03.04.2014
ДО УВАГИ ГРОМАДЯН! Києво-Святошинське районне управління юстиції повідомляє
Статтею 75 Закону України «Про нотаріат» (далі-Закон) встановлено, що нотаріуси засвідчують вірність копій документів, виданих підприємствами, установами і організаціями за умови, що ці документи не суперечать законові, мають юридичне значення і засвідчення вірності їх копій не заборонено законом.
Вірність копії документа, виданого громадянином, засвідчується у тих випадках, коли справжність підпису громадянина на оригіналі цього документа засвідчена нотаріусом або посадовою особою органу місцевого самоврядування чи підприємством, установою, організацією за місцем роботи, навчання, проживання чи лікування громадянина.
Відповідно до вимог статті 42 Закону, нотаріальні дії вчиняються після їх оплати та в день подачі всіх необхідних документів. Відповідно до частини першої статті 31 Закону, приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою. Згідно з пунктом 1 указу Президента України вiд 10.07.1998 №762/98 «Про впорядкування справлення плати за вчинення нотаріальних дій», розмір плати, яка справляється за вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами, не може бути меншим від розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії. Щодо сплати державного мита за вчинення нотаріальних дій. Згідно з частиною першою статті 19 Закону, за вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством. Розмір ставок державного мита за вчинення нотаріальних дій визначається статтею 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито».
За засвідчення вірності копій документів та витягів з них стягується державне мито в розмірі 0,01% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (за сторінку). Пунктом 18 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» передбачено перелік осіб, які звільняються від сплати державного мита за засвідчення вірності копій (фотокопій) документів та виписок з них: громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років; громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років; інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди I та II груп. Виходячи з вимог статті 6 Декрету «Про державне мито» та пункту 12 Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита, затвердженої наказом Головної Державної податкової інспекції України від 22.04.1993 №15, державне мито сплачується за місцем вчинення нотаріальної дії. Відповідно до вимог пункту 1 Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 04.01.1998 №3/5, державні нотаріуси мають право надавати додаткові послуги правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також надавати послуги технічного характеру.
Наказом Головного управління юстиції у Київській області від 22.04.2010 №272/5 затверджено Положення про надання державними нотаріусами державних нотаріальних контор та Київського обласного державного нотаріального архіву додаткових платних послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, яке зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Київській області 07.05.2010 за №5/707 (далі-Положення), а також Тарифи на додаткові платні послуги правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуги технічного характеру, що надаються державними нотаріусами державних нотаріальних контор, які зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Київській області 07.05.2010 за №6/708 (у редакції наказу Головного управління юстиції у Київській області від 28.03.2011 №223/5) (далі-Тарифи). Зокрема, за виготовлення копій документів з використанням копіювальної техніки (за сторінку) - 3 грн., з використанням комп'ютерної техніки - 19 грн. (пункт 1.3 розділу ІІ Тарифів). Від сплати за надання правової допомоги звільняються інваліди Великої Вітчизняної війни; інваліди 1-ї та 2-ї груп.Назад