16.02.2015
УПРАВЛІННЯ ПФУ У КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ІНФОРМУЄ
ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТНОСТІ

З 1 січня 2015 року набрав чинності Закон України від 28 грудня 2014 року №77-VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» (далі - Закон №77), яким внесено зміни, зокрема, до Закону України від 08 липня 2010 року №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон № 2464) та Кодексу законів про працю України.
Листом від 29.01.15 №2627/7/99-99-17-03-01-17 Державна фіскальна служба України повідомила, що Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів за січень 2015 року подається відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. №454.
Згідно спільного листа Міністерства доходів і зборів України №21052/5/99-99-17-03-01-16 від 27.12.2013 р. та Пенсійного фонду України №36398/05-10 від 27.12.2013 р. консультації з питань ведення Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, включаючи питання заповнення таблиць 5-9 додатку 4, всіх таблиць додатку 5, додатку 6 та додатку 7 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України 09.09.2013 №454 (далі - Порядок), надають органи Пенсійного фонду України.
Враховуючи вищезазначене, повідомляємо.
Відповідно до частини першої статті 7 Закону №2464 для платників, зазначених у пунктах 1 (крім абзацу сьомого), 2, 3, 6, 7 і 8 частини першої статті 4 Закону №2464, єдиний внесок нараховується на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Крім того, для платників зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону № 2464, визначено, що у разі якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.
Враховуючи, що на сьогодні не внесено відповідних змін до Порядку, надаємо приклад формування показників звіту у таблиці 6 додатку 4 за січень 2015 року.
В програмному забезпеченні, за допомогою якого формується звіт, обов’язково необхідно відключити функцію «автоматичний розрахунок».
Наприклад: особа перебувала у трудових відносинах повний календарний місяць (січень 2015 року) і їй нарахували заробітну плату 609,00 грн., тобто менше мінімального розміру (працював на умовах неповного робочого часу). Сума, на яку платник у такому випадку нараховує єдиний внесок становить, 1218 грн. При цьому в таблиці 6 додатку 4 відображаємо:
- реквізит 15 «Кількість календарних днів перебування у трудових / ЦП відносинах протягом звітного місяця» – 31 день;
- реквізит 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця)» – 609,00 грн.;
- реквізит 18 «Сума нарахованої заробітної плати / доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» – 609,00 грн.;
- реквізит 19 «Сума утриманого єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)» – 21,92 грн.
Усі інші реквізити заповнюються відповідно до Порядку.
У разі якщо особа у звітному місяці пропрацювала два тижні, а решту часу перебувала на лікарняному, то в таблиці 6 додатку 4 відображаємо фактично нараховану заробітну плату за відпрацьований час. За умови, що заробітна плата за відпрацьований час менше мінімальної, питання необхідності донарахування сум єдиного внеску має розглядатися одночасно з нарахуванням сум допомоги з тимчасової втрати працездатності.

До уваги страхувальників
ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗБІР ТА ОБЛІК ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗДСС» ЩОДО ОСНОВНОГО МІСЦЯ РОБОТИ
З 1 січня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», яким внесено зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс).
Відповідно до частини третьої ст.24 Кодексу працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Оскільки вищезазначений порядок повідомлення на сьогодні відсутній, заповнення таблиці 5 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальником звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів 09.09.2013 №454, до прийняття відповідного порядку, вважається «повідомленням», яке подається у складі обов’язкової звітності за календарний місяць.
Нагадуємо, що Таблиця 5 Додатка 4 призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб.

ЩОДО НАДАННЯ ОРГАНАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ПОСЛУГ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ
З метою створення комфортних умов вирішення питань, що стосуються пенсійного забезпечення, в жовтні 2012 року Пенсійним фондом України було запроваджено портал електронних послуг, який дав змогу вчасно контролювати стан своєї персональної картки.
Оскільки користування порталом є досить зручним та не потребує спеціальних навичок, то, окрім працюючих громадян, активними користувачами також є громадяни похилого віку.
Київська область не здає свої лідируючі позиції за найбільшою кількістю зареєстрованих користувачів, на сьогодні цей показник становить 45369 осіб. Найбільше з них зареєстровано по управліннях Пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі (7925), м. Білій Церкві (6615), м. Василькова та Васильківському району (3333).
З метою залучення до системи надання послуг в електронному вигляді працівниками управління ПФУ у Києво-Святошинському районі постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед громадян з цього питання. Так, за 2014 рік було проведено 64 виїзних прийоми громадян, де одним з питань було роз’яснення умов користування порталом, надруковано 4 статті у місцевих газетах і на сайті Києво-Святошинської РДА. Також проведено 3265 особистих роз’яснень серед громадян, які звертались до управління.
На сьогодні отримати відповіді на більшість питань з пенсійного забезпечення не вистоюючи в чергах та економлячи свій персональний час досить легко, потрібно лише звернутись до свого територіального управління та заповнити заяву-реєстрацію на веб-порталі електронних послуг.
ЄСВ – ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРІВ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ ШТРАФІВ
З 1 січня 2015 року Законом України від 28 грудня 2014 року №77-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці" (далі – Закон) внесено зміни до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
Згідно зі змінами, що вносить цей законодавчій акт, члени сімей фізичних осіб-підприємців, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності, виключаються з переліку платників ЄСВ.
Законом передбачено, що у разі якщо платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, фізична особа - підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше її максимальної величини. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
1 січня 2015 року при нарахуванні заробітної плати або винагороди за цивільно-правовими договорами, ставки ЄСВ, встановлені для роботодавців юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, застосовуються з коефіцієнтом 0,4, у випадку, якщо платником виконуються одночасно такі умови:
1) загальна база нарахування ЄСВ за місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) та/або винагорода за цивільно-правовими договорами, в 2,5 рази або більше перевищує загальну середньомісячну базу нарахування ЄСВ платника за 2014 рік; або якщо загальна база нарахування ЄСВ не перевищує в 2,5 рази, або більше загальну середньомісячну базу нарахування ЄСВ платника за 2014 рік, то платник замість коефіцієнту 0,4 застосовує коефіцієнт, що розраховується шляхом ділення загальної середньомісячної бази нарахування ЄСВ платника за 2014 рік на загальну базу нарахування ЄСВ за місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) та/або винагорода, за цивільно-правовими договорами (але в будь-якому випадку коефіцієнт не може бути менше 0,4);
2) середня заробітна плата по підприємству збільшилася мінімум на 30% у порівнянні з середньою заробітною платою за 2014 рік;
3) середній платіж на одну застраховану особу після застосування коефіцієнта складе не менше ніж 700 грн.;
4) середня заробітна плата по підприємству складе не менше трьох мінімальних заробітних плат.
Крім цього, Законом встановлено, що з 1 січня 2016 року при нарахуванні заробітної плати або винагороди за цивільно-правовими договорами ставки ЄСВ, встановлені для роботодавців юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, застосовуються з коефіцієнтом 0,6. При цьому для застосування нового коефіцієнта платникові не потрібно буде дотримуватись умов, що встановлені для 2015 року. Отже, коефіцієнт зможуть застосувати всі роботодавці.
Закон збільшив розміри штрафів:
- за несплату (несвоєчасну сплату) єдиного внеску - з 10% до 20% від своєчасно не сплачених сум;
- за донарахування податковою своєчасно не нарахованого ЄСВ - з 5% до 10% від донарахованої суми за кожний повний або не повний звітний період, але не більше 50% від донарахованого ЄСВ.
Крім того встановлено штраф за неподання звіту з ЄСВ - 170 грн. (10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) і 1020 грн. (60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) за повторне порушення.
Закон зобов'язує роботодавців платити ЄСВ не менше мінімального (розрахований з мінімальної зарплати встановленої законодавством), не залежно від суми нарахованої заробітної плати. Щоправда, це не стосується виплат за неосновним місцем роботи.
Закон набрав чинності з 1 січня 2015 року.

В.В. ХАРЧЕНКО,
начальник управління ПФУ

Назад