04.04.2013
ДПІ інформує:
«Спрощенці», яким анульовано свідоцтво платника ПДВ, зобов’язані змінити ставки єдиного податку
Юридичні особи, які здійснюють свою діяльність на спрощеній системі оподаткування, та при цьому є платниками ПДВ, сплачують єдиний податок  за ставками 3 (для платників єдиного податку четвертої групи) та 5 відсотків (для платників єдиного податку шостої групи).        У разі анулювання свідоцтва платника податку на додану вартість, суб’єкт господарювання зобов`язаний  перейти на сплату єдиного податку за ставками  5 та 7 відсотків відповідно.
Для цього необхідно подати відповідну заяву до органу податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, наступного за кварталом, у якому здійснено анулювання реєстрації платником ПДВ.
У випадку, якщо платник самостійно не подав заяву та відповідно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками 5 та 7 відсотків, свідоцтво платника єдиного податку анулюється за рішенням органу державної податкової служби на підставі акта перевірки .
Нагадуємо, що заява подається за вибором платника податків в один із таких способів:
- особисто платником або уповноваженою на це особою;
- надсилається поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
Порядок обрання, переходу на спрощену систему оподаткування або відмови від її застосування визначені ст. 298 Податкового кодексу України.  

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю
                                       Державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі

У разі зміни прізвища фізичної особи-підприємця подайте до органу ДПС заяву

Якщо фізична особа-підприємець, яка застосовує спрощену систему оподаткування, змінила своє прізвище, ім’я, по батькові або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) до виданого їй Свідоцтва платника єдиного податку вносяться зміни. Для цього такій особі необхідно подати до органу ДПС за місцем реєстрації відповідну заяву. Заява подається протягом місяця з дня виникнення змін. Орган ДПС вносить зміни до раніше виданого свідоцтва в день подання платником єдиного податку заяви.
У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності платники єдиного податку першої і другої груп подають заяву не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни. А платники єдиного податку третьої і п’ятої груп заяву подають разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися зміни.
За бажанням платника єдиного податку раніше видане свідоцтво може бути замінено та отримано нове при наявності у такого платника обставин, визначених у п.299.12 ст.299 ПКУ. Зокрема, у разі зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків), податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності.
До отримання нового свідоцтва платник єдиного податку здійснює господарську діяльність на підставі раніше виданого свідоцтва, яке повертається органу державної податкової служби у день отримання нового свідоцтва (п.299.13 ст.299 ПКУ).
Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю
                                       Державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі


Платники єдиного податку другої групи звітуватимуть раз на рік

Нагадаємо, що податкову декларацію за 4 квартал 2012 року платники єдиного податку другої групи подали у строк, встановлений для квартального податкового (звітного) періоду, тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду.
Водночас, за І квартал 2013 року таку декларацію подавати не потрібно. Оскільки, за результатами роботи 2013 року платники єдиного податку другої групи повинні будуть заповнювати та подавати декларацію не раз на квартал, а раз на рік. А саме, декларація за 2013 рік буде подаватися у 2014 році протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.
Враховуючи, що з усіх зареєстрованих в Україні платників єдиного податку до другої групи відноситься 60% фізичних осіб-підприємців, це означає, що велика кількість людей буде зобов’язана приходити та звітувати в 4 рази менше, ніж в минулому році.
Відповідна норма передбачена Законом України від 20 листопада 2012 року №5503-VI „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів”, який набрав чинності з 4 січня 2013 року.

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю
                                       Державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі

Здаючи квартиру в оренду – задекларуйте свій доход

Якщо фізична особа-орендар нерухомого майна не є суб'єктом господарювання, то відповідальним за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету є орендодавець.
При цьому  такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету у строки, встановлені для квартального звітного періоду. А саме: протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного кварталу. Сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов'язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації.
Крім того, у разі нотаріального посвідчення договору оренди об'єктів нерухомості, нотаріус зобов'язаний надіслати інформацію про такий договір органу державної податкової служби за податковою адресою платника податку – орендодавця.
Нагадуємо, що особливості нарахування (виплати) та оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду визначені ст. 170 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI.
Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю
                                       Державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі

Умовою для повернення помилково сплачених сум грошового зобов’язання є подання платником податків заяви

Якщо платник податку помилково або надміру сплатив кошти до бюджету, він може повернути сплачену суму податкового зобов’язання. Також за рахунок цих коштів платник може погасити грошове зобов’язання (податковий борг) з інших платежів.
Для повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошового зобов’язання, платнику податків необхідно  подати відповідну заяву. Заява складається у довільній формі та подається платником до органу ДПС за місцем реєстрації протягом 1095 днів від дня виникнення такої переплати. В заяві платник податків обов’язково зазначає напрям перерахування коштів, що повертаються, наприклад на поточний рахунок платника податку в банку; на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших платежів; повернення готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника  рахунку в банку.
Водночас, заява не подається для повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб. Суми ПДФО розраховуються органом державної податкової служби на підставі поданої платником податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку.
За платежами, належними державному бюджету, орган державної податкової служби готує висновок про повернення сум коштів з відповідного бюджету. Висновок подається для виконання відповідному територіальному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів. На підставі отриманого висновку протягом п’яти робочих днів здійснюється повернення помилково сплачених грошових зобов’язань платникам податків.
Нагадаємо, що помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику податків відповідно до ст.43 Податкового кодексу України та ст.301 Митного кодексу України, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.
У разі наявності у платника податкового боргу, повернення помилково або надміру сплаченої суми грошового зобов’язання проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків (п.43.2 ст.43 ПКУ).

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю
                                       Державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі

Орендодавці житлових приміщень загальною площею понад 100 кв. м. не можуть бути платниками єдиного податку

Фізичні особи - підприємці, які надають в  оренду:
- земельні  ділянки, загальна  площа  яких перевищує 0,2 гектара;
- житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів;
- нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів не можуть бути платниками єдиного податку.
Відповідно до Цивільного кодексу України власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом. Це положення стосується  й використання майна, яке надається в оренду підприємцем на спрощеній системі оподаткування.
Водночас, фізична особа, якій належить нерухоме майно (житлового або нежитлового призначення), загальна площа якого не перевищує вищезазначені норми, не має права надавати в оренду одну частину нерухомого майна як фізична особа - не суб’єкт господарювання, а іншу частину - як ФОП на спрощеній системі оподаткування.  
Нагадуємо, що умови перебування платників податків на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності передбачені розділом XIV Податкового кодексу України.

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю
                                       Державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі

Рієлтери зобов’язані надсилати інформацію про укладені за їх посередництвом договори з оренди нерухомості до органу ДПС

Суб'єкти господарювання - рієлтери, зобов'язані надавати інформацію про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) про оренду нерухомості. Така інформація надсилається до органу державної податкової служби за місцем реєстрації в строки, передбачені для подання податкового розрахунку.
Податкові агенти податковий розрахунок подають за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу. Тобто, такий розрахунок подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (п.п.49.18.2 п.49.18 ст.49 Податкового кодексу України).
Так, за І квартал 2013 року така інформація рієлтерами надсилається органу ДПС до 10 травня включно.
Нагадаємо, інформація про укладені ріелторами договори подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2012  №1248.

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю
                                       Державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі

Реєстрація неприбуткових установ та організацій

Для включення до Реєстру неприбуткових установ або організацій платнику податків необхідно подати до територіального органу ДПС за своїм місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою 1-РН, а також копії установчих документів.
Органи ДПС можуть здійснювати перевірку відомостей, що містяться в поданих документах. За результатами перевірки та на підставі поданої заяви орган ДПС включає неприбуткову установу або організацію до Реєстру та присвоює їй відповідну ознаку неприбутковості.
За результатами розгляду заяви, установчих документів територіальним органом ДПС нижчого рівня за місцезнаходженням неприбуткової установи та організації приймається рішення про:
-  внесення, повторне внесення неприбуткової установи або організації до Реєстру;
-  відмову у внесенні неприбуткової установи або організації до Реєстру;
-  присвоєння неприбутковій установі або організації іншої ознаки неприбутковості.
Рішення за затвердженою формою готується у двох примірниках - перший надається неприбутковій установі або організації, а другий залишається в територіальному органі ДПС нижчого рівня.
Форма рішення про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій визначена Положенням про Реєстр неприбуткових установ та організацій, яке затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 № 37 (набрав чинності з 12.03.2013).

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю
                                       Державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районіНазад