Які пільги надаються на обчислення стажу роботи?

            Відповідно до ст. 57 Закону України «Про пенсійне забезпечення»  військова служба у складі діючої армії у період бойових дій, у т. ч. при виконанні інтернаціонального обов'язку, а також перебування в партизанських загонах і з'єднаннях зараховується до стажу роботи на пільгових умовах у порядку, встановленому для обчислення строків цієї служби при призначенні пенсій за вислугу років військовослужбовцям.

            Згідно зі ст. 58 Закону громадянам, необгрунтовано притягнутим до кримінальної відповідальності, необгрунтовано репресованим і згодом реабілітованим, час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та заслання, а також перебування на примусовому лікуванні зараховується до стажу у потрійному розмірі.

            Відповідно до ст. 59 Закону робота, незалежно від віку, в т. ч. як вільнонайманого складу у військових частинах, і служба, крім військової служби, передбаченої ст. 57 Закону, в роки Великої Вітчизняної війни та в інші періоди ведення бойових дій зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі, а час перебування у фашистських концтаборах, гетго та інших місцях примусового утримання в період війни осіб, у т. ч. дітей, насильно вивезених з тимчасово окупованої території у період Великої Вітчизняної війни,— у потрійному розмірі.

            Робота в Ленінграді в період його блокади в роки Великої Вітчизняної війни з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року зараховується до стажу роботи у потрійному розмірі, час проживання в Ленінграді в цей період — у подвійному розмірі.

            Згідно зі ст. 60 Закону робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров'я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров'я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров'я, а також у психіатричних закладах охорони здоров'я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.

            Відповідно до ст. 61 Закону робота на водному транспорті протягом повного навігаційного періоду зараховується за рік роботи

            Робота протягом повного сезону на підприємствах і в організаціях сезонних галузей промисловості, незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств і організацій,— за списком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, зараховується до стажу роботи за рік роботи.

            Інші сезонні роботи зараховуються до стажу роботи за їх фактичною тривалістю.

            Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється Кабінетом Міністрів України (ст. 62 Закону).

 

 ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ПЕНСІЇ

    Відповідно до частини 1 статті 3 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон), суб’єктами солідарної системи, зокрема, є підприємства, установи, організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій. Таким чином, виплата пенсії може проводитись підприємствами поштового зв’язку або банківськими установами.

       Статтею 47 Закону визначено, що пенсія виплачується щомісяця організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України або перераховується на визначений цією особою банківський рахунок у порядку, передбаченому законодавством.

      З метою забезпечення стабільного фінансування виплати пенсій кожному пенсіонеру встановлено індивідуальну дату виплати пенсії протягом виплатного періоду, з 4 по 25 число щомісяця.

      Порядок виплати пенсій поштовими підприємствами визначено Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку, затвердженою наказом від 28.04.2009 за № 464/156 Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства праці та соціальної політики України, постановою правління Пенсійного фонду України від 28.04.2009 № 14-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02.07.2009 за № 592/16608.

       Пунктом 2.1. Інструкції передбачено, що з метою рівномірної виплати пенсій, виплатні об’єкти поштового зв’язку складають графіки виплати пенсій протягом виплатного періоду за кожною доставною дільницею та погоджують їх з органами Пенсійного фонду.

       Графіки для виплати пенсій підприємствами поштового зв’язку складаються відповідно до територіальних дільниць.

       Виплата пенсій банківськими установами здійснюється відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 р. № 1596 (зі змінами).

       Пункт 15 Порядку передбачає, що перерахування коштів установам уповноважених банків здійснюється протягом місяця за датами у межах виплатного періоду. Дати виплати та виплатний період визначаються органами Пенсійного фонду відповідно встановленої черговості.

       Незалежно від способу отримання пенсії, пенсіонери, що отримують підвищення до пенсії за нормами Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (інвалідам війни, учасникам бойових дій, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей загиблих) мають право першочергової виплати пенсій.

 

ГРАФІК

особистого прийому громадян

керівництвом Пенсійного фонду України та керівниками

структурних підрозділів центрального апарату

 

 

№ п/п

 

Дні тижня

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Посада

 

Години прийому

 

1.

Понеділок

Зарудний

Олексій Борисович

Голова правління

11.00-13.00

 

Усачова

Тетяна Миколаївна

Директор департаменту персоналу та адміністративного забезпечення

10.00-17.00

2.

Вівторок

Машкін

Владислав Геннадійович

 

 

Заступник

Голови правління

10.00-13.00

Плаксій

Марія Василівна

 

 

Начальник управління міжнародного співробітництва

 

10.00-17.00

3.

Середа

 

Ковпашко

Ірина Василівна

 

 

Директор департаменту пенсійного забезпечення

10.00-17.00

 

Шуляк

Алла Павлівна

 

 

Начальник управління внутрішнього аудиту

 

Дзядевич

Лариса Вікторівна

 

 

Директор бюджетно-фінансового департаменту

4.

Четвер

Шамбір

Микола Іванович

 

Перший заступник

Голови правління

10.00-13.00

Рябцева

Тетяна Борисівна

 

Начальник юридичного управління

10.00-17.00

5.

П’ятниця

Литвиненко

Василь Васильович

 

 

Директор департаменту платежів до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб

 

10.00-17.00

Ніколаєв

Олександр Борисович

 

Директор департаменту інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів

 

6.

Субота

 

Відповідно до графіку

чергування

 

 

10.00-13.00

 

 

 

 

Г Р А Ф І К

проведення особистого прийому громадян керівництвом головного управління

Пенсійного фонду України у Київській області

 

Прізвище, ім’я

по батькові

Посада

День прийому

Години прийому

1

ФАТХУТДІНОВ

Василь Гайнулович

Начальник

головного управління

Середа

08.00-12.00

2

ВЕРЕЩАК

Василь Миколайович

Перший заступник

начальника головного управління

Понеділок

13.00-17.00

3

НАКОНЕЧНА

Галина Анатоліївна

Заступник начальника

головного управління

Середа

08.00-17.00

4

ХОМА

Лариса Зіновіївна

Заступник начальника

головного управління

Четвер

08.00-17.00

5

АНТОШКО

Оксана Володимирівна

Начальник управління

платежів до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб

П’ятниця

13.00-16.00

6

ЗОРКА

Олена Юріївна

Начальник управління

пенсійного забезпечення

Середа

08.00-17.00

7

ВАСИЛЬЄВА

Алла Віталіївна

Начальник управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян

Четвер

08.00-17.00

8

БОНДАРЕВ

Максим Павлович

Заступник начальника управління інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів

Понеділок

08.00-12.00

9

БАРАХТЯНСЬКА Марина Валеріївна

Начальник управління

внутрішнього аудиту

Пятниця

08.00-12.00

10

ЛЕНДА

Юлія Вікторівна

Заступник начальника управління

персоналу та організаційно-інформаційної роботи 

Понеділок

08.00-12.00

11

ПРУДКА

Галина Володимирівна

Начальник бюджетно-фінансового управління

Понеділок

13.00-17.00

12

ШАЛАНСЬКИЙ

Сергій Анатолійович

Начальник

юридичного відділу

Четвер

08.00-17.00

13

ПРИСАКАР

Дмитро Анатолійович

Заступник начальника

загального відділу

Вівторок

13.00-17.00

14

КРУТІЙ

Вадим Олександрович

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції управління внутрішнього аудиту

Вівторок

08.00-12.00

15

Відповідно до графіка чергування

 

Субота

09.00-12.00

 

Жінки, яким присвоєно звання “Мати-героїня”, інваліди Великої Вітчизняної війни, Герої Соціалістичної Праці, Герої Радянського Союзу, Герої України приймаються позачергово.

 

 

  НЕДООТРИМАНА ПЕНСІЯ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СМЕРТЮ ПЕНСІОНЕРА

Відповідно до ст. 52 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсія, яка належала пенсіонеру і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується по місяць смерті пенсіонера, незалежно від дати смерті.

Протягом шести місяців від дня смерті пенсіонера недоотримана пенсія виплачується членам його сім’ї, які проживали разом з померлим на день його смерті.

До органу Пенсійного фонду України, де померлий пенсіонер перебував на обліку, надаються: відповідна заява, паспорт заявника, свідоцтво про смерть, документи, що підтверджують родинні стосунки, та документи про спільне проживання з померлим.

Документи, що підтверджують родинні стосунки: паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідки про склад сім'ї або рішення суду.

Документи, що підтверджують проживання з пенсіонером на день його смерті: паспорт, довідки уповноважених органів з місця проживання, у тому числі органів місцевого самоврядування або інші документи.

Непрацездатні члени сім’ї, які знаходились на утриманні померлого пенсіонера, надають документи, які засвідчують, що вони перебували на утриманні померлого пенсіонера. Такій категорії недоотримана пенсія виплачується незалежно від факту спільного проживання з померлим пенсіонером.

Якщо одночасно звертається декілька членів сім’ї, належна сума недоотриманої пенсії ділиться між заявниками порівну.

Після шести місяців від дня смерті пенсіонера до органу Пенсійного фонду України, де померлий пенсіонер перебував на обліку, надаються заява, паспорт заявника, свідоцтво про смерть та свідоцтво про право на спадщину.

Свідоцтво про право на спадщину оформлюється нотаріусами відповідно до закону.

Недоотримана пенсія виплачується через відділення поштового зв’язку.

 

  ОГОЛОШЕННЯ!

Управління Пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі повідомляє, що для пенсіонерів, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, працюють або ведуть підприємницьку діяльність, буде змінено  порядок  виплати пенсій. Для них передбачено, що у період роботи виплачується 85% призначеного розміру пенсії, а після звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності для того щоб пенсія була поновлена - обов’язково необхідно повідомити про це територіальне управління Пенсійного фонду України.

Це стосується лише пенсіонерів, розмір пенсії яких перевищує 1,5 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність – 1423,50 грн. Пенсії, що призначені в розмірі менше 1423,50 грн., працюючим пенсіонерам виплачуються у повному обсязі. У працюючих пенсіонерів, в яких розмір пенсії більше 1423,50 грн. і яким пенсія буде виплачуватися на рівні 85%, у будь-якому випадку розмір пенсії до виплати становитиме не менше 1423,50 грн.

ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ ПРАЦЮЮЧИМ НАУКОВИМ ПРАЦІВНИКАМ

На численні запити щодо порядку виплати пенсій працюючим науковим працівникам з урахуванням Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» з 1 квітня 2015 року, повідомляємо.

Статтею 24 Закону України «Про наукову і науково – технічну діяльність» в редакції, чинній з 1 квітня 2015 року, визначено, що пенсія, призначена особі відповідно до цієї статті     (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії у порядку та на умовах, передбачених цим Законом, законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутату», «Про судоустрій і статус судів», виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Тимчасово, у період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року, у період роботи особи (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») на інших посадах (роботах), пенсії, призначені відповідно до цієї статті, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (тобто, не може бути нижче 1423,50 грн.).

Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до цього Закону поновлюється.

Наприклад: «наукова» пенсія призначена у 2009 році в розмірі 90% від заробітної плати наукового працівника.

Розмір «наукової» пенсії на 31 березня 2015 року складає 2915,00 грн.

Варіант 1. Пенсіонер працює на посаді науковця.

З 1 квітня виплачується 85% пенсії, обчисленої відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а саме:

1968,00 грн. х 85% = 1672,80 грн., де 1968,00 грн. – розмір пенсії, обчисленої відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Варіант 2. Пенсіонер працює на іншій посаді.

З 1 квітня виплачується 85% наукової пенсії: 2915,00 грн. х 85% = 2477,75 грн.

Після звільнення з роботи виплата «наукової» пенсії буде поновлена в розмірі 2915,00 грн. 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ТИМЧАСОВОГО ОБМЕЖЕННЯ ПЕНСІЙ ПРАЦЮЮЧИМ ПЕНСІОНЕРАМ

Президентом України 10.03.2015 підписано Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" від 02.03.2015 № 213-VIII, який набирає чинності з 1 квітня 2015 року.

Законом встановлено наступне:

- поступове підвищення пенсійного віку на 5 років для жінок, яким призначаються пенсії за віком на пільгових умовах і пенсії за вислугу років;

- збільшення страхового стажу, необхідного для призначення вище вказаних пенсій і для чоловіків і для жінок на 5 років. Крім того, для окремих категорій на 5 років збільшуються вимоги щодо необхідного стажу вислуги років;

- провести перерахунок пенсій у разі збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від факту роботи пенсіонера. Відповідно до запропонованих змін необхідно буде провести перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам з 1 грудня 2015 року.

Законом не обмежено пенсії для працюючих чорнобильців, працівників металургійної і хімічної промисловості, державних органів, органів місцевого самоврядування тощо), які є: інвалідами I та II групи; інвалідами війни III групи; учасниками бойових бій, у тому числі учасниками АТО; членами сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій.

Водночас документ обмежує пенсії працюючим суддям, як і державним службовцям, зокрема, встановлено, що максимальний розмір пенсії для суддів становить 10 мінімальних пенсій за віком. Наприклад, змінами до Закону про судоустрій передбачається, що особам, на яких поширюється чинність цього Закону, у період роботи на посадах, які дають право на призначення щомісячного довічного грошового утримання, або право на призначення пенсії у порядку та на умовах, передбачених Законами про прокуратуру, про статус народного депутата, про державну службу, щомісячне довічне грошове утримання та пенсії, призначені відповідно до законодавства, не виплачуються. У період роботи на інших посадах/роботах щомісячне довічне грошове утримання виплачується в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Після звільнення з роботи щомісячне довічне грошове утримання виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону.

При цьому, обмеження щодо виплати пенсій, не застосовується на особливий період до осіб, які займають посади державних службовців в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах та безпосередньо виконують функції із забезпечення обороноздатності держави та пенсії яким призначено відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

НОВЕ У ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

Закон України від 28.12.2014 року №76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» передбачає:

Щодо спеціальних пенсіонерів

Зменшення відсотка від заробітної плати, що береться для обчислення пенсії, з 70 до 60 для таких спеціальних категорій пенсіонерів, як прокурори, державні службовці, судді, народні депутати, службовці органів місцевого самоврядування.

Для науковців відсоток від заробітної плати, що береться для обчислення пенсії, зменшений з 80 до 60, а також змінені умови обчислення пенсій по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та пенсій у зв’язку із втратою годувальника.

Для всіх спеціальних категорій пенсіонерів також передбачене позбавлення права на одержання спеціальних пенсій, якщо громадяни були звільнені з роботи у зв’язку із засудженням за умисний злочин із використанням свого посадового становища або притягненням до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Перерахунок пенсій вже не буде проводитися щоразу після зростання заробітної плати працюючих службовців. Порядок проведення перерахунків пенсій визначатиметься Кабінетом Міністрів України.

Щодо дострокового виходу на пенсію

Скасована можливість виходу на пенсію достроково за півтора року до досягнення пенсійного віку через звільнення осіб у зв’язку зі скороченням штату або за станом здоров’я.

Також скасована норма щодо дострокового виходу на пенсію особам, що звільняються у зв’язку із закриттям ЧАЕС.

Пенсії, призначені достроково, до 01.01.2015 року, продовжуватимуть виплачувати у встановленому раніше порядку.

Щодо розмірів пенсій, надбавок, підвищень

Розміри мінімальної пенсії інвалідам - чорнобильцям, додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю внаслідок аварії на ЧАЕС, розміри компенсацій сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Аналогічне право надане Уряду і щодо визначення розміру підвищення дітям війни.

Сьогодні розміри зазначених виплат встановлені постановами Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року №1210 та від 28.12.2011 року №1381.

Скасована норма щодо призначення з 01.01.2015 року до пенсій доплат за проживання на забруднених територіях та додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю (категорія 4).

Законом України від 28.12.2014 року №80- VIII «Про Державний бюджет України на 2015 рік» також підтверджене надання права Кабінету Міністрів України на встановлення розмірів окремих соціальних виплат, зокрема, чорнобильцям, дітям війни, військовослужбовцям та деяким іншим категоріям громадян.

 

Перелік банків, з якими співпрацює управління ПФУ у Києво-Святошинському районі станом на 01.01.2015 року

№ п\п

Назва банку

1

Ірпінське від. Ощадбанку № 7853

2

Боярське ТВБВ Ощадбанку №10026/0830

3

АКБ «Укрсоцбанк»

4

КРУ КБ «Приватбанк»

5

АБ «Київська Русь»

6

Ф-я «Розрахунковий Центр»Приват Банку

7

Вишневе від. АКБ «Правекс-Банк»

8

Боярське від. ВАТ КБ «Хрещатик»

9

ПАТ КБ «Надра»

10

ПАТ КБ «Правекс-банк» м.Боярка

11

ПАТ «Радикал Банк»

12

«Райффайзен Банк Аваль» Вишневе

13

«Райффайзен Банк Аваль» Боярка

14

АК «Промінвестбанк»

15

Банк «Фінанси та кредит»

16

ПАТ «УкрСиббанк»

17

ПАТ «Універсал Банк»

18

Київське ТВБВ Ощадбанку № 10026/0124

19

КРУ КБ «Приватбанк» (Київ)

20

ПАТ КБ Приватбанк від. «Тарасівка»

21

ПАТ КБ Приватбанк від. «Білогородка»

22

ПАТ КБ Приватбанк від. «Крюківщина»

23

ПАТ КБ Приватбанк від. «Софіївка»

24

КРУ КБ «Приватбанк» (Боярка)

25

«Південна» ф-я ПАТ КБ «Приватбанк»

26

Боярське від. №2 КГРУ КБ Приватбанк

27

Вишівське від. КГРУ «Приватбанк»

28

АТ ДБ «Сбербанк Росії»

29

ЗАТ КБ "Приватбанк" № 3

 

ГРАФІК

особистого прийому громадян

керівництвом Пенсійного фонду України та керівниками

структурних підрозділів центрального апарату

 

Дні тижня

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Години прийому

1.

 

Понеділок

Зарудний

Олексій Борисович

Голова Правління Пенсійного фонду України

10.00-13.00

Калинський

Олексій Олексійович

Директор департаменту організаційно-інформаційної роботи та господарського обліку

10.00-17.00

2.

 

Вівторок

Никитенко

Валентина Степанівна

Заступник Голови правління

10.00-13.00

Плаксій

Марія Василівна

Начальник управління міжнародного співробітництва

 

10.00-17.00

Шуляк

Алла Павлівна

Начальник управління внутрішнього аудиту

3.

 

Середа

Машкін

Владислав Геннадійович

Директор департаменту пенсійного забезпечення

10.00-17.00

Дяченко

Світлана Володимирівна

Директор департаменту зведеного бюджету

4.

 

Четвер

Шамбір

Микола Іванович

Перший заступник

Голови правління Пенсійного фонду України

10.00-13.00

Рябцева

Тетяна Борисівна

Начальник юридичного управління

10.00-17.00

5.

 

П’ятниця

Литвиненко

Василь Васильович

Директор департаменту надходження доходів

 

10.00-17.00

Ніколаєв

Олександр Борисович

Директор департаменту персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж

6.

Субота

Відповідно до графіку чергування

Голова Правління Пенсійного фонду України

10.00-13.00

Інваліди та учасники Великої Вітчизняної війни приймаються

ПОЗАЧЕРГОВО

 

ПРО ЗАРАХУВАННЯ У СТАЖ РОБОТИ, ЩО ДАЄ ПРАВО НА ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ

До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди застрахованими особами, які працювали або працюють на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, пенсії призначають за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон) у разі досягнення пенсійного віку та за наявності трудового стажу, передбаченого в Законі України «Про пенсійне забезпечення» (п. 2 розділу XV Закону).

Згідно з пунктом «з» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають, зокрема, водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності 25 років стажу роботи, в тому числі на зазначеній роботі не менше як 12 років 6 місяців для чоловіків і 20 років стажу роботи, в тому числі на зазначеній роботі не менш як 10 років для жінок.

Перевезення пасажирів у режимі маршрутного таксі – це перевезення пасажирів на міському чи приміському автобусному маршруті загального користування за розкладом руху, в якому визначено час відправлення автобусів із початкового та кінцевого пунктів маршруту з висадкою та посадкою пасажирів на їхню вимогу на шляху прямування автобуса в місцях, де це не заборонено правилами дорожнього руху.

Перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування може бути здійснено в таких режимах: звичайному, експресному, маршрутного таксі (ст. 35 Закону України «Про автомобільний транспорт».

Таким чином, в уточнюючій довідці про характер роботи, що дає право на пенсію за віком відповідно до п. «з» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», зазначають періоди роботи водіїв, які працюють на міських автобусних  маршрутах загального користування та здійснюють регулярні пасажирські перевезення, зокрема в режимі маршрутного таксі.

Водночас робота ні підставі цивільно-правового договору не дає права на обчислення пільгового стажу роботи з урахуванням періоду виконання роботи за цим договором, оскільки робота за цивільно-правовим договором не є роботою на відповідних посадах.

 

Про здійснення соціальних виплат особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 №637 призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509.

Зазначені виплати, що призначені або продовжені відповідним особам до набрання чинності цією постановою, здійснюються за фактичним місцем їх проживання (перебування) у разі видачі їм до 1 лютого 2015 р. такої довідки.

Враховуючи вищенаведене, громадянам, які перемістилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, необхідно до 01.02.2015 отримати довідку про взяття на облік особи в управлінні соціального захисту населення району, де  вони мешкають.


ЧИ ЗАРАХОВУЄТЬСЯ ДО СТРАХОВОГО СТАЖУ ПЕРІОД ПЕРЕБУВАННЯ НА ОБЛІКУ В ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ?

Відповідно до ст. 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" період, протягом якого особа, яка підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, включається до страхового стажу.

 

ПОРЯДОК ВИДАЧІ ПЕНСІЙНИХ ПОСВІДЧЕНЬ

Порядок видачі пенсійних посвідчень затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.03.2004 №4-1 "Про порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах", яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 6.04.2004 за №427/9026.

Пенсійне посвідчення видається органами Пенсійного фонду і підтверджує призначення громадянину пенсії. Управління Пенсійного фонду України у районах та містах подають до Головного управління сформовані за кожною особою, яка подала заяву про призначення пенсії, такі відомості:

   1. прізвище, ім'я, по батькові;

   2. дата і місце народження;

   3. стать;

   4. номер особового рахунку;

   5. вид пенсії;

   6. термін дії.

Разом з відповідними відомостями подається електронна копія фотокартки, яка подала заяву про призначення пенсії. Головне управління подає не пізніше 12-ї години вівторка тижня, у якому збиралися відомості до Пенсійного фонду України зведені відомості. Якщо в посвідчення внесено неточний запис або виявлені помилки, воно підлягає поверненню, а особі видається нове посвідчення.

Посвідчення видаються пенсіонерам або особам, що їх представляють, управліннями Пенсійного фонду у районах та містах.

Посвідчення оформлюється та видається безкоштовно особисто пенсіонеру або особі, яка представляє інтереси пенсіонера, на підставі нотаріально засвідченого доручення під підпис у журналі обліку пенсійних посвідчень.

Посвідчення підлягає знищенню у випадку смерті особи, що звернулася за призначенням пенсії, у випадку відмови у призначенні пенсії внаслідок подання особою недостовірних даних необхідних для призначення пенсій, а також у інших випадках, коли особі не була призначена пенсія.

У разі якщо посвідчення стало непридатним для користування або втрачено, за заявою пенсіонера видається дублікат посвідчення, про що робиться відмітка у пенсійній справі.

Посвідчення, яке стало непридатним для користування, підлягає знищенню.

Пенсіонерам, які виявили бажання отримувати інший вид пенсії, видається нове посвідчення, про що робиться відповідний запис у пенсійній справі.

Старе посвідчення у цьому разі підлягає знищенню.

 

 Щодо підтвердження пільгового стажу в разі ліквідації підприємства

Постановою правління Пенсійного фонду України №18-1 від 10.11.2006 (із змінами) затверджено Порядок підтвердження періодів роботи, які зараховуються у трудовий стаж  для призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років, зареєстрований у Міністерстві юстиції України  24.11.2006р.  за № 1231/1310 (далі-Порядок), яким визначено механізм підтвердження періодів роботи, які зараховуються у трудовий стаж для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, у разі ліквідації підприємств, установ або організації без визначення правонаступника.

       Згідно з п.11 Порядку, для підтвердження стажу роботи потрібно подати в органи Пенсійного фонду України за місцем проживання такі документи:

заяву про підтвердження стажу роботи;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців про ліквідацію підприємства, організації, установи;

трудову книжку;

документи , видані архівними установами, а саме:

а) довідку про заробітну плату (за весь період роботи);

б) копії документів про проведення атестації робочих місць (у разі її проведення);

в) копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, про надання відпусток без збереження заробітної плати ( у разі відсутності – довідку про їх відсутність);

інші документи, що можуть підтвердити виконання робіт, які дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

В усіх випадках пільговий стаж визначається на підставі первинних документів, які збереглися в архівній установі.

Підтвердження періодів роботи здійснюється Комісіями з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, які створені при головних управліннях Пенсійного фонду України  в областях та м. Києві.

 

________________________________________

 

Указом Президента України від 21.11.2014 р. № 890 присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно) особам, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р.

Непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, якому відповідно до вказаного Указу присвоєно звання Герой України, встановлюється пенсія за особливі заслуги перед Україною відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» з 21 листопада 2014 року у  таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім'ї - 70 відсотків, двох і більше - 90 відсотків надбавки до пенсії, що могла бути йому встановлена (у розмірі 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Для порушення клопотання про призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною, непрацездатним членам сімей, які одержують пенсію у зв’язку з втратою годувальника за вказаних осіб, необхідно звернутися із заявою до управління Пенсійного фонду України за місцем одержання пенсії.


Механізм погашення заборгованості щодо перерахунку пенсій за судовими рішеннями відповідно до статті 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни” та статей 39, 50, 51, 52, 54 Закону України  “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” визначений “Порядком погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою” (далі – Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 року № 440.

 Відповідно до зазначеного Порядку виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів або рішення суду, що набрали законної сили, боржником за якими є державний орган, державне підприємство, установа, організація або юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до законодавства, які видані або ухвалені до 01.01.2013 р., подаються до органів державної виконавчої служби для здійснення їх обліку, інвентаризації та подальшої передачі органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів для погашення заборгованості.

 Особа на користь чи в інтересах якої ухвалено рішення суду або видано виконавчий документ, або її представник звертається до управління державної виконавчої служби відповідного головного управління юстиції за місцезнаходженням боржника, та надає такі документи:

- заяву про виконання рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних для перерахування коштів у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв'язку, якщо зазначений рахунок відсутній (форма заяви додається);

- оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення суду (належним чином завірену його копію). Копія рішення суду обов’язково повинна містити відмітку про те, що рішення набрало законної сили;

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків);

- копію паспорта громадянина України.

Копії довідки та паспорта не завіряються.

Зазначені документи можуть бути подані заявником особисто до Головного управління юстиції в Київській області, або направлені поштою.

На вимогу заявника особа, яка приймає документи, ставить відмітку про їх прийняття на копії заяви.

При цьому звертаємо увагу, що у разі, якщо документи подаються представником, його повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та  посвідчені такими документами:

- довіреністю фізичної особи;

- довіреністю юридичної особи або документами, що посвідчують право представництва юридичної особи (документом про призначення керівником юридичної особи тощо);

- рішенням про призначення опікуном чи піклувальником.

У разі подання до органу державної виконавчої служби виконавчого документа заявник додає до нього копію судового рішення (за наявності).

 У разі якщо судом змінено спосіб і порядок виконання рішення, до виконавчого документа або рішення суду заявник додає відповідну ухвалу суду про зміну способу і порядку виконання рішення.

 Порядок звернення до органу державної виконавчої служби, можливо, буде удосконалено.

 Погашення заборгованості буде здійснюватися Казначейством в межах бюджетних асигнувань, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік (не раніше 2015 року), за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду на підставі рішень, поданих органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, згідно з Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 845 та в порядку черговості подання документів.

 Прийняті для обліку рішення вносяться до Реєстру рішень, виконання яких гарантується державою. 

З метою забезпечення заявнику доступу до цього Реєстру у повідомленні про прийняття рішення до обліку зазначаються адреса відповідного веб-сайту в Інтернеті, а також ідентифікатор для доступу до інформації Реєстру.

Інформацію щодо роботи Реєстру можна отримати в Державному підприємстві «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України за телефоном (044) 206-71-38.


Пам'ятка пенсіонеру

1. Пенсіонери зобов'язані повідомляти органи Пенсійного фонду про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсійної виплати або припинення її виплати: про вступ на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім'ї.

2. Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника), за різними законами, а також на щомісячне довічне грошове утримання, що виплачується замість пенсії, призначається одна пенсія або щомісячне довічне грошове утримання за її вибором.

3. Пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. У разі влаштування на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років, виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді, у тому числі у випадках, коли робота на цих посадах має місце після досягнення пенсійного віку.

Переведення з одного виду пенсії на інший провадиться з дня подання заяви з усіма необхідними документами. Пенсіонерам після досягнення пенсійного віку рекомендуємо звернутися до органів Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії за віком.

4. Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: інвалідам I групи - 100 відсотків пенсії за віком; інвалідам II групи - 90 відсотків; інвалідам III групи - 50 відсотків.

За наявності в непрацюючих інвалідів II і III груп - у чоловіків 35, а в жінок - 30 років страхового стажу за їх вибором пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком (частина друга статті 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування").

Якщо вимоги частини другої статті 33 цього Закону (інвалід звільнився з роботи, набув необхідного стажу) виконані після призначення пенсії по інвалідності, пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком інвалідам II і III груп призначається з дня набуття такого права, якщо звернення за призначенням пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого права.

У разі працевлаштування особи, якій призначено пенсію відповідно до частини другої статті 33 цього Закону (крім випадків, коли особа досягла пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону), у період роботи пенсія по інвалідності виплачується у розмірі, передбаченому частиною першою статті 33 цього Закону.


Про обов'язковість повідомлення органам Пенсійного фонду про працевлаштування пенсіонера

 

  Згідно з пунктом 12 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 р. № 22-1, у разі працевлаштування (навчання) особи, якій призначено пенсію, такою особою протягом 10 днів надається органу, що призначає пенсію, довідка про прийняття на роботу (навчання). Надалі для проведення індексації подається довідка про розмір заробітної плати (стипендії) з урахуванням індексації.

  У заяві про призначення (перерахунок) пенсії є зобов'язання пенсіонера, за яким він має своєчасно повідомити органи, що призначають та виплачують пенсію, про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім'ї, зміну місця проживання та інші обставини, що можуть вплинути на його пенсійне забезпечення.

  Відповідно до статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку. Розмір відрахування з пенсії обчислюється з суми, що належить пенсіонерові до виплати.

  Таким чином, якщо після працевлаштування пенсіонер не повідомив про це орган Пенсійного фонду за місцем проживання і внаслідок цього утворилась переплата пенсійних сум (в період роботи виплачувалась надбавка на утриманців, проводилась індексація пенсії як непрацюючому пенсіонеру тощо), орган Пенсійного фонду має право прийняти рішення про утримання з пенсії сум переплати.

  Для уникнення переплат та подальшого проведення утримань з пенсії пенсіонер зобов'язаний повідомляти Пенсійний фонд про працевлаштування.


Згідно із пунктом 28 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, за документ, який підтверджує, що особа не працює, приймаються: трудова книжка та довідка органів державної податкової служби про те, що особа не перебуває на обліку у даному органі державної податкової служби як фізична особа - підприємець.

Всі особи, які перебувають на обліку як фізичні особи-підприємці, незалежно від того, мають вони дохід від підприємницької діяльності чи ні, належать до зайнятого населення, а отже, перерахунки пенсій як непрацюючим пенсіонерам їм не проводяться.

Слід зазначити, що 7 липня 2014 року набрав чинності Закон України від 13.05.2014 № 1258-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за заявницьким принципом”, згідно з яким фізичні особи – підприємці виключаються з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за заявницьким принципом у строк до одного дня.

Фізична особа позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

Тому саме з дати внесення запису про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності пенсіонер буде належати до категорії непрацюючих пенсіонерів.Перелік документів, потрібних для призначення пенсії за віком

 

До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи:

 

а) довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику.;
б) документи про стаж;
в) довідка про заробітну плату особи за період страхового стажу до 1 липня 2000р.(за бажанням особи або у випадку,якщо тривалість страхового стажу після 1 липня 2000 року менше ніж 60 місяців);
г) паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце ЇЇ проживання (реєстрації) та вік).
   
Крім паспорта, за документ, що засвідчує місце проживання особи, приймається довідка уповноважених органів з місця проживання (реєстрації), в тому числі органів місцевого самоврядування.
Іноземні громадяни та особи без громадянства подають також копію посвідки на постійне проживання (реєстрації);
д) фотокартка особи;
е) свідоцтво про шлюб ( для жінок);
ж) свідоцтво про народження (для жінок).

Перелік документів, які надаються при призначенні до пенсій надбавок, допомог, додаткової пенсії, компенсації та підвищень:

 

а) про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім'ї. За такий документ приймаються довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації) або довідки органів місцевого самоврядування про перебування на утриманні чи про спільне проживання із заявником;
б) посвідченя: учасника війни; учасника бойових дій; інваліда війни; особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; документи, що підтверджують наявність заслуг, передбачених ст.11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". 
г) документи про визнання заявника реабілітованим або членом сім'ї реабілітованого (для підвищення пенсії згідно з пунктом "г" ст.77 Закону України "Про пенсійне забезпечення"). 
д) документи про надання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для призначення додаткової пенсії відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"). Такими документами є копія відповідного посвідчення встановленого зразка;
е) посвідчення "Почесний донор України", "Почесний донор СРСР" (для встановлення надбавки відповідно до Закону України "Про донорство крові та її компонентів").

Перелік документів, які надаються для призначення пенсії із зниженням пенсійного віку:

 

а) посвідчення учасника бойових дій та довідка військового комісаріату про період (періоди) участі у бойових діях; 
б) довідка медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК) про визнання особи інвалідом унаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов'язку ;
в) висновок МСЕК щодо причинного зв'язку смерті особи з пораненням, контузією, каліцтвом, одержаними при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), або захворюванням, пов'язаним з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку;
г) довідка МСЕК про визнання особи інвалідом по зору І групи - сліпим;
ґ)документи закладу охорони здоров'я про наявність відповідного захворювання: гіпофізарного нанізму (ліліпути), диспропорційні карлики;
д) посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та довідка про період (періоди) участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за формою, затвердженою постановою Державного Комітету СРСР по праці та соціальних питаннях від 09.03.88 р. №122, або довідка військової частини, в складі якої особа брала участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, або довідка архівної установи, або інші первинні документи, в яких зазначено період роботи, населений пункт чи об'єкт, де особою проводились роботи по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; копія посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи та довідка про період (періоди) проживання (роботи) на цих територіях, видана органами місцевого самоврядування (при призначенні пенсії із використанням норм ст.55 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"');
е) документи про народження та виховання дитини до чотирнадцятирічного віку;
є) заява матері про згоду щодо призначення пенсії батьку або документи, що підтверджують її відсутність (свідоцтво органу РАГС про смерть, рішення суду про визнання її безвісно відсутньою тощо), в разі звернення за пенсією батька, яким здійснювалось виховання п'ятьох або більше дітей чи дитини-інваліда (при призначенні пенсії згідно з абзацом п'ятим п.З розділу
XV "Прикінцеві положення" Закону №1058);
ж) клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію
(для призначення пенсії відповідно до ст.26 Закону України "Про зайнятість населення").
Документи, потрібні для призначення пенсії, можуть бути подані як в оригіналах, так і в копіях, засвідчених у нотаріальному порядку або адміністрацією підприємства, установи, організації, що подає документи заявника для призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію.
Документи про стаж, вік та заробітну плату подаються тільки в оригіналах. У разі якщо підтвердженням страхового стажу є трудова книжка, подається копія з неї, засвідчена адміністрацією підприємства, установи, організації за місцем останньої роботи або органом, що призначає пенсію.

Звернутися за призначенням пенсії можна в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного вікуПро страховий стаж

     Законом України «Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що страховий стаж - це період, протягом якого особа підлягає загальнообов‘язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок. Тобто, якщо працівнику нарахована заробітна плата не менше законодавчо встановленого мінімального рівня і з неї сплачено страхові внески до Пенсійного фонду України (а з 01.01.2011 року - єдиний соціальний внесок відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"),то такий місяць повністю враховується в страховий стаж для обчислення пенсії.
    Якщо ж сума нарахованої заробітної плати з якої сплачені внески менша за мінімальний рівень, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно нарахованій заробітній платі.
    Гарантований рівень мінімальної заробітної плати чимало роботодавців просто ігнорують і змушують робітників працювати на невелику зарплату, часом зовсім не декларуючи оплату їх праці. Бажаючи уникнути зайвих, на їхню думку витрат, видають працівникам зарплату готівкою. У цьому випадку йдеться про "тіньові" заробітки, з яких не утримуються податки та не здійснюються відрахування до Пенсійного фонду.
   Якщо з якихось причин роботодавець не сплачує внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за своїх найманих працівників (причиною може бути і виплата заробітної плати "в конвертах" без сплати страхових внесків і нарощування заборгованості як з виплати заробітної плати, так і зі сплати страхових внесків), то періоди, за які не сплачені внески, "випадають" із страхового стажу найманого працівника та не включаються в заробіток для розрахунку розміру пенсії.
   Той, хто отримує "тіньову" зарплату позбавлений оплати тимчасової непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною, допомоги по вагітності та пологах; виплати допомоги у зв'язку з втратою непрацездатності у разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; виплати допомоги по безробіттю у випадку втрати роботи; одержання пристойної пенсії в старості, по інвалідності та інших випадках, передбачених законодавством. Крім того, нелегальна робота - це відсутність захисту від незаконного звільнення, гарантії на безпечні і здорові умови праці, гарантованого права на відпочинок.

   


ВИПЛАТА ПЕНСІЙ ВІДДІЛЕННЯМИ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку (далі – Інструкція), яка розроблена відповідно до Законів України "Про поштовий зв’язок", "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання виплати пенсій і соціальних допомог, визначено порядок виплати та доставки національним оператором поштового зв’язку пенсій, допомог, субсидій та інших виплат населенню.

Згідно пункту 1.7 Інструкції виплата пенсій, соціальних допомог за відомостями  здійснюється з 4 по 25 число кожного місяця (виплатний період) у виплатних об’єктах поштового зв’язку та з доставкою додому. Відповідно до пункту 1.9 Інструкції виплата пенсій, соціальних допомог здійснюється відповідно до зазначеної на відомості дати та до кінця виплатного періоду.

Нормою статті 47 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачено, що пенсія виплачується щомісяця у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України. Хто може розраховувати на призначення наукової пенсії?

Пенсії відповідно до ст.24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (у редакції, що діє з 01.10.2011р.) науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються при наявності:

-        страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абз.1 ч.1 ст.28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (для чоловіків 35 років, для жінок 30 років);

-        досягнення чоловіками віку 62 роки і наявність стажу наукової роботи не менше 20 років, жінками – пенсійного віку, встановленого ст.26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та наявність стажу наукової роботи не менше як 15 років.

До досягнення чоловіками віку 62 роки право на пенсію за віком мають наукові (науково-педагогічні) працівники чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

-       60 років –які народилися до 31 грудня 1952 року;

-       60 років 6 місяців –з 01 січня 1953 року до 31грудні 1953;

-       61 року – з 1 січня 1954 року до 31 грудня 1954;

-       61 року 6 місяців – з 01 січня 1955 року до 31 грудня 1955 року.

Стаж наукової роботи визначається з урахуванням положень ст.22-1, 22-2 цього Закону і Переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до ст.24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», затвердженого Постановою КМ України № 257 від 04.03.2004 року.

Крім того, 06 липня 2011 за № 816/19554 в Міністерстві юстиції України зареєстровано Постанову правління Пенсійного фонду України від 06.04.2011 року № 10-3, якою затверджено Перелік та порядок подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (далі - Перелік № 10-3), який набув чинності 25.07.2011 року.

Оскільки право на наукову пенсію пов'язане з наявністю наукового стажу (20 років у чоловік і 15 – у жінок), то важливо належним чином підтвердити такий стаж. Крім документів про стаж, що визначені Порядком № 22-1 (головним документом є трудова книжка), обов`язково надається довідка про підтвердження стажу наукової роботи підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації або їх правонаступників. Про обчислення стажу за період військової служби у складі діючої армії у період бойових дій, у тому числі при виконанні інтернаціонального обов’язку, при призначенні пенсії відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"

 

Для осіб, які проходили  військову службу у складі діючої армії у період бойових дій, у тому числі при виконанні інтернаціонального обов’язку, обчислення стажу у пільговому розмірі здійснюється у порядку, встановленому для обчислення строків служби при призначенні пенсії за вислугу років військовослужбовцям. Обчислення проводиться на підставі довідок військових комісаріатів, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637, за період служби до 01.01.2004 року.


 

Про виплати призначеної пенсії  при зміні місця проживання

Відповідно до статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія виплачується щомісяця у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у  заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України.

При переїзді пенсіонера на постійне або тимчасове проживання в іншу місцевість орган Пенсійного фонду після одержання від нього заяви надсилає запит про витребування пенсійної справи до органу Пенсійного фонду попереднього місця проживання пенсіонера. Пенсійна справа пересилається органу, що призначає пенсію, за новим місцем проживання (реєстрації) пенсіонера (пункт 48 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.12.2005 №22-1).