УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення тимчасово вакантної посади

державної служби категорії «В» - головного спеціаліста

відділу агропромислового розвитку

Києво-Святошинської районної державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

- повний облік грошових надходжень на утримання установи, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з їх рухом;

- достовірний облік витрат і виконання кошторису;

- правильне обчислення і своєчасне перерахування платежів в бюджет, внесків на державне соціальне страхування;

- складання достовірної бухгалтерської та статистичної звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів, представлення її в установлені строки відповідним органам;

- розробку документів по руху матеріалів, дорожніх листів, авансових звітів і складання балансу по відділу меморіальних журналів-ордерів;

- розгляд заяв і листів по питаннях обліку і фінансування, збереження державної власності, підготовка пропозицій, проектів, наказів і заходів на них;

- в межах своєї компетенції здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів підприємствами, установами та організаціями агропромислового виробництва, що належить до сфери відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації;

- проводить всі розрахунки по надходженню і витрачанню грошової готівки в касі, здійснює облік використання за призначенням грошових коштів отриманих у банку;    

- здійснює розрахунки з працівниками відділу по

заробітній платі (нарахування зарплати, лікарняних листів, чергових відпусток, утримання із зарплати), веде особисті рахунки працюючих, складає бухгалтерські проводки і статистичну звітність по заробітній платі;

- розробляє касові і банківські документи і складає меморіальні ордери № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

- здійснює записи в Головній книзі по всіх журналах – ордерах;

- веде аналітичний облік основних засобів і матеріалів у книгах;

- приймає участь у перевірці звітності господарств і складанні зведених квартальних і річних звітів у цілому по району;

- готує документи в банк, забезпечує доставку банківських документів до обслуговуючого відділення банку і з банку до відділу;

- готує проекти рішень та пропозиції керівництву щодо виконання доручень органів виконавчої влади вищого рівня;

- бере участь у підготовці проектів нормативних та організаційно-методичних документів, проведенні експертизи документів, що стосуються напряму роботи відділу та підготовці інформації про результати цієї роботи;

- готує проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду до відділу;

                 

Умови оплати праці

 

посадовий оклад – згідно штатного роспису на 2018 рік

надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, премія (у разі встановлення)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на період соціальної відпустки по догляду за дитиною основного працівника

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

-                     копія паспорта громадянина України;

-                     письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

-                     письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою

 

або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надається згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного закону;

-                     копії документів про освіту;

-                     посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

-                     заповнена особова картка встановленого зразка;

-                     декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються до 17.00 год. 01.02.2018 р.

Дата, час і місце проведення конкурсу

10.00 год. 06.02.2018 р.

м. Київ, просп. Перемоги, 126

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Мельниченко Оксана Миколаївна ,

тел. 044-454-47-25

4063887@i.ua


 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища, ступінь молодшого бакалавра або бакалавр

2

Досвід роботи

не потребує   

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до  компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ведення діловодства

Знання адміністративних процедур і систем, таких як обробка текстів, управління реєстрацією та записами, стенографія, правил оформлення та інших офісних процедур і технологій

2.

Вміння організовувати та планувати роботу

Відповідальність, стійкість до стресу, неупередженість та об'єктивність

 

3.

Аналітичне мислення

 

Уміння логічно міркувати, знаходити аргументи, докази, давати пояснення; уміння аналізувати та інтегрувати великі обсяги інформації; уміння розв’язувати проблеми

4.

Комп’ютерна грамотність

Уміння і навички використовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення

5.

Уміння працювати в команді

Уміння створювати гарні робочі відносини та ефективно взаємодіяти з колегами з метою досягнення розуміння і підтримки на шляху реалізації цілей організації

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

3) Закону України «Про державну службу»;

4) Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями

та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ

Методичні, нормативні та інші матеріали органів влади, фінансових і контрольно-ревізійних органів з організації бухгалтерського обліку та контролю; практику застосування, методи аналізу господарсько-фінансової діяльності, ринкові методи господарювання

 

 

Начальник відділу

агропромислового розвитку       М.М. Войтул

 

 


                                                                   

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  державної служби категорії «В» - провідного спеціаліста відділу персоналу та організаційної роботи Києво-Святошинської районної державної  адміністрації Київської області (на період соціальної відпустки по догляду за дитиною основного працівника)

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

-  готує проекти перспективних (річних), оперативних (місячних) планів роботи районної державної адміністрації відповідно до вимог Регламенту адміністрації;

-    спільно з іншими структурними підрозділами адміністрації здійснює організаційне забезпечення проведення колегій адміністрації, нарад, семінарів. Бере участь в узагальненні та поданні  на розгляд голови адміністрації матеріалів (інформації, проектів тощо) для участі у селекторних нарадах             обласної державної адміністрації у межах компетенції роботи відділу;

 

-        узагальнює інформацію про стан здійснення органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої
влади відповідно до встановлених норм;  

-     бере участь у підготовці звіту голови районної державної адміністрації у межах компетенції роботи відділу;   

-  щомісяця готує привітальні   листи від імені голови   адміністрації державним службовцям            з нагоди ювілеїв та днів народження;

-   розглядає матеріали та готує відповідні документи для   заохочення та нагородження  колективів підприємств, установ   і організацій району та  окремих    осіб нагородами та відзнаками Київської обласної державної адміністрації, державними нагородами та відзнаками Президента України;

- здійснює контроль за   додержанням законодавства про державні нагороди України та відзнаки Президента України,   слідкує за своєчасними врученням нагород, веде відповідний облік;        

-  надає практичну допомогу працівникам державних органів, організацій і установ з    питань підготовки нагородних матеріалів

Умови оплати праці

-            посадовий оклад – 2649 грн,                                            

-            надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, премія (у разі встановлення)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення

на посаду

-            на період соціальної відпустки

по догляду за дитиною основного працівника

 

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх

подання


-         копія паспорта громадянина України;

-         письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

-          письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою

статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надається згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону;

-         копії документів про освіту;

-         посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

-         заповнена особова картка встановленого зразка;

-         декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються до 17.00 год.        02.02.2018

Місце, час та дата початку

проведення конкурсу

м. Київ, пр-т Перемоги, 126,

10.00 год., 05.02.2018

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної

пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Стаднік Олена Петрівна, 044-299-59-90

orgvid@ks-rda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища, ступінь молодшого бакалавра або бакалавра

 

2.

Досвід роботи

не потребує

 

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 


Вимоги до  компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ведення діловодства

Знання адміністративних процедур і систем, таких як обробка текстів, управління реєстрацією та записами, стенографія, правил оформлення та інших офісних процедур і технологій

2.

Вміння організовувати та планувати роботу

Відповідальність, стійкість до стресу, неупередженість та об'єктивність

3.

Аналітичне мислення

 

Уміння логічно міркувати, знаходити аргументи, докази, давати пояснення; уміння аналізувати та інтегрувати великі обсяги інформації; уміння розв’язувати проблеми

4.

Комп’ютерна грамотність

Уміння і навички використовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення

5.

Уміння працювати в команді

Уміння створювати гарні робочі відносини та ефективно взаємодіяти з колегами з метою досягнення розуміння і підтримки на шляху реалізації цілей організації

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

3) Закону України «Про державну службу»;

4) Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ

Основи реалізації та здійснення державної політики у сфері

організаційного забезпечення

діяльності РДА

 

Керівник апарату адміністрації                                                    О.Д. Горін

                                                                       


 

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу
житлово-комунального господарства та будівництва

Києво-Святошинської районної державної  адміністрації

Київської області (на період соціальної відпустки по догляду

за дитиною основного працівника) 

Загальні умови

Посадові обов’язки

-    за дорученням начальника відділу бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету району;

-    за дорученням начальника відділу готує проекти розпоряджень голови районної державної  адміністрації

у сфері житлово-комунального господарства;

-     координує роботу, пов’язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг підприємствами, які забезпечують надання цих послуг, незалежно від форм власності;

-     здійснює, в межах своєї компетенції, контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства незалежно від форм власності;

-     вживає заходи щодо оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання води і теплової енергії згідно із загальнодержавними

та регіональними нормативами;

-     контролює виконання програм

щодо сталого забезпечення

Києво-Святошинського району Київської області питною водою;

-      контролює виконання робіт по підготовці комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

-      сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під проектування, будівництво нових та реконструкцію діючих об’єктів житлово-комунального господарства, бере участь у розробці проектів благоустрою населених пунктів;

-      за дорученням начальника відділу здійснює, відповідно до вимог чинного законодавства, контроль за організацією якісного обслуговування населення району підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;

-       за дорученням начальника відділу готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ,  організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції;

-      веде банк даних, взаємодіє з підвідомчими підприємствами та організаціями із визначених питань, організовує комп’ютерно-інформаційне обслуговування підрозділу;

-     за дорученням начальника відділу бере участь у семінарах, інших         заняттях з питань житлово-комунального господарства та будівництва;

-       виконує інші доручення начальника відділу з питань, що відносяться до повноважень  відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації

Умови оплати праці

-      посадовий оклад – 3200 грн,

-     надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, премія (у разі встановлення)

   

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

-        на період соціальної відпустки

по догляду за дитиною основного працівника

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

-         копія паспорта громадянина України;

-         письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

-          письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою

статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надається згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону;

-         копії документів про освіту;

-         посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

-         заповнена особова картка встановленого зразка;

-         декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються до 17.00 год.     02.02.2018

Місце, час та дата початку

проведення конкурсу

м. Київ, пр-т Перемоги, 126,

12.00 год., 05.02.2018

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної

пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Стаднік Олена Петрівна, 044-299-59-90

orgvid@ks-rda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища, ступінь молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

 

 

3.

     

Володіння державною мовою


вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до  компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Ведення діловодства

Знання адміністративних процедур і систем, таких як обробка текстів, управління реєстрацією та записами, стенографія, правил оформлення та інших офісних процедур і технологій

2.

Вміння організовувати та планувати роботу

Відповідальність, стійкість до стресу, неупередженість та об'єктивність

3.

Аналітичне мислення

 

Уміння логічно міркувати, знаходити аргументи, докази, давати пояснення; уміння аналізувати та інтегрувати великі обсяги інформації; уміння розв’язувати проблеми

4.

Комп’ютерна грамотність

Уміння і навички використовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення

5.

Уміння працювати в команді

Уміння створювати гарні робочі відносини та ефективно взаємодіяти з колегами з метою досягнення розуміння і підтримки на шляху реалізації цілей організації

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

3) Закону України «Про державну службу»;

4) Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця

відповідно до посадової

інструкції (положення про структурний підрозділ

Основи реалізації та здійснення державної політики у сфері

житлово-комунального господарства

та будівництва

 

Керівник апарату адміністрації                                                    О.Д. Горін 


                            

 

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу освіти

Києво-Святошинської районної державної  адміністрації

Київської області 

Загальні умови

Посадові обов’язки

 - організовує інспектування загальноосвітніх навчальних закладів, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

 - аналізує мережу загальноосвітніх навчальних закладів та надає пропозиції щодо формування оптимальної мережі навчальних закладів та класів;

 - вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх класів, груп з очною, заочною, екстернатною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створення умов для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти;

 - організовує роботу щодо обліку дітей і підлітків шкільного віку та охоплення їх навчанням;

 - сприяє запровадженню різних форм профільного навчання;

 - забезпечує проведення атестації навчальних закладів району з реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

 - удосконалює систему якості управління охороною праці (безпеки життєдіяльності) у сфері освіти.          Сприяє діяльності у цьому напрямку,             у кожному закладі освіти і забезпечує фаховому підтримку виконання наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Департартаменту

освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, розпоряджень, інструктивних матеріалів органів освіти з питань охорони праці, приписів органів державного наглядів;

 - організовує роботу навчальних закладів району по виконанню організаційно-технічних заходів впровадження державної системи стандартів безпеки праці;

 - контролює за дотриманням учасниками навчально-виховного процесу вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці (безпеки життєдіяльності), положень галузевих угод між профспілками та установами освіти, розділу «Охорона праці», колективної угоди з охорони праці, що діють у межах сфери освіти;

 - координує роботу щодо регулярного підвезення до місць навчання учнів та педагогічних працівників, які проживають у сільській місцевості;

 - контролює підготовку та подає в установленому порядку державні статистичні звіти,  інформаційно-аналітичні матеріали, оперативні дані, звіти з питань діяльності навчальних закладів в районі, організує з цією метою збір та опрацювання інформації і формування банку даних;

 - забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, вживає

заходи щодо усунення недоліків у роботі;

 - організовує виїзне літнє оздоровлення школярів району, координує діяльність пришкільних та мовних літніх таборів;

 - відповідає за підготовку тематичних питань на колегію Відділу в межах своєї компетенції.

  Здійснює контроль за: 

 - виконанням вимог чинного законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;

 - дотриманням навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

 - проведенням державної підсумкової атестації, екстернату, оформленням документів з даного питання;

 - виконанням конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками району повної загальної середньої освіти;

  - впровадженням навчальних планів і програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України;

  - виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого і навчального середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;

  - наявністю в закладі інструкцій з охорони праці (безпеки життєдіяльності) згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням у них змін; 

 - своєчасним проведенням навчання     з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці та  

  - дотриманням у належному безпечному стані територій навчальних

закладів, їх внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;

 - організацією робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;

 - виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, пожежною безпекою, енергонагляду, рекомендацій органів, що стежать за безпечним

використанням газового та теплового обладнання, безпечним використанням котельного обладнання, подань страхових експертів з охорони праці та рекомендацій профспілок

Умови оплати праці

-      посадовий оклад – 3200 грн,

-     надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, премія (у разі встановлення)

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

 

 

 

 

 

-       безстрокове призначення на посаду

-         копія паспорта громадянина України;

-         письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

-          письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою

статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надається згода на

проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону;

-         копії документів про освіту;

-         посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

-         заповнена особова картка встановленого зразка;

-         декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

Документи приймаються до 17.00 год.        05.02.2018

Місце, час та дата початку

проведення конкурсу

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної

пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

м. Київ, пр-т Перемоги, 126,

10.00 год., 07.02.2018

 

Стаднік Олена Петрівна, 044-299-59-90

orgvid@ks-rda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища, ступінь молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до  компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Ведення діловодства

Знання адміністративних процедур і систем, таких як обробка текстів, управління реєстрацією та записами, стенографія, правил оформлення та інших офісних процедур і технологій

2.

Вміння організовувати та планувати роботу

Відповідальність, стійкість до стресу, неупередженість та об'єктивність

3.

Аналітичне мислення

 

Уміння логічно міркувати, знаходити аргументи, докази, давати пояснення; уміння аналізувати та інтегрувати великі обсяги інформації; уміння розв’язувати проблеми

 

 

4.

 

 

Комп’ютерна грамотність


Уміння і навички використовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення

5.

Уміння працювати в команді

Уміння створювати гарні робочі відносини та ефективно взаємодіяти з колегами з метою досягнення розуміння і підтримки на шляху реалізації цілей організації

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

3) Закону України «Про державну службу»;

4) Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця

відповідно до посадової

інструкції (положення про структурний підрозділ

Основи реалізації та здійснення державної політики у галузі освіти

 

Керівник апарату адміністрації                                                      О.Д. ГорінУправління соціального захисту населення

Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області

запрошує в свою команду!

 

В управління відкриті вакантні посади державної служби:

1.   Провідний спеціаліст відділу прийняття рішень (строкове призначення на посаду до 01.07.2019).

2.   Головний державний соціальний інспектор відділу нагляду за додержанням пенсійного законодавства та контролю за наданням соціальних допомог.

3.   Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільг (строкове призначення на посаду до 05.04.2019).

4.   Провідний спеціаліст відділу з обслуговування пенсіонерів, інвалідів війни та праці (строкове призначення на посаду до 30.07.2020).

Вимоги до кандидатів:

-       Вища освіті за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра, бакалавра або магістра;

-       Володіння комп’ютером;

-       Вільне володіння державною мовою.


УМОВИ проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» - провідного спеціаліста відділу прийняття рішень Управління соціального захисту населення Києво-Святошинської райдержадміністрації

 

УМОВИ проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» - головного державного соціального інспектора відділу нагляду за додержанням пенсійного законодавства та контролю за наданням соціальних допомог Управління соціального захисту населення Києво-Святошинської райдержадміністрації

 

УМОВИ проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку пільгУправління соціального захисту населення Києво-Святошинської райдержадміністрації


УМОВИ проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» - провідного спеціаліста відділу з обслуговування пенсіонерів, інвалідів війни та праці Управління соціального захисту населення Києво-Святошинської райдержадміністрації


тел. для довідок: (044)-450-56-15

Детальна інформація про умови проведення конкурсу на веб-сайті Національного агентства з питань державної служби.