05.04.2013
Про концепцію державного нагляду з охорони праці в Україні
4 квітня  у актовій залі Києво-Святошинської райдержадміністрації відбулася нарада з наступних питань:
1. Про концепцію державного нагляду з охорони праці в Україні – спрямована на реалізацію положень Конституції та Законів України щодо забезпечення охорони життя й здоров’я працівників у процесі трудової діяльності, створення безпечних умов праці на кожному робочому місці, належних умов для формування у працівників свідомого ставлення до особистої безпеки оточуючих, запровадження нових і вдосконалення існуючих механізмів управління в галузі охорони праці (доповідач – заступник голови служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Дунас С.В.).
2. Про стан охорони праці у Київській області та м. Києві у 2012 році та шляхи удосконалення системи управління охороною праці (доповідач – заступник начальника територіального управління Держгірпромнагляду по Київській області та м. Києву Ємельянова Н.А.).
3. Стан охорони праці та травматизм на підприємствах агропромислового комплексу у 2012 році (доповідач – начальник державної інспекції нагляду в агропромисловому комплексі у Київської області області та м. Києві Дігтяр С.І.).
4. Система роботи відділення виконавчої дирекції фонду державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у Києво-Святошинському районі по виконанню Закону  України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (доповідач – начальник відділення виконавчої дирекції фонду державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у Києво-Святошинському районі Київської області Курило Л.А.).

Назад