02.12.2013
Триває широке обговорення концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади
Триває широке обговорення концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 2 грудня, під час апаратної наради у голови РДА Володимира Пака за участі першого голови РДА Миколи Шкаврона, заступників голови РДА, голів місцевих рад, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів адміністрації, було обговорено питання реалізації у районі завдань Президента України Віктора Януковича Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.


Як зазначила начальник відділу організаційно-кадрової роботи Олена Стаднік, ще з набуттям Україною незалежності потрібно було докорінно переглянути всю систему регіонального управління. Але за 20 років кардинальних зрушень так і не відбулося, лише ухвалено низку законодавчих актів, що регулюють питання регіонального розвитку, діяльність органів самоврядування і виконавчої влади на місцях.

Деякі положення ратифікованої Верховною Радою Європейської хартії місцевого самоврядування не узгоджуються з Конституцією України. Тож, наша держава, відповідно до взятих на себе міжнародних зобов’язань, мала внести відповідні зміни до Основного закону, чого так і не відбулося - місцеве самоврядування досі на законодавчому рівні, визначеному Конституцією 1996 року. Та головне - до останнього часу не було офіційно затвердженої концепції реформ, де було б визначено мету і способи її досягнення.

І лише з ініціативи Президента України Віктора Януковича у листопаді 2011 року під час Міжнародних муніципальних слухань, ініційованих Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, було дано доручення щодо розробки плану дій реформування місцевого самоврядування.

Як зазначив Президент України Віктор Янукович, «реформа місцевого самоврядування має відбуватися на засадах децентралізації владних повноважень, консолідації ресурсного забезпечення та стратегічного планування розвитку територіальних громад; вона має бути продуманою, прорахованою у часі, зваженою, послідовною, узгодженою з іншими розпочатими структурними реформами в державі». Разом із тим, справжня реформа має враховувати інтереси усіх зацікавлених сторін.

Саме тому за дорученням Президента України Віктора Януковича сьогодні організовано широке обговорення проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

Отже, як зазначила Олена Петрівна, існуюча система місцевого самоврядування на сьогодні не задовольняє потреби українського суспільства, бо не забезпечує на території більшості громад створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту прав, надання населенню якісних і доступних адміністративних та соціальних послуг.

До сьогодні Україна має надто централізовану систему управління регіонами, більше притаманну адміністративно-командній системі радянського зразка, ніж європейській демократичній моделі, до якої прагнемо. Відповідно, є низка проблем, що суттєво гальмують регіональний розвиток, серед яких головними

є: обмеженість повноважень самоврядування, нестача коштів на виконання як делегованих державою, так і власних повноважень, конкуренція компетенцій представницької та виконавчої влад, врешті, вирішення більш-менш важливого питання обласного чи районного рівня, як правило, замикається на столиці.

У проекті Концепції поставлено за мету сформувати ефективне місцеве самоврядування і територіальну організацію влади, забезпечити надання якісних і доступних послуг населенню з максимальним залученням громадськості до прийняття управлінських рішень.

Під час засідання присутні зазначали, що суть реформи полягає у розмежуванні повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, удосконаленні взаємодії між ними, передачі повноважень на місця, посилення організаційної та фінансової самостійності територіальних громад – сільських, селищних, міських.

Загалом, успішна реалізація реформи має сприяти підвищенню ролі громад і органів самоврядування у вирішенні питань місцевого розвитку відповідно до вимог Європейської хартії місцевого самоврядування.

«Досягти поставлених завдань неможливо без компетентного управління процесами, які у сукупності визначають якість життя – як у місті, так і на селі. Як зазначає Президент України Віктор Янукович, сучасне українське село повинне мати розвинуту інфраструктуру - платформу для залучення інвестицій та відродження підприємницької активності. Її невід’ємною складовою має стати комплексна розбудова аграрного ринку, розвитку доріг, транспорту, житлово-комунальної та інженерної сфер. І це також повинно бути пріоритетом роботи Уряду та місцевої влади», - підсумував Володимир Пак.

Наталка КУЦАК,

Назад