01.10.2013
До уваги підприємців та юридичних осіб!
У зв’язку із змінами в Класифікаторі видів економічної діяльності з 01.01.2012 відбувається заміна КВЕД-2006 на КВЕД-2010. Відповідно до наказу Мінекономіки діяльність юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за старим класифікатором дозволена до 31.12.2013. На даний час частина суб’єктів підприємницької діяльності ще не звернулась до державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для заміни КВЕДів. Це може призвести до великих черг наприкінці року та неможливості прийняти реєстраційною службою всіх бажаючих. Тому пропонуємо юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, які не здійснили вказану заміну, зараз звернутись до державних реєстраторів. При собі мати реєстраційну картку (форма №11 для ФОП та форма №4 для ЮО) з внесеними до неї видами діяльності відповідно до КВЕД-2010 і паспорт (у разі звернення уповноваженої особи – довіреність). Реєстраційну картку можна знайти на сайті Укрдержреєстру drsu.gov.ua, а види діяльності за КВЕД-2010 та перехідну таблицю з КВЕД-2006 на КВЕД-2010 на сайті  kved.ukrstat.gov.ua. Заміна видів діяльності проводиться безоплатно.


Назад