12.09.2013
ЗДОРОВА ДИТИНА – ЩАСЛИВА РОДИНА
Початок ХХІ століття істотно вплинув на здоров'я людини, особливо на здоров'я дітей, які зростають у складних екологічних умовах. Дослідження науковців свідчать про пряму залежність здоров'я від екологічного середовища. Працівниками Українського інституту екології людини досліджено, що саме через 20 років після Чорнобильської катастрофи негативний вплив екології на здоров'я дошкільників зріс майже втричі.

Саме тому в Україні активно формується система безперервної екологічної освіти населення, спрямована на вироблення комплексу наукових знань, поглядів, переконань, які закладають основи відповідального, дійового та компетентного ставлення до навколишнього природного середовища. Початковою ланкою цієї системи є дошкільний навчальний заклад.

Пріоритети та перспективи розвитку системи дошкільної освіти України визна­чені Державною цільовою соціальною програмою розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року та іншими нормативними документами в галузі освіти.

Створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних, навчально-методичних і матеріально-технічних умов для повноцінного функціо­ну­вання дошкільних навчальних закладів, забезпечення якісної дошкільної освіти передбачено Новими соціальними ініціативами Президента України Віктора Федоровича Януковича «Діти – майбутнє України». Особливу увагу Глава держави акцентує на питаннях зміцнення й збереження здоров’я підростаючого покоління.

Пріоритетними напрямами діяльності Київської обласної державної адмі­ністрації є забезпечення вихованцям дошкільних навчальних закладів рівного доступу до високоякісної освіти, модернізація фізичної культури, поліпшення спортивно-масової роботи та розвиток дитячого спорту. Ці питання є надзвичайно актуальними для Київщини, яка найбільше постраждала від аварії на Чорнобильській АЕС.

Пропаганда здорового способу життя є основним чинником формування, зміцнення та збереження здоров’я дитини. На думку Наталії Іванівни Клокар, директора департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, доктора педагогічних наук, професора, просвітницька робота з даної проблеми має бути науково обґрунтованою та педагогічно керованою діяльністю, спрямованою на забезпечення права кожної дитини рости здоровою, повноцінно жити, мати умови для всебічного розвитку, бути надійно, психологічно і соціально захищеною. Сім’я та навчальні заклади є найефективнішими інституціями формування навичок здорового способу життя дітей і підлітків. Наталія Іванівна глибоко переконана, що в освітньому просторі це можливо здійснити шляхом створення й відпрацювання сучасної моделі оздоровчої діяльності закладів освіти, яка б сприяла формуванню культури здоров’я дітей, їхніх батьків та педагогічних працівників.

Пошуки шляхів формування культури здоров’я та екологічного захисту дітей дошкільного віку стали підґрунтям для співпраці департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, дошкільних навчальних закладів області з Українським інститутом екології людини, який очолює Курик Михайло Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор. Зокрема, йдеться про розроблення та впровадження у практику роботи дошкільних навчальних закладів Київщини програми «Екологічний дошкільний заклад», яка сприяє зміцненню та збереженню здоров’я дітей.

Втілення Програми «Екологічний дошкільний заклад» на практиці доводить, що ефективність ендоекологічних і профілактичних заходів сягає 80-85%. Саме така кількість дітей у результаті профілактики стає екологічно незалежною.

Мережа дошкільних навчальних закладів Київщини, які працюють за за­зна­ченою програмою, постійно розширюється: у 2008 році їх було 18, 2010 році – 28, у 2013 році за програмою працюють 54 дошкільні заклади з 31 району області. Багато зусиль для впровадження програми докладають педагогічні колективи та батьки вихованців Деми­дів­ського центру розвитку дитини «Орлятко» Вишгородського району (завідувач Зінькевич Раїса Опанасівна), Іванківського ЦРД «Веселка» (завідувач Алексєєва Тетяна Олександрівна), Вишнівських дошкільних навчальних закладів «Ромашка», «Росинка» Києво-Святошинського району (завідувачі Кудренко Галина Борисівна, Лашкова Любов Семенівна), дошкільного навчального закладу – центру розвитку дитини №12 «Джерельце» м. Білої Церкви (завідувач Бублик Наталія Олександрівна), дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №4 «Марите» компенсуючого (санаторного) типу м. Славутича (завідувач Івашко Наталія Іванівна), дошкільних навчальних закладів «Колосочок» м. Борисполя (завідувач Стрільник Наталія Олексіївна), «Барвінок» м. Бровари (завідувач Шашенок Надія Іванівна),«Золота рибка» м. Бровари (завідувач Комаровська Віта Миколаївна) та інші.

Важливе значення для впровадження здоров'язберігаючих технологій у прак­тику роботи дошкільних навчальних закладів має належне матеріально-техніч­не забезпечення. У дитячих садочках успішно функціонують фізіотера­певтичні кабіне­ти, інгаляторії, фітобари, масажні кабінети, соляні кімнати, аромакімнати, проце­дурні кабінети, спортивні зали з відповідним м'яким і твердим інвентарем, басейни тощо.

Вікові групи дошкільних навчальних закладів обладнані спортивними осередками рухової активності для організації рухливих ігор і занять з фізичного виховання на повітрі і у приміщенні; а також міні-центрами „Здоров’я”, у яких протягом дня діти можуть робити самомасаж, використовуючи природні та нетрадиційні матеріали: шишки, жолуді, олівці, бігуді, ґудзики тощо; мають окремі майданчики відповідної площі із зеленими насадженнями, тіньовими навісами, гімнастичними стаціонарними стінками, гірками для спуску, пісочницями, лавами для відпочинку, гойдалками, дерев’яними скульптурами, пеньками різної висоти, столами під навісами для настільних ігор.

На території дитячих садочків створені і працюють фізкультурні майданчики, «Галявини казок» з казковими дерев’яними скульптурами, спортивно-ігрові комплекси (гірка для спуску, рукоход, шведська стінка, місток дугоподібний, ліана спіралеподібна, драбина «тунель», драбина дугоподібна, турнік тощо), «смугами перешкод».

Батьки вихованців дошкільних навчальних закладів Київщини відзначають позитивний вплив системи роботи на стан здоров'я дітей, зменшення їхньої захворюваності, підвищення опірності організму.

Діти, які відвідують дошкільні навчальні заклади, – життєрадісні, усміхнені, активні, сповнені здоров'я, відкриті до пізнання навколишнього світу та спілкування, творчої діяльності.

Педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів проводять системну і дієву роботу з екологічного виховання й оздоровлення дітей, перебувають у постійному пошуку раціональних і результативних методів та прийомів, форм роботи з дітьми і сім'єю.

З метою поширення досвіду роботи дошкільних навчальних закладів, які працюють за програмою «Екологічний дошкільний заклад», у Київській області створено обласні опорні заклади освіти. Так, у 2004 році на базі Іванківського центру розвитку дитини «Веселка» вперше розпочав роботу обласний опорний заклад освіти з проблеми «Еколого-валеологічне виховання та оздоровчо-профілактична робота за програмою «Екологічний дошкільний заклад».

Протягом 2004-2013 років в області функціонували обласні опорні заклади осві­ти з проблеми «Еколого-валеологічне виховання та оздоровчо-профілактична робота в дошкільному навчальному закладі» на базі Іванківського центру розвитку дитини «Веселка», Демидіївського центру розвитку дитини «Орлятко» Вишгород­ського району, Вишнівського центру розвитку дитини «Росинка» Києво-Свято­шин­сько­го району, слухачами яких стали близько ста педагогів.

Результати роботи обласних опорних закладів освіти з формування здорового способу життя в екологічно-небезпечному середовищі висвітлено в посібниках для педагогів, медичних працівників і батьків, а саме: «Оздоровчі валеологічні хвилинки для малят», «Оздоровчо-профілактична робота в умовах дошкільного навчального закладу», «Виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей – запорука їхнього здоров’я», «Ростемо здорові», «Валеологічне виховання дітей», «Дитинство без хвороб», «Дні здоров’я у Центрі розвитку дитини «Веселка», «Вживання та використання оздоровчо-профілактичних препаратів у системі роботи Центру розвитку дитини», «Екодитячий садок – здоров’я увесь рік», «Застосування кольоро- та ароматерапії в Центрі розвитку дитини «Веселка» та інших.

         Запровадження нових форм організації навчально-виховного та оздоровчо-реабілітаційного процесу в дошкільному навчальному закладі вимагає відповідної підготовки вихователів, педагогів і медичних працівників, постійного підвищення їхнього професійного рівня.

З метою поширення досвіду роботи дошкільних навчальних закладів з упро­вадження методики ендоекологічної профілактики здоров’я дітей Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів щорічно проводяться науково-методичні заходи, зокрема: круглі столи, науково-методичні семінари та конференціїз питань реалізації програми «Екологічний дошкільний заклад» для методистів районних, міських методичних кабінетів з питань дошкільної освіти відділів освіти.

Під час проведення науково-методичних заходів відбувається обговорення мето­дич­них рекомендацій з екологічної безпеки здоров’я дітей в умовах дошкільного закладу «Екологія довкілля і здоров’я дітей», що розробляються Українським інститутом екології людини, обмін досвідом з питань формування здоров’язбережувальної компетенції.

Протягом 2010-2013 років педагогічні працівники 9 дошкільних навчальних закла­дів Київської області працюють над розробленням і впроваджен­ням сучас­них здоро­в'язбе­рігаючих технологій, передбачених програмами дослідно-експери­мен­тальної робо­ти регіонального рівня з тем: «Еколого-оздоровча робота з дітьми в дошкільному на­вчаль­ному закладі», «Формування екологічної компетенції вихованців дошкільного на­вчаль­ного закладу на території підвищеного радіоактивного забруд­нен­ня», «Орга­нізація фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми в умовах дошкіль­ного навчального закладу».

         Програми дослідно-експериментальної роботи, спрямовані на створення ефективної системи екологічної безпеки здоров’я дітей дошкільного віку, перед­ба­чають впровадження методики ендоекологічної профілактики здоров’я дітей,прове­дення екологічного моніторингу стану здоров’я вихованців. Саме через систему осві­ти може бути розроблений і введений екологічний паспорт здоров’я для різних вікових груп дітей. Екологічна й ендоекологічна паспортизація дає можливість мати постійну реальну картину впливу середовища на здоров’я дитини, індивідуально проводити щоденну ендоекологічну профілактику й оздоровлення дітей.

Суть методики ендоекологічної профілактики здоров’я дітей полягає в тому, що в результаті використання нових методів діагностики, на основі яких лікар-педіатр визначає функціональний стан основних органів і систем організму, кожна дитина отримує індивідуальний паспорт здоров’я. Саме цей паспорт дає можливість здійснити попереджувальний аналіз стану здоров’я дитини, а також дати конкретні рекомендації щодо ендоекологічної детоксикації і профілактики дитячого організму.

Програма дослідно-експериментальної роботи передбачає взаємодію оздоров­чо-профілактичних і терапевтичних заходів, спрямування їхньої діяльності на формування основ здорового способу життя, активної громадянської позиції, екологічної та валеологічної компетенції дітей, педагогів, батьків і громадськості.

Впровадження здоров'язберігаючих і здоров'язміцнюючих технологій у практику роботи дошкільних навчальних закладів Київщини сприяє збереженню та зміцненню здоров'я дошкільнят, їхньому фізичному розвитку, руховій активності та саморегуляції, формуванню здоров’язбережувальної й особистісно-оцінної компетенцій, виробленню навичок здорового способу життя і безпеки життєдіяльності.Євгенія Миколаївна Бачинська, проректор з науково-методичної роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук, доцент;

Олена Василівна Чубарук, проректор з наукової робо­ти Київського обласного інституту післядип­ломної освіти педагогічних кадрів;

Ольга Петрівна Педько, старший викладач кафедри педагогічної майстерності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;

Надія Іванівна Нечипорук, завідувач навчально-методичним кабінетом дошкільної освіти Київського обласного інституту післядипломної освіти педаго­гічних кадрів

Назад