15.06.2015
17 ЧЕРВНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ОПУСТЕЛЮВАННЯМ ТА ПОСУХАМИ
17 ЧЕРВНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ОПУСТЕЛЮВАННЯМ ТА ПОСУХАМИ 17 червня 1994 року в м. Париж (Франція) була прийнята Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням, яка набрала чинності 26 грудня 1996 року. Вона є однією з найбільших міжнародних угод природоохоронного спрямування поряд з Конвенцією ООН про біологічне різноманіття та Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату. Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням не стосується процесу утворення чи розширення пустель як таких. Її метою є консолідація світових зусиль для боротьби з різними видами деградації земель під впливом природних та антропогенних чинників.

Проблема деградації земель в Україні є актуальною та гострою. Це і загальне зниження родючості ґрунтів через ерозію, засолення та осолонцювання, підкислення, забруднення та підтоплення значних територій та ін.
Україна приєдналася до Конвенції в 2002 році згідно із Законом України від 4 липня 2002 року № 61-ІV.

На сьогоднішній день понад 2 мільярда чоловік населення світу проживають у пустельних або посушливих районах. 90% цього населення - жителі держав, що розвиваються. Опустелюванням порушено 3,6 мільярда гектарів землі у всьому світі - 25% суші. На сьогоднішній день ризику деградації схильні землі в 110 країнах. Щорічно в результаті опустелювання втрачається 12 млн. гектарів землі.
Опустелювання – це деградація засушливих ґрунтів, через яку гинуть родючі землі, пасовища та ліси. На сьогодні воно є однією з найбільш глобальних економічних проблем світу в цілому та України зокрема. Причиною жахливої деградації земель є надмірна неправильна експлуатація ґрунтів, нераціональна вирубка лісів тощо. Від неї тією чи іншою мірою страждає 70 % засушливих територій в усьому світі.

Наслідками опустелювання та посухи є голод, відсутність продовольчої безпеки та злидні. Пов'язана з цим політична, соціальна та економічна напруженість може приводити до виникнення конфліктів, подальшого зубожіння і посиленню деградації земель.
Важливим аспектом у вирішенні даної проблеми є збільшення площі природно-заповідного фонду. Розвиток природно-заповідного фонду України на сьогоднішній день є одним із пріоритетних завдань нашої країни. Так, відповідно до положень Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» відсоток територій та об'єктів природно-заповідного фонду у 2015 році повинен досягти 10 відсотків від площі держави. Сьогодні ця величина становить 5,9 відсотка від території України, тоді як у країнах Європи цей показник становить у середньому близько 15 відсотків.
Об'єкти природно-заповідного фонду створюються з метою збереження і відтворення цінних природних комплексів, а на їх територіях обмежуються чи забороняються певні види господарської діяльності та встановлюється заповідний режим.
Боротьба з опустелюванням та посухами - завдання не з легких та не з дешевих. Однак, конкретного результату можна сподіватись лише за умов бажання та злагодженій співпраці відповідних гілок влади та нас з вами.

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою покликаний звернути увагу людей на необхідність міжнародного співробітництва для ефективної боротьби з опустелюванням і засухою в природі. Цей процес змушує бити тривогу багатьох вчених, оскільки він загрожує навколишньому середовищу нашої планети. Опустелювання загрожує здоров’ю і благополуччю понад 1 млрд. людей. Питання охорони земель в умовах загострення екологічної ситуації в Україні має стати одним з найважливіших напрямків державної політики, оскільки поліпшення стану землі відкриває значні резерви збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції і забезпечує суттєве оздоровлення екологічних умов життя людини.

На виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 1024-р «Про схвалення Концепції боротьби з деградацією земель та опустелюванням» Міністерством екології та природних ресурсів України розроблений проект Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, з яким можна ознайомитися на веб-сайті Міністерства.

Назад