14.10.2013
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ІНФОРМУЄ
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення", який набрав чинності з 1 січня 1992 р., робота в лепрозорних і протичумних закладах, у закладах (відділеннях) із лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, у патологоанатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я зараховувалась до стажу роботи у подвійному розмірі. Законом України “Про внесення змін до статті 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення", право на зарахування до стажу роботи у подвійному розмірі також поширене на працівників психіатричних закладів.
Стаття 60 в новій редакції набрала чинності з 15 серпня 2003 року, у зв’язку з цим робота в психіатричних закладах охорони здоров’я в подвійному розмірі зараховується лише тим особам, які вперше виходять на пенсію після 15 серпня 2003 року, або які вийшли на пенсію раніше, але продовжували працювати в зазначених закладах на цю дату і подали заяву про перерахунок пенсії.
З 1 січня 2004 року набрав чинності Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Згідно зі ст. 24 вищевказаного Закону страховий стаж ураховується в одинарному розмірі, крім випадків, передбачених цим Законом. При цьому періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, враховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.
Отже, періоди роботи у вищевказаних відділеннях і закладах охорони здоров’я до 01.01.2004 р. зараховують до страхового стажу у подвійному розмірі, а після 01.01.2004 р. – у одинарному розмірі. Ця норма не розповсюджується на періоди перебування у частково-оплачуваній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, в додатковій відпустці без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення нею віку 6 років, а також у інших відпустках без збереження заробітної плати, передбачених законодавством. Періоди перебування у вказаних відпустках як до 1 січня 2004 року, так і після зараховуються до страхового стажу в одинарному розмірі, при цьому періоди перебування у цих відпустках після 1 січня 2004 р. зараховуватимуться до страхового стажу тільки за умови сплати страхових внесків у сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
Разом з тим, при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах та на пенсію за вислугу років періоди роботи у медичних закладах, передбачених статтею 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення" зараховуються до спеціального стажу у подвійному розмірі як до 1 січня 2004 року, так і після. Тобто, якщо особа працювала у психіатричному закладі на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років 14 років, з них 10 років – до 1 січня 2004 року, і 4 роки – після цієї дати, то до страхового  стажу для обчислення пенсії буде зараховано  24 роки (10 років х 2 + 4 роки), а до спеціального стажу для визначення права на пенсію за вислугу років буде зараховано 28 років (14 років х 2).

Назад