22.05.2013
Соціальна ініціатива Президента України "Доступне житло"
На сьогодні в Київській області, активно розгорнута робота по реалізації соціальної житлової ініціативи Президента України та створено найбільшу базу по квартирам, які можуть приймати участь у Програмі, по Україні. Урядом Постановою № 343 від 25.04.12 затверджено «Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов» (зі змінами).
Порядком передбачено, що максимальний розмір кредиту, за яким може бути надана часткова компенсація процентів, визначається шляхом множення нормативної площі житла на його розрахункову вартість.
Розрахункова вартість житла встановлюється з урахуванням зареєстрованого в установленому порядку місця проживання громадян у розмірі:
7000 гривень за 1 кв. метр - для м. Києва;
5000 гривень за 1 кв. метр - для міст Київської області, обласних центрів та мм. Севастополя і Сімферополя;
4000 гривень за 1 кв. метр - для інших населених пунктів.
Для населених пунктів, які розташовані на відстані від 5 до 15 кілометрів від меж мм. Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів, розрахункова вартість житла може бути збільшена на 10 відсотків.
Для населених пунктів, які розташовані у 5-кілометровій зоні від меж мм. Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів, розрахункова вартість житла визначається у розмірі, встановленому для цих міст.
Нормативна площа житла визначається виходячи з розрахунку 40 кв. метрів загальної площі на одинокого громадянина чи сім'ю з двох осіб та 18 метрів на кожного наступного члена сім'ї, але не більш як 76 кв. метрів, а для індивідуальних житлових будинків - не більш як 94 кв. метрів
Вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну площу та/або розрахункову вартість, сплачується позичальником відповідно до умов договору про придбання житла (укладеного між позичальником і відчужувачем житла з метою будівництва (реконструкції) житла або придбання житла в об'єктах незавершеного будівництва) за рахунок власних коштів без нарахування часткової компенсації процентів. Для отримання позичальником часткової компенсації процентів між розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачем бюджетних коштів), банком і позичальником укладається договір про надання часткової компенсації процентів.
Пропонуємо крок за кроком розглянути весь процес купівлі омріяного квадратного метра за Програмою:
  
Крок 1. Перевірити, чи є право
-                     звернутись за місцем проживання до АТ «Ощадбанку» або «АБ «Укргазбанку»
-                     райдержадміністрації або міськвиконкому
Відповідно до цього Порядку до таких, що потребують поліпшення житлових умов, належать:
громадяни, які на підставі статті 34 Житлового кодексу Української РСР перебувають на квартирному обліку;
-                     громадяни, які забезпечені за місцем проживання, зареєстрованим в установленому порядку, житловою площею, що не перевищує 9 кв. метрів на одного члена сім'ї, або проживають (зареєстровані в установленому порядку) у гуртожитку, що підтверджується довідкою про склад сім'ї, виданою за місцем проживання.

Крок 2. Консультація та надання документів;
Для укладення договору часткової компенсації процентів позичальник подає документи, одержувачу бюджетних коштів в Іпотечний центр в м. Києві та Київській області ДСФУ "ДФСМЖБ" (Адреса: 03037 м.Київ, вул. Максима Кривоноса, 2А. Відповідальні особи: Комнатний Сергій Олександрович, Замула Христина Петрівна, Дядюра Галина Федорівна, Телефони: (044) 249-36-91, (044) 249-36-92, (044) 249-36-93, (044) 249-36-95 сайт: www.molod-kredit.gov.ua ), а саме:
заяву про надання часткової компенсації процентів;
копію паспорта;
копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
довідку про склад сім'ї, видану за місцем проживання;
копію свідоцтва про шлюб (за наявності);
копію свідоцтва про народження дитини (дітей) (за наявності);
документи про доходи позичальника та членів його сім'ї за останні шість місяців;
довідку про перебування на квартирному обліку (за наявності).
Позичальник, що є замовником будівництва індивідуального житлового будинку, подає також копії документа, що посвідчує право на земельну ділянку, та відповідної проектно-кошторисної документації.

03037, м. Київ, вул. М. Кривоноса , 2-а,
корп.3, поверх 4 ,телефон-249-36-95

Крок 3. Обрати квартиру із Переліку об'єктів ( Перелік додається та постійно оновлюється), що беруть участь у Програмі та отримати Довідку бронювання на придбання квартири за Програмою.


Крок 4. Звернутись до найближчого відділення банківської установи АТ «Ощадбанку» (www.oschadnybank.com) або «АБ «Укргазбанку» (www.ukrgasbank.com) із необхідним пакетом документів (на вимогу банківської установи) та довідкою з фонду щодо права участі в Програмі, для надання кредиту по Програмі.Крок 5. Укласти договори:
- Договір з банком про надання кредиту;
- Договір з будівельною організацією (замовником,власником, управителем) на придбання квартири;
- Трьохсторонній договір на компенсацію 13% відсотків на весь період кредитного договору між Фондом, Покупцем  квартири та Банківською установою.
Усі договори підписуються одночасно!!!За детальною інформацією можна звертатися в "Єдине вікно" яке функціонує в департаменті капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації, адреса: вул. Мельникова, 40, оф.417 та на телефони гарячої лінії тел. 206-74-91, (050)441-32-52, а також дізнатися на сайті: http://minregion.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=47&lang=uk.

Назад