06.11.2013
Отримання інформації, що міститься у державному реєстрі
Однією з основних функцій державного реєстру речових прав є зберігання інформації про права на об′єкти нерухомого майна. У цій статті мова піде про те, яким чином у випадках необхідності можливо отримати відповідну інформацію.
Згідно з ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень», інформація з Державного реєстру прав про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надається у формі витягу, інформаційної довідки та виписки.
Витяг з Державного реєстру прав на підставі заяви мають право отримувати:
1) власник нерухомого майна або уповноважена ним особа;
2) особа, яка має речове право на чуже нерухоме майно, або уповноважена нею особа;
3) спадкоємець (правонаступник - для юридичної особи) або уповноважена ним особа.
Витяг з Державного реєстру прав про державну реєстрацію іпотеки, обтяження на підставі заяви мають право отримувати будь-які фізичні та юридичні особи.
Інформаційну довідку з Державного реєстру прав на підставі письмового запиту мають право отримувати суд, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.
Орган державної реєстрації прав зобов'язаний за заявою власника або правоволодільця надавати йому інформацію у формі виписки про осіб, які отримали відомості про права та обтяження прав на нерухоме майно, що йому належить.
Відповідно до п. 6,7 Порядку надання інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №703 від 22 червня 2011 року, для отримання інформації з Державного реєстру прав особа, зазначена у статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", подає органові державної реєстрації прав заяву (запит), форму та вимоги до заповнення якої (якого) встановлює Мін'юст.
Наказом Мін′юсту «Про впорядкування відносин пов′язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 17 квітня 2012 року №595/5, встановлені форми відповідних заяв про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, а також форми заяв для отримання інформації з державного реєстру.
Моментом прийняття заяви (запиту) вважається дата та час її (його) реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.
Під час подання заяви (запиту) заявник пред'являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує його особу:

паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє;
свідоцтво про народження для особи, яка не досягла 16-річного віку;
службове посвідчення, для посадової особи органу державної влади або органу місцевого самоврядування.

У разі подання заяви уповноваженою особою така особа пред'являє органові державної реєстрації прав, крім документа, що посвідчує її особу, документ, що підтверджує її повноваження.
Орган державної реєстрації прав не приймає заяву (запит) у разі відсутності документа про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав, крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту.
Державний реєстратор приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав виключно за наявності таких підстав:

із заявою (запитом) звернулася неналежна особа;
у Державному реєстрі прав відсутні відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження (у разі розгляду заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у формі витягу).

Державний реєстратор приймає рішення щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту виключно за наявності таких підстав:

у Державному реєстрі прав відсутні відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження;
у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек наявні записи про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.


Начальник реєстраційної служби
Києво-Святошинського РУЮ                                                                                                     Шевчук Л.С.

Назад