04.11.2013
Толерантність – запорука співпраці та взаєморозуміння
Толерантність – запорука співпраці та взаєморозуміння Реалізація у регіонах завдань Президента України щодо зміцнення міжнаціональної злагоди та порозуміння, задоволення культурних та освітніх потреб національних меншин – головне питання дня, що розглядалося 4 листопада під час апаратної наради у в. о. голови РДА Миколи Шкаврона, яка відбулася за участі заступників голови РДА, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів РДА та ін.

Як реалізуються завдання Глави держави на теренах нашого району, присутнім доповів начальник відділу культури, національностей і релігій Дмитро Гончаренко.
Він зауважив, що Україна - багатонаціональна держава. Одним із пріоритетних чинників її політики є міжнаціональна злагода, що базується на взаєморозумінні, взаємоповазі та активній співпраці на ґрунті їх рівних прав і можливостей задля задоволення національно-культурних, політичних, соціально-економічних потреб.
Україна відкрито проголосила світові, що будує демократичну правову державу, в якій однаково добре буде українцям і росіянам, євреям і полякам, білорусам і угорцям, болгарам і молдаванам, німцям і румунам, представникам усіх народів, для яких українська земля стала рідною. Проблеми міжнаціональних відносин стали одним з важливих аспектів діяльності Верховної Ради України, її комісій і комітетів з питань культури та духовного відродження, державного суверенітету, міжнаціональних відносин.
Забезпечення гарантій та механізму реалізації прав національних меншин стало одним з провідних політико-правових напрямів діяльності у становленні незалежної Української держави та у максимальному наближенні законодавства України до законодавства провідних європейських країн стосовно національних меншин і національних відносин. З метою удосконалення нормативної бази України у сфері захисту прав представників національних меншин, продовжується робота над проектом Закону України «Про Концерцію державної етнонаціональної політики України», яка має стати підґрунтям для подальшого комплексного вдосконалення законодавства у сфері міжнаціональних відносин.
«Стабільність міжнаціональних відносин, відсутність гострих конфліктів і протистоянь – закономірний наслідок і незаперечний доказ виваженості й ефективності державної політики в міжнаціональній сфері, яка забезпечується Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, відповідними органами влади на місцях, - наголосив під час засідання Микола Шкаврон. – Незважаючи на багатонаціональний склад населення району, міжетнічна ситуація у нашому регіоні відзначається толерантністю і стабільністю. Тому, не дивно, що з кожним роком збільшується кількість громадських національних організацій, які співпрацюють з органами влади та органами місцевого самоврядування.
Райдержадміністрація, у свою чергу, з метою забезпечення міжнаціональної злагоди, миру та порозуміння, захисту національних меншин від проявів дискримінації та дій, спрямованих на розпалювання міжетнічної ворожнечі в районі, здійснює постійний контроль щодо виконання відповідних законів, указів, розпоряджень Президента України спрямованих на підтримку діяльності національно-культурних товариств».

Наталка КУЦАК

Назад