Витяг із Закону України «Про звернення громадян»

Положення про «телефон довіри» Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Порядок функціонування «гарячої» телефонної лінії у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Порядок роботи прямих телефонних ліній у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Витяг із Конституції України, стаття 40

Витяг із Закону України «Про місцеві державні адміністрації», стаття 25

Витяг з Указу Президента України  від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування

   

Звіт 1 про звернення громадян, що надійшли до Києво-Святошинської районної державної адміністрації за  І півріччя 2017 року

Звіт 2 про кількість порушених питань у зверненнях громадян до Києво-Святошинської районної державної адміністрації за І півріччя 2017 року

Звіт 3 про колективні звернення громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом І півріччя 2017 року

Звіт 4 про кількість звернень громадян, які надійшли до райдержадміністрації за І півріччя 2017 року

Звіт 5 про кількість питань, порушених у зверненнях громадян у першому кварталі 2018 року

Звіт  - Урядова гаряча лінія про питання порушені у зверненнях громадян у першиму кварталі 2018 року

Звіт 9 про надходження звернень громадян, які надійшли до органів місцевого самоврядування у 2016 році


ЗРАЗКИ ЗАЯВ

Дозвіл на розробку технічної документації спільна часткова власність

Дозвіл на розробку технічної документації на підставі договору дарування

Дозвіл на розробку технічної документації по рішенню суду

Дозвіл на розробку технічної документації по спадщині

Дозвіл на розробку техдокументації

Затвердження техдокументації

Про внесення змін у сертифікат

 

Відділ звернень громадян

апарату Києво-Святошинської районної державної адміністрації

03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126 каб. № 4

(факс т. 454-47-13, 5-54-58, електронна пошта: vidzvg@ks-rda.gov.ua)

            В штатному розписі відділу три особи: начальник відділу, головний спеціаліст та провідний спеціаліст відділу.

            Начальник відділу – Козлова Любов Петрівна.

Прийом пропозицій, заяв та скарг громадян проводиться щоденно (крім вихідних та святкових днів): з 09.00-13.00 та з 14.00-16.00.

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ звернень громадян апарату

Києво-Святошинської районної державної адміністрації

1.  Загальні положення

1.1.         Відділ звернень громадян (далі-відділ) є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації.

1.2.         Чисельність працівників відділу встановлюється штатним розписом апарату райдержадміністрації.

1.3.         Відділ підпорядковується керівникові апарату райдержадміністрації.

1.4.         Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України: “Про звернення громадян”, “Про Уповноваженого Верховної Ради України”, “Про статус народного депутата України”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, що стосуються роботи із зверненнями громадян, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, цим Положенням.

Положення про відділ затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

2. Основні завдання і функції відділу

2.1.         Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, що надійшли до райдержадміністрації з особистих проблем, з питань діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та інших юридичних осіб.

2.2.         Забезпечує належну організацію особистого прийому громадян головою райдержадміністрації, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації.

2.3.         Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району.

2.4.         Надає методичну допомогу управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування в організації роботи із зверненнями та особистого прийому громадян.

2.5.         Проводить аналіз письмових і усних звернень громадян, готує матеріали та регулярно інформує голову райдержадміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації про стан цієї роботи.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

3.1.         Забезпечує у встановленому порядку реєстрацію звернень громадян, надсилає помилково надіслані до райдержадміністрації звернення громадян за належністю відповідному органу чи посадовій особі.

3.2.         Інформує голову, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації про стан роботи із зверненнями та організації особистого прийому громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, подає пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.

3.3.         Проводить консультації та роз’яснення для громадян, які виявили бажання звернутись (або звернулися) на особистий прийом громадян, про порядок вирішення їх проблем.

3.4.         Організовує проведення прийому громадян головою райдержадміністрації, його заступниками та керівником апарату.

3.5.         Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, які надійшли на ім’я голови, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації.

3.6.         Здійснює попередній розгляд письмових пропозицій, заяв і скарг громадян, готує щодо них пропозиції для наступної доповіді керівництву райдержадміністрації.

3.7.         Веде облік громадян, що побували на прийомі в райдержадміністрації, доручень голови адміністрації, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, контролює їх виконання.

3.8.         Забезпечує підготовку та подання голові доповідних записок про факти порушення виконавської дисципліни та формального ставлення до розгляду звернень громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, організаціях та установах району.

3.9.         Вивчає пропозиції, заяви і скарги, причини, що їх породжують, інформує про результати аналізу голову адміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації.

3.10.       Вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи по організації розгляду звернень та прийому громадян, надає практичну та методичну допомогу в цій роботі управлінням, відділам, структурним підрозділам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування.

3.11.       За дорученням голови райдержадміністрації та заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації направляє управлінням , відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району для розгляду заяви і скарги громадян, про що інформує заявників.

3.12.       Отримує від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ району інформацію (довідки-пояснення, інші матеріали), що стосуються розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

3.13.       Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району.

3.14.       Перевіряє стан роботи з розгляду заяв та скарг, організацію особистого прийому громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, та організаціях району.

3.15.       Здійснює контроль за виконанням розпоряджень та доручень керівництва райдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян.

3.16.       Готує розпорядження та доручення голови райдержадміністрації, що віднесені до компетенції відділу.

3.17.       Готує необхідні матеріали з питань розгляду звернень громадян на колегію райдержадміністрації.

3.18.       Готує аналітичні та статистичні звіти про кількість і тематику звернень громадян, що надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування..

4. Організація роботи відділу

4.1.         Відділ очолює начальник відділу.

4.2.         Підготовлені відділом матеріали доповідаються керівникові апарату адміністрації і використовуються згідно з його розпорядженням.

4.3.         Службові обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями та розподілом обов'язків між ними.

4.4.         Посадові інструкції працівників затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

4.5.         Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до затвердженої Інструкції та номенклатурою справ відділу.

5. Начальник відділу звернень громадян

5.1.         Здійснює оперативне керівництво роботою відділу і несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.2.         Вносить на розгляд керівництва райдержадміністрації пропозиції щодо структури та штатів відділу.

5.3.         Затверджує розподіл обов'язків між працівниками відділу, контролює виконання завдань, забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

5.4.         Координує роботу відділу з відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

5.5.         Організовує вивчення та узагальнення проблем, які порушують у своїх зверненнях громадяни, доповідає голові райдержадміністрації, заступникам голови, керівникові апарату райдержадміністрації про їх результати.

5.6.         Організовує разом із відділом персоналу та організаційної роботи райдержадміністрації роботу з добору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, здійснює оцінювання результатів службової діяльності працівників відділу.

5.7.         Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації.

6. Кваліфікаційні вимоги

Начальник відділу звернень громадян

6.1.         Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

6.2.         Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

7. Працівники відділу звернень громадян

7.1.         Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням голови райдержадміністрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-V111 за поданням начальника відділу.


ДОВІДКА

про звернення громадян, що надійшли

до Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Київської області у першому півріччі 2018 року

Впродовж першого півріччя поточного року на адресу райдержадміністрації надійшло 3532 звернення, з них звернення, що надійшли поштою та одержано на особистому прийомі у голови адміністрації – 2025, електронних звернень - 162, через Урядову гарячу лінію – 996, з органів вищого рівня – 349.

Серед звернень, що надійшли до адміністрації, 67,9% (2398) складають заяви та клопотання, 32,1% (1134) - скарги.

Порівняно з минулим роком кількість звернень до райдержадміністрації зменшилася на 1030 або 22,6%.

На особистому прийомі у голови райдержадміністрації одержано 82 заяви та скарги громадян, що на 15 або 22,3% більше ніж за відповідний період минулого року.

Найчастіше громадяни на особистому прийомі у голови адміністрації порушували питання охорони здоров’я. У своїх зверненнях вони просили запроваджувати новітні технології в медицині, а також переоснащувати лікарню та зробити її сучасною.

Іншу проблему громадяни піднімали питання будівництва шкіл та дошкільних навчальних закладів у населених пунктах району, комунального та шляхового господарства (ремонт доріг та тротуарів, санітарний стан населених пунктів району).

Найбільше звернень на особистому прийомі у голови адміністрації одержано від мешканців міст Боярка та Вишневе, сіл Бузова та Святопетрівське.

Всього на особистому прийомі у голови адміністрації побувало 97 відвідувачів.

За звітний період з органів вищого рівня до райдержадміністрації надійшло 349 звернень, це на 65 або 22,8% більше минулорічного показника. До Адміністрації Президента України громадяни зверталися 44 рази проти 39 минулорічного показника, Кабінету Міністрів України відповідно - 112 та 107, Верховної Ради України відповідно – 56 такаж кількість була торік, Генеральної прокуратури України та місцевої прокуратури – 4 та 12, Народних депутатів України – 20 та 11, Київської міської адміністрації – 4, Київської облради – 2, Київської облдержадміністрації – 107 проти 102 минулорічного показника.

Найчастіше до органів вищого рівня зверталися мешканці м. Вишневе - 112, що становить 32,1% від їх кількості (з них 15 колективних), м. Боярка – 34 або 9,8% (з них 10 колективних), с. Крюківщина – 24 (4 колективних), сіл Білогородка та Петропавлівська Борщагівка по 16, с. Софіївська Борщагівка – 13, іногородніх громадян – 63.

Порівняно з минулорічним показником кількість звернень до органів вищого рівня збільшилася майже з половини населених пунктів (13). Суттєво їх кількість зросла з с. Забір’я у 5,0 разів, Віта Поштова у 3,5 рази, м. Вишневе у 2,7 рази, Крюківщина у 2,0 рази. Також відбулося збільшення по таких населених пунктах: Боярка, Бобриця, Бузова, Княжичі, Михайлівка Рубежівка, Петропавлівська Борщагівка, Софіївська Борщагівка, Хотів та Шпитьки.

Слід зазначити, що мешканці сіл Личанка, Мироцьке, Музичі та Петрушки жодного разу не зверталася до органів вищого рівня (це без урахування Урядової гарячої лінії).

За цей період з Урядової гарячої лінії надійшло 996 звернень, з них задоволено 268 або 26,9% (за такий же період минулого року їх надійшло 2244). Таким чином, кількість звернень на Урядову гарячу лінію зменшилася на 1248 або 55,7%.

Переважна кількість звернень на Урядову гарячу лінію стосувалась:

-         соціального захисту – 482 (48,3%), з них 324 стосувалися питань призначення житлової субсидії, що становить 67,2% від цих питань;

-         комунального та шляхового господарства – 232 (23,2%);

-         забезпечення дотримання законності – 120 (12,1%);

-         охорони  здоров’я – 63 (6,3%).

За цей час з кожного населеного пункту району громадяни зверталися на Урядову гарячу лінію.

У розрізі населених пунктів району найчастіше на гарячу лінію зверталися мешканці с. Софіївська Борщагівка – 1,8% від їх кількості населення, сіл Крюківщина та Петропавлівська Борщагівка по 1,2%, смт Чабани – 0,9%.

За цей час зменшилася кількість звернень громадян до райдержадміністрації майже з усіх населених пунктів району, крім сіл Забір’я (в 1,2 рази більше), Княжичі (на 23,1%), Крюківщина (на 17,2%) та Личанка (на 33,3%).

         У розрізі населених пунктів району найбільше звернень надійшло до райдержадміністрації від мешканців Святопетрівське - 4,3% від їх кількості населення, Крюківщина – 4,2%, Софіївська Борщагівка – 3,6%, Личанка - 3,3%.

У своїх зверненнях громадяни порушили 3563 питання, що на 1036 або 22,6% менше ніж торік.

         Питання розподілилися таким чином:

         - соціального захисту становили 1993 або 56,0% від їх загальної кількості (перше півріччя 2017 – 2964 або 64,4%);

         - освіти, дітей та опікунства – 358 або 10,1% ( перше півріччя 2017 – 257 або 5,6%);

         - комунального господарства - 339 або 9,6% (перше півріччя 2017 – 312 або 6,8%);

- забезпечення дотримання законності становили 286 або 8,0% (перше півріччя 2017 – 306 або 6,7%.

Серед інших питань, що порушували громадяни у своїх зверненнях, питання аграрної політики і земельних відносин становили - 6,8%, екології та природних ресурсів, охорони здоров’я по 2,3%.

Порівняно з першим півріччям минулого року відбулося збільшення з таких питань:

-         охорони здоров’я - у 2,1 рази;

-         діяльність органів виконавчої влади та ОМС – в 1,4 рази;

-         освіти, сім’ї та опікунства – на або 39,3%;

-         аграрної політики та земельних відносин – на 9,6%;

-         комунального та шляхового господарства – на 8,7%;

-         житлової політики – на 8,0%;

-         екології та природних ресурсів - на 5,0%.

Зменшилася кількість з таких питань:

- транспорту та зв’язку – на 88,2%, соціального захисту - на 32,8%, забезпечення дотримання законності – на 6,6%.

Найчастіше до адміністрації зверталися мешканці:

-         із земельних питань: м. Вишневе, смт Чабани, сіл Бузова та Крюківщина, іногородні громадяни;

-         з питань забезпечення дотримання законності: міст Боярка та Вишневе, сіл Крюківщина, Петропавлівська Борщагівка та Софіївська Борщагівка;

-         із питань комунального та шляхового господарства: м. Боярка, сіл Софіївська Борщагівка та Петропавлівська Борщагівка;

-         охорони здоров’я : міст Боярка та Вишневе, с. Білогородка.

          Аналіз показує, що за цей час на 18,7% збільшилася кількість колективних звернень - 241 проти 203 за відповідний період минулого року. Питома вага колективних звернень становить 6,9% від загальної кількості листів. Всього задоволено 139 або 57,7% колективних листів.

Порівняно з минулорічним показником їх кількість збільшилася з половини населених пунктів (14), а саме: Боярка, Вишневе, Бобриця,           Віта-Поштова, Гатне, Забір’я, Крюківщина, Личанка, Музичі, Святопетрівське, Петрушки, Ходосівка, Шпитьки та іногородніх громадян.

          У колективних зверненнях громадяни порушували питання захисту прав неповнолітніх дітей – 145 або 60,1% від їх кількості, забезпечення дотримання законності - 62 або 25,8%, земельних відносин – 26 (10,8%).

         Найчастіше вони надходили від мешканців м. Вишневе – 49, м. Боярка – 34, Софіївська Борщагівка – 13, с. Петропавлівська Борщагівка – 11, іногородніх громадян – 67.

Від мешканців сіл Княжичі, Малютянка, Мироцьке та  Михайлівка-Рубежівка колективних скарг до райдержадміністрації не надходило.

За звітний період зменшилася кількість звернень до райдержадміністрації від пільгової категорії громадян на 15,2% порівняно з минулорічним показником. Так, від них надійшло 1883 листи, що становить 53,3% від загальної кількості. Від інвалідів, учасників бойових дій, учасників війни одержано 181 звернення проти 405 минулорічного показника, дітей війни - 149 та 175, ветеранів праці, пенсіонерів - 922 та 959, інвалідів загального захворювання відповідно - 467 та 493, багатодітних сімей та одиноких матерів відповідно - 102 та 112, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілих відповідно - 62 та 76.

Протягом звітного періоду всім громадянам (1083 особи), які потрапили до складних життєвих обставин та звернулися до райдержадміністрації з питань надання матеріальної допомоги, було її надано, виділено кошти із районної програми «Турбота» - на суму 4282100 грн.

Відповідно до районної цільової програми з надання одноразової адресної матеріальної соціальної фінансової допомоги особам, зареєстрованим у населених пунктах Києво-Святошинського району Київської області, які брали участь в антитерористичній операції, набули статусу учасника бойових дій та не є військовослужбовцями, надано допомогу - на суму 355000 грн. З них: 2 учасникам АТО - на суму 10000 грн, сім’ї загиблого учасника АТО - на суму 75000 грн, контрактникам (27 осіб) - на суму 270000 грн.

Відповідно до районної цільової програми з надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги дітям з інвалідністю підгрупи А, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, які проживають на території району, надано допомогу - на суму 1210000 грн. З них: дітям з інвалідністю підгрупи А (94 дитини) - на суму 940000 грн, 18 дітям з прийомних сімей (8 сімей) - на суму 90000 грн, 36 дітям з ДБСТ (6 будинків) - на суму 180000 грн.

Стан виконавської дисципліни при розгляді звернень громадян у більшості управлінь, відділів, інших структурних підрозділах райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування відповідає вимогам чинного законодавства.

За дорученням керівництва адміністрації було поставлено на контроль 3470 звернень, з них задоволено 1972 або 56,9%.

Найбільше доручень, що перебували на контролі, було надано керівництвом райдержадміністрації управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації - 54,4% (1890 звернень), відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації – 14,9% (516), службі у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації – 8,8% (305). юридичному відділу – 8,1% (279), відділу освіти райдержадміністрації – 3,9% (133).


 

Начальник відділу

звернень громадян райдержадміністрації                                 Л.П. Козлова