ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом начальника управління соціального захисту населення

Києво-Святошинської райдержадміністрації

від 20 лютого 2019 року № 7


УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби

категорії «В» - державного соціального інспектора відділу нагляду за додержанням

пенсійного законодавства та контролю за наданням соціальних допомог

Управління соціального захисту населення Києво-Святошинської райдержадміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

-     перевіряє достовірність та повноту інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги;

-     проводить вибіркові перевірки особових справ одержувачів державної соціальної допомоги за рішенням начальника управління соціального захисту населення або його заступника;

-     складає акти за підсумками перевірки з висновками щодо правильності призначення  державної  соціальної допомоги;

-     проводить перевірку достовірності та повноти інформації про фактичне місце проживання (перебування) внутрішньо переміщених осіб за рішенням начальника управління соціального захисту населення або його заступника та складає за результатами такої перевірки акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї;

-     здійснює моніторинг призначення та виплати державної соціальної допомоги і проводить аналіз причин порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги;

-     готує пропозиції щодо припинення надання державної соціальної допомоги, позбавлення права на продовження строку її надання, зменшення розміру допомоги у випадках, передбачених законодавством;

-     співпрацює з місцевими органами державної служби зайнятості, служби у справах дітей, територіальними органами Пенсійного фонду України, робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, а до завершення заходів, пов’язаних з утворенням зазначеного Фонду та його робочих органів, - робочими органами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, державними органами нагляду за охороною праці, профспілковими та громадськими об’єднаннями у вирішенні питань соціального захисту населення та проведення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам;

-виконує інші обов’язки відповідно до законодавства.

Умови оплати праці

посадовий оклад згідно штатного розпису,

надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця,

надбавки, доплати та премії – передбачені Законом України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

-          копія паспорта громадянина України;

-          письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

-          письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надається згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону;

-          копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня тощо;

-          посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

-          заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

-          декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів – до 13:00 год. 07.03.2019 (включно)

Місце,  час та дата проведення конкурсу

13.03.2019  о 10:00

м. Київ, вул. Янтарна, 12 а

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Дзюбенко Ірина Іванівна

(044) 450-56-15, (044) 424-10-95

yurcadru@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

досвід роботи не потрібен

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

Рівень користувача, досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку.

2

Ділові якості

-      вміння вирішувати комплексні завдання;

-      вміння працювати з великими масивами інформації.

3

Особистісні якості

-       дисциплінованість, комунікабельність;

-       самоорганізація та орієнтація на розвиток.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Постанова КМУ від 08.06.2016  № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», Постанови КМУ «Про затвердження Порядку  призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми», «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям».

Начальник управління                                       підпис                                            С.П. Черток