05.04.2013
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ІНФОРМУЄ:
Про підвищення  пенсій інвалідам війни 2, 3 групи, яким виповнилося
85 років і більше

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 року № 151 внесено зміни до п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 року № 656 «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій».
Відповідно до цих змін, з 1 травня 2013 року інвалідам війни 2, 3 групи з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилося 85 років і більше, щомісячна державна адресна допомога до пенсії передбачена абзацем 1 пункту 1 зазначеної постанови, буде виплачуватися в розмірі, встановленому для інвалідів війни 1 групи.
    Таким чином, розмір пенсій з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною з 01.05.2013 року не може бути нижчий ніж 2547,90 грн., з 01.12.2013 року – 2704,65грн.
Нагадуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 року № 656 «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій» установлено з 01.01.2012 року  інвалідам війни та учасникам бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів війни 1 групи – 285 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, 2 групи – 255, 3 групи – 225, учасників бойових дій – 165 відсотків, виплачується щомісячна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.


УВАГА!  ЦЕ ВАЖЛИВО!
Добровільна участь у системах Загальнообовязкового державного пенсійного страхування та державного соціального страхування.
Згідно Закону України № 1058-IV від 09.07.2003року можлива добровільна участь у системі Загальнообовязкового державного пенсійного страхування
Участь у добровільному страхуванні можуть брати члени фермерських господарств, особистих селянських господарств, студенти, які досягли 16 річного віку, особи які працюють за кордоном, а також всі інші особи, які досягли віку 16 років (в тому числі іноземці та громадяни без громадянства), та ті, які отримують дохід від діяльності, не забороненої законодавством, і не підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.
Мінімальний страховий стаж для призначення пенсії – 15 років
Особи, які бажають взяти участь в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, повинні подати заяву та укласти відповідний договір з Пенсійним фондом України.
Термін дії договору про добровільну участь не може бути менше одного року.
Довідки за телефонами  7-30-43 та 7-30-44.
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Видача свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Суб’єкт надання адміністративної послуги
Управління Пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі Київської області

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
1) паспорт;
2) реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті)

Платність або безоплатність адміністративної послуги
Безоплатно

Строк надання адміністративної послуги
Згідно визначених строків

Результат надання адміністративної послуги
Свідоцтво про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

Можливі способи отримання результату
Через страхувальника або особисто за наявності документів, які засвідчують особу

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги
Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 №1306 «Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Порядок реєстрації та обліку свідоцтв про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в органах Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 19.01.2002 №2-6, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.04.2002 за № 365/6653
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Видача пенсійного посвідчення

Суб’єкт надання адміністративної послуги
Управління Пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі Київської області

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
1) паспорт;
2) реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті);
3) кольорова фотографія розміром 4х6 см

Платність або безоплатність адміністративної послуги
Безоплатно

Строк надання адміністративної послуги
Згідно визначених строків

Результат надання адміністративної послуги
Отримання пенсійного посвідчення

Можливі способи отримання результату
Особисто за наявності документів, які засвідчують особу

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 №497 «Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду», Порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах затверджений Постанова правління ПФУ від 25.03.2004 №4-1Назад