15.07.2014
Протидія торгівлі людьми
На виконання Закону України «Про протидію торгівлі людьми № 3739 від 20.09.2011» та відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 01.07.2014 № 6973/0/14-14/59 як національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми наголошується наступне.
Як відомо, на даний час відбувається хвиля внутрішньої міграції громадян, які пересуваються з окупованої території та районів ведення антитерористичної операції в інші регіони України, у тому числі і до Києво-Святошинського району Київської області. А тому існує ризик збільшення випадків торгівлі людьми.
З метою попередження поширення випадків торгівлі людьми просимо активізувати на місцевому рівні інформаційну роботу про ризики потрапляння населення у ситуацію торгівлі людьми та можливості тримання допомоги постраждалими.
Зокрема, необхідно поширити інформацію:
- про порядок встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
- про види допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
- перелік установ, закладів, служб та організацій, які надають допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми;
- контакти відповідальних посадових осіб за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми та громадських організацій, які працюють у цій сфері тощо.
На сьогодні проблема боротьби з торгівлею людьми (особливо жінками) стала надзвичайно актуальною для нашої держави. Україна, як і більшість країн Центрально-Східної Європи, вже має досить тривалий сумний досвід втрати значної кількості жінок і дівчат, вивезених з її території за кордон, де вони стають жертвами різноманітних методів та форм експлуатації, найпоширенішою з яких є примушення до заняття проституцією.
Поняття “торгівля людьми” охоплює широке коло соціальних явищ. Предметом торгівлі може бути будь-яка особа незалежно від статі та віку: чоловіки – з метою експлуатації в праці, діти – з метою використання у жебрацтві, жінки – для сексуального рабства, будь-які особи – для вилучення і трансплантації органів.
Торгі́вля людьми́ означає здійснення з метою експлуатації вербування, перевезення, передачі, приховування або одержання людей шляхом погрози силою, її застосування або інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою, вразливістю положення або шляхом підкупу у вигляді платежів або вигод, для отримання згоди особи, що контролює іншу особу.

Порядок встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми:
1. Особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, має право звернутися до місцевої державної адміністрації із заявою про встановлення  статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та до органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод.
2. Особа, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала  від торгівлі людьми, має право до прийняття рішення про встановлення  статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, на забезпечення  особистої безпеки, поваги, а також на безоплатне одержання:
1) інформації щодо своїх прав та можливостей, викладеної мовою, якою володіє така особа;
2) медичної, психологічної, правової та іншої допомоги незалежно від місця проживання;
3) тимчасового розміщення у закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми.
3. Іноземець або особа без громадянства, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території України, крім передбачених частиною другою цієї статті прав, до прийняття рішення про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, має також право на:
1) безоплатне отримання послуг перекладача;
2) тимчасове перебування в Україні в порядку, встановленому законодавством.
4. Іноземець або особа без громадянства, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території України, отримує довідку, яка підтверджує факт звернення за встановленням такого статусу і відкриття відповідної процедури та є підставою для реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб.
5. Забороняється утримування особи, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, в установах тимчасового тримання, крім обумовлених законом випадків, та видворення  її  за межі України до встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

Права особи, яка постраждала від торгівлі  людьми

1. Особа, якій встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі  людьми, має право на забезпечення особистої безпеки, поваги, а також на безоплатне одержання:
1) інформації щодо своїх прав та можливостей, викладеної мовою, якою володіє така особа;
2) медичної,  психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної допомоги;
3) тимчасового розміщення, за бажанням постраждалої особи та у разі  відсутності  житла, в закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, на строк до трьох місяців, який у разі необхідності може  бути продовжено за рішенням місцевої державної адміністрації, зокрема у зв'язку з участю особи в якості постраждалого або свідка у кримінальному процесі;
4) відшкодування моральної та матеріальної шкоди за рахунок осіб, які  її  заподіяли, у порядку, встановленому Цивільним кодексом України;
5) одноразової матеріальної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
6) допомоги у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійну підготовку.
2. Іноземець та особа без громадянства, якій встановлено статус особи,  яка постраждала від торгівлі людьми на території України, крім передбачених частиною першою цієї статті прав, має також право на:
1) безоплатне отримання послуг перекладача;
2) тимчасове перебування в Україні строком до трьох  місяців, який може бути продовжено у разі необхідності, зокрема у зв'язку з їхньою участю в якості постраждалих або  свідків  у  кримінальному процесі;
3) постійне  проживання на території України в порядку, встановленому законодавством.
3. Довідка про статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, є   підставою для реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб.
4. Якщо у суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, існують обґрунтовані підстави вважати, що життю, фізичному чи психічному здоров'ю або свободі та недоторканності особи, яка  постраждала  від торгівлі людьми та є іноземцем або особою без громадянства, загрожуватиме небезпека у разі повернення її в країну походження після завершення строку її перебування в Україні, в установленому порядку цій особі може бути продовжено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, що є підставою для одержання дозволу на перебування на території  України  до припинення таких обставин.
5. Особа, якій надано право на перебування в Україні відповідно до частини четвертої цієї  статті  та  яка  безперервно проживала на території  України протягом трьох років з дня становлення їй статусу особи, яка  постраждала від торгівлі людьми, має право на отримання дозволу на імміграцію в порядку, встановленому законодавством.
6. Надання  допомоги  особі, яка  постраждала від торгівлі людьми, не залежить від:
1) звернення такої особи до правоохоронних органів та її участі у кримінальному процесі;
2) наявності у такої особи документа, що посвідчує особу.

Види допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
З 1 грудня 2013 року змінився розмір одноразової матеріальної допомоги постраждалим особам:
(постанова КМУ від 25 липня 2012 р. № 660  «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»)
Матеріальна допомога виплачується одноразово в розмірі:
Діти до 6 років – 1032 грн.
Діти від 6 до 18 років – 1286 грн.
Працездатні особи – 1218 грн.
Особи, які втратили працездатність – 949 грн.

Перелік установ, закладів, служб та організацій, які надають допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми; контакти відповідальних посадових осіб за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми та громадських організацій, які працюють у цій сфері тощо.

1.    Києво-Святошинська райдержадміністрація служба у справах дітей та сім’ї, начальник -
Тлустенко Ірина Олександрівна (03115 м. Київ, пр. Перемоги, 126, т. 454-47-12, е-mail: ssd_1013@ukr.net. Вид послуг: оформлення статусу потерпілого, проведення співбесід, надання інформації органам державної влади, які здійснюють повноваження у сфері протидії торгівлі людьми.
2.    Києво-Святошинський районний центр соціальних служб, для сім’ї дітей та молоді, директор - Мельниченко Оксана Миколаївна (м. Вишневе, вул. Карла Маркса, 15 т.(045) 98-57-28-22, (044) 507-19-10, е-mail: kscsssdm@ukr.net).
Вид послуг: забезпечення потреб постраждалої особи в тимчасовому притулку, юридичні, психологічні, медичні та медико-консультативні послуги, а також сприяє реалізації прав постраждалої особи на отримання соціальних виплат, допомога в працевлаштуванні, повернення до країни походження, надання соціальних послуг.
3.    Києво-Святошинський центр соціальної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, директор - Лахтадир Ангеліна Миколаївна (08150, м.Боярка, вул.Хрещатик, 83, т. (4598) 46-851). Вид послуг: психологічна допомога.
4.    Києво-Святошинський РВ ГУ УМВС України в Київській області. начальник: Ценов Дмитро Миколайович (м. Боряка, вул. Хрещатик, 88, т. 406-08-76). Вид послуг: розгляд інформації, здійснення в установленому законодавством порядку відповідних заходів.
5.    Києво-Святошинська центральна районна лікарня, головний лікар: Кравченко Василь Віталійович (м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 51, т. (04598)-40-059, 406-35-71, е-mail: Prboycrl@gmail.com). Вид послуг: надання медичної допомоги та медичного висновку щодо обстеження та лікування особи.

Назад