11.11.2013
Громада та влада: партнерська співпраця
Громада та влада: партнерська співпраця Перетворення України на дійсно демократичну європейську державу не можливе без побудови в ній відкритої та прозорої взаємодії між владними та громадянськими інституціями на основі рівноправного партнерства, що дає змогу якнайактивніше залучати громадян до формування і реалізації державної та регіональної політики. Досвід демократичних держав світу засвідчує: саме взаємодія органів державної влади з громадськістю підвищує рівень її довіри до влади.

До того ж, питання взаємодії з громадськістю є одним із ключових в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, до підписання якої готується країна. Саме на реалізації в регіонах завдання Президента України Віктора Януковича щодо розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації державної і регіональної політики – головне питання, що розглядалося під час апаратної наради у голови Києво-Святошинської РДА Володимира Пака.
Як зазначила під час доповіді завідувач сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків із громадськими організаціями та ЗМІ Марина Смірнова, з метою реалізації завдання Президента України щодо розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації державної і регіональної політики, в районі діє відповідна програма, спрямована на створення сприятливих умов для підвищення ефективності взаємодії райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, реалізації права громадян на участь у формуванні та реалізації державної та регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення, сприяння громадській активності.
Адже, відповідно до Указу Президента України Віктора Януковича, одним зі стратегічних пріоритетів як державної політики, так і районної влади, визначено сприяння розвитку громадянського суспільства, головними ключовими позиціями якого є: сприяння встановленню максимальної відкритості, прозорості та підзвітності суспільству органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; зростання соціального капіталу для підвищення рівня взаємодовіри та взаємодії у суспільстві; створення сприятливих умов для утворення та функціонування інститутів громадянського суспільства; забезпечення участі інститутів громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, зокрема, шляхом створення умов для забезпечення широкого ефективного представництва інтересів громадян в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, проведення регулярних консультацій (діалогу) із громадськістю з найважливіших питань життя суспільства і держави; запровадження громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, посилення впливу інститутів громадянського суспільства на прийняття управлінських рішень та їх реалізацію; сприяння благодійній, волонтерській діяльності, іншим формам громадської активності та громадянської культури. Саме ці ключові позиції активно втілюються на теренах нашого району.
Так, на теренах нашого району діє 132 громадських організації, 59 благодійних фондів, 126 релігійних організацій, 112 профспілок, із якими, як із рівноправними партнерами, активно співпрацює як райдержадміністрація, так і райрада у вирішенні питань місцевого значення. Найактивнішими серед них є: «Фонд інвалідів-учасників ліквідації аварії на ЧАЕС» (керівник - Іван Дерда), районна організація УСВА (воїнів-інтернаціоналістів) (керівник – Лариса Козленко), районна організація ветеранів війни, праці і Збройних Сил України (керівник - Анатолій Пастовенський), ГО «Клуб інвалідів «Ікар» (керівник - Галина Оревіна), районна організація Товариства Червоного Хреста (керівник - Лідія Заїченко), ГО «Дзвони Чорнобиля» (керівник - Діана Кузнєцова) та ін. Названим організаціям надається постійна допомога щодо фінансування статутної діяльності, при виділенні матеріальної допомоги, проведенні спільних заходів з відзначення урочистих подій та святкових дат. Також вирішуються і питання транспортного забезпечення членів організацій, постійно ведеться робота щодо виділення потребуючим адресної допомоги, продуктових пайків тощо. Найактивніші члени громадських організацій району входять до складу колегії райдержадміністрації.
Ключову роль у питаннях взаємодії влади та громади відіграє створена при райдержадміністрації громадська рада, до складу якої нині входить 82 представника інститутів громадянського суспільства. Керівництво райдержадміністрації уважно вивчає пропозиції громадської ради, зокрема щодо покращення інфраструктури району та враховує їх в роботі.
Також набуває поширення й практика договірних відносин влади з громадськими організаціями. Так, 30 грудня 2011 р., з метою збереження злагоди в суспільстві, забезпечення гідного рівня життя громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, створення належних умов їхнього життєзабезпечення та посилення їх соціального захисту, враховуючи положення Меморандуму про взаємодію і співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Союз Чорнобиль України», було затверджено угоду про співпрацю між райдержадміністрацією та районним Фондом інвалідів учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.
«Відносини і взаємовплив громадянського суспільства і держави є визначальним у забезпеченні демократичного розвитку країни. З одного боку, - наголосив під час засідання Володимир Пак - відстоюючи матеріальну та духовну незалежність людини від держави, домагаючись правової гарантії такої незалежності, захисту приватних і суспільних інтересів людей, громадянське суспільство активно сприяє процесам демократизації держави, набуття нею ознак держави правової. Залучення громадянського суспільства до процесу вироблення та реалізації державного курсу на сьогодні є одним із основних напрямів політики Президента України Віктора Януковича, нової української влади. Адже успіх реформ неможливий без громадської консолідації та широкої суспільної підтримки».Назад