09.07.2019
Рейтинг конкурсних пропозицій, які подавали ІГС для участі у конкурсі програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2019 році

За результатами оцінки поданих до Києво-Святошинської районної державної адміністрації проектів ІГС членами конкурсної комісії прийнято рішення до рейтингу конкурсних пропозицій включити три проекти, що набрали суму балів, яка дорівнює прохідному балу, або перевищує його, а саме:

 

Назва програми (проекту, заходів) поданих ІГС для участі в конкурсі

 

Середній бал

Всеукраїнська професійна спілка працівників сфери культури та туризму, «Програма проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи про трирівневі механізми пенсійного забезпечення в Києво-Святошинському районі»

4.72

Боярська міська організація учасників бойових дій, ветеранів АТО та волонтерів «БОЯРКА - АТО», проект «Назустріч ветерану»

4.11

ГО «Спортивний клуб Олімп і Ко», проект «Сучасні та здорові»

4.08

 


Враховуючи кількість отриманих балів членами конкурсної комісії прийнято рішення рекомендувати розподілити передбачені у 2019 році на проведення конкурсу 200 тис. грн між трьома переможцями конкурсу в наступній пропорції:
Всеукраїнській професійній спілці працівників сфери культури та туризму на реалізацію проекту «Програма проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи про трирівневі механізми пенсійного забезпечення в Києво-Святошинському районі» - 70 тис. грн.
Боярській міській організації учасників бойових дій, ветеранів АТО та волонтерів «БОЯРКА - АТО» на реалізацію проекту «Назустріч ветерану» - 67 тис. грн.
Громадській органіщації «Спортивний клуб Олімп і Ко», на реалізацію проекту «Сучасні та здорові» - 63 тис. грн.

Керуючись Порядком проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 та за умовами конкурсу під час укладання договорів з переможцями конкурсу рекомендований конкурсною комісією обсяг бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) ними відповідної програми (проекту, заходу) може бути змінений організатором конкурсу з метою приведення кошторису програми (проекту, заходу) у відповідність з вимогами бюджетного законодавства та принципами економного та ефективного використання бюджетних коштів.

Рішення конкурсної комісії про результати оцінки конкурсних пропозицій може бути оскаржене учасником конкурсу у тижневий строк шляхом надсилання відповідного повідомлення організаторові конкурсу, а в разі незгоди з рішенням організатора конкурсу - в установленому порядку.

Переможці конкурсу протягом 20 днів після оголошення результатів конкурсу зобов’язані повідомити організатору конкурсу про те, чи буде на проект, який став переможцем конкурсу, надаватися фінансова підтримка іншими організаторами конкурсів за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів та прийняте рішення щодо вибору одного організатора конкурсу, від якого будуть отримувати фінансування.

Назад