12.05.2014
Розпорядження від 25.04.2014 № 284 "Про проведення щорічної планової суцільної дератизації в населених пунктах Києво-Святошинського району у 2014 році"


КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                         РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           від 25.04.2014 р.                    № 284

                           м. Київ

Про проведення щорічної планової        зареєстровано в районному
суцільної дератизації в населених        управлінні юстиції
пунктах Києво-Святошинського            від  25.04.2014 № 8/357
району у 2014 році

    Відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на підставі рішення постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації при Київській обласній державній адміністрації від 16 серпня 2001 року, протокол № 12 та з метою попередження виникнення епідемічних та епізоотичних ускладнень на території району:

1. Провести з 25 квітня 2014 року місячник по проведенню суцільної дератизації в населених пунктах Києво-Святошинського району.

    2. Керівникам органів місцевого самоврядування:

2.1. Провести необхідну підготовчу та організаційну роботу по проведенню санітарної очистки території населених пунктів, підприємств, організацій, господарств та приватних садиб для проведення суцільної дератизації конкретно по кожному населеному пункту до 30.04.2014 року.

2.2. Забезпечити проведення суцільної дератизації в зоні суцільної забудови та на об’єктах, які знаходяться в комунальній власності територіальних громад.

3. Керівникам торгівельних підприємств, підприємств побутового обслуговування населення та соціально-культурних закладів усіх форм власності спільно з КП «Профдезінфекція» на договірних умовах, провести дератизацію, дезінсекцію та дезінфекцію у відповідності до вимог чинного санітарного законодавства.

    4. Генеральному директору КП «Профдезінфекція» Києво-Святошинської районної ради провести суцільну дератизацію в населених пунктах Києво-Святошинського району, про результати якої інформувати району державну адміністрацію до 25.05.2014 року.

5. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування.

    6. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на заступника голови Києво-Святошинської райдержадміністрації Ляшенка М. М.


Виконувач обов’язків
голови адміністрації                                 підпис                    О. А. Митрофанов

Назад