03.02.2015
Що означає режим надзвичайної ситуації та підвищеної готовності?
Що означає режим надзвичайної ситуації та підвищеної готовності?    Уряд України прийняв рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації на територіях Донецької та Луганської областей, режиму підвищеної готовності на всій території України та створення Державної комісії з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк під час виїзного засідання Уряду в ДСНС України у понеділок, 26 січня.
   Кодекс цивільного захисту України визначає надзвичай¬ну ситуацію як обстановку на окремій території чи суб'єкті господарювання на ній або водному об'єкті, що характе¬ризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, засто¬суванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров'ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об'єкті, провадження на ній господарської діяльності.
Підставами для тимчасового введення в Україні або в межах конкретної її території для єдиної державної системи цивільного захисту режиму підвищеної готовності є:
- на державному рівні — загроза виникнення надзвичайної ситуації державного рівня;
- на регіональному рівні — загроза виникнення надзвичай¬ної ситуації регіонального рівня;
- на місцевому рівні — загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.
режиму надзвичайної ситуації є:
- на державному рівні — виникнення надзвичайної ситуа¬ції, що класифікується як ситуація державного рівня;
- на регіональному рівні — виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як ситуація регіонального рівня;
- на місцевому рівні — виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як ситуація місцевого рівня.
     Рівень надзвичайної ситуації визначається відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівня¬ми, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 24 березня 2004 р. №368 (Офіційний вісник України, 2004 р„ № 12, ст. 740; 2009 р„ № 24, ст. 800; 2013 р., № 41, ст. 1477).
    Залежно від масштабів і особливостей надзвичайноїситуації єдина державна система, якою керує Кабінет міністрів, може функціонувати в чотирьох режимах:
- повсякденного функціонування;
- підвищеної готовності;
- надзвичайноїситуації;
- надзвичайного стану.
   У разі введення на певній території режиму надзвичайної ситуації в державі створюється Державна комісія з надзви¬чайної ситуації. На місцях створюються регіональні комісії з надзвичайних ситуацій.
    Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 11 від 9 січня 2014 року «Про єдину державну систему цивільного захисту» основними завданнями, що виконуються єдиною державною системою цивільного захисту, є:
- у режимі надзвичайної ситуації:
здійснення оповіщення органів управління та сил цивіль¬ного захисту, а також населення про виникнення надзвичай¬ної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;
- призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзви¬чайної ситуації та утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; визначення зони надзвичайноїситуації; здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;
- організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзви¬чайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;
організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечен¬ня постраждалого населення;
- організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;
організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологіч¬ного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;
- здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;
- інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;
у режимі підвищеної готовності:
- здійснення оповіщення органів управління та сил цивіль¬ного захисту, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії у можливій зоні надзвичайноїситуації;
- формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;
- посилення спостереження та контролю за гідрометеоро¬логічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпеч¬них об'єктах, території об'єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виник¬нення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;
- уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзви¬чайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;
- уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;
- приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення у разі потреби додаткових сил і засобів.

Києво-Святошинський РВ
ГУ ДСНС України у Київській області

Назад