24.12.2014
ОГОЛОШЕННЯ

Проект рішення «Про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються ТОВ «Водоканад-Сервіс»

 

Шановні мешканці села!

Просимо протягом місяця з дня оприлюднення аналізу регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Горенської сільської ради «Про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються ТОВ «Водоканад-Сервіс», направляти свої письмові пропозиції, зауваження до виконавчого комітету Горенської сільської ради, на адресу Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Горенка, вул. Леніна, 125а.

Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, будуть в обов’язковому порядку розглянуті та враховані.

 

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення виконавчого комітету Горенськоїсільської ради
«Про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються
ТОВ «Водоканад-Сервіс»       

            Аналіз  регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Горенської сільської ради «Про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються ТОВ «Водоканад-Сервіс»підготовлено відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

            1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.

На розгляд виконавчого комітету сільської ради подані розрахункові матеріали ТОВ «Водоканад-Сервіс», яке надає послуги з водопостачання та водовідведення.

Даним  проектом регуляторного акту  пропонується затвердити виконавчим комітетом сільської радитарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються ТОВ «Водоканад-Сервіс» на території с. Горенка.

Згідно з розрахунками підприємства економічно обґрунтована вартість становить:

1.1.  Для І групи споживачів (населення) з урахуванням ПДВ:

- водопостачання - 4,93 грн. за 1 куб.м.;

- водовідведення – 4,54 грн. за 1 куб.м.

Повноваження по встановленню тарифів виконкомом передбачений Законом України «Пpoжитлово-комунальніпослуги».

2. Цілі регулювання.

Прийняття даного регуляторного акту має за мету:

встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з водопостачання та водовідведенняспоживачам с. Крюківщина;

своєчасне розрахуванняза надані послуги;

 поповнення місцевого бюджету.

3. Визначення та оцінка досягнення зазначених цілей.

Перевагами обраного регулювання є:

забезпечення беззбиткової діяльності підприємства відповідно до вимог Господарського кодексу України та ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

збереження якості надання послуг з водопостачання та водовідведення на нормативному рівні;

4. Механізм розв’язання проблеми

            Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення виконавчого комітету Горенськоїсільської ради.

Проектом передбачається пропонується затвердити виконавчим комітетом сільської радитарифи на послуги з централізованого опалення, що надаються ТОВ «Водоканад-Сервіс» на території с. Горенка.

Для впровадження цього регуляторного акту необхідно здійснити такі організаційні заходи:

- забезпечити інформування громадськості та суб’єктів господарювання про вимоги регуляторного акту шляхом його оприлюднення.

            5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого проекту рішення

Проект рішення передбачає встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення.

Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акту є зміна вартості  рівня мінімальної заробітної плати, інших статей собівартості надання послуг та зміна законодавства в галузі житлово-комунального господарства. Для попередження наслідків буде здійснюватись моніторинг фактичної собівартості послуг та законодавчої бази.

            6. Очікувані результати прийняття запропонованого проекту рішення.

 

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Територіальна громада

- отримання стабільних та якісних послуг з водопостачання та водовідведення

- збільшення витрат на оплату послуг з водопостачання та водовідведення

Суб’єкти господарювання

-забезпечення беззбиткової діяльності підприємства в частині надання послуг з водопостачання та водовідведення населенню та підприємствам с. Крюківщина;

- дотримання вимог діючого законодавства

відсутні

 

Органи місцевого самоврядування

- забезпечення функціонування комунального підприємства;

- можливість утримання об’єктів соціальної сфери.

 

 

- збільшення витрат на оплату послуг з водопостачання та водовідведення

7. Обґрунтування строку дії запропонованого проекту рішення

Терміндіїданого регуляторного акта буде залежативідзмін в законодавстві та економічного стану підприємства, зміни вартості електроенергії, заробітної плати та ін., тому щочиннимзаконодавством не передбаченотерміндіїзаконодавчихактів, відповідно до яких вводиться державнерегулюваннятарифів на зазначеніпослуги.

8. Показники результативності проекту рішення:

            Показниками, які характеризують наслідки дії проекту рішення є:

1. Показники якості надання послуг.

2. Стан розрахунків виконавців за спожиту електроенергію, з оплати праці.

3. Скорочення кількості скарг на якість послуг.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо основних положень регуляторного акта очікується на рівні 100% за рахунок в мережі Інтернет на офіційному сайті сільської  ради. Інформування платників податків щодо основних положень регуляторного акта також буде здійснюватись комунальним підприємством.


П Р О Е К Т


ГОРЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Києво-Святошинського району

Київської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

с. Горенка

 «Про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються ТОВ «Водоканад-Сервіс».                                                                                                       

Розглянувши розрахунки тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, надані ТОВ «Водоканад-Сервіс», та керуючись Законом України «Пpo житлово-комунальні послуги», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Законом України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» враховуючи постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг №1126 від 09.08.2014 року,

виконком Горенської сільської ради, -

 

ВИРІШИВ:

1. Встановити тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідвення, що надаються ТОВ «Водоканад-Сервіс»на території с. Горенка по вул. Лісна №1, №3, №9,для І групи споживачів (населення) з урахуванням ПДВ:

- водопостачання - 4,93 грн. за 1 куб.м.;

- водовідведення – 4,54 грн. за 1 куб.м.

2. Ввести в дію тарифи, встановлені даним  рішенням через 15 днів з дня оприлюднення даного рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови виконавчого комітету Горенської сільської ради Шепелєву Т.М.

 

            Сільський голова                           підпис            А.М. Драпей


 


Назад