25.06.2014
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СТАТУТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Відповідно постанови КМУ від від 27 липня 1998 р. N 1150 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад» Реєстрація статутів територіальних громад сіл, селищ, міст (крім  Києва,  Севастополя і міст обласного значення) здійснюється районними, міськрайонними (у разі утворення) управліннями юстиції, статуту  територіальної  громади  міста Києва - Укрдержреєстром, а статутів  територіальних громад міста Севастополя і міст обласного значення  -  відповідними  міськими управліннями юстиції за заявою встановленого зразка.
Для   реєстрації   статуту   до  органу,  що  здійснює  цю реєстрацію, разом із заявою подаються: а) статут територіальної громади села,  селища, міста (далі - статут) у двох примірниках; б) рішення  представницького  органу місцевого самоврядування про затвердження статуту; в) протокол   пленарного  засідання  представницького  органу місцевого самоврядування, на якому прийнято рішення про реєстрацію статуту; г) документ про внесення плати за реєстрацію статуту.
Документи, що  подаються  для реєстрації статуту,  мають бути оформлені відповідно до вимог законодавства та цього Положення.
Орган, що здійснює реєстрацію статуту,  не має права вимагати від заявника подання документів, не передбачених законодавством та цим Положенням  або  оформлених  інакше,  ніж  визначено  у  цьому Положенні.
Орган, що  здійснює  реєстрацію  статуту,  в   разі   потреби перевіряє відомості, які містяться в поданих документах.  Розмір  плати за реєстрацію статуту визначається Кабінетом Міністрів України.  Заява про  реєстрацію  статуту  розглядається  в  місячний термін.  За  результатами  розгляду  заяви  приймається рішення про реєстрацію статуту або відмову в його реєстрації.  У разі прийняття рішення про реєстрацію статуту  видається свідоцтво  про  державну реєстрацію статуту територіальної громади встановленого зразка.
Відомості про це вносяться до реєстру статутів територіальних громад,  який  ведеться  органом,  що  здійснює реєстрацію статутів, за встановленою формою. Відомості про реєстрацію статуту орган,  що  її  здійснив,  в десятиденний    термін   подає   відповідному   органу   державної статистики.
Підставою для відмови в реєстрації статуту може бути  його невідповідність Конституції та законам України. Орган, що здійснює реєстрацію  статуту,  надсилає  заявникові рішення  про  відмову  в  його  реєстрації не пізніше п'ятиденного терміну після його прийняття. Рішення  про  відмову  в  реєстрації  статуту  може   бути оскаржено в судовому порядку.
Скасування  реєстрації  статуту  здійснюється органом,  що його зареєстрував: а) у   разі   подання  письмової  заяви  про  це  сільського, селищного,  міського  голови  за  наявності  відповідного  рішення представницького органу місцевого самоврядування; б) на підставі рішення суду.  Скасування реєстрації статуту здійснюється шляхом  виключення його  з  реєстру,  про  що  в  десятиденний  термін повідомляється представницький  орган  місцевого  самоврядування  та  відповідний орган державної статистики.
Про внесення змін до статуту сільський, селищний, міський голова  у  п'ятиденний  термін  повідомляє  орган,   що   здійснив реєстрацію статуту. Реєстрація змін   до   статуту   здійснюється   в    порядку, передбаченому для реєстрації статуту.  У  разі  втрати свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади для видачі дубліката  свідоцтва  до  органу реєстрації статутів подаються: а) заява про видачу дубліката, підписана сільським, селищним, міським головою; б) рішення представницького органу  місцевого  самоврядування про  звернення  до  органу,  що здійснив реєстрацію статуту,  щодо видачі дубліката свідоцтва; в) підтвердження  опублікування  в засобах масової інформації оголошення про втрату свідоцтва; г) документ про внесення плати за видачу дубліката свідоцтва.

Назад