31.05.2013
Порядок підтвердження пільгового стажу
Згідно з пунктом 15 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» при визначенні права на пенсію на пільгових умовах застосовують норми Закону України «Про пенсійне забезпечення».  Для громадян, які протягом повного робочого дня працювали на роботах з особливо важкими і шкідливими умовами праці за Списком №1 та Списком №2, зайнятість на вказаних роботах підтверджується уточнюючими довідками. Такі довідки видаються підприємствами, де працювали зазначені особи, чи їх правонаступники. Архівні установи не мають права надавати пільгові довідки, робити висновки щодо виконання (невиконання) певних умов.
На сьогоднішній день збільшились випадки, коли підприємство, де колись працювала особа, ліквідоване без визначення правонаступника. Отже, людина не може підтвердити право на пільгове пенсійне забезпечення.
З метою соціального захисту застрахованих осіб прийнято постанову КМУ від 05.07.2006 року №920 «Про внесення змін до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній». Цим документом передбачено створення спеціальних комісій, які і приймають рішення про підтвердження чи не підтвердження пільгового стажу. У всіх випадках такі рішення приймаються на підставі документів, що зберігаються в архівних установах.
Такі комісії створюються при головних управліннях Пенсійного фонду України. До їх складу входять представники органів соціального захисту населення, органів Пенсійного фонду України, Державної експертизи умов праці. Але спочатку особа повинна звернутись до управління Пенсійного фонду за місцем проживання та надати такі документи:
заяву про підтвердження стажу роботи;
довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців про ліквідацію підприємства, установи без визначення правонаступника;
трудову книжку;
інші документи, киї підтверджують виконання умов, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, зокрема: будь-які документи про результати проведеної атестації робочих місць,  про відсутність (наявність) даних про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати, копії картки форма П-2;
довідки про заробітну плату.
Якщо в архіві не має жодних первинних документів про роботу, то в цьому випадку особа втрачає можливість реалізації свого права на пільгове пенсійне забезпечення, оскільки самих записів у трудовій     книжці для цього недостатньо.
Фахівці фонду приймають усі документи для підтвердження стажу, перевіряють правильність їх оформлення і направляють до Головного управління, де у свою чергу готуються відповідні пропозиції про задоволення або відхилення заяви і направляють їх разом з усіма документами на розгляд комісії. Засідання комісії проводиться за потреби, але не рідше двох разів на місяць. Заява і документи про підтвердження пільгового стажу можуть розглядатись членами комісії в присутності заявника (або його законного представника) не пізніше двох місяців з дня звернення. Про час, дату і місце розгляду заяви заявника повідомляють заздалегідь.
Прийняте комісією рішення направляється до районних управлінь Пенсійного фонду, також про результати розгляду повідомляють заявника

УВАГА! ЦЕ ВАЖЛИВО!
Добровільна участь у системах Загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та державного соціального страхування
Звертаємо увагу майбутніх пенсіонерів!
Згідно Закону України №1058-ІV від 09.07.2003 року можлива добровільна участь у системі Загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
Мінімальний страховий стаж для призначення пенсії – 15 років.
В разі, якщо у вас не вистачає страхового стажу, або є бажання збільшити стаж для призначення пенсії, ви маєте можливість взяти участь в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Термін дії договору про добровільну участь не може бути менше одного року. Тому укладати договір потрібно завчасно.
Участь у добровільному страхуванні можуть брати члени фермерських господарств, особистих селянських господарств, студенти, які досягли 16 річного віку, особи, які працюють за кордоном, а також всі інші особи, які досягли віку 16 років (у тому числі іноземці та громадяни без громадянства), та ті, які отримують дохід від діяльності, не забороненої законодавством, і не підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ !
           Доводимо до Вашого відому, що в останні три дні місяця допомога на поховання не виплачується в зв`язку із закінченням виплатного періоду.          
        
ШАНОВНІ  ПЕНСІОНЕРИ !
Для уникнення виникнення переплат пенсій  велике прохання вчасно подавати до управління Пенсійного фонду документи про вступ на роботу або звільнення, про зміну місця проживання, зміни в складі сім’ї – утриманців, на яких виплачується пенсія або надбавка до пенсії тощо. Згідно статті 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку. Відрахування з пенсії проводиться по 20%  із суми, що належить пенсіонерові до виплати.
                    

Назад