23.10.2014
Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді
Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді  ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ

З метою залучення молоді до підприємницької діяльності шляхом підтримки її підприємницьких ініціатив
Міністерство молоді та спорту України щорічно проводить Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді.

Завдання конкурсу:
    - навчання молоді основам підприємництва шляхом проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, конференцій тощо;
    - допомога у впровадженні перспективних проектів у життя;
    - надання методично-консультативної допомоги молодим підприємцям щодо організації власного бізнесу.

ВАЖЛИВО: у Конкурсі беруть участь громадяни України віком від 14 до 35 років! Участь є безкоштовною.

Законодавча база:
Указ Президента України від 06.10.1999 № 1285 «Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді»;
Наказ № 1031/45 від 05.04.2007 Мінсім’ямолодьспорт України, Держкомпідприємництво «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді».
               Для участі у Конкурсі претенденти подають:
     заяву,оформлену за встановленим зразком;
     бізнес-план.

Бізнес-план має містити:
дані про автора, мету і завдання проекту, опис продукту чи/та послуги, позиціонування товару на ринку, його відміннф риси, належну кваліфікацію майбутнього персоналу;
опис обладнання, відомості про джерела постачання сировини, матеріалів, а також гарантії їх стабільності, залучення субпідрядних організацій, план маркетингу, забезпечення конкурентоспроможності продукції та послуг, механізм ціноутворення, методи стимулювання продажу, рекламний бюджет, кадрову політику та ін.
Бізнес-план повинен бути викладений державною мовою та оформлений таким чином:
- має містити резюме бізнес-плану обсягом до трьох сторінок друкованого тексту формату А4;
- мати обсяг до 50 сторінок друкованого тексту формату А4 (текстовий редактор – MS Word 98-2003, шрифт основного тексту - Times New Roman, розмір шрифту (кегель) – 14, відстань між рядками – полуторний, поля тексту: зверху – 2 см, знизу – 2 см, ліворуч – 3,5 см, праворуч – 1,5 см).

Конкурс проводиться у двох номінаціях:
    - «виробництво, сфера послуг і торгівля»,
    - «соціальний проект».
Номінація «соціальний процес» передбачає бізнес-плани, які фінансуються за рахунок спонсорських, грантових коштів або коштів з державного бюджету та спрямовані на:
- покращення умов життєдіяльності особистості чи окремих соціальних груп;
- надання соціальних послуг.

До номінації «виробництво, сфера послуг і торгівля» входять такі види економічної діяльності:
- сільське господарство;
- лісове господарство;
- рибне господарство;
- промисловість;
- будівництво;
- оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту;
- готелі й ресторани;
- транспорт і зв'язок;
- фінансова діяльність;
- операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам;
- державне управління;
- освіта;
- охорона здоров’я та соціальна допомога;
- колективні, громадські та особисті послуги.

Оцінювання робіт здійснюється за такими критеріями:
o    відповідність вимогам до структури бізнес-плану;
o    наявність чіткого фінансово-економічного обґрунтування проекту;
o    ефективність використання коштів (період окупності, прибутковість проекту, соціальний ефект);
o    забезпечення створення нових робочих місць для молоді;
o    оригінальність та обґрунтованість ідеї;
o    соціальна значущість проекту, суспільна корисність (прибутковість) від його реалізації.

З метою організації проведення в районі Першого (регіонального) туру Всеукраїнського конкурсу підприємницької діяльності серед молоді запрошуємо до співпраці громадські організації, бізнесменів-практиків, молодих підприємців, майбутніх інвесторів реалізації конкурсних бізнес-планів, фахівців з питань підприємництва, інновацій, фінансів, банківської справи, зайнятості, інших зацікавлених осіб у питаннях проведення семінарів, круглих столів, тренінгових занять з питань підготовки
та презентації бізнес-планів, рекламної кампанії з популяризації конкурсу, організації інформаційно-просвітницьких заходів для залучення молоді до підприємницької діяльності й підвищення її освітнього рівня у цій сфері, надання методично-консультативної допомоги молодим підприємцям щодо організації власного бізнесу.

З пропозиціями, креативними думками та запитаннями звертатися
на електронну адресу сектора молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту: kssport@i.ua .

Назад