10.04.2014
ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ!
ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ!

У зв’язку з численними зверненнями до реєстраційних служб, щодо органу реєстрації (легалізації) громадських формувань з охорони порядку і державного кордону, а також органів самоорганізації населення, управління юстиції повідомляє.
У статті 1 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» (далі - Закон) зазначено, що громадяни України відповідно до Конституції України мають право створювати в установленому цим Законом порядку громадські об'єднання для участі в охороні громадського порядку і державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин (далі - громадські формування з охорони громадського порядку І державного кордону). Відповідно до статті 4 Закону громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону створюються на добровільних засадах за місцем роботи, навчання або проживання громадян.
Частиною другою статті 6 Закону встановлено, що реєстрація громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону здійснюється відповідним виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті ради, на території якої буде знаходитися керівний орган такого Формування.
Статтею 2 Закону України «Про органи самоорганізації населення» визначено, що органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених вказаним Законом.
Частиною другою статті 13 Закону України «Про органи самоорганізації населення» встановлено, що реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом відповідної ради.
Тому питання реєстрації (легалізації) громадських формувань з охорони порядку і державного кордону, а також органів самоорганізації населення» не відносяться до повноважень Державної реєстраційної служби України та реєстраційних служб.


Назад