у порушенні вимог пожежної безпеки в лісах, несуть адміністративну відповідальність згідно ст. 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення та кримінальну відповідальність згідно ст. 245 ККУ в разі спричинення тяжких наслідків.

Назад