27.02.2015
Добровільне медичне страхування – допомога суспільству
Можливість вводити і розвивати добровільне медичне страхування в Україні закладено в
прийнятому у 1996 р. законі України «Про страхування».
В умовах кризового розвитку вітчизняної економіки - у страховому «хіт-параді»
добровільне медичне страхування поступово завойовує свої позиції, поступаючись за темпами
зростання хіба що автомобільному страхуванню.
Систематизація результатів дослідження стану та проблем добровільного медичного
страхування дають змогу визначити низку перспективних напрямків його розвитку та
удосконалення. Так, страхові компанії мають розвивати медичну базу - вкладати капітал у
медичні заклади, як у всьому цивілізованому світі, тоді і неплатоспроможний пацієнт захоче в
таких лікарнях лікуватись, отримавши страховий поліс.
В умовах нинішніх економічних реалій, комерційні страхові компанії мають взяти на себе
обов'язок гуманного страхування, що стосується відсутності диференціації потенційних
клієнтів, з наданням переваг старим чи молодим, хворим чи здоровим, багатим чи бідним.
Крім цього, страхові компанії, працюючи в лікарняних закладах мають знайомити хворих
із програмами страхування, правами та обов'язками страховика і страхувальника, контролювати
якість і об'єм наданих медичних послуг, гарантувати їх оплату.
Багаторічний досвід європейських країн переконливо свідчить про значні переваги
медичного страхування перед державною системою охорони здоров’я. Однак, на сьогодні лише
11 % населення України користуються цими перевагами. Основними чинниками, які стримують
розвиток медичного страхування, насамперед, є необізнаність значної частини населення як
саме відбувається процес медичного страхування, недовіра до українських страхових компаній
та інші.
Добровільне медичне страхування (ДМС) покликане покращити медичну допомогу, що
надається медичними закладами застрахованим особам. По суті, медичне страхування відіграє
досить важливу соціальну функцію - застрахована особа отримує більш якісну та ефективну
медичну допомогу при мінімізованих витратах зі свого боку.
Серед переваг ДМС для застрахованих осіб необхідно зазначити:
1) доступність ДМС для різних верств населення;
2) можливість вибору програми страхування відповідно до індивідуальних потреб;
3) оптимальний страховий платіж;
4) лікування як у приватних, так і в державних медичних установах (як правило, це
обслуговування за напрямками: амбулаторно-поліклінічне та стаціонарне лікування в межах
лімітів відповідальності за програмою страхування);
5) ДМС вигідне за рахунок ризикової складової, що дозволяє застрахованій особі уникнути
або мінімізувати непередбачені витрати на високовартісне та складне лікування;
6) фінансова захищеність громадян у разі настання хвороби (застрахована особа матиме
можливість повністю сконцентруватись тільки на своєму здоров’ї, а не займатись пошуком
грошей на придбання медикаментів та на інші витрати);
7) інформаційна забезпеченість (застрахованій особі, у разі виникнення захворювання, не
потрібно займатися пошуком потрібного лікувального закладу або відповідного фахівця –
достатньо буде зателефонувати в контакт-центр і отримати всю необхідну інформацію щодо
подальших дій);
8) контроль за відповідністю лікування й обсягом наданих послуг з боку страхової
компанії (страховик бере на себе врегулювання всіх суперечок у випадку неякісного лікування
або заподіяння шкоди здоров’ю лікарями);
9) наявність у страховика досвідчених лікарів-експертів, які завжди відстоюють інтереси
застрахованої особи в медичному закладі та не є працівниками відповідних медичних закладів.

Назад