19.06.2015
Профілактика девіантної поведінки в Збройних Силах України
В умовах військової служби виділяють такі типи девіантної поведінки: вживання алкоголю та наркотиків; порушення статутних норм і правопорядку; суїцидальна поведінка; відхилення у сексуальній поведінці.
Вживання алкоголю.
Найбільш розповсюдженою формою відхиленої поведінки у військовослужбовців є вживання алкоголю. Соціальні наслідки пияцтва в армії збільшуються її особливою роллю, функцією у суспільстві і наявністю у розпорядженні військовослужбовців зброї. Виділення цієї форми девіантної поведінки викликано тим, що пияцтво серед військовослужбовців строкової служби тісно пов’язане зі скоєнням правопорушень. Багато правопорушень і злочинів військовослужбовці здійснюють у стані алкогольного сп'яніння або заради здобуття алкоголю.
Виділяють три групи факторів, що сприяють алкоголізації армійського середовища: соціальні, психологічні, біологічні.
До соціальних факторів відносяться: несприятливі умови сімейного виховання (неповна сім’я, алкогольні традиції сім’ї, низький культурний рівень, конфліктні взаємовідносини і аморальна поведінка батьків); низький рівень освіти; ранній вступ у самостійне життя (початок низько кваліфікованої трудової діяльності до 17 років); досвід раннього вживання алкоголю; вплив неформальної групи ровесників з асоціальними тенденціями.
Незадовільне житлово-побутове забезпечення, відсутність умов для змістовного відпочинку, наявність екстремальних ситуацій, важкі умови служби, які вимагають від військовослужбовця "розрядки", тягар позастатутних відносин посилюють тенденцію алкоголізації військовослужбовців.
До психологічних факторів, які сприяють пияцтву серед військовослужбовців відносяться: акцентуації характеру (нестійкий, епілептоїдний, експлозивний і гіпертимічний типи); релаксуючі та ейфоризуючі властивості алкоголю, які сприяють розвитку ілюзії “психічного комфорту”, полегшують міжособистісні контакти; фіксація станів; руйнування властивостей особистості; належність до кола осіб, що систематично вживають алкоголь; наявність алкогольних традицій у суспільстві.

До біологічних факторів відносяться: неповноцінність вищих відділів центральної нервової системи (природжена або внаслідок черепно-мозкових травм та інтоксикацій); обтяжена спадковість (алкоголізм передався генетично від батьків).
Профілактика пияцтва у військовослужбовців включає:
- знання дійсного стану справ з пияцтвом в підрозділах;
- персональний облік всіх, хто схильний до зловживання спиртними напоями, здатний спровокувати на пияцтво нестійких військовослужбовців;
- використання системи заходів по перекриттю всіх каналів проникнення спиртного до військовослужбовців;
- систематичні перевірки таких об'єктів, як кімнати для зберігання особистих речей, сушилок, котелень, лазень, підвалів, горищних приміщень, канцелярій та ін.
- зосередження зусиль військових юристів на пропаганді антиалкогольного законодавства. Своєчасне доведення до всіх категорій військовослужбовців вироків військових трибуналів у зв'язку із злочинами на грунті пияцтва; зосередження зусиль військових медиків на виявленні військовослужбовців, схильних до зловживання спиртними напоями;
- ведення статистики випадків пияцтва та алкоголізму;
- посилення санітарно-просвітницької роботи, націленої на показ шкоди пияцтва, вживання технічних рідин;
- розкриття соціальних аспектів небезпеки алкоголізму;
- облік особливостей і структури військових підрозділів, специфіки роду військ і різноманітності військових спеціальностей, що мають різні можливості придбання та вживання спиртного;
- кропітка, наполеглива і систематична індивідуально-виховна робота з особовим складом;
- робота з покрашення побутових умов особового складу.

Необхідно пам'ятати, що не слід проводити виховну роботу з військовослужбовцями, які знаходяться в стані алкогольного сп'яніння. Алкогольні веселощі можуть без особливого приводу змінитись спалахами гніву з прагненням до агресії. Після сильного сп'яніння військовослужбовець декілька днів може перебувати у стані посталкогольної астенії, яка може мати субдепресивний фон. Адміністративні каральні дії, проведені в цей період, можуть призвести до суїциду. Через це військовослужбовці у стані похмілля потребують, перш за все, ізоляції і контролю.

Назад