Додаток

                                                                      до розпорядження

                                                                      голови Києво-Святошинської

                                                                      районної державної адміністрації 

                                                                      Київської області

                                                                     14 березня 2017 року №175

 

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та будівництва Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області (на період соціальної відпустки по догляду за дитиною основного працівника)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

-  готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку, проекту бюджету району, сталого забезпечення населення питною водою та контроює їх виконання;

- готує проекти розпоряджень голови районної
державної адміністрації у сфері житлово-комунального господарства;

-  координує роботу, пов’язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг підприємствами, які забезпечують надання цих послуг, незалежно від форм власності;

-    здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства незалежно від форм власності;

-   вживає заходів щодо оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання води і теплової енергії згідно з загальнодержавними та регіональними нормативами;

-  контролює виконання робіт з підготовки житлово- комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

- за дорученням начальника відділу здійснює,
відповідно до вимог чинного законодавства, контроль за
організацією якісного обслуговування населення
району підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;

-  за дорученням начальника відділу готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції;

- за дорученням начальника відділу бере участь у семінарах, інших заняттях з питань житлово-комунального господарства та будівництва;

-  виконує інші доручення начальника відділу з питань,
що належать до повноважень відділу.

Умови оплати праці

-   посадовий оклад - 3085 грн;

-   надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, премія (у разі встановлення).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

-   на період соціальної відпустки по догляду за дитиною основного працівника.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

-   копія паспорта громадянина України;

-  письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

-   письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною
третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надається згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

-   копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня тощо;

- заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

-   декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік
за формою, передбаченою Законом України «Про
засади запобігання і протидії корупції»;

-     строк подання документів – 29 календарних днів.

Дата, час і місце проведення конкурсу

12.04.2017 о 10.00,

м. Київ, пр-т Перемоги, 126.

Прізвище, ім’я та

по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з        питань проведення конкурсу

Стаднік Олена Петрівна 454-47-15

orgvid@ks-rda.gov.ua

 

 

 

 

   

                                 

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

не потрібен

3

Володіння державною мовою

вільно

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра або бакалавра

2

Знання

законодавства

Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про місцеві державні адміністрації», «Про доступ до публічної інформації»

3

Професійні чи технічні знання

забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства

4

Спеціальний досвід роботи

не потрібен

5

Знання сучасних інформаційних технологій

 

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. Знання сучасних технологій з електронного урядування

6

Особистісні якості

принциповість, рішучість і вимогливість при прийнятті рішень; наполегливість; відповідальність; інноваційність
та креативність; дипломатичність; ведення ділових переговорів; вміння обґрунтувати власну позицію; вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

 

Керівник апарату адміністрації                     підпис          О.Д. Горін