Витяг із Закону України «Про звернення громадян»

Положення про «телефон довіри» Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Порядок функціонування «гарячої» телефонної лінії у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Порядок роботи прямих телефонних ліній у Києво-Святошинській районній державній адміністрації

Витяг із Конституції України, стаття 40

Витяг із Закону України «Про місцеві державні адміністрації», стаття 25

Витяг з Указу Президента України  від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування

   

Звіт 1 про звернення громадян, що надійшли до Києво-Святошинської районної державної адміністрації за  І півріччя 2017 року

Звіт 2 про кількість порушених питань у зверненнях громадян до Києво-Святошинської районної державної адміністрації за І півріччя 2017 року

Звіт 3 про колективні звернення громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом І півріччя 2017 року

Звіт 4 про кількість звернень громадян, які надійшли до райдержадміністрації за І півріччя 2017 року

Звіт 5 про кількість питань, порушених у зверненнях громадян у першому кварталі 2018 року

Звіт  - Урядова гаряча лінія про питання порушені у зверненнях громадян у першиму кварталі 2018 року

Звіт 9 про надходження звернень громадян, які надійшли до органів місцевого самоврядування у 2016 році


ЗРАЗКИ ЗАЯВ

Дозвіл на розробку технічної документації спільна часткова власність

Дозвіл на розробку технічної документації на підставі договору дарування

Дозвіл на розробку технічної документації по рішенню суду

Дозвіл на розробку технічної документації по спадщині

Дозвіл на розробку техдокументації

Затвердження техдокументації

Про внесення змін у сертифікат

 

Відділ звернень громадян

апарату Києво-Святошинської районної державної адміністрації

03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126 каб. № 4

(факс т. 454-47-13, 5-54-58, електронна пошта: vidzvg@ks-rda.gov.ua)

            В штатному розписі відділу три особи: начальник відділу, головний спеціаліст та провідний спеціаліст відділу.

            Начальник відділу – Козлова Любов Петрівна.

Прийом пропозицій, заяв та скарг громадян проводиться щоденно (крім вихідних та святкових днів): з 09.00-13.00 та з 14.00-16.00.

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ звернень громадян апарату

Києво-Святошинської районної державної адміністрації

1.  Загальні положення

1.1.         Відділ звернень громадян (далі-відділ) є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації.

1.2.         Чисельність працівників відділу встановлюється штатним розписом апарату райдержадміністрації.

1.3.         Відділ підпорядковується керівникові апарату райдержадміністрації.

1.4.         Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України: “Про звернення громадян”, “Про Уповноваженого Верховної Ради України”, “Про статус народного депутата України”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, що стосуються роботи із зверненнями громадян, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, цим Положенням.

Положення про відділ затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

2. Основні завдання і функції відділу

2.1.         Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, що надійшли до райдержадміністрації з особистих проблем, з питань діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та інших юридичних осіб.

2.2.         Забезпечує належну організацію особистого прийому громадян головою райдержадміністрації, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації.

2.3.         Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району.

2.4.         Надає методичну допомогу управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування в організації роботи із зверненнями та особистого прийому громадян.

2.5.         Проводить аналіз письмових і усних звернень громадян, готує матеріали та регулярно інформує голову райдержадміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації про стан цієї роботи.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

3.1.         Забезпечує у встановленому порядку реєстрацію звернень громадян, надсилає помилково надіслані до райдержадміністрації звернення громадян за належністю відповідному органу чи посадовій особі.

3.2.         Інформує голову, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації про стан роботи із зверненнями та організації особистого прийому громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, подає пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.

3.3.         Проводить консультації та роз’яснення для громадян, які виявили бажання звернутись (або звернулися) на особистий прийом громадян, про порядок вирішення їх проблем.

3.4.         Організовує проведення прийому громадян головою райдержадміністрації, його заступниками та керівником апарату.

3.5.         Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, які надійшли на ім’я голови, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації.

3.6.         Здійснює попередній розгляд письмових пропозицій, заяв і скарг громадян, готує щодо них пропозиції для наступної доповіді керівництву райдержадміністрації.

3.7.         Веде облік громадян, що побували на прийомі в райдержадміністрації, доручень голови адміністрації, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, контролює їх виконання.

3.8.         Забезпечує підготовку та подання голові доповідних записок про факти порушення виконавської дисципліни та формального ставлення до розгляду звернень громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, організаціях та установах району.

3.9.         Вивчає пропозиції, заяви і скарги, причини, що їх породжують, інформує про результати аналізу голову адміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації.

3.10.       Вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи по організації розгляду звернень та прийому громадян, надає практичну та методичну допомогу в цій роботі управлінням, відділам, структурним підрозділам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування.

3.11.       За дорученням голови райдержадміністрації та заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації направляє управлінням , відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району для розгляду заяви і скарги громадян, про що інформує заявників.

3.12.       Отримує від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ району інформацію (довідки-пояснення, інші матеріали), що стосуються розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

3.13.       Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам району.

3.14.       Перевіряє стан роботи з розгляду заяв та скарг, організацію особистого прийому громадян в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, та організаціях району.

3.15.       Здійснює контроль за виконанням розпоряджень та доручень керівництва райдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян.

3.16.       Готує розпорядження та доручення голови райдержадміністрації, що віднесені до компетенції відділу.

3.17.       Готує необхідні матеріали з питань розгляду звернень громадян на колегію райдержадміністрації.

3.18.       Готує аналітичні та статистичні звіти про кількість і тематику звернень громадян, що надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування..

4. Організація роботи відділу

4.1.         Відділ очолює начальник відділу.

4.2.         Підготовлені відділом матеріали доповідаються керівникові апарату адміністрації і використовуються згідно з його розпорядженням.

4.3.         Службові обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями та розподілом обов'язків між ними.

4.4.         Посадові інструкції працівників затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

4.5.         Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до затвердженої Інструкції та номенклатурою справ відділу.

5. Начальник відділу звернень громадян

5.1.         Здійснює оперативне керівництво роботою відділу і несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.2.         Вносить на розгляд керівництва райдержадміністрації пропозиції щодо структури та штатів відділу.

5.3.         Затверджує розподіл обов'язків між працівниками відділу, контролює виконання завдань, забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

5.4.         Координує роботу відділу з відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

5.5.         Організовує вивчення та узагальнення проблем, які порушують у своїх зверненнях громадяни, доповідає голові райдержадміністрації, заступникам голови, керівникові апарату райдержадміністрації про їх результати.

5.6.         Організовує разом із відділом персоналу та організаційної роботи райдержадміністрації роботу з добору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, здійснює оцінювання результатів службової діяльності працівників відділу.

5.7.         Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації.

6. Кваліфікаційні вимоги

Начальник відділу звернень громадян

6.1.         Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

6.2.         Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

7. Працівники відділу звернень громадян

7.1.         Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням голови райдержадміністрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-V111 за поданням начальника відділу.


ДОВІДКА

про підсумки розгляду звернень громадян,

що надійшли до Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Київської області за дев’ять місяців 2018 року та проведену роботу

щодо виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008

«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади

та органів місцевого самоврядування»

 

Впродовж дев’яти місяців поточного року на адресу райдержадміністрації надійшло 4956 звернення, з них звернення, що надійшли поштою та одержані на особистому прийомі у голови адміністрації, - 2840, електронних звернень - 244, через Урядову гарячу лінію – 1395, з органів вищого рівня - 477.

Серед звернень, що надійшли до адміністрації, 68,6% (3398) складають заяви та клопотання, 31,4% (1558) - скарги.

Порівняно з минулим роком кількість звернень до райдержадміністрації зменшилася на 977 або 16,5%.

Керівництвом адміністрації було поставлено на контроль 4864 звернення, з них задоволено 2557 або 52,6%.

За цей період на особистому прийомі у голови райдержадміністрації одержано 127 заяв та скарг громадян. Майже така кількість була за дев’ять місяців того року – 125.

Найчастіше громадяни на особистому прийомі у голови адміністрації порушували питання аграрної політики та земельних відносин. Таких звернень надійшло 32, що становить 25,1% від кількості листів, одержаних на прийомі. На другому місці були питання соціального захисту – 31 (24,4%), на третьому – комунального та дорожнього господарства – 25 (19,7%).

Найбільше звернень на особистому прийомі одержано від мешканців міст Боярка та Вишневе, сіл Білогородка, Бузова, Крюківщина, Петропавлівська Борщагівка та іногородніх громадян.

Всього на особистому прийомі у голови адміністрації побувало 160 відвідувачів, це на 19,1% менше порівняно з минулорічним показником.

З органів вищого рівня до райдержадміністрації надійшло 477 звернень, що становить 9,7% від загальної кількості листів, це на 59 або 14,1% більше порівняно з дев’ятьма місяцями минулого року. Із загальної кількості листів до органів вищого рівня, а саме до Адміністрації Президента України надійшло 62 звернення проти 63 минулорічного показника, Кабінету Міністрів України відповідно - 165 та 155, Верховної Ради України відповідно - 8 та 14, Генеральної прокуратури відповідно - 6 та 13, Київської міської адміністрації – 5, народних депутатів України –25 та 14, Київської обласної ради – 3 та 1, Київської облдержадміністрації – 203 та 158 відповідно.

З 11 населених пунктів району збільшилася кількість заяв та скарг від громадян на адресу органів вищого рівня, а саме: м. Вишневе – у 2,2 рази, сіл Крюківщина – в 1,8 рази, Хотів – в 1,5 рази. Також їх кількість збільшилася з сіл Бобриця, Бузова, Віта Поштова, Забір’я, Княжичі, Михайлівка Рубежівка, Петропавлівска Борщагівка та Софіївська Борщагівка.

Слід зазначити, що за цей час мешканці сіл Личанка, Музичі та Петрушки жодного разу не зверталися до органів вищого рівня.

Щодо їх кількості звернень, то найбільше надійшло від мешканців  м. Вишневе - 135, що становить 28,3% від їх кількості (з них 17 колективних), іногородніх громадян 97 або 20,3% (10 колективних), м. Боярка – 44 або 9,2% (10 колективних), с. Крюківщина – 37 (6 колективних).

З Урядової гарячої лінії до райдержадміністрації надійшло 1395 звернень, з них задоволено 314 або 22,5% (за дев’ять місяців 2017 року їх надійшло 2705). Таким чином кількість звернень на Урядову гарячу лінію зменшилася на 1310 або 48,4%.

Переважна кількість звернень на Урядову гарячу лінію стосувалась:

- соціального захисту – 638 або 45,8% від їх кількості, з них 413 стосувалася призначення житлової субсидії;

- комунального та шляхового господарства – 316 або 22,7% (більшість питань стосувалася водопостачання та незадовільного стану доріг);

-         дотримання законності та охорони правопорядку – 200 (14,3%);

-         охорони здоров’я – 92 (6,6%);

-         житлової політики – 53 (3,8%).

Найчастіше на Урядову гарячу лінію зверталися мешканці м. Боярка (230), м. Вишневе (222), с. Софіївська Борщагівка (170), Петропавлівська Борщагівка (106), смт Чабани (82), с. Крюківщина (68).

У розрізі населених пунктів найбільше звернень на Урядову гарячу лінію надійшло від мешканців с. Софіївська Борщагівка - 0,8% від їх кількості населення, по 0,7% становили від мешканців м. Боярка, смт Чабани, сіл Мироцьке та Петропавлівська Борщагівка, по 0,6% - від жителів м. Вишневе, сіл Крюківщина та Музичі.

За звітний період збільшилася загальна кількість звернень громадян до райдержадміністрації з 8 населених пунктів району. Аналіз показує, що їх кількість зросла з с. Забір’я – на 48,2%, с. Музичі – на 34,8%, с. Крюківщина – на 31,2%, с. Бобриця – на 28,6%. Також незначне збільшення було по таких населених пунктах: Білогородка, Княжичі, Личанка та Мироцьке.

У розрізі населених пунктів найбільше звернень за цей час надійшло до райдержадміністрації від мешканців с. Крюківщина (4,9% від їх кількості населення), с. Софіївська Борщагівка (4,7%), с. Личанка (4,2%), с. Петропавлівська Борщагівка (4,1%).

Аналіз показує, що кількість колективних звернень збільшилася на 54 або 18,1%. За звітний період їх надійшло 351 проти 297 за відповідний період минулого року. Питома вага колективних звернень від загальної кількості листів, що надійшли до райдержадміністрації, складає 7,1%.

Порівняно з минулорічним показником їх збільшення відбулося майже з половини населених пунктів району (13), а саме: міст Боярка – на 18,6%, Вишневе (14,5%), сіл Білогородка (37,5%), Бузова (150,0%), Віта-Поштова (50,0%), Забір’я (200,0%), Крюківщина (114,2%), Святопетрівське (15,0%), Софіївської Борщагівки (15,0%), Ходосівка (66,6%), Хотів (150,0%), Шпитьки (100,0%) та іногородніх громадян на 38,1%.

Переважно колективні звернення стосувалися: захисту прав неповнолітніх дітей – 219 або 62,3% від їх кількості, дотримання законності – 79 (22,5%), земельних відносин – 34 (9,7%).

Найчастіше колективні звернення надходили від мешканців  м. Вишневе - 63, що становить 18,0% від їх кількості, м. Боярка – 51, с. Софіївська Борщагівка – 23, с. Петропавлівська Борщагівка - 20.

Статистичні дані свідчать, що за звітний період кількість повторних звернень збільшилася на 12,5% порівняно з минулорічним показником (18 проти 16).

Загалом до райдержадміністрації протягом поточного року звернулося 9240 громадян, якими порушено 4990 питань, що на 1000 або 16,7% менше порівняно з дев’ятьма місяцями минулого року.

На першому місці були питання соціального захисту – 2683 або 53,8% звернень (дев’ять місяців 2017 року – 3667 або 61,2%).

На другому місці – освіти, сім’ї, дітей – 595 або 12,0% (дев’ять місяців 2017 року – 432 або 7,2%).

На третьому місці – комунального та шляхового господарства – 491 або 9,9% звернень (дев’ять місяців 2017 року – 510 або 8,6%).

Серед інших питань, що порушували громадяни у своїх зверненнях, забезпечення дотримання законності становили 8,4% (423), аграрної політики і земельних відносин – 6,2% (312), екологія та природні ресурси - 2,6% (128).

Порівняно з дев’ятьма місяцями минулого року відбулося збільшення з таких  питань:

-         охорони здоров’я – у 2,2 рази;

-         діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – на 60,0%;

-         праці і заробітної плати – на 60,0%;

-         освіти, сім’я, діти – на 37,8%;

-         екології та природні ресурси – на 14,3%.

Зменшилася така кількість питань: транспорту та зв’язку – на 87,3%, комунального та шляхового господарства – на 3,8%.

Найчастіше до райдержадміністрації зверталися мешканці з таких питань:

- охорони здоров’я: міст Боярка та Вишневе, сіл Білогородка та Софіївська Борщагівка;

- земельних відносин: м. Вишневе, смт Чабани, сіл Бузова, Гореничі, Михайлівка Рубежівка, Шпитьки та іногородні громадяни;

- комунального та шляхового господарства: м. Боярка, сіл Білогородка, Віта Поштова, Крюківщина, Петропавлівська Борщагівка, Софіївська Борщагівка та Тарасівка;

- забезпечення дотримання законності: міст Боярка та Вишневе, сіл Білогородка, Крюківщина, Петропавлівська Борщагівка, Софіївська Борщагівка та іногородні громадяни.

        

За цей період від пільгової категорії громадян зменшилася кількість звернень до райдержадміністрації на 17,8% порівняно з минулорічним показником. Так, від них надійшло 2163 звернення, що становить 43,7% від загальної кількості. Від учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій надійшло 306 заяв та скарг, дітей війни – 211, ветеранів праці та пенсіонерів – 889, інвалідів загального захворювання - 547, багатодітних сімей та одиноких матерів - 144, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілих - 66.

Протягом звітного періоду всім громадянам (1614 осіб), які потрапили до складних життєвих обставин та звернулися до райдержадміністрації з питань надання матеріальної допомоги, було її надано, виділено кошти із районної програми «Турбота» - на суму 6627100 грн.

Відповідно до районної цільової програми з надання одноразової адресної матеріальної соціальної фінансової допомоги особам, зареєстрованим у населених пунктах Києво-Святошинського району Київської області, які брали участь в антитерористичній операції, набули статусу учасника бойових дій та не є військовослужбовцями, надано допомогу - на суму 565000 грн. З них: 3 учасникам АТО - на суму 15000 грн, двом сім’ям загиблого учасника АТО - на суму 150000 грн, контрактникам (40 осіб) - на суму 400000 грн.

Відповідно до районної цільової програми з надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги дітям з інвалідністю підгрупи А, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, які проживають на території району, надано допомогу - на суму 1275000 грн. З них: дітям з інвалідністю підгрупи А (99 дітей) - на суму 990000 грн, 18 дітям з прийомних сімей (8 сімей) - на суму 90000 грн, 39 дітям з ДБСТ (7 будинків) - на суму 195000 грн.

За дев’ять місяців поточного року управління, відділи, структурні підрозділи райдержадміністрації та органи місцевого самоврядування проводили цілеспрямовану роботу щодо реалізації вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року  № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та розпорядження голови облдержадміністрації від 19.02.2008 № 142 «Про організацію виконання в Київській області Указу Президента України від 07.02.2008 109/2008».

         При Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області продовжує працювати постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян, яка за звітний період провела дев’ять засідань комісії, на яких розглянуто різні питання, що дало можливість вирішити багато проблем, з якими громадяни зверталися до райдержадміністрації.

         Протягом дев’яти місяців поточного року забезпечувалося щомісячне проведення дня контролю, в рамках якого здійснювалися перевірки стану виконання доручень, наданих керівництвом райдержадміністрації керівникам управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування.

За цей період проведено дев’ять днів контролю, а саме: у виконкомах Гатненської, Княжицької, Крюківщинської, Лісниківської, Музичанської сільських радах, в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації, управлінні з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, відділі освіти райдержадміністрації, службі у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації. 

         Згідно з затвердженим графіком проводяться перевірки щодо додержання законодавства про звернення громадян органами місцевого самоврядування.

         Всього перевірено роботу дев’яти органів місцевого самоврядування району.

За звітний період на виконання графіка особистого звітування про роботу зі зверненнями громадян перед головою райдержадміністрації прозвітувалося 19 керівників органів місцевого самоврядування та десять керівників управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних органів виконавчої влади, а саме: виконкоми Боярської та Вишневої міських рад, Чабанівської селищної ради, Бузівської, Бобрицької, Віто-Поштової, Горенської, Гатненської, Гореницької, Дмитрівської, Личанської, Лісниківської, Музичанської, Мироцької, Малютянської, Петропавлівсько-Борщагівської, Софіївсько-Борщагівської, Тарасівської та Шпитьківської сільських рад, управління з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районного територіального центру обслуговування одиноких громадян та інвалідів,  Києво-Святошинське об’єднане управління пенсійного Фонду України Київської області, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, служби у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації, відділу освіти райдержадміністрації, сектору молоді та спорту райдержадміністрації, відділу охорони здоров’я райдержадміністрації, відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації.

Керівництвом райдержадміністрації відповідно до затвердженого графіка здійснювалися виїзні особисті прийоми громадян в населені пункти району. За цей час проведено 41 виїзний прийом, де прийнято 226 відвідувачів.

Згідно із затвердженим головою райдержадміністрації графіком заступники голови райдержадміністрації, керівники управлінь, відділів, структурних підрозділів адміністрації один раз на місяць проводили «прямі телефонні зв’язки» з населенням району. За звітний період керівництвом райдержадміністрації проведено 24 прямі телефонні лінії з населенням району, а керівниками управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації – 9.

 


 

Начальник відділу звернень громадян

Києво-Святошинської

райдержадміністрації Київської області                                     Л.П. Козлова