Додаток 1

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  розпорядження голови

                                                                  Києво-Святошинської

                                                                  районної державної адміністрації

                                                                  Київської області

                                                                  від «13» листопада 2017 року № 758

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  державної служби категорії «В» головного спеціаліста сектору з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Київської області 

Загальні умови

Посадові обов’язки

- приймає участь в розробці планів цивільного захисту та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- розробляє план заходів щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та
їх наслідків;

- розробляє план заходів щодо підвищення готовності сил цивільного захисту до захисту населення і територій району від надзвичайних ситуацій;

- планує підготовку органів управління і сил цивільного захисту до дій в умовах надзвичайних ситуацій;

- приймає участь у підготовці питань сектору, які будуть обговорюватись на колегії, семінарах, нарадах

райдержадміністрації;

- готує документи зі створення аварійно-рятувальних  формувань і служб району;

- по дорученню завідувача сектором здійснює контроль за накопиченням, збереженням та цільовим використанням фінансових і матеріально-технічних ресурсів призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків у порядку встановленому законодавством;


- бере участь в розробці прогнозів імовірності    виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру і про результати доповідає завідувачу сектором;

- бере участь в роботі (в межах своєї компетенції) по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в районі,  забезпечує оперативне інформування завідувача сектором про результати своєї роботи;

- сумісно із заінтересованими організаціями готує списки оповіщення керівного складу райдержадміністрації, підприємств, закладів, установ, організацій району про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій та контролює належне функціонування місцевих та об'єктових систем оповіщення;

- по дорученню завідувача сектором, керує роботами пов’язаними із ліквідацією надзвичайних ситуацій;

- здійснює планування навчань, тренувань, контролює їх проведення

на підприємствах, установах і організаціях району;

- приймає участь в роботі по організації допомоги населенню яке постраждало (потерпіло) внаслідок надзвичайних ситуацій.

Умови оплати праці

-   посадовий оклад – 3200 грн,

-   надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, премія (у разі встановлення)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

- безстрокове призначення на посаду

     

-                     копія паспорта громадянина України;

-                     письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

-                     письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою

статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надається згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

-                     копії документів про освіту;

-                     посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

-                     заповнена особова картка встановленого зразка;

-                     декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються до 17.00 год.        27.11.2017

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, пр-т Перемоги, 126,

10.00 год., 29.11.2017

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Стаднік Олена Петрівна, 299-59-90

orgvid@ks-rda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища, ступінь молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до  компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Ведення діловодства

Знання адміністративних процедур і систем, таких як обробка текстів, управління реєстрацією та записами, стенографія, правил оформлення та інших офісних процедур і технологій

2.

Вміння організовувати та планувати роботу

Відповідальність, стійкість до стресу, неупередженість та об'єктивність

3.

Аналітичне мислення

 

Уміння логічно міркувати, знаходити аргументи, докази, давати пояснення; уміння аналізувати та інтегрувати великі обсяги інформації; уміння розв’язувати проблеми

4.

Комп’ютерна грамотність

Уміння і навички використовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення

5.

Уміння працювати в команді

Уміння створювати гарні робочі відносини та ефективно взаємодіяти з колегами з метою досягнення розуміння і підтримки на шляху реалізації цілей організації

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

3) Закону України «Про державну службу»;

4) Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ

Основи реалізації та здійснення державної політики у сфері цивільного захисту та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

 

Керівник апарату адміністрації                 підпис                        О.Д. Горін


                                                                  Додаток 2

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  розпорядження голови

                                                                  Києво-Святошинської

                                                                  районної державної адміністрації

                                                                  Київської області

                                                                  від «13» листопада 2017 року № 758

 

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  державної служби категорії «В» адміністратора адміністративного
відділу управління з питань надання адміністративних послуг

Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Київської області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

- забезпечувати консультування суб’єктів звернень, надавати вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання адміністративних послуг;

- здійснювати прийом документів, необхідних для одержання адміністративних послуг, їх реєстрацію, формування вхідного пакету та його передачу відповідним суб’єктам надання послуг;

- видавати результати адміністративних послуг;

- забезпечувати взаємодію із суб’єктами надання послуг при здійсненні адміністративної процедури;

- контролювати дотримання суб’єктами надання послуг строків розгляду звернень та видачі результатів адміністративних послуг;

- забезпечувати інформування суб’єктів звернень про результати розгляду їх звернень та результати послуги;

- реєструвати, вносити інформацію в електронну базу даних про суб’єкти звернень та формувати адміністративні справи;

- здійснювати обробку, збір, реєстрацію накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення персональних даних відповідно до законодавства про захист персональних даних;

- отримувати згоду від фізичних осіб на обробку персональних даних, роз’яснювати порядок та підстави для   обробки персональних даних,

- повідомляти про їх права та мету обробки персональних даних; повідомляти про включення до баз персональних даних;

- забезпечувати захист персональних даних фізичних осіб, внесених до автоматизованих систем і картотек персональних даних, від несанкціонованого доступу; 

 - здійснювати зняття документів з контролю на підставі надання адміністративної послуги;

- здійснювати моніторинг надання адміністративних послуг, готувати статистичні звіти та аналітичну інформацію начальнику адміністративного відділу управління з питань надання адміністративних послуг;

- надавати консультації в телефонному та онлайн режимі суб’єктам звернення;

- інформувати начальника відділу про порушення вимог законодавства з питань функціонування адміністративного відділу управління з питань надання адміністративних послуг;

- надавати пропозиції начальнику відділу щодо удосконалення процедури надання адміністративних послуг;

- формувати та вести автоматизовану систему діловодства

Умови оплати праці

-   посадовий оклад – 3801 грн,   надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, премія

(у разі встановлення)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

- безстрокове призначення на посаду

     

-        копія паспорта громадянина України;

-                     письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

-                     письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою

статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надається згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

-                     копії документів про освіту;

-                     посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

-                     заповнена особова картка встановленого зразка;

-                     декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

Документи приймаються до 17.00 год.        27.11.2017

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, пр-т Перемоги, 126,

12.00 год., 29.11.2017

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Стаднік Олена Петрівна, 299-59-90

orgvid@ks-rda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища, ступінь молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до  компетентності

 

 

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ведення діловодства

Знання адміністративних процедур і систем, таких як обробка текстів, управління реєстрацією та записами, стенографія, правил оформлення та інших офісних процедур і технологій

2.

Вміння організовувати та планувати роботу

Відповідальність, стійкість до стресу, неупередженість та об'єктивність

3.

Аналітичне мислення

 

Уміння логічно міркувати, знаходити аргументи, докази, давати пояснення; уміння аналізувати та інтегрувати великі обсяги інформації; уміння розв’язувати проблеми

4.

Комп’ютерна грамотність

Уміння і навички використовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення

5.

Уміння працювати в команді

Уміння створювати гарні робочі відносини та ефективно взаємодіяти з колегами з метою досягнення розуміння і підтримки на шляху реалізації цілей організації

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

3) Закону України «Про державну службу»;

4) Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Основи реалізації та здійснення державної політики у сфері надання адміністративних послуг, досвід роботи в сфері юриспруденції

Керівник апарату адміністрації                 підпис                     О.Д. Горін

 Управління соціального захисту населення

Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області

запрошує в свою команду!

 

В управління відкриті вакантні посади державної служби:

1.   Провідний спеціаліст відділу прийняття рішень (строкове призначення на посаду до 01.07.2019).

2.   Головний державний соціальний інспектор відділу нагляду за додержанням пенсійного законодавства та контролю за наданням соціальних допомог.

3.   Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільг (строкове призначення на посаду до 05.04.2019).

4.   Провідний спеціаліст відділу з обслуговування пенсіонерів, інвалідів війни та праці (строкове призначення на посаду до 30.07.2020).

Вимоги до кандидатів:

-       Вища освіті за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра, бакалавра або магістра;

-       Володіння комп’ютером;

-       Вільне володіння державною мовою.


УМОВИ проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» - провідного спеціаліста відділу прийняття рішень Управління соціального захисту населення Києво-Святошинської райдержадміністрації

 

УМОВИ проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» - головного державного соціального інспектора відділу нагляду за додержанням пенсійного законодавства та контролю за наданням соціальних допомог Управління соціального захисту населення Києво-Святошинської райдержадміністрації

 

УМОВИ проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку пільгУправління соціального захисту населення Києво-Святошинської райдержадміністрації


УМОВИ проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» - провідного спеціаліста відділу з обслуговування пенсіонерів, інвалідів війни та праці Управління соціального захисту населення Києво-Святошинської райдержадміністрації


тел. для довідок: (044)-450-56-15

Детальна інформація про умови проведення конкурсу на веб-сайті Національного агентства з питань державної служби.