14.02.2014
До уваги місцевих осередків громадських організацій зареєстрованих зі статусом юридичної особи!
Закон України «Про громадські об»єднання» у розілі 5 «Прикінцеві та перехідні положення» визначив механізм приведення статусу місцевих осередків громадських організацій у відповідність до цього Закону протягом п»яти років – безоплатно. Проте, Законом України «Про громадські об»єднання» не встановлено порядок внесення змін до відомостей про діючі місцеві осередки зі статусом юридичної особи, а саме зміни у складі керівних органів, місцезнаходження. Відповідно до роз»яснення Державної реєстраційної служби України при поданні до реєструючого органу документів щодо повідомлення про зміни у складі керівних органів та про місцезнаходження місцевого осередку зі статусом юридичної особи (за виключенням внесення змін до статуту) необхідно керуватися статтею 14 Закону України «Про громадські об»єднання». Для внесення змін до складу керівних органів місцевого осередку зі статусом юридичної особи до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадської (вищестоящої) організації, до якої належить місцевий осередок подаються (надсилаються) такі документи: 1) заява довільної форми; 2) заповнена реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (Форма 4); 3) засвідчений печаткою місцевого осередку зі статусом юридичної особи примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення вищого органу управління громадського об'єднання про зміну зазначених осіб, прийнятого в порядку, визначеному статутом громадського об'єднання, та оформленого з дотриманням пунктів 1, 2, 6, 8 частини другої статті 9 цього Закону, та/або примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення; 4) засвідчений печаткою місцевого осередку зі статусом юридичної особи примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) протоколу засідання керівного органу, на якому відповідно до статуту було скликано засідання вищого органу управління, якщо зміни прийняті вищим органом управління; 5) відомості про керівні органи.
Для внесення змін до відомостей про місцезнаходження подаються (надсилаються) такі документи: 1) заява довільної форми; 2) заповнена реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (Форма 4); 3) свідоцтво (дублікат свідоцтва) про реєстрацію.
Для внесення змін до відомостей про КВЕД подаються (надсилаються) такі документи: 1) заява довільної форми; 2) заповнена реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (Форма 4).
Відповідно до пункту 8 розділу 5 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про громадські об»єднання» правовий статус місцевих осередків громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення цього Закону в дію, має бути приведений у відповідність із цим Законом протягом 5 років з дня введення його в дію. Рішення про припинення  таких осередків як юридичних осіб приймається вищим органом управління громадської організації. Правонаступником майна, активів та пасивів таких місцевих осередків є відповідна громадська організація.
Реєстраційні справи місцевого осередку передаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадської організації, до якої належить місцевий осередок відповідно до пукнтів 10 та 11 розділу 5 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про громадські об»єднання».

Києво-Святошинське районне управління юстиції


Назад