Витяг із Закону України «Про звернення громадян»

Положення про «телефон довіри» Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Порядок функціонування «гарячої» телефонної лінії у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Порядок роботи прямих телефонних ліній у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Витяг із Конституції України, стаття 40

Витяг із Закону України «Про місцеві державні адміністрації», стаття 25

Витяг з Указу Президента України  від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування

   

Звіт 1 про звернення громадян, що надійшли до Києво-Святошинської районної державної адміністрації за  І півріччя 2017 року

Звіт 2 про кількість порушених питань у зверненнях громадян до Києво-Святошинської районної державної адміністрації за І півріччя 2017 року

Звіт 3 про колективні звернення громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом І півріччя 2017 року

Звіт 4 про кількість звернень громадян, які надійшли до райдержадміністрації за І півріччя 2017 року

Звіт 5 про кількість питань, порушених у зверненнях громадян у першому кварталі 2018 року

Звіт  - Урядова гаряча лінія про питання порушені у зверненнях громадян у першиму кварталі 2018 року

Звіт 9 про надходження звернень громадян, які надійшли до органів місцевого самоврядування у 2016 році


ЗРАЗКИ ЗАЯВ

Дозвіл на розробку технічної документації спільна часткова власність

Дозвіл на розробку технічної документації на підставі договору дарування

Дозвіл на розробку технічної документації по рішенню суду

Дозвіл на розробку технічної документації по спадщині

Дозвіл на розробку техдокументації

Затвердження техдокументації

Про внесення змін у сертифікат

 

Відділ звернень громадян

апарату Києво-Святошинської районної державної адміністрації

03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126 каб. № 4

(факс т. 454-47-13, 5-54-58, електронна пошта: vidzvg@ks-rda.gov.ua)

            В штатному розписі відділу три особи: начальник відділу, головний спеціаліст та провідний спеціаліст відділу.

            Начальник відділу – Козлова Любов Петрівна.

Прийом пропозицій, заяв та скарг громадян проводиться щоденно (крім вихідних та святкових днів): з 09.00-13.00 та з 14.00-16.00.

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ звернень громадян апарату

Києво-Святошинської районної державної адміністрації

1.  Загальні положення

1.1.         Відділ звернень громадян (далі-відділ) є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації.

1.2.         Чисельність працівників відділу встановлюється штатним розписом апарату райдержадміністрації.

1.3.         Відділ підпорядковується керівникові апарату райдержадміністрації.

1.4.         Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України: “Про звернення громадян”, “Про Уповноваженого Верховної Ради України”, “Про статус народного депутата України”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, що стосуються роботи із зверненнями громадян, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, цим Положенням.

Положення про відділ затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

2. Основні завдання і функції відділу

2.1.         Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, що надійшли до райдержадміністрації з особистих проблем, з питань діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та інших юридичних осіб.

2.2.         Забезпечує належну організацію особистого прийому громадян головою райдержадміністрації, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації.

2.3.         Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району.

2.4.         Надає методичну допомогу управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування в організації роботи із зверненнями та особистого прийому громадян.

2.5.         Проводить аналіз письмових і усних звернень громадян, готує матеріали та регулярно інформує голову райдержадміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації про стан цієї роботи.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

3.1.         Забезпечує у встановленому порядку реєстрацію звернень громадян, надсилає помилково надіслані до райдержадміністрації звернення громадян за належністю відповідному органу чи посадовій особі.

3.2.         Інформує голову, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації про стан роботи із зверненнями та організації особистого прийому громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, подає пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.

3.3.         Проводить консультації та роз’яснення для громадян, які виявили бажання звернутись (або звернулися) на особистий прийом громадян, про порядок вирішення їх проблем.

3.4.         Організовує проведення прийому громадян головою райдержадміністрації, його заступниками та керівником апарату.

3.5.         Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, які надійшли на ім’я голови, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації.

3.6.         Здійснює попередній розгляд письмових пропозицій, заяв і скарг громадян, готує щодо них пропозиції для наступної доповіді керівництву райдержадміністрації.

3.7.         Веде облік громадян, що побували на прийомі в райдержадміністрації, доручень голови адміністрації, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, контролює їх виконання.

3.8.         Забезпечує підготовку та подання голові доповідних записок про факти порушення виконавської дисципліни та формального ставлення до розгляду звернень громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, організаціях та установах району.

3.9.         Вивчає пропозиції, заяви і скарги, причини, що їх породжують, інформує про результати аналізу голову адміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації.

3.10.       Вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи по організації розгляду звернень та прийому громадян, надає практичну та методичну допомогу в цій роботі управлінням, відділам, структурним підрозділам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування.

3.11.       За дорученням голови райдержадміністрації та заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації направляє управлінням , відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району для розгляду заяви і скарги громадян, про що інформує заявників.

3.12.       Отримує від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ району інформацію (довідки-пояснення, інші матеріали), що стосуються розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

3.13.       Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району.

3.14.       Перевіряє стан роботи з розгляду заяв та скарг, організацію особистого прийому громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, та організаціях району.

3.15.       Здійснює контроль за виконанням розпоряджень та доручень керівництва райдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян.

3.16.       Готує розпорядження та доручення голови райдержадміністрації, що віднесені до компетенції відділу.

3.17.       Готує необхідні матеріали з питань розгляду звернень громадян на колегію райдержадміністрації.

3.18.       Готує аналітичні та статистичні звіти про кількість і тематику звернень громадян, що надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування..

4. Організація роботи відділу

4.1.         Відділ очолює начальник відділу.

4.2.         Підготовлені відділом матеріали доповідаються керівникові апарату адміністрації і використовуються згідно з його розпорядженням.

4.3.         Службові обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями та розподілом обов'язків між ними.

4.4.         Посадові інструкції працівників затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

4.5.         Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до затвердженої Інструкції та номенклатурою справ відділу.

5. Начальник відділу звернень громадян

5.1.         Здійснює оперативне керівництво роботою відділу і несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.2.         Вносить на розгляд керівництва райдержадміністрації пропозиції щодо структури та штатів відділу.

5.3.         Затверджує розподіл обов'язків між працівниками відділу, контролює виконання завдань, забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

5.4.         Координує роботу відділу з відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

5.5.         Організовує вивчення та узагальнення проблем, які порушують у своїх зверненнях громадяни, доповідає голові райдержадміністрації, заступникам голови, керівникові апарату райдержадміністрації про їх результати.

5.6.         Організовує разом із відділом персоналу та організаційної роботи райдержадміністрації роботу з добору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, здійснює оцінювання результатів службової діяльності працівників відділу.

5.7.         Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації.

6. Кваліфікаційні вимоги

Начальник відділу звернень громадян

6.1.         Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

6.2.         Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

7. Працівники відділу звернень громадян

7.1.         Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням голови райдержадміністрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-V111 за поданням начальника відділу.ДОВІДКА

про звернення громадян, що надійшли

до Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Київської області у першому півріччі 2019 року

Впродовж першого півріччя поточного року на адресу райдержадміністрації надійшло 4711 звернень, з них звернення, що надійшли поштою та одержано на особистому прийомі у голови адміністрації – 3006, електронних звернень - 193, через Урядову гарячу лінію – 1385, з органів вищого рівня – 127.

Серед звернень, що надійшли до адміністрації, 72,7% (3423) складають заяви та клопотання, 27,3% (1288) - скарги.

Порівняно з минулим роком кількість звернень до райдержадміністрації збільшилася на 1179 або 33,3%.

На особистому прийомі у голови райдержадміністрації одержано 87 заяв та скарг громадян, що на 5 або 6,1% більше ніж за відповідний період минулого року.

Найчастіше громадяни на особистому прийомі порушували питання соціального захисту, будівництва шкіл та дошкільних навчальних закладів у населених пунктах району, комунального та шляхового господарства. Гостро стояли питання розширення та будівництва доріг в населених пунктах Вишневе, Крюківщина, Софіївська Барщагівка, Петропавлівська Борщагівка, так як існуючи дорогі не спроможні пропускати великій потік транспорту, що призводить до великих затримок (заторів) при виїзді на окружну дорогу.

Найбільше звернень на особистому прийомі у голови адміністрації одержано від мешканців міст Боярка та Вишневе, сіл Бузова та Святопетрівське.

Всього на особистому прийомі у голови адміністрації побувало 105 відвідувачів.

                                                                                      

За звітний період з органів вищого рівня до райдержадміністрації надійшло 127 звернень, це на 222 або 63,7% менше минулорічного показника.

До Адміністрації Президента України громадяни зверталися 17 разів проти 44 минулорічного показника, Кабінету Міністрів України відповідно - 26 та 112, Верховної Ради України відповідно – 6 та 56, Генеральної прокуратури України – 1 та 4, Народних депутатів України – 9 та 20, Київської міської адміністрації – 3, Київської обласної ради – 1 та 2, Київської облдержадміністрації – 64 проти 107 минулорічного показника.

Найчастіше до органів вищого рівня зверталися мешканці с. Софіївська Борщагівка - 25, що становить 19,7% від їх кількості, м. Боярка – 18 або 14,1%, с. Крюківщина – 13 або 10,2%, іногородніх громадян – 24.

Порівняно з минулорічним показником кількість звернень до органів вищого рівня зменшилася майже з усіх населених пунктів району, крім сіл Горенка (відбулося збільшилося на 66,7%) та Софіївська Борщагівка (на 92,3%).

Слід зазначити, що мешканці сіл Віта Поштова, Гореничі, Забір’я, Княжичі, Лісники, Личанка, Малютянка, Мироцьке, Музичі, Петрушки, Ходосівка та Хотів жодного разу не зверталася до органів вищого рівня (це без урахування Урядової гарячої лінії).

З Урядової гарячої лінії надійшло 1385 звернень, з них задоволено 344 або 24,9% (за такий же період минулого року їх надійшло 996). Таким чином, кількість звернень на Урядову гарячу лінію збільшилася на 389 або 39,1%.

Переважна кількість звернень на Урядову гарячу лінію стосувалась:

-         соціального захисту – 841 (60,8%), з них 681 стосувалися питань призначення житлової субсидії, що становить 81,0% від цих питань;

-         комунального та шляхового господарства – 244 (17,7%);

-         забезпечення дотримання законності – 159 (11,5%);

-         охорони  здоров’я – 76 (5,5%).

За цей час з кожного населеного пункту району громадяни зверталися на Урядову гарячу лінію.

У розрізі населених пунктів району найчастіше на Урядову гарячу лінію зверталися мешканці с. Софіївська Борщагівка – 2,8% від їх кількості населення. З інших населених пунктів в середньому становило по 0,8%-0,9% від їх кількості населення.

За цей час збільшилася кількість звернень громадян до райдержадміністрації майже з усіх населених пунктів району, крім сіл Білогородка (на 17,4% зменшилося), Гореничі - на 7,9%, Дмитрівка - на 9,1%, Хотів – на 24,5%.

         У розрізі населених пунктів району найбільше звернень надійшло до райдержадміністрації від мешканців Софіївська Борщагівка 6,2% від їх кількості населення, Святопетрівське - 3,5%, м. Боярка та с. Крюківщина становило по 3,3%, Личанка - 2,9%, Музичі – 2,7%.

         Порівняно з минулорічним показником суттєво збільшилося надходження звернень громадян з таких населених пунктів: Петрушки у 3,2 рази, Софіївська Борщагівка в 1,3 рази, Музичі в 1,1 рази, Гатне на 83,3%, Мироцьке на 80,0%, Горенка на 65,2%.

        

У своїх зверненнях громадяни порушили 4731 питання, що на 1168 або 32,8% більше ніж торік.

         Питання розподілилися таким чином:

         - соціального захисту становили 3314 або 70,1% від їх загальної кількості (перше півріччя 2018 – 1993 або 56,0%);

         - освіти, дітей та опікунства – 482 або 10,2% (перше півріччя 2018 – 358 або 10,1%);

         - комунального та шляхового господарства – 344 або 7,3% (перше півріччя 2018 – 339 або 9,6%);

- забезпечення дотримання законності становили 249 або 5,3% (перше півріччя 2018 – 286 або 8,0%.

Серед інших питань, що порушували громадяни у своїх зверненнях, питання охорони здоров’я становили – 2,0%, аграрної політики і земельних відносин - 1,6%.

Порівняно з першим півріччям минулого року відбулося збільшення з таких питань:

-         соціального захисту – на 66,2%;

-         освіти, сім’ї та опікунства – на 34,7%;

-         охорони здоров’я – на 13,1%;

-         комунального та шляхового господарства – на 1,5%.

Зменшилася кількість з таких питань:

- аграрної політики та земельних відносин – на 68,8%, екології та природних ресурсів - на 66,7%, транспорту та зв'язку – на 34,3%, забезпечення дотримання законності – на 13,0%.

          Аналіз показує, що за цей час на 29,1% зменшилася кількість колективних звернень - 171 проти 241 за відповідний період минулого року. Питома вага колективних звернень становить 3,7% від загальної кількості листів. Всього задоволено 103 або 60,2% колективних листів.

Порівняно з минулорічним показником їх кількість зменшилася майже з усіх населених пунктів району, крім сіл Гореничі, Горенка, Мироцьке, Михайлівка Рубежівка та Шпитьки, але їх збільшення було незначне.

          У колективних зверненнях громадяни порушували питання захисту прав неповнолітніх дітей – 122 рази або 71,3% від їх кількості, забезпечення дотримання законності - 25 або 14,7%, земельних відносин – 11 (6,5%).

         Найчастіше вони надходили від мешканців міст Боярка та Вишневе, сіл Петропавлівська Борщагівка та  Софіївська Борщагівка, іногородніх громадян.

Від мешканців сіл Княжичі, Малютянка, Музичі та Хотів колективних листів до райдержадміністрації не надходило.

За звітний період збільшилася кількість звернень до райдержадміністрації від пільгової категорії громадян на 33,0% порівняно з минулорічним показником. Так, від них надійшло 2503 звернення що становить 53,2% від загальної кількості. Від інвалідів, учасників бойових дій, учасників війни одержано 200 звернень проти 181 минулорічного показника, дітей війни - 405 та 149, ветеранів праці, пенсіонерів - 1214 та 922, інвалідів загального захворювання відповідно - 533 та 467, багатодітних сімей та одиноких матерів відповідно - 127 та 102, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілих відповідно - 24 та 62.

Протягом звітного періоду всім громадянам (2388 осіб), які потрапили до складних життєвих обставин та звернулися до райдержадміністрації з питань надання матеріальної допомоги, було її надано, виділено кошти із районної програми «Турбота» - на суму 8736300 грн.

Із районної цільової програми з надання одноразової адресної матеріальної соціальної фінансової допомоги особам, які виявили бажання проходити службу у Збройних Силах України за контрактом (за приписом Києво-Святошинського військкомату Київської області), виділено кошти 21 особі на суму 210000 грн.

Відповідно до районної цільової програми з надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги дітям з інвалідністю підгрупи А, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, які проживають на території району, надано допомогу - на суму 1280000 грн. З них: дітям з інвалідністю підгрупи А (98 дітей) - на суму 980000 грн, 14 дітям з прийомних сімей (6 сімей) - на суму 70000 грн, 46 дітям з ДБСТ (10 будинків) - на суму 230000 грн.

Стан виконавської дисципліни при розгляді звернень громадян у більшості управлінь, відділів, інших структурних підрозділах райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування відповідає вимогам чинного законодавства.

За дорученням керівництва адміністрації було поставлено на контроль 4642 звернення, з них задоволено 2788 або 60,1%.

Найбільше доручень, що перебували на контролі, було надано керівництвом райдержадміністрації управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації - 68,8% (3190 звернень), відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації – 9,1% (421), службі у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації – 8,9% (410), юридичному відділу – 4,8% (219).

Начальник відділу

звернень громадян райдержадміністрації            Л.П. Козлова