Витяг із Закону України «Про звернення громадян»

Положення про «телефон довіри» Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Порядок функціонування «гарячої» телефонної лінії у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Порядок роботи прямих телефонних ліній у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Витяг із Конституції України, стаття 40

Витяг із Закону України «Про місцеві державні адміністрації», стаття 25

Витяг з Указу Президента України  від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування

   

Звіт 1 про звернення громадян, що надійшли до Києво-Святошинської районної державної адміністрації за  І півріччя 2017 року

Звіт 2 про кількість порушених питань у зверненнях громадян до Києво-Святошинської районної державної адміністрації за І півріччя 2017 року

Звіт 3 про колективні звернення громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом І півріччя 2017 року

Звіт 4 про кількість звернень громадян, які надійшли до райдержадміністрації за І півріччя 2017 року

Звіт 5 про кількість питань, порушених у зверненнях громадян у першому кварталі 2018 року

Звіт  - Урядова гаряча лінія про питання порушені у зверненнях громадян у першиму кварталі 2018 року

Звіт 9 про надходження звернень громадян, які надійшли до органів місцевого самоврядування у 2016 році


ЗРАЗКИ ЗАЯВ

Дозвіл на розробку технічної документації спільна часткова власність

Дозвіл на розробку технічної документації на підставі договору дарування

Дозвіл на розробку технічної документації по рішенню суду

Дозвіл на розробку технічної документації по спадщині

Дозвіл на розробку техдокументації

Затвердження техдокументації

Про внесення змін у сертифікат

 

Відділ звернень громадян

апарату Києво-Святошинської районної державної адміністрації

03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126 каб. № 4

(факс т. 454-47-13, 5-54-58, електронна пошта: vidzvg@ks-rda.gov.ua)

            В штатному розписі відділу три особи: начальник відділу, головний спеціаліст та провідний спеціаліст відділу.

            Начальник відділу – Козлова Любов Петрівна.

Прийом пропозицій, заяв та скарг громадян проводиться щоденно (крім вихідних та святкових днів): з 09.00-13.00 та з 14.00-16.00.

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ звернень громадян апарату

Києво-Святошинської районної державної адміністрації

1.  Загальні положення

1.1.         Відділ звернень громадян (далі-відділ) є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації.

1.2.         Чисельність працівників відділу встановлюється штатним розписом апарату райдержадміністрації.

1.3.         Відділ підпорядковується керівникові апарату райдержадміністрації.

1.4.         Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України: “Про звернення громадян”, “Про Уповноваженого Верховної Ради України”, “Про статус народного депутата України”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, що стосуються роботи із зверненнями громадян, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, цим Положенням.

Положення про відділ затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

2. Основні завдання і функції відділу

2.1.         Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, що надійшли до райдержадміністрації з особистих проблем, з питань діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та інших юридичних осіб.

2.2.         Забезпечує належну організацію особистого прийому громадян головою райдержадміністрації, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації.

2.3.         Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району.

2.4.         Надає методичну допомогу управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування в організації роботи із зверненнями та особистого прийому громадян.

2.5.         Проводить аналіз письмових і усних звернень громадян, готує матеріали та регулярно інформує голову райдержадміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації про стан цієї роботи.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

3.1.         Забезпечує у встановленому порядку реєстрацію звернень громадян, надсилає помилково надіслані до райдержадміністрації звернення громадян за належністю відповідному органу чи посадовій особі.

3.2.         Інформує голову, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації про стан роботи із зверненнями та організації особистого прийому громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, подає пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.

3.3.         Проводить консультації та роз’яснення для громадян, які виявили бажання звернутись (або звернулися) на особистий прийом громадян, про порядок вирішення їх проблем.

3.4.         Організовує проведення прийому громадян головою райдержадміністрації, його заступниками та керівником апарату.

3.5.         Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, які надійшли на ім’я голови, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації.

3.6.         Здійснює попередній розгляд письмових пропозицій, заяв і скарг громадян, готує щодо них пропозиції для наступної доповіді керівництву райдержадміністрації.

3.7.         Веде облік громадян, що побували на прийомі в райдержадміністрації, доручень голови адміністрації, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, контролює їх виконання.

3.8.         Забезпечує підготовку та подання голові доповідних записок про факти порушення виконавської дисципліни та формального ставлення до розгляду звернень громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, організаціях та установах району.

3.9.         Вивчає пропозиції, заяви і скарги, причини, що їх породжують, інформує про результати аналізу голову адміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації.

3.10.       Вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи по організації розгляду звернень та прийому громадян, надає практичну та методичну допомогу в цій роботі управлінням, відділам, структурним підрозділам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування.

3.11.       За дорученням голови райдержадміністрації та заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації направляє управлінням , відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району для розгляду заяви і скарги громадян, про що інформує заявників.

3.12.       Отримує від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ району інформацію (довідки-пояснення, інші матеріали), що стосуються розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

3.13.       Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району.

3.14.       Перевіряє стан роботи з розгляду заяв та скарг, організацію особистого прийому громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, та організаціях району.

3.15.       Здійснює контроль за виконанням розпоряджень та доручень керівництва райдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян.

3.16.       Готує розпорядження та доручення голови райдержадміністрації, що віднесені до компетенції відділу.

3.17.       Готує необхідні матеріали з питань розгляду звернень громадян на колегію райдержадміністрації.

3.18.       Готує аналітичні та статистичні звіти про кількість і тематику звернень громадян, що надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування..

4. Організація роботи відділу

4.1.         Відділ очолює начальник відділу.

4.2.         Підготовлені відділом матеріали доповідаються керівникові апарату адміністрації і використовуються згідно з його розпорядженням.

4.3.         Службові обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями та розподілом обов'язків між ними.

4.4.         Посадові інструкції працівників затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

4.5.         Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до затвердженої Інструкції та номенклатурою справ відділу.

5. Начальник відділу звернень громадян

5.1.         Здійснює оперативне керівництво роботою відділу і несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.2.         Вносить на розгляд керівництва райдержадміністрації пропозиції щодо структури та штатів відділу.

5.3.         Затверджує розподіл обов'язків між працівниками відділу, контролює виконання завдань, забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

5.4.         Координує роботу відділу з відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

5.5.         Організовує вивчення та узагальнення проблем, які порушують у своїх зверненнях громадяни, доповідає голові райдержадміністрації, заступникам голови, керівникові апарату райдержадміністрації про їх результати.

5.6.         Організовує разом із відділом персоналу та організаційної роботи райдержадміністрації роботу з добору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, здійснює оцінювання результатів службової діяльності працівників відділу.

5.7.         Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації.

6. Кваліфікаційні вимоги

Начальник відділу звернень громадян

6.1.         Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

6.2.         Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

7. Працівники відділу звернень громадян

7.1.         Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням голови райдержадміністрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-V111 за поданням начальника відділу.ДОВІДКА

про звернення громадян, що надійшли до

Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Київської області у першому кварталі 2018 року

 

Впродовж першого кварталу 2018 року на адресу райдержадміністрації надійшло 1847 звернень, з них: звернення, що надійшли поштою та одержані на особистому прийомі у голови адміністрації - 1003, електронних звернень – 74, телефонних дзвінків (офіційно зареєстрованих) – 4, через Урядову гарячу лінію – 577, з органів вищого рівня - 189.

Серед звернень, що надійшли до адміністрації, 68,0% (1255) складають заяви та клопотання, 32,0% (592) - скарги.

Порівняно з минулим роком кількість звернень до райдержадміністрації зменшилася на 1027 або 35,8% (перший квартал 2017 року - 2874 звернення).

На особистому прийомі у голови райдержадміністрації протягом вказаного періоду отримано 35 заяв та скарг (перший квартал 2017 року – 42).

Всього на особистому прийомі у голови адміністрації прийнято 46 відвідувачів. Більшість питань, які порушували громадяни на особистому прийомі, стосувалися земельних відносин, комунального та шляхового господарства, соціального захисту населення.

Найбільше звернень на особистому прийомі одержано від мешканців  міст Боярка та Вишневе, сіл Крюківщина та Софіївська Борщагівка.

З органів вищого рівня до райдержадміністрації надійшло 189 звернень, що на 53 або 38,9% більше ніж торік.

Головною причиною збільшення кількості звернень до органів вищого рівня є те, що мешканці м. Вишневе зверталися з проханням добудови нового корпусу Вишнівської ЗОШ № 1.

До Адміністрації Президента України надійшло 31 звернення проти 19 минулорічного показника, Кабінету Міністрів України – 52 проти 55, Верховної Ради України – 6 проти 3, Генеральної прокуратури – 2 проти 7, Народних депутатів України – 6 проти 8, Київської облдержадміністрації – 92 проти 44.

Найчастіше до органів вищого рівня зверталися мешканці  м. Вишневе – 86, що становить 45,5% від їх кількості, по 15 листів надійшло від мешканців        м. Боярка та с. Крюківщина, іногородніх громадян - 20.

Слід зауважити, що порівняно з першим кварталом минулого року кількість звернень до органів вищого рівня збільшилася з 10 населених пунктів району. Суттєво їх кількість зросла з с. Забір’я у 5,0 разів, м. Вишневе у 4,7 рази,  с. Крюківщина у 4,0 рази, с. Софіївська Борщагівка у 3,0 рази. Незначне збільшення відбулося по таких населених пунктах: Бобриця, Бузова, Гатне, Михайлівка Рубежівка, Хотів та Шпитьки.

Мешканці сіл Дмитрівка, Княжичі, Личанка, Малютянка, Мироцьке, Музичі, Петрушки та Ходосівка жодного разу не зверталися до органів вищого рівня.

За цей період з Урядової гарячої лінії надійшло на розгляд 577 звернень громадян, з них задоволено 219 або 38,0% (за такий же період 2017 року їх було 1549). Таким чином, відбулося зменшення на 972 або 62,8% звернень.

Переважна кількість звернень на Урядову гарячу лінію стосувалась таких питань:

-         соціальної політики – 334 або 57,9% від їх кількості, з них 249 стосувалися призначення житлової субсидії;

-         комунального та шляхового господарства – 131 або 22,7%;

-         забезпечення дотримання законності – 50 або 8,7%;

-         житлової політики – 20 або 3,4%.

Найчастіше на Урядову гарячу лінію зверталися мешканці м. Боярки – (115), м. Вишневого (74), смт Чабани (54), с. Софіївської Борщагівки (59),       с. Петропавлівської Борщагівки (40), с. Тарасівки (24).

За цей час мешканці сіл Бузова та Петрушки жодного разу не зверталися  на Урядову гарячу лінію.

У розрізі населених пунктів району найбільша кількість заяв та скарг  надійшла до райдержадміністрації від мешканців с. Святопетрівське – 2,7% (від їх кількості населення), с. Крюківщина – 2,6%, с. Софіївська Борщагівка – 1,9%.

Кількість звернень громадян до райдержадміністрації зменшилася майже з усіх населених пунктів району, крім сіл Забір’я (на 125,0%), Личанка (на 27,2%), Крюківщина (на 11,7%).

Аналіз показує, що збільшилося надходження колективних звернень на 19,6%. За звітний період поточного року їх надійшло 122 проти 102 минулорічного показника. Питома вага колективних звернень до адміністрації становить 6,6%.

Найчастіше колективні листи надходили від жителів міст Боярка та Вишневе, с. Забір’я та іногородніх громадян.

Переважно колективні звернення стосувалися майнових прав неповнолітніх дітей (72) та забезпечення дотримання законності (30).

Загалом до райдержадміністрації звернулося 3366 громадян, які у своїх зверненнях порушили 1867 питань, що на 1024 або 35,5% менше, ніж у першому кварталі того року.

Більшість питань стосувалася соціального захисту – 1101 або 59,0% від загальної кількості (перший квартал 2017 року – 1914).

На другому були питання комунального та шляхового господарства – 185 або 10,0% (перший квартал 2017 року – 160).

На третьому – аграрної політики та земельних відносин – 167 або 9,0% (перший квартал 2017 року – 106).

Питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку порушувалися у 118 або 6,3% листах.

Серед інших питань, що порушували громадяни у своїх зверненнях, освіти, сім’ї та дітей становили 8,8%, житлової політики – 2,1%.

Порівняно з першим кварталом минулого року збільшилася кількість таких питань: діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – на 83,3%, аграрної політики та земельних відносин – на 57,6%, охорони здоров’я – на 33,3%, комунального господарства – на 15,7%.

По усім іншим напрямках питань відбулося їх зменшення.

Найчастіше до райдержадміністрації зверталися мешканці:

- з питань комунального та шляхового господарства: м. Боярка, сіл Крюківщина та Софіївська Борщагівка;

- з питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку: м. Вишневе та с. Петропавлівська Борщагівка.

За звітний період кількість звернень до райдержадміністрації від пільгової категорії громадян зменшилася на 42,9%. Так, від них отримано 876 листи, що становить 47,4% від загальної кількості (перший квартал минулого року – 1533).

Від учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій одержано 95 заяв та скарг, дітей війни - 65, ветеранів праці та пенсіонерів – 425, інвалідів загального захворювання – 212, багатодітних родин та одиноких матерів – 63, потерпілих та учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 16.

Протягом звітного періоду всім громадянам (290 осіб), які потрапили до складних життєвих обставин та звернулися до райдержадміністрації з питань надання матеріальної допомоги, було її надано, виділено кошти з районної програми «Турбота» на суму 1272700,00 грн.

Із районної цільової програми з надання одноразової адресної матеріальної соціальної фінансової допомоги особам, які брали участь в антитерористичній операції, набули статусу учасника бойових дій та не є військовослужбовцями, та особам, які виявили бажання проходити службу у Збройних Силах України за контрактом, виділено кошти на суму 200000,00 грн, з них 12 контрактникам на суму 120000,00 грн, одному учаснику бойових дій на суму 5000,00 грн, одній сім’ї загиблого на суму 75000,00 грн.

За дорученням керівництва адміністрації було поставлено на контроль 1814 звернень, з них задоволено 931 або 51,3%.

 

Начальник відділу звернень

громадян райдержадміністрації                Л.П. Козлова