01.12.2014
Звіт про виконання районного бюджету Києво-Святошинського району за 9 місяців 2014 року

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 


Проект

РІШЕННЯ

Про затвердження звіту про виконання

районного бюджету Києво-Святошинського району

за 9 місяців 2014 року

 

     Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Києво-Святошинського району за 9 місяців 2014 року, відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні” районна рада вирішила:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету Києво-Святошинського району за 9 місяців 2014 року по доходах у сумі чотириста один мільйон дев’ятсот сорок вісім тисяч сімсот вісімдесят п’ять (401 948 785) грн. і по видатках у сумі триста п’ятдесят вісім мільйонів двісті сімдесят одна тисяча сімдесят дві (358 271 072) грн., у тому числі:

1.1. По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі триста вісімдесят чотири мільйони триста тисяч чотириста шістнадцять (384 300 416) грн.,  по видатках у сумі триста сорок три мільйони п’ятсот тридцять три тисячі шістсот дев’яносто дев’ять (343 533 699) грн.;

1.2. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі сімнадцять мільйонів шістсот сорок вісім тисяч триста  шістдесят дев’ять  (17 648 369) грн., по видатках у сумі чотирнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч триста сімдесят три (14 737 373) грн.

 

Голова ради         (підпис)           Л.С.Шевчук

 

м. Київ

 -VI

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова постійної комісії з питань планування бюджету,

фінансів, податкової політики та соціально-економічного розвитку

 Д.О. Починков

Начальник відділу юридичного забезпечення

виконавчого апарату районної ради                                                                                                   Л.О.Перепелиця

ПІДГОТУВАВ:

В.о.начальника управління фінансів

Києво-Святошинської РДА                                                                                                                 Т.М.Петренко

 

ЗВІТ

про виконання районного бюджету

Києво- Святошинського району

за 9 місяців 2014 року

 

З урахуванням внесених змін, районний бюджет Києво-Святошинського району на 2014 рік (надалі – районний бюджет), по доходах затверджений у сумі  527 121,3 тис. грн., у тому числі  субвенції з державного бюджету в сумі 202 346,4 тис. гривень.

Доходи загального фонду, затверджені в сумі 498 036,1 тис. грн., спеціального фонду –  29 085,2 тис. гривень.

За 9 місяців 2014 року доходи районного бюджету виконані в сумі  401 948,8 тис. грн., що становить 76,3 відсотка до затверджених планових показників на рік, у тому числі доходи загального фонду виконані в сумі 384 300,4 тис. грн., що становить 77,2 відсотка річних показників на рік, спеціального фонду – 17 648,4 тис. грн., або 60,7 відсотка до показників на рік з урахуванням змін.

За звітний період до районного бюджету надійшло 191 675,0 тис. грн. власних і закріплених доходів, що становить 79,3 відсотка до плану на рік.

Порівняно з відповідним періодом 2013 року надходження зросли на 28 126,7 тис. грн. або на 17,2 відсотка.

Основним джерелом І кошику, як і у минулих роках, є податок на доходи фізичних осіб, відрахування якого становить 50,0 відсотків від сум, сплачених на території району.

У загальному обсязі надходжень закріплених доходів податок на доходи фізичних осіб складає 99,8 відсотка. При плані 168 146,7 тис. грн. фактично надійшло 191 244,7 тис. грн., або 113,7 відсотка до запланованого станом на 01.10.2014 року.

Проти відповідного періоду 2013 року надходження зазначеного податку збільшились на 28 494,7 тис. грн. або на 17,6 відсотка.

Власних доходів районного бюджету надійшло 430,3 тис. грн., що становить 51,0 відсоток до плану на 9 місяців 2014 року.    

Зазначені доходи формуються за рахунок надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності, орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, частини чистого прибутку (доходу) сплачених підприємствами спільної власності територіальних громад, авансових внесків з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності та інших надходжень (поновлення касових видатків).

Протягом 9 місяців 2014 року підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району сплачено до районного бюджету 36,1 тис. грн. податку на прибуток, 12,1 відсотка до запланованого на звітну дату. В порівнянні з відповідним періодом 2013 року надходження зменшилися на 191,2 тис.грн.

Частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств надійшло 272,2 тис. грн., 64,0 відсотка до запланованого, менше минулорічних показників на 48,1 тис.грн.

Орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, надійшло 6,3 тис. грн., або 119 відсотків до запланованого, менше відповідного періоду минулого року на 2,7 тис.грн.

Коштів за рахунок субвенцій з державного бюджету до загального фонду районного бюджету надійшло 133 309,4 тис.грн.

До спеціального фонду районного бюджету надходження у вигляді податків, зборів, платних послуг та субвенцій склали 17 648,4 тис. грн., у тому числі:

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць у населених пунктах 5 452,4 тис. грн., яка спрямована в повному обсязі до місцевих бюджетів району;

-               власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету 4 687,5 тис. грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню 4 594,1 тис.грн.;

-               інших субвенцій 2 742,2 тис.грн.;

-               надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 172,2 тис. грн.

Всього надходження субвенцій з державного бюджету до районного бюджету за звітний період склали 143 355,9 тис. грн., або 70,8 відсотка до запланованого.

Виконання дохідної частини районного бюджету за 9 місяців 2014 року характеризується показниками, наведеними у Додатку 1 (загальний фонд) та Додатку 2 (спеціальний фонд).

Видатки районного бюджету на 2014 рік з урахуванням внесених змін затверджені в сумі  527 704,0 тис. гривень.

Виконання районного бюджету за видатками за звітний період становить 358 271,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 343 533,7 тис. грн. що складає 69,1 відсоток до річних призначень, спеціального –  14 737,4 тис. грн., або 47,8 відсотка до уточнених річних призначень.

На фінансування установ соціально-культурної сфери, соціального захисту населення та державне управління з урахуванням субвенцій з державного бюджету за звітний період із загального фонду районного бюджету направлено 325 907,0 тис. гривень, з яких на фінансування видатків із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери – 155 558,9 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 21 013,7 тис. грн., продуктів харчування – 8 201,3 тис. грн., придбання медикаментів –  3 001,4 тис. грн.

В цілому по загальному фонду районного бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету за звітний період профінансовано 133 304,9 тис.грн., в тому числі: на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у сумі 107 698,8 тис. грн., на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 20 196,7 тис. грн., на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв’язку та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 3 374,4 тис. грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»  1 356,6 тис. гривень., на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 644,6 тис.гривень, на проведення виборів – 22,0 тис.грн., на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого  та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  16,3 тис. гривень.

Виконання видаткової частини районного бюджету характеризується даними, наведеними в Додатку 3 (загальний фонд) та Додатку 4 (спеціальний фонд).

  

В.о.начальника управління фінансів

Києво-Святошинської

районної державної                 (підпис)          Т.М.Петренко

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

Виконання районного бюджету Києво-Святошинського району станом на 01.10.2014 року

 

 

 

 

 

 

тис.грн.

Найменування показника

Код бюджетної класифікації

Загальний фонд

Розпис на 2014 рік

Уточнений план на 2014р.

Виконано станом на 01.10.14 р.

% виконання до розпису на 2014 рік

% виконання до уточненого розпису на 2014 рік

ВИДАТКИ:

 

 

 

 

 

 

Державне управління

010000

3 033,3

2 706,4

1 775,9

58,5

65,6

Функціонування законодавчої влади

010100

3 033,3

2 706,4

1 775,9

58,5

65,6

Органи місцевого самоврядування

010116

3 033,3

2 706,4

1 775,9

58,5

65,6

Освіта

070000

160 386,3

163 536,2

107 189,0

66,8

65,5

Охорона здоров’я

080000

100 329,2

100 241,5

67 729,6

67,5

67,6

Соціальний захист та соціальне забезпечення

090000

190 058,4

187 369,0

134 009,3

70,5

71,5

Пільги ветеранам війни і праці

090200

33 961,7

38 401,7

19 909,7

58,6

51,8

Допомога сім’ям з дітьми

090300

130 043,3

117 994,6

95 379,6

73,3

80,8

 Інші види соціальної допомоги

090400

4 333,6

9 253,6

2 826,3

65,2

30,5

Інші програми соціального захисту неповнолітніх

090802

20,0

20,0

9,0

45,0

45,0

Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей

091100

3 689,7

3 224,1

2 221,1

60,2

68,9

Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики

091200

2 710,1

3 175,0

2 274,6

83,9

71,6

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям- інв.

091300

15 300,0

15 300,0

11 389,0

74,4

74,4

Житло-комунальне госп-во

100000

30,0

70,0

35,8

119,3

51,1

Культура і мистецтво

110000

18 556,2

17 766,0

12 799,0

69,0

72,0

Засоби масової інформації

120000

130,0

130,0

97,4

74,9

74,9

Преса

120200

130,0

130,0

97,4

74,9

74,9

Фізична культура і спорт

130000

3 888,6

3 849,6

2 404,2

61,8

62,5

Транспорт, дорожнє господарство, зв*язок, телекомунікації та інформатика (субвенція намісцевий автомобільний транспорт)

170000

4 098,4

4 098,4

2 502,8

61,1

61,1

Інші послуги, пов*язані з економічною діяльністью

180000

10,0

10,0

 

0,0

0,0

Видатки, не віднесені до основних груп

250000

385,0

347,1

134,3

34,9

38,7

Резервний фонд

250102

150,0

150,0

 

0,0

0,0

Інші виплати

250400

235,0

197,1

134,3

57,1

68,1

Разом видатків

900201

480 905,4

480 124,2

328 677,3

68,3

68,5

Разом видатків (без субвенції)

 

291 722,1

293 865,4

194 474,5

66,7

66,2

Офіційні трансферти

 

16 654,1

16 756,9

14 856,4

89,2

88,7

Дотації вирівнювання, що передаються з районного бюджету

250311

16 654,1

16 378,9

14 834,4

89,1

90,6

Інші додаткові дотації

250315

 

323,2

 

 

0,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів

250388

 

54,8

22,0

 

40,1

Всього видатків  за функціональною класифікацією

900202

497 559,5

496 881,1

343 533,7

69,0

69,1

 

 

Виконання видаткової частини районного бюджету станом на 1.10.2014 р.

Спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування показника

Уточнений річний розпис

Фактичне виконання

Виконання (%) до уточненого річного розпису

1

3

4

5

Державне управлiння

150,0

25,2

16,8

Органи мiсцевого самоврядування

150,0

25,2

16,8

Освiта

5 422,6

1 218,2

22,5

Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школi), спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми

4 193,3

743,0

17,7

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

621,5

315,4

50,7

Централiзованi бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

143,6

89,9

62,6

Iншi заклади освiти

214,2

69,9

32,6

Інші освітні програми

250,0

 

0,0

Охорона здоров'я

4 515,5

1 716,5

38,0

Лікарні

1 616,2

415,4

25,7

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

1 747,7

748,2

42,8

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

47,2

36,8

78,0

Медико-соцiальнi експертнi комiсiї

1 104,4

516,1

46,7

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення

260,6

6,7

2,6

Інші видатки

250,0

 

0,0

Територiальнi центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

10,6

6,7

63,2

Житлово-комунальне господарство

9 341,6

4 594,1

49,2

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню…

9 341,6

4 594,1

49,2

Культура i мистецтво

1 634,5

1 028,9

62,9

Бібліотеки

20,0

 

0,0

Музеї i виставки

8,5

1,8

21,2

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

46,0

9,7

21,1

Школи естетичного виховання дiтей

1 560,0

1 017,4

65,2

Фiзична культура i спорт

17,9

9,4

52,5

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

17,9

9,4

52,5

Будiвництво

816,6

686,0

84,0

Капітальні вкладення

816,6

686,0

84,0

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

500,0

0,0

0,0

Землеустрій

500,0

 

0,0

Інші видатки

119,0

 

0,0

Разом видатків

22 778,3

9 285,0

40,8

Субвенції

8 044,6

5 452,4

67,8

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 

8 044,6

5 452,4

67,8

Усього видатків

30 822,9

14 737,4

47,8

 

 

 

Назад