04.06.2012
Євро - 2012
Євро - 2012 1.    Оперативний штаб з питань обслуговування Євро 2012 у Києво-Святошинському районі (далі – оперативний штаб) є координаційним органом, для забезпечення взаємодії правоохоронних органів, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також для узгодження їх діяльності щодо забезпечення безпеки та правопорядку в місцях можливого масового зібрання людей під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

2.    У своїй діяльності оперативний штаб керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також рішеннями Міжвідомчого координаційного штабу з питань безпеки та правопорядку при Президентові України (далі – Міжвідомчий координаційний штаб) та Регіонального міжвідомчого координаційного штабу з питань безпеки та правопорядку в Київській області (далі – Регіональний координаційний штаб).

3.    Основними завданнями оперативного штабу є:
3.1. контроль за станом благо¬устрою, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у сфері комунального обслуговування населення під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу із залученням посадових осіб підприємств, що надають послуги у сфері водопостачання, благоустрою та поводження з твердими побутовими відходами, а також ритуальних служб;
3.2. узагальнення, підготовка та подання до райдержадміністрації пропозицій щодо вдосконалення порядку взаємодії правоохоронних органів, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для забезпечення безпеки та правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі – Євро 2012) на території Києво-Святошинського району.;
продовження додатка 2

3.3. забезпечення скоординованих дій правоохоронних органів, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, щодо заходів з забезпечення безпеки та правопорядку, запобігання і своєчасного реагування на надзвичайні/кризові ситуації та протиправні дії на території Києво-Святошинського району під час підготовки і проведення Євро 2012;
3.4. участь у визначенні потенційних загроз скоєння терористичних актів на території Києво-Святошинського району, а також відпрацювання антитерористичних заходів та порядку сповіщення та залучення спеціальних підрозділів для реагування на можливі кризові ситуації;
3.5. узагальнення, аналіз та оцінка поточної інформації про стан безпеки і правопорядку в Києво-Святошинському районі під час підготовки та проведення Євро 2012;
3.6. уточнення плану евакуації людей з об'єктів задіяних в обслуговуванні Євро 2012 та місцях можливого масового зібрання людей під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, які знаходяться у зоні можливого негативного впливу та ураження від потенційно небезпечних промислових підприємств та об'єктів підвищеної небезпеки;
3.7. уточнення порядку взаємодії правоохоронних органів, недержавних охоронних структур і обслуговуючого персоналу об'єктів задіяних в ослуговування та місцях можливого масового зібрання людей для забезпечення безпеки і правопорядку на внутрішньому і зовнішньому периметрі об'єктів та прилеглих до нього територіях під час підготовки та проведення Євро 2012;
3.8.  висвітлення в засобах масової інформації подій пов’язаних із підготовкою та проведенням Євро 2012.
3.9. координація оперативного штабу з питань обслуговування Євро 2012 у Києво-Святошинському районі з об’єктовим оперативним штабом із забезпечення безпеки та правопорядку об’єктів, задіяних в обслуговуванні Євро 2012.
3.10. участь у заходах з запобігання виникненню пожеж, інших надзвичайних ситуацій на об'єктах та прилеглих до них територіях, а також швидкої та ефективної ліквідації їх наслідків, а в разі виникнення - надання допомоги у роботі відповідних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
3.11. надання сприяння причетним відомствам з питань запобігання на об'єктах надзвичайних ситуацій та участь в організації контролю за виконанням заходів щодо радіаційного, хімічного, біологічного захисту та попередження ядерних загроз Євро 2012;
3.12. участь в організації медичного забезпечення та наданні екстреної медичної допомоги в разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також вжиття необхідних профілактичних заходів з санітарно-епідемічного забезпечення;
3.13. вивчення розміщення під'їзних шляхів до об'єктів спільно з органами ДАІ та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також вжиття необхідних заходів для забезпечення безпеки дорожнього руху.

4.       Оперативний штаб з питань обслуговування Євро 2012 у Києво-Святошинському районі для виконання покладених на нього завдань має право:
4.1. одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань в Києво-Святошинському районі інформацію, необхідну для вико¬нання покладених на нього завдань;
4.2. залучати в установленому порядку до участі в його роботі та запрошувати на свої засідання представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і громадських об'єднань в Києво-Святошинському районі, у тому числі волонтерів;
4.3. готувати пропозиції з окремих питань та надавати їх до
Регіонального координаційного штабу, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
4.4. організовувати та проводити засідання, наради, інші заходи з питань, віднесених до його компетенції;

5. Оперативний штаб утворюється у складі відповідального коорди¬натора та інших членів об'єктового оперативного штабу, які беруть участь у його роботі на громадських засадах.
Оперативний штаб з питань обслуговування Євро 2012 у Києво-Святошинському районі утворюються розпорядженням голови райдержадміністрації. До його складу можуть включатися, як правило, наступні уповноважені представники:
-    органів державної виконавчої влади (управління, відділи та структурні підрозділи);
-    підрозділів безпеки або відповідальні особи об'єктів (на рівні керівників підприємств, установ та організацій);
-    районних відділів МВС України в Київській області (за згодою), МНС України в Київській області (за згодою), СБУ в Київській області (за згодою);
-    закладів охорони здоров'я в Києво-Святошинському районі (за згодою);
- органів місцевого самоврядування (за згодою);
-  підприємств, що надають послуги у сфері водопостачання, благоустрою та поводження з твердими побутовими відходами, а також ритуальних служб;
-  районної федерації футболу, власників (орендарів) стадіонів (за згодою);
-    осіб, які володіють іноземними мовами: англійська та/або інші мови - для надання допомоги щодо подолання мовного бар'єру членами оперативного штабу при спілкуванні з іноземцями (можуть залучатися особи на громадських засадах або волонтери на безоплатній основі).
6.     Відповідальним   координатором   оперативного штабу визначається один з його членів, який обирається більшістю голосів із присутніх членів штабу.
У разі потреби відповідальний координатор оперативного штабу за необхідності вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо зміни персонального складу оперативного штабу.
Відповідальний координатор оперативного штабу:
- здійснює координацію діяльності членів оперативного штабу, визначає його порядок роботи;
- головує на його засіданнях та нарадах, які проводяться протягом підготовки до Євро 2012 не рідше одного разу на місяць, а під час проведення заходів Євро 2012 щоденно або за потребою;
- забезпечує постійне надання інформації та звітує до райдержадміністрації про стан підготовки та проведення Євро 2012.
За відсутності відповідального координатора оперативного штабу його функції виконує один із членів за його дорученням.

7.  Відповідальний координатор оперативного штабу або один з членів за його дорученням також забезпечує:
7.1.   організацію діяльності оперативного штабу, підготовку та виконання планів роботи;
7.2.   здійснення моніторингу реалізації рішень оперативного штабу;
7.3. виконання інших завдань у межах компетенції оперативного штабу.

8. Основною організаційною формою роботи оперативного штабу є засідання. З невідкладних питань можуть проводитись наради за участю окремих членів оперативного штабу, про результати яких відповідальний координатор інформує інших членів об'єктового оперативного штабу в робочому порядку.

9. Місцезнаходження оперативного штабу за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 126, каб 1.
Оперативний черговий за тел.. 454-47-20, 454-47-08.


Керівник апарату адміністрації                      О.А. Митрофанов


РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 31 травня 2012 року № 863

Про оперативний штаб з питань обслуговуванняння Євро 2012 у Києво-Святошинському районі

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента України від 14.02.2011 № 202/2011 „Питання Міжвідомчого координаційного штабу з питань безпеки та правопорядку”, постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 № 357 „Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”, з урахуванням п.2 протоколу засідання Міжвідомчого координаційного штабу з питань безпеки та правопорядку при Президентові України від 21.09.2011 № 4, розпоряджень голови Київської облдержадміністрації від 16.03.2011 № 237 „Про регіональний міжвідомчий координаційний штаб з питань безпеки та правопорядку в Київській області”, ві 21.05.2012р. № 192 «Про об'єктові оперативні штаби із забезпечення безпеки та правопорядку об'єктів, задіяних в обслуговуванні Євро 2012» та з метою сприяння оптимізації взаємодії правоохоронних органів, інших органів виконавчої влади Київської області, забезпечення узгодженості їх діяльності щодо підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу:
1. На період підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу утворити оперативний штаб з питань обслуговування  Євро 2012 у Києво-Святошинському районі, у складі згідно з додатком 1.

2.Затвердити Положення про оперативний штаб з питань обслуговування     Євро   2012    у    Києво - Святошинському   районі    згідно  з  додатком 2.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Іскоростенського А.М.

Голова адміністрації             підпис                               О.В. Заєць

С К Л А Д
оперативного штабу з питань обслуговуванняння  
Євро 2012 у Києво-Святошинському районі

Іскоростенський
Анатолій Миколайович    -    заступник голови Києво-Святошинської  райдержадміністрації, голова оперативного штабу

Ляшенко
Микола Миколайович    -    заступник голови Києво-Святошинської райдержадміністрації, заступник голови оперативного штабу

Власенко
Олександр Анатолійович    -    начальник Києво-Святошинськогоміжрайонного відділу Управління
СБУ в Київській області, заступник голови оперативного штабу

Вихованець
Оксана Опанасівна    -    виконуюч обов’язки керівника відділуз питань сім’ї, молоді та спорту
Києво-Святошинської        райдержадміністрації, секретар оперативного штабу


Члени оперативного  штабу:

Гончаренко
Дмитрій Володимирович    -    начальник відділу культури та туризму Києво-Святошинської        райдержадміністрації

Гончаров
Віталій Анатолійович    -    начальник Києво-Святошинського районного дорожнього управління

Гордієнко
Тарас Володимирович        начальник Києво-Святошинського районного відділу ГУ Держтехногенбезпеки в Київській області

Діков
Ілля Валерійович    -    міський голова м. Вишневе


Добрівський
Тарас Григорович    -    міський голова м. Боярка
продовження додатка 1

Дяченко
Олександр Юрійович    -    головний редактор газети
«Новий день»

Івашко
Миколо Миколайович    -    начальник відділу освіти Києво-Святошинської        райдержадміністрації

Ісхаков
Володимир Едуардович    -    керівник відділу житлово-комунального господарства Києво-Святошинської райдержадміністрації

Клименко
Вячеслав Володимирович    -    керівник управління економіки Києво-Святошинської        райдержадміністрації

Ковнацький      
Євген Миколайович      -    головний державний санітарний лікар     Києво-Святошинського району

Кодебський
Олексій Іванович    -    сільський голова с. Петропавлівська Борщагівка

Копитько
Сергій Дмитрович     -    тимчасово виконуючий обов’язки начальника Києво-Святошинського ¬район¬ного відділу Головного управління МВС України в Київській області, підполковник міліції

Король
Олександр Григорович    -    сільський голова с. Бобриця

Кравченко
Василь Віталійович    -    головний лікар комунального закладу„Києво-Святошинська центральна районна лікарня”

Кріпак
Андрій Петрович    -    сільський голова с. Крюківщина

Кубарська
Марія Миколаївна    -    керівник служби у справах дітей Києво-Святошинської        райдержадміністрації


Маловік
Володимир Миколайович     -    начальник служби цивільного захисту у Києво-Святошинському районі

Нестеренко
Сергій Васильович     -    директор готелю „Діарсо”

Овсієнко
Антон Михайлович    -    сільський голова с. Петрівське

Перфілов
Олексій Львович    -    заступник начальника Києво -     Святошинського районного відділу міліції - начальник міліції громадськоїбезпеки, капітан міліції

Сторожук
Віктор Олександрович    -    старший інспектор Києво-Святошинського районного відділу  Головного управлінняДержтехногенбезпеки в Київській
області

Турчин
Ігор Андрійович    -    начальник Києво-Святошинського ВДАІ РВ ГУ МВС України в Київський області

Чалий
Валерій Іванович    -    представник федерації футболу України

Шульга
Валентин Адамович    -    керівник відділу з питань надзвичайних ситуацій та ЦО Києво-Святошинської райдержадміністрації


Керівник апарату адміністрації                                           О.А. Митрофанов            
Назад