ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керівника апарату

Києво-Святошинської

районної державної адміністрації

Київської області

« 15 » травня 2019 року № 13

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби

категорії «В» - головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області

м. Київ, проспект Перемоги, 126, каб. № 49

                

Загальні умови

Посадові обов’язки

-                       веде персоніфікований облік виборців;

-                       складає списки виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, для всеукраїнських та місцевих референдумів;

-                       веде Реєстр, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища, міста, які входять до складу
Києво-Святошинського району, а також громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України;

-                       веде облік усіх операцій, пов’язаних із змінами бази даних Реєстру, в порядку і за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

-                       встановлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;

-                       надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

-                       надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;                                            

-                       здійснює щоквартальне періодичне поновлення бази даних Реєстру та щорічне

уточнення персональних даних Реєстру;

-                       здійснює інші доручення начальника відділу, голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації.

Умови оплати праці

-                       посадовий оклад згідно зі штатним розписом 4900 грн., інші надбавки, доплати та премії визначаються Законом України «Про державну службу».

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

-                     копія паспорта громадянина України;

-                     письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

-                     письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону;

-                     копії документів про освіту;

-                     оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

-                     заповнена особова картка встановленого зразка;

-                     декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (подається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК)

Документи приймаються до 17.00 год. 29.05.2019


 

Місце, час та дата проведення конкурсу

     

м. Київ, пр-т. Перемоги, 126,

10.00 год., 31.05.2019


Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

      

Лук’янчук Олександр Сергійович, 454-47-15

vidorg@ks-rda.gov.ua

     

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче бакалавра, молодший бакалавр

 

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

 

-                     уміння і навички використовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення.

2.

Ділові якості

-                     відповідальність, ініціативність, стійкість до стресу, неупередженість та об’єктивність.

 

3.

Особисті якості

-                     уміння логічно міркувати, знаходити аргументи, докази, давати пояснення; уміння аналізувати та інтегрувати великі обсяги інформації; уміння розв’язувати проблеми.

 

Професійні знання

Вимоги

Компоненти  вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

-                     Конституції України;

-                     Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

    

-                     Закону України «Про державну службу»;

-                     Закону України «Про запобігання корупції».

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

-                     основи реалізації та здійснення державної політики у сфері виборчої системи

 

 

Начальник відділу персоналу та

організаційної роботи адміністрації             підпис               О.С. Лук’янчук   ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керівника апарату
Києво-Святошинської
районної державної адміністрації
Київської області
«10» травня 2019 року № 12

 

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної
служби категорії «В» - адміністратора адміністративного відділу управління з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Київської області (на період соціальної відпустки основного працівника)

м. Київ, проспект Перемоги, 126, каб. № 49

                                                                                              

Загальні умови

Посадові обов’язки

-                       забезпечує консультування суб’єктів звернень, надає вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання адміністративних послуг;

-     здійснює прийом документів, необхідних для одержання адміністративних послуг,

їх реєстрацію, формування вхідного пакету

та його передачу відповідним суб’єктам надання послуг;

-    видає результати адміністративних послуг;

-      забезпечує взаємодію із суб’єктами надання послуг при здійсненні адміністративної процедури;

-      контролює дотримання суб’єктами надання послуг строків розгляду звернень та видачі результатів адміністративних послуг;

-       забезпечує інформування суб’єктів звернень про результати розгляду їх звернень та результати послуги;

-      реєструє, вносить інформацію в електронну базу даних про суб’єкти звернень та формує адміністративні справи;

-      здійснює обробку, збір, реєстрацію накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення персональних даних відповідно до законодавства про захист персональних даних;

-      отримує згоду від фізичних осіб на обробку персональних даних, роз’яснює порядок та підстави 

для обробки персональних даних, повідомляє про їх права та мету обробки персональних даних; про включення до баз персональних даних;

-    забезпечує захист персональних даних фізичних осіб, внесених до автоматизованих систем і картотек персональних даних, від несанкціонованого доступу; 

-    здійснює зняття документів з контролю на підставі надання адміністративної послуги;

-      здійснює моніторинг надання адміністративних послуг, готує статистичні звіти та аналітичну інформацію начальнику адміністративного відділу управління з питань надання адміністративних послуг;

-      надає консультації в телефонному та

онлайн режимі суб’єктам звернення;

-      інформує начальника відділу про порушення вимог законодавства з питань функціонування адміністративного відділу управління з питань надання адміністративних послуг;

-      надає пропозиції начальнику відділу щодо удосконалення процедури надання адміністративних послуг

Умови оплати праці

 

посадовий оклад згідно зі штатним розписом
5110 грн, інші надбавки, доплати та премії визначаються Законом України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

на період соціальної відпустки основного працівника

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

-        копія паспорта громадянина України;

-       письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

-      письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені

-                     частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону;

-       копії документів про освіту;

-         оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

-         заповнена особова картка встановленого зразка;

-           декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (подається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК)

Документи приймаються до 17.00 год. 24.05.2019

 

Місце, час та дата проведення конкурсу

 

м. Київ, пр-т. Перемоги, 126,

10.00 год., 29.05.2019

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

     

Лук’янчук Олександр Сергійович, (044) 454-47-15

(044) 454-47-24, vidorg@ks-rda.gov.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища,
не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

 

2.

Досвід роботи

не потребує

 

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

 

-      уміння і навички використовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення

 

2.

 

 

Ділові якості

                                                 

-        відповідальність, ініціативність,  стійкість до стресу, неупередженість та об’єктивність

 

3.

Особисті якості

-     уміння логічно міркувати, знаходити аргументи, докази, давати пояснення; уміння аналізувати та інтегрувати великі обсяги інформації; уміння розв’язувати проблеми

 

Професійні знання

Вимоги

Компоненти  вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

-         Конституції України;

-          Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

-       Закону України «Про державну службу»;

-        Закону України «Про запобігання корупції»

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

-   основи реалізації та здійснення державної політики у сфері надання адміністративних послуг

 

 

Начальник відділу персоналу та

організаційної роботи адміністрації                                   О.С. Лук’янчук