Витяг із Закону України «Про звернення громадян»

Положення про «телефон довіри» Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Порядок функціонування «гарячої» телефонної лінії у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Порядок роботи прямих телефонних ліній у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Витяг із Конституції України, стаття 40

Витяг із Закону України «Про місцеві державні адміністрації», стаття 25

Витяг з Указу Президента України  від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування

   

Звіт 1 про звернення громадян, що надійшли до Києво-Святошинської районної державної адміністрації за  І півріччя 2017 року

Звіт 2 про кількість порушених питань у зверненнях громадян до Києво-Святошинської районної державної адміністрації за І півріччя 2017 року

Звіт 3 про колективні звернення громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом І півріччя 2017 року

Звіт 4 про кількість звернень громадян, які надійшли до райдержадміністрації за І півріччя 2017 року

Звіт 5 про кількість питань, порушених у зверненнях громадян у першому кварталі 2018 року

Звіт  - Урядова гаряча лінія про питання порушені у зверненнях громадян у першиму кварталі 2018 року

Звіт 9 про надходження звернень громадян, які надійшли до органів місцевого самоврядування у 2016 році


ЗРАЗКИ ЗАЯВ

Дозвіл на розробку технічної документації спільна часткова власність

Дозвіл на розробку технічної документації на підставі договору дарування

Дозвіл на розробку технічної документації по рішенню суду

Дозвіл на розробку технічної документації по спадщині

Дозвіл на розробку техдокументації

Затвердження техдокументації

Про внесення змін у сертифікат

 

Відділ звернень громадян

апарату Києво-Святошинської районної державної адміністрації

03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126 каб. № 4

(факс т. 454-47-13, 5-54-58, електронна пошта: vidzvg@ks-rda.gov.ua)

            В штатному розписі відділу три особи: начальник відділу, головний спеціаліст та провідний спеціаліст відділу.

            Начальник відділу – Козлова Любов Петрівна.

Прийом пропозицій, заяв та скарг громадян проводиться щоденно (крім вихідних та святкових днів): з 09.00-13.00 та з 14.00-16.00.

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ звернень громадян апарату

Києво-Святошинської районної державної адміністрації

1.  Загальні положення

1.1.         Відділ звернень громадян (далі-відділ) є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації.

1.2.         Чисельність працівників відділу встановлюється штатним розписом апарату райдержадміністрації.

1.3.         Відділ підпорядковується керівникові апарату райдержадміністрації.

1.4.         Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України: “Про звернення громадян”, “Про Уповноваженого Верховної Ради України”, “Про статус народного депутата України”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, що стосуються роботи із зверненнями громадян, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, цим Положенням.

Положення про відділ затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

2. Основні завдання і функції відділу

2.1.         Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, що надійшли до райдержадміністрації з особистих проблем, з питань діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та інших юридичних осіб.

2.2.         Забезпечує належну організацію особистого прийому громадян головою райдержадміністрації, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації.

2.3.         Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району.

2.4.         Надає методичну допомогу управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування в організації роботи із зверненнями та особистого прийому громадян.

2.5.         Проводить аналіз письмових і усних звернень громадян, готує матеріали та регулярно інформує голову райдержадміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації про стан цієї роботи.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

3.1.         Забезпечує у встановленому порядку реєстрацію звернень громадян, надсилає помилково надіслані до райдержадміністрації звернення громадян за належністю відповідному органу чи посадовій особі.

3.2.         Інформує голову, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації про стан роботи із зверненнями та організації особистого прийому громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, подає пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.

3.3.         Проводить консультації та роз’яснення для громадян, які виявили бажання звернутись (або звернулися) на особистий прийом громадян, про порядок вирішення їх проблем.

3.4.         Організовує проведення прийому громадян головою райдержадміністрації, його заступниками та керівником апарату.

3.5.         Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, які надійшли на ім’я голови, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації.

3.6.         Здійснює попередній розгляд письмових пропозицій, заяв і скарг громадян, готує щодо них пропозиції для наступної доповіді керівництву райдержадміністрації.

3.7.         Веде облік громадян, що побували на прийомі в райдержадміністрації, доручень голови адміністрації, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, контролює їх виконання.

3.8.         Забезпечує підготовку та подання голові доповідних записок про факти порушення виконавської дисципліни та формального ставлення до розгляду звернень громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, організаціях та установах району.

3.9.         Вивчає пропозиції, заяви і скарги, причини, що їх породжують, інформує про результати аналізу голову адміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації.

3.10.       Вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи по організації розгляду звернень та прийому громадян, надає практичну та методичну допомогу в цій роботі управлінням, відділам, структурним підрозділам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування.

3.11.       За дорученням голови райдержадміністрації та заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації направляє управлінням , відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району для розгляду заяви і скарги громадян, про що інформує заявників.

3.12.       Отримує від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ району інформацію (довідки-пояснення, інші матеріали), що стосуються розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

3.13.       Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району.

3.14.       Перевіряє стан роботи з розгляду заяв та скарг, організацію особистого прийому громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, та організаціях району.

3.15.       Здійснює контроль за виконанням розпоряджень та доручень керівництва райдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян.

3.16.       Готує розпорядження та доручення голови райдержадміністрації, що віднесені до компетенції відділу.

3.17.       Готує необхідні матеріали з питань розгляду звернень громадян на колегію райдержадміністрації.

3.18.       Готує аналітичні та статистичні звіти про кількість і тематику звернень громадян, що надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування..

4. Організація роботи відділу

4.1.         Відділ очолює начальник відділу.

4.2.         Підготовлені відділом матеріали доповідаються керівникові апарату адміністрації і використовуються згідно з його розпорядженням.

4.3.         Службові обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями та розподілом обов'язків між ними.

4.4.         Посадові інструкції працівників затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

4.5.         Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до затвердженої Інструкції та номенклатурою справ відділу.

5. Начальник відділу звернень громадян

5.1.         Здійснює оперативне керівництво роботою відділу і несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.2.         Вносить на розгляд керівництва райдержадміністрації пропозиції щодо структури та штатів відділу.

5.3.         Затверджує розподіл обов'язків між працівниками відділу, контролює виконання завдань, забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

5.4.         Координує роботу відділу з відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

5.5.         Організовує вивчення та узагальнення проблем, які порушують у своїх зверненнях громадяни, доповідає голові райдержадміністрації, заступникам голови, керівникові апарату райдержадміністрації про їх результати.

5.6.         Організовує разом із відділом персоналу та організаційної роботи райдержадміністрації роботу з добору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, здійснює оцінювання результатів службової діяльності працівників відділу.

5.7.         Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації.

6. Кваліфікаційні вимоги

Начальник відділу звернень громадян

6.1.         Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

6.2.         Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

7. Працівники відділу звернень громадян

7.1.         Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням голови райдержадміністрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-V111 за поданням начальника відділу.Довідка

про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли

до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, районної ради та органів місцевого самоврядування району у 2018 році

     Впродовж 2018 року на адресу райдержадміністрації надійшло 6963 звернення, з них звернення, що надійшли поштою та одержано на особистому прийомі у голови адміністрації - 3882, електронних звернень – 350, телефонних дзвінків (офіційно зареєстрованих) - 15, через Урядову гарячу лінію – 2103, з органів вищого рівня - 613.

     Серед звернень, що надійшли до адміністрації 62,6% (4354), складають заяви та клопотання, 37,4% (2609) – скарги.

     Порівняно з минулим роком кількість звернень до райдержадміністрації зменшилася на 675 або 8,9%.

     На особистому прийомі у голови адміністрації отримано 177 звернень, що на 9 або 5,3% більше ніж торік.

     Всього головою адміністрації на особистому прийомі прийнято 259 відвідувачів, це на 16 або 5,8% менше минулорічного показника.

     Більшість питань, які порушували громадяни на особистому прийомі, стосувалися соціального захисту та земельних відносин. Їх кількість становила по 24,2%, комунального господарства – 17,6%.

     Переважна більшість звернень надійшла під час особистого прийому громадян від жителів міст Боярка та Вишневе, сіл Горенка, Крюківщина та іногородніх громадян.

     З органів вищого рівня до райдержадміністрації надійшло 613 звернень, майже така кількість була у 2017 році (менше на три або 0,5%). Із загальної кількості листів до органів вищого рівня, а саме: до Адміністрації Президента України надійшло 75 звернень проти 92 того року, Кабінету Міністрів України - 199 проти 202 минулорічного показника, Верховної Ради України – 12 та 18 відповідно, правоохоронних органів – 11 та 37, народних депутатів України – 29 та 12, Київської обласної ради – 3, Київської міської державної адміністрації – 3 та 15, Київської обласної державної адміністрації – 281 та 240 відповідно.

     Найчастіше до органів вищого рівня зверталися мешканці таких населених пунктів:

·        м. Вишневе – 151, що становить 24,7% від їх кількості, з них - 18 колективних;

·        м. Боярка– 64 (10 колективних);

·        с. Крюківщина – 48 (9 колективних);

·        с. Софіївська Борщагівка – 40 (6 колективних);

·        іногородніх громадян – 129, з них - 16 колективних.

     Аналізуючи звернення громадян до органів вищого рівня, слід зауважити, що їх кількість збільшилася з 11 населених пунктів району, а саме: с. Хотов – на 250,0%, с. Крюківщина – 166,6%, м. Вишневе – на 164,9%, с. Михайлівка Рубежівка – на 100,0%, с. Віта Поштова – на 70,0%. Також відбулося їх збільшення із сіл Бобриця, Бузова, Княжичі, Святопетрівське, Софіївська Борщагівка та Шпитьки.

     Суттєве їх зменшення відбулося по таких населених пунктах: с. Гатне - на 89,8%, с. Лісники – на 87,5%, с. Горенка – 76,5%, с. Ходосівка – 75,0%, с. Малютянка – 66,7%, смт Чабани – на 64,9%.

     Мешканці сіл Личанка та Петрушки жодного разу не зверталися до органів вищого рівня.

     У розрізі населених пунктів району найбільше звернень до органів вищого рівня надійшло від мешканців с. Крюківщина – 1,1% від їх кількості населення, с. Бобриця – 0,9%, с. Святопетрівське – 0,7%, с. Віта Поштова – 0,6%.

     З Урядової гарячої лінії до райдержадміністрації надійшло 2103 звернення, з них задоволено 456 або 21,7% (за такий же період 2017 року – 3298). Таким чином кількість звернень на Урядову гарячу лінію зменшилася на 1195 або 36,3%.

     Переважна кількість звернень на Урядову гарячу лінію стосувалась:

- соціального захисту – 1075 або 51,1%, з них 782 або 72,8% - призначення житлової субсидії;

- комунального господарства становили – 435 або 20,7%;

- забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – 253 або 12,1%;

- охорони здоров’я – 136 або 6,4%.

     У розрізі населених пунктів району найбільше звернень на гарячу лінію надійшло від мешканців с. Софіївська Борщагівка – 3,0% від їх кількості населення, с. Крюківщина – 1,9%, с. Святопетрівське – 1,5%, по 1,1% становили від мешканців м. Боярка та с. Тарасівка.

     Найчастіше на Урядову гарячу лінію зверталися мешканці м. Боярка - 397, що становить 18,9% від їх кількості, м. Вишневе - 349 або 16,6%, с. Софіївська Борщагівка (245), с. Петропавлівська Борщагівка (156), смт Чабани (120),           с. Крюківщина (84).

     За цей період з кожного населеного пункту району мешканці зверталися на Урядову гарячу лінію.

     Проаналізувавши інформацію відділу звернень громадян Київської обласної державної адміністрації, встановлено, що від мешканців нашого району у звітному році на їх адресу надійшло 567 звернень, а у 2017 році – 559 (відбулося збільшення на 1,5%).

     За цей період збільшилася загальна кількість звернень громадян до райдержадміністрації з 10 населених пунктів району, а саме: м. Боярка - на 106 або 7,5%, с. Білогородка – на 10,7%, с. Бобриця – на 14,3%, с. Забір’я – на 40,0%, с. Княжичі – на 45,9%, с. Крюківщина – на 18,8%, с. Личанка - на 16,4%, с. Мироцьке – на 20,0%, с. Михайлівка Рубежівка – на 1,3%, с. Музичі – на 45,8%.

     У розрізі населених пунктів району найбільше звернень надійшло до райдержадміністрації від мешканців с. Софіївська Борщагівка – 6,3% від їх кількості населення, с. Святопетрівське – 6,0%, по 5,0% становили від мешканців сіл Крюківщина та Личанка, м. Боярка – 4,4%, по 4,0% від мешканців сіл Музичі та Петропавлівська Борщагівка.

     Аналіз показує, що збільшилося надходження колективних звернень на 11,6%. За звітний період їх надійшло 471 проти 422 за минулий рік. Питома вага колективних звернень від загальної кількості листів, що надійшли до райдержадміністрації, складає 6,8%.

     У звітному році їх кількість збільшилася з 14 населених пунктів, а саме: міст Боярка (на 6,7%) та Вишневе (4,1%), сіл Білогородка (90,0%), Бузова (75,0%), Віта Поштова (140,0%), Гатне (75,0%), Забір’я (80,0%), Крюківщина (90,9), Святопетрівське (160,0%), Софіївська Борщагівка (6,5%), Ходосівка (133,3%), Хотів (50,0%), Шпитьки (20,0%), іногородніх громадян (20,2%).

     Переважно колективні звернення стосувалися: захисту майнових прав неповнолітніх дітей – 295 або 62,7% від їх кількості, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку - 101 або 21,4%, аграрної політики та земельних відносин - 40 (8,4%), комунального господарства – 25 (5,3%).

    

     Статистичні дані свідчать, що за звітний рік збільшилася кількість повторних звернень на 32,0% (у 2018 році їх надійшло 33 проти 25 за минулий рік).

     У своїх зверненнях громадяни порушили 7025 питань, що на 698 або 9,1% менше минулорічного показника.                                                                                                                                         

     Питання розподілилися таким чином:

     На першому місці стояли питання соціального захисту - 3926 або 55,9% звернень (2017 – 4585 або 59,3%).

     На другому – сім’я, діти, опікунство 767 або 11,0% (2017 - 588 або 7,7%).

     На третьому – комунального та шляхового господарства – 670 або 9,6% (2017 – 726 або 9,4%).

     Серед інших питань, що порушували громадяни у своїх зверненнях, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку становили 538 (7,7%), охорони здоров’я - 179 (2,6%), житлової політики та екології по 2,4%.

     За звітній період зросла кількість звернень з питань: охорони здоров’я - у 2,7 рази, праці і заробітної плати - в 1,8 рази, освіти – в 1,1 рази, діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – на 63,7%, сім’ї та дітей – на 30,5%, житлової політики – на 12,2%, екології та природних ресурсів – на 9,4%.

     Відбулося зменшення з питань транспорту та зв’язку – на 81,3%, соціального захисту – на 14,4%, забезпечення дотримання законності – на 12,4%, аграрної політики та земельних відносин – на 8,4%.

     Найчастіше до райдержадміністрації зверталися мешканці:

·        з питань соціального захисту – міст Боярка (1135) та Вишневе (913), сіл Софіївська Борщагівка (252), Тарасівка (145), Горенка (124), Крюківщина (112), Білогородка (111), смт Чабани (174);

·        з питань комунального господарства – м. Боярка (117), сіл Софіївська Борщагівка (112), Петропавлівська Борщагівка (55), Тарасівка (41), Крюківщина (27), Білогородка (23), смт Чабани (30);

·        з питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку –    с. Софіївська Борщагівка (76), міст Боярка (65) та Вишневе (60),                    с. Крюківщина (53), іногородніх громадян (130);

·        з питань охорони здоров’я – міст Вишневе (43) та Боярка (41), іногородніх громадян (18).

     Понад 3769 звернень на адресу адміністрації, або 54,1% від загальної кількості, склали звернення від найменш соціально захищених категорій громадян – інвалідів, учасників бойових дій, учасників війни, дітей війни, багатодітних родин, ветеранів праці та інших громадян, які потребують соціального захисту, підтримки та особливої уваги з боку усіх керівників структурних підрозділів та органів місцевого самоврядування щодо задоволення їхніх повсякденних запитів та життєвих потреб.

     Порівняно з минулим роком кількість звернень цієї категорії громадян збільшилася на 0,9%.

     Серед зазначеної категорії громадян найбільше звернень надійшло від: ветеранів праці та пенсіонерів – 1903, інвалідів загального захворювання I, II, та III груп - 776, інвалідів, учасників бойових дій, учасників війни – 411, дітей війни – 395, багатодітних сімей – 195, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС - 89.

     Протягом звітного періоду всім громадянам (2404 особи), які потрапили до складних життєвих обставин та звернулися до райдержадміністрації з питань надання матеріальної допомоги, було її надано, виділено кошти із районної програми «Турбота» - на суму 9911000 грн.

     Відповідно до районної цільової програми з надання одноразової адресної матеріальної соціальної фінансової допомоги особам, які брали участь в антитерористичній операції, набули статусу учасника бойових дій та не є військовослужбовцями, надано допомогу - на суму 780000 грн. З них: 4 учасникам АТО - на суму 20000 грн, двом сім’ям загиблого учасника АТО - на суму 150000 грн, контрактникам (61 особа) - на суму 610000 грн.

     Відповідно до районної цільової програми з надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги дітям з інвалідністю підгрупи А,             дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, які проживають на території району, надано допомогу - на суму 1320000 грн. З них: дітям з інвалідністю підгрупи А (102 дитини) - на суму 1020000 грн, 18 дітям з прийомних сімей (8 сімей) - на суму 90000 грн, 42 дітям з ДБСТ (8 будинків) - на суму 210000 грн.

     Згідно з поданими статистичними звітами органів місцевого самоврядування встановлено, що на їх адресу протягом звітного року надійшло 32208 звернень, що на 2424 або 7,0% менше ніж торік. Позитивно вирішено питання у 23500 зверненнях або 73,0%.

    З загальної кількості звернень поштою надійшло 22540, що на 796 або 3,4% менше порівняно з минулим роком.

     На особистому прийомі у керівників органів місцевого самоврядування отримано 9668 заяв та скарг громадян, що на 1628 або 14,4% менше ніж торік.  

     У зверненнях громадян було порушено 32333 питання різної тематичної спрямованості, що на 2675 або 7,7% менше ніж торік.

     Найчастіше вони стосувалися:

-         аграрної політики та земельних відносин – 11701 або 36,1% питання від їх загальної кількості (2017 – 14200 або 52,4%);

-         соціального захисту – 8496 або 26,2% (2017 – 7502 або 27,7%);

-         житлової політики – 2073 або 6,4% (2017 – 2455 або 9,1%);

-         комунального господарства – 1981 або 6,1% (2017 – 2091 або 7,8%).

     Порівняно з 2017 роком збільшилася кількість таких питань:

-         фінансової, податкової політики - на 85,3%;

-         державного будівництва, адміністративно-територіального устрою – на 78,9%;

-         соціального захисту – на 13,2%;

-         освіти - на 12,7%;

-         сім’ї, дітей, молоді – на 10,2%.

     Зменшилася кількість звернень з питань:

-         діяльності органів місцевого самоврядування – на 24,3%;

-         аграрної політики та земельних відносин – на 17,6%;

-         житлової політики – на 15,6%;

-         праці і заробітної плати – на 15,2%;

-         забезпечення дотримання законності – на 8,3%;

-    комунального господарства – на 5,3%.

     За звітний період збільшилося надходження звернень громадян до 11 виконкомів місцевих рад, а саме: м. Вишневе на 6,7%, сіл Білогородка - на 3,0%, Бузова - на 73,3%, Віта Поштова – на 19,4%, Забір’я – на 2,4%, Княжичі - на 1,6%, Лісники – на 11,9%, Личанка - на 17,6%, Святопетрівське - на 2,7%, Тарасівка – на 54,2% та Шпитьки - на 1,2%.

     Статистичні дані свідчать, що за звітний рік збільшилася кількість повторних звернень до органів місцевого самоврядування на 1,6% (у 2018 їх надійшло 190, а у 2017 – 187).

     За цей час збільшилося надходження колективних звернень на 2,8%. Так у 2018 році їх надійшло 551, а у 2017 - 536. Питома вага колективних звернень від загальної кількості листів, складає 1,8%.

     У звітному періоді збільшилася кількість звернень до органів місцевого самоврядування від пільгової категорії громадян на 5,3%. Так, від них надійшло 8281 звернення, що становить 25,8% від загальної кількості. Від ветеранів праці та пенсіонерів одержано – 2300 листів, учасників війни та інвалідів війни – 1827, дітей війни – 1656, інвалідів загального захворювання І, ІІ, ІІІ групи – 1072, багатодітних сімей та одиноких матерів – 769, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 657.

     Згідно з поданим статистичним звітом районної ради встановлено, що у 2018 році на їх адресу надійшло 647 звернень, що на 183 або 22,1% менше ніж торік. Найчастіше громадяни порушували питання соціального захисту (337), що становить 52,1%, діяльності органів місцевого самоврядування (35) або 5,4%, аграрної політики та земельних відносин (2,8%). Позитивно вирішено 612 або 94,6% звернень громадян.

     Протягом звітного року управління, відділи, структурні підрозділи райдержадміністрації та органи місцевого самоврядування проводили цілеспрямовану роботу щодо реалізації вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпорядження голови облдержадміністрації       від 19.02.2008 № 142 «Про організацію виконання в Київській області Указу Президента України від 07.02.2008 109/2008» та доручень керівництва облдержадміністрації та райдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян.

     На виконання вищезазначеного Указу працює постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян при Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області. За звітний період проведено дванадцять засідань комісії.

     На виконання п. 5 Указу Президента України головою райдержадміністрації затверджено графік перевірок додержання законодавства про звернення громадян та графік проведення днів контролю щодо стану виконання доручень керівництвом райдержадміністрації за результатами розгляду звернень громадян в управліннях, відділах, структурних підрозділах райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування на 2018 рік.

     Згідно із затвердженим графіком проведено дванадцять перевірок щодо додержання законодавства про звернення громадян органами місцевого самоврядування, а саме: у виконкомах Боярської та Вишневої міської, Чабанівської селищної, Бузівської, Горенської, Дмитрівської, Забірської, Личанської, Михайлівсько-Рубежівської, Софіївсько-Борщагівської, Ходосівської та Шпитьківської сільських радах.

     За цей час проведено дванадцять днів контролю, а саме: у виконкомах        Віта-Поштової, Гатненської, Княжицької, Крюківщинської, Лісниківської, Музичанської, Петрушківської та Святопетрівської сільських радах, в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації, управлінні з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, відділі освіти райдержадміністрації та служби у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації.

     Головою райдержадміністрації затверджено графік особистих доповідей керівників органів місцевого самоврядування, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади про стан роботи зі зверненнями громадян та виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 у 2018 році.

     Перед головою райдержадміністрації прозвітувалися з даного питання керівники 28 органів місцевого самоврядування, дев’ятьох управлінь та відділів райдержадміністрації та трьох територіальних органів виконавчої влади.

     Згідно із затвердженим головою райдержадміністрації графіком                   керівництвом райдержадміністрації, керівниками управлінь, відділів, структурних підрозділів адміністрації один раз на місяць проводилися прямі телефонні лінії з населенням району. За цей період керівництвом райдержадміністрації проведено 31 пряму телефонну лінію, а керівниками управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації – 12.

     Узагальнені відомості про організацію роботи зі зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань систематично оприлюднюються у засобах масової інформації, а саме: у районній газеті «Новий день» та офіційному      веб-сайті райдержадміністрації.

     Питання стану розгляду звернень громадян та виконавської дисципліни двічі на рік розглядалося на засіданні колегії за участю керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району.

     Відповідно до ст. 22 Закону України “Про звернення громадян” та п. 6 Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 у райдержадміністрації створено належні умови для проведення особистого прийому громадян головою адміністрації. Розпорядженням голови райдержадміністрації затверджено графіки проведення особистого прийому та виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації.

     Вищевказані графіки розміщено на інформаційному стенді райдержадміністрації, оприлюднені у засобах масової інформації та веб-сайті райдержадміністрації.

     За звітний період керівництвом райдержадміністрації проведено 56 виїзних прийомів громадян у населенні пункти району, де прийнято 304 відвідувача.

     У числі організаційних заходів щодо покращення розгляду звернень громадян є робота «гарячої» телефонної лінії, яка оперативно вирішує та дає усні роз’яснення на пропозиції, заяви і скарги щодо вирішення питань комунального, транспортного, побутового, медичного обслуговування громадян та інші.

     Упродовж року на контролі у відділі звернень громадян перебувало на розгляді 6830 звернень громадян. Позитивно вирішено 3795 питань або 55,6%, по 3035 (44,4%) надано письмові роз’яснення відповідно до чинного законодавства.

     Найбільше доручень, що перебували на контролі, було надано керівництвом райдержадміністрації управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації - 55,9% (3816 звернень), відділу житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації – 14,3% (983), службі у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації – 10,7% (726), юридичному відділу райдержадміністрації – 8,0% (546), відділу освіти райдержадміністрації – 2,7% (183), відділу охорони здоров’я райдержадміністрації – 2,6% (173).


Начальник відділу звернень громадян

Києво-Святошинської районної

державної адміністрації

Київської області                                                                           Л.П. Козлова