13.07.2012
У ДЕРЖФІНІНСПЕКЦІЇ ПРОДОВЖУЄ ФУНКЦІОНУВАТИ "ТЕЛЕФОН ДОВІРИ"
Удосконалення системи державного управління, проведення системних соціально-економічних реформ потребує налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, насамперед для виявлення за допомогою зворотнього звязку проблемних питань державної політики, забезпечення оперативного реагування на суспільні потреби.
Саме на розв'язання такої проблеми спрямована "Концепція створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади", схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року № 589-р.  
Одним із найважливіших механізмів взаємодії з громадськістю є реагування на звернення громадян, підприємств, установ та організацій. Функціонування урядової телефонної "гарячої лінії" та телефонних "гарячих ліній" окремих органів виконавчої влади сприяє удосконаленню процесу взаємодії з громадськістю та прискоренню реагування на її потреби.
Так, з метою підвищення ефективності звязку із громадськістю, надання інформаційно-консультативної допомоги громадянам з питань здійснення державного фінансового контролю у Держфінінспекції в Київській області за номером телефону 285-51-99 продовжує функціонувати "телефон довіри".
Основними завданнями функціонування "телефону довіри" Держфінінспекції в Київській області є:
- надання роз'яснень щодо повноважень Держфінінспекції України;
- фіксація повідомлень про порушення чинного законодавства при витрачанні бюджетних коштів, використанні державного чи комунального майна об'єктами, що підконтрольні Держфінінспекції в Київській області;
- фіксація повідомлень стосовно неправомірних дій (бездіяльності) та рішень службових осіб Держфінінспекції в Київській області при здійсненні ними своїх повноважень.
Варто зауважити, що головним завданням державної контрольно-ревізійної служби, відповідно до ст. 2 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26.01.1993 № 2939, є здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в міністерствах та інших органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах і у суб'єктів господарювання державного сектора економіки, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують (отримували в періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно, виконанням місцевих бюджетів, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому.
Законодавцем також визначено, що об'єктом контролю (підконтрольною установою) є суб'єкт господарювання, включаючи його структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, щодо якого контролюючий орган має повноваження та підстави для проведення ревізії.
Пріоритетними очікуваними результатами роботи "телефону довіри" Держфінінспекції в Київській області є забезпечення оперативності реагування на проблемні питання, порушені у зверненнях представників громадськості, а також підвищення рівня довіри громадян до органів виконавчої влади.
Так, із загальної кількості повідомлень, що надійшли на номер "телефону довіри" Держфінінспекції в Київській області протягом 2011 року, велика кількість повідомлень стосувалась порушень законодавства при витрачанні бюджетних коштів, використанні державного чи комунального майна. Зазначені повідомлення перевірено в ході проведення контрольних заходів, за результатами яких факти щодо можливих порушень фінансової дисципліни, наведені представниками громадськості, підтвердились повністю або частково.
Вказане свідчить про достатній рівень проведеної Держфінінспекцією в Київській області роз'яснювальної роботи серед громадян щодо мети функціонування "телефону довіри", який залишається дієвим інструментом  в удосконаленні процесу взаємодії з громадськістю та прискоренні реагування на її потреби.
Таким чином, з метою забезпечення оперативного реагування на проблемні питання соціально-економічного життя, зокрема, при витрачанні бюджетних коштів, використанні державного чи комунального майна підконтрольними територіальним органам Держфінінспекції України об'єктами, громадяни мають можливість залишати повідомлення, зателефонувавши за номерами "телефонів довіри" Держфінінспекції України - (044) 425-38-18; Держфінінспекції в Київській області - (044) 285-51-99; Києво-Святошинської об'єднаної державної фінансової інспекції - (04598) 5-17-01.
Прес-служба Держфінінспекції в Київській області


Назад