22.12.2014
Робота прокуратури у напрямку нагляду за додержанням і застосуванням законів у сфері захисту конституційних прав громадян щодо оплати праці
Статтею 43 Конституції України передбачено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.
Згідно зі ст.15 Закону України «Про оплату праці» та ст.97 Кодексу законів про працю України оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов'язань щодо оплати праці.
Відповідно до ст.115 Кодексу законів про працю України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим із виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
Однак, непоодинокими є випадки порушення вказаних норм роботодавцями району та невиплати заробітної плати у строки та в розмірі, встановленому законом.
Прокуратурою району проводиться постійний моніторинг ситуації з виплати заробітної плати на підприємствах району та у випадку виявлення порушень, вживаються належні заходи прокурорського реагування.
Так, протягом другого півріччя 2014 року проведено низку перевірок додержання вимог законів щодо оплати праці, за результатами кожної з яких вжито заходів прокурорського реагування. Зокрема, за втручання прокуратури Києво-Святошинського району працівникам підприємств виплачено заробітну плату у розмірі 194 тис.грн., притягнуто до встановленої законом відповідальності керівника одного підприємства.


Прокурор прокуратури
Києво-Святошинського району
Ростислав Батіг

Назад