04.12.2013
Надія Грищенко: «Реформування системи органів місцевого самоврядування потрібно проводити комплексно»
Надія Грищенко: «Реформування системи органів місцевого самоврядування потрібно проводити комплексно» Обговорення основних напрямів проведення реформи місцевого самоврядування, які були представлені на засіданні Ради регіонів під головуванням Президента України Віктора Януковича 21 березня цього року, на сторінках нашої газети тривають. Сьогодні ми пропонуємо ознайомитися з думкою Шпитьківського сільського голови Надії Грищенко.

- Надіє Іванівно, на Вашу думку, що повинно бути в даній концепції надієвішим механізмом для її абсолютної дієздатності?

- Сталий розвиток місцевого самоврядування залежить від достатнього фінансування, тому власні повноваження органів місцевого самоврядування мають бути на сто відсотків підтверджені матеріальною основою з чітким обґрунтуванням механізму формування місцевих бюджетів.
Тому реформу слід проводити комплексно, вносячи відповідні зміни до законодавчих і нормативних документів, що стосуються повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих держадміністрацій.
Та, як на мене, в Концепції не визначено механізмів, яким саме чином місцевий рівень влади будуть надані повноваження для поліпшення якості адміністративних і соціальних послуг. Загальні збори громадян не надають послуги населенню, послуги надаються посадовими особами місцевого самоврядування. А на сьогодні у сільській місцевості дефіцит фахівців із відповідною освітою для роботи в місцевих радах та низький рівень їх оплати праці.

- Тобто, іншими словами, нині діюча система місцевого самоврядування не задовольняє потреби сьогодення?
- Так. Існуюча в Україні система місцевого самоврядування на сьогодні не задовольняє потреби суспільства. Особливо в селах, де проживає третина населення нашої держави. Тому створення сучасних умов життя на селі - головне завдання для місцевої влади, а земельна, освітня, медична реформи, реформа соціального забезпечення повинні працювати на підвищення якості життя селян. Людина має відчути себе господарем у сільській місцевості. Сільським, селищним радам потрібні не повноваження а правова база – Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», земельне законодавство, бюджетні та податкові кодекси, а також і переданий соціальний захист населення на місця. Ось тоді можна питати за соціально-економічний і культурний розвиток території. Та, щоб саме так і було, потрібно, щоб були сформовані правові умови для їх розвитку, а органи місцевого самоврядування були дієздатними, спроможними виконувати власні та делеговані повноваження в сільській місцевості.
Позитив у тому, що проект концепції зазначає і необхідність організувати контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування з боку громадян та їх організацій, а не його здійснення виключно шляхом адміністративного контролю. Тобто, для підвищення рівня довіри необхідно докласти значних зусиль, аби удосконалити методи роботи органів місцевого самоврядування. Іншими словами - на кожному рівні виконувати належно свої функції, при цьому жодне повноваження, функція чи завдання не повинні дублюватися органами місцевого самоврядування іншого рівня.

- Але, мабуть, лише контролю замало…
- Звісно. Проект концепції слід доповнити фінансовим документом, що міститиме точний кошторис видатків, які слід передавати разом із новими повноваженнями, та альтернативні пропозиції щодо того, як забезпечити достатні ресурси у місцевих бюджетах для покриття цих видатків. Такий фінансовий документ також має включати, зокрема, закріплення податків за місцевою владою та бюджетні трансферти на конкретні цілі.
Наявність фінансової гарантії становить ключове питання, для підвищення готовності місцевих влад прийняти реформу, а розвиток сільських територій та реформа органів місцевого самоврядування врешті-решт стануть реальністю.

- Який іще «плюс» Ви можете назвати в даному проекті, що дійсно є життєво важливим для громади?
- Запропонований на обговорення проект Концепції передбачає чітке розмежування повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах децентралізації влади. Для мене це означає, що держадміністраціям належатиме функція контролю за діяльністю самоврядування та якістю адміністративних послуг, координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, в тому числі - територіальних представництв контролюючих органів. На скільки я розумію, мова йдеться про розподіл відповідальності між різними гілками влади за безпосередньої участі населення в управлінні. Адже основою реформування має бути розширення прав територіальних громад, децентралізація влади та нова якість надання адміністративних послуг населенню.
Загалом, реалізація Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні сприятиме правовій, організаційній і матеріальній спроможності територіальних громад, органів місцевого самоврядування, провадженню їх діяльності, стимулюванню економічного розвитку територій і забезпеченню адекватного розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування базового та регіонального рівнів, місцевими держадміністраціями та територіальними органами центральних органів виконавчої влади.
Тому я вважаю, що ухвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, згідно відповідного доручення Президента України Віктора Януковича, обов’язково має відбутися. Це стане ще одним вагомим кроком на шляху до Європейських стандартів і впровадженню кращих практик державного управління та місцевого самоврядування. Європейські підходи – це досвід, перевірений часом і, якщо він буде впроваджений в Україні – від цього нашій державі буде тільки користь.Назад