Зміни до законодавства, що регламентує процедуру державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань

01.01.2016 року набрала чинності нова редакція Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 року №755-IV.

Серед основних нововведень Закону:

1. Змінено перелік суб’єктів державної реєстрації.

Так, відтепер державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців може здійснюватись:

виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київською та Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями

нотаріусами

Нотаріус як державний реєстратор виконує повноваження, передбачені абзацами другим, четвертим, сьомим - дев'ятим, дванадцятим і шістнадцятим частини першої статті 6 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Під час проведення державної реєстрації і надання відомостей з Єдиного державного реєстру нотаріус використовує печатку нотаріуса, визначену Законом України "Про нотаріат", та доступ до Єдиного державного реєстру на підставі договору, укладеного між державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом та технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Нотаріус, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення забезпечує надсилання документів, поданих для проведення цієї дії, відповідному державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи - підприємця

акредитованими суб’єктами. Відповідно до Закону акредитованим суб'єктом може бути юридична особа публічного права, у трудових відносинах з якою перебуває не менше ніж три державні реєстратори та яка до початку здійснення повноважень у сфері державної реєстрації уклала: договір страхування цивільно-правової відповідальності з мінімальним розміром страхової суми у тисячу мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року; договір з іншим суб'єктом державної реєстрації та/або нотаріусом (у разі коли акредитований суб'єкт здійснює повноваження виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів у сфері державної реєстрації)

2. Запровадження порталу електронних сервісів, що повинен забезпечувати:

подання документів в електронній формі для державної реєстрації, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру;

контроль за повнотою заповнення заяви про державну реєстрацію, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру;

перегляд стану розгляду поданих документів;

доступ до відомостей та документів, визначених цим Законом;

оприлюднення результатів надання адміністративних послуг;

формування та подання запитів в електронній формі про надання витягів;

перегляд, копіювання та роздрукування виписки, витягу, інших документів та відомостей з Єдиного державного реєстру;

сплату адміністративного збору та оплату надання відомостей з Єдиного державного реєстру з використанням платіжних систем через мережу Інтернет у режимі реального часу;

функціонування персонального кабінету;

доступ державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб до відомостей з Єдиного державного реєстру;

проведення інших операцій, визначених цим Законом.

3. Запроваджено процедуру зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації. Розгляд документів зупиняється на строк, що становить 15 календарних днів з дати їх подання.

Законом визначено виключний перелік підстав для зупинення розгляду документів.

4. Змінено розмір адміністративного збори за проведення реєстраційних дій.

Так, зокрема, встановлено наступні ставки адміністративного збору:

0,3 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою;

75 відсотків адміністративного збору, встановленого цією частиною, - за державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі;

0,05 мінімальної заробітної плати - за надання виписки для проставлення апостилю та витягу в паперовій формі;

0,07 мінімальної заробітної плати - за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі;

75 відсотків плати, встановленої цією частиною за надання відповідного документа в паперовій формі - за надання витягу в електронній формі та документа в електронній формі, що міститься в реєстраційні справі.

5. Запроваджено процедуру оскарження рішень, дій або бездіяльності державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації до Міністерства юстиції України та його територіальних органів.

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

У разі якщо розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації, а також залучення скаржника чи інших осіб, Міністерство юстиції України та його територіальні органи можуть встановити інші строки розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів.


До відома

У разі якщо розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації, а також залучення скаржника чи інших осіб, Міністерство юстиції України та його територіальні органи можуть встановити інші строки розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів.З 01 жовтня 2015 року отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України та їх посадовими особами  буде здійснюватися тільки згідно Порядку отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31 березня 2015 року № 466/5 «Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Відповідно до вищевказаного Порядку визначені умови та підстави для отримання відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України та їх посадовими особами в електронній формі з метою здійснення ними повноважень, визначених законом.

З 01 жовтня 2015 року надання інформації органам влади, що мають право на отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в паперовому вигляді припиняється.


Щодо реалізації положень Постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 року №722

Реєстраційна служба Києво-Святошинського районного управління юстиції у Київській області повідомляє, що з 01 жовтня 2015 року надання інформації органами влади, що мають право на отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в паперовому вигляді припиняється.

Порядком доступу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суддів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки, нотаріусів, адвокатів (далі-користувачі) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014 року № 722 (далі - Постанова), визначені умови та підстави безпосереднього доступу користувачів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, а також механізм користування ними.

З метою безпосереднього доступу користувачів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстраційна служба Києво-Святошинського районного управління юстиції у Київській області рекомендує звернутися до Державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України для укладення відповідного договору та отримання електронного цифрового підпису для роботи з Державним реєстром речових прав  на нерухоме майно.

Електронна подача заяви (інфорграфіка).jpg

Нова послуга в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно: попередня подача заяв в електронній формі

Як відомо, Міністерство юстиції в рамках реформування системи державної реєстрації вже запровадило низку нововведень, що вже встигли себе виправдати. Але на цьому реформування системи не закінчується.

Так, Міністерство юстиції, з метою покращення умов отримання фізичними особами-підприємцями та юрособами адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 07 липня 2015 року прийняло наказ №1159/5 «Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо попередньої подачі заяв».

Проектом передбачена можливість подачі в Київській та Одеській областях заяв про реєстрацію прав на нерухоме майно в електронній формі. Переваги від запровадження даного проекту  отримують, насамперед, представники агробізнесу та забудовники. Якщо раніше даним категоріям заявників, з урахуванням усіх складнощів бюрократичних процедур, доводилося реєструвати права місяцями, то з моменту старту проекту цей час скоротиться до мінімуму

Процедура попередньої подачі заяв зводиться до того, що дані заявники, уклавши договір з державним підприємством «Інформ’юст» Міністерства юстиції України, і отримавши електронний цифровий підпис, зможуть подавати заяви на реєстрацію прав в електронному вигляді, не виходячи зі свого офісу або будинку.

Які ж переваги надасть це нововведення:

  • Мінімізує контакт заявника із чиновником, а відтак знижує ризик корупційного зв’язку; 
  • Надасть можливість подання заяв у необмеженій кількості без черги у зручний для заявника час;     
  • Наступний візит до органу державної реєстрації для отримання карток прийому заяви відбувається на заздалегідь зазначену дату і час, та займає для заявника біля 30 хвилин, замість кількох днів раніше.

Слід зазначити, що опосередковано вигоду від запровадження цих змін отримують і пересічні громадяни:

  • Оскільки для осіб, на яких поширюється дія зазначеного наказу Мін’юсту, відпадає потреба подавати документи через загальну чергу, це значно розвантажить її й зменшить час очікування в черзі для громадян.
  • Також у зв’язку з електронної подачею документів, за результатом якої в Державному реєстрі прав будуть сформовані відповідні системні папки з документами від забудовників багатоквартирних будинків, у громадян зникне необхідність зайвих звернень до таких забудовників та пришвидшить процес розгляду документів.

Нагадуємо, що відповідно до постанови Кабміну України № 137 від 18 березня 2015 року «Про Деякі питання спрощення порядку надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» рішення державного реєстратора, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, отримані в електронній та паперовій формі за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, мають однакову юридичну силу. 


Реєстраційна служба Києво-Святошинського районного управління юстиції у Київській області доводить до відома населення Києво-Святошинського району:

25 березня 2015 року вступив в силу Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення», прийнятий на сесії Верховної Ради України 05 березня 2015 року.

Цим Законом, зокрема, передбачено внесення змін до законів України «Про нотаріат» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Вказані зміни передбачають, головним чином, дві основні новації:

  надання нотаріусам права реєструвати договори оренди земельних ділянок;

  скасування необхідності засвідчення свідоцтва про права власності нерухоме майно печаткою та підписом державного реєстратора.

Перша зі згаданих новацій має на меті розвантажити державних реєстраторів та розширити перелік суб’єктів, що можуть надавати адмінпослуги в цій сфері. Зазначене нововведення також призведе до зменшення черг в органах державної реєстрації.

Друга новела Закону закладає нормативне підґрунтя, що відкриває можливість громадянам отримати усі необхідні дані у вигляді витягів, довідок чи виписок в електронній формі, прямо не виходячи з дому. Для цього потрібно буде лише зареєструватись у віртуальному «Кабінеті адміністративних послуг" (https://kap.minjust.gov.ua) та, оплативши збір за відповідну послугу, отримати відповідний електронний документ, який відтепер буде мати юридичну силу без підпису й печатки державного реєстратора. 


З 06 квітня 2015 року на території Київської області стартує пілотний проект щодо розподілу функціональних обов'язків між особами, які приймають заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, та особами, які приймають рішення за результатами розгляду таких заяв.

Щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

З метою спрощення процедури надання адміністративних послуг, забезпечення їх доступності та зручності для громадян та юридичних осіб у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Міністерством юстиції України прийнято наказ від 23.02.2015 № 240/5 «Про запровадження у Київській області пілотного проекту щодо розподілу функціональних обов’язків між особами, які приймають заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, та особами, які приймають рішення за результатами розгляду таких заяв», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2015 року за № 207/26652.

В рамках пілотного проекту фізичні та юридичні особи матимуть можливість подавати заяви щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень до будь-якого районного, міського міськрайонного, міжрайонного управління юстиції у Київській області, а також Головного територіального управління юстиції у Київській області.

Рішення щодо таких заяв будуть прийматися державними реєстраторами прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції у Київській області відповідно до вищезазначеного наказу, крім випадків, передбачених наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2013 року    № 607/5 «Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 квітня 2013 року за № 534/23066.

Водночас дія наказу Міністерства юстиції України від 23.02.2015 № 240/5 «Про запровадження у Київській області пілотного проекту щодо розподілу функціональних обов'язків між особами, які приймають заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, та особами, які приймають рішення за результатами розгляду таких заяв» не буде поширюватися на випадки розгляду заяв та запитів про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; розгляду заяв про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у разі якщо такі зміни стосуються виправлення технічних помилок); розгляду заяв про надання дублікату свідоцтва про право власності, а також прийняття рішень про зупинення державної реєстрації прав або відмову у зупиненні державної реєстрації прав. Рішення за результатом розгляду таких заяв та запитів, а також рішення про зупинення державної реєстрації прав або відмову у зупиненні державної реєстрації прав прийматимуть державні реєстратори органу державної реєстрації прав, до якого подано відповідну заяву (запит), рішення суду про заборону вчинення дій.

Щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців

З 20.03.2015 року набирає чинності Порядок реалізації пілотних проектів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 25.07.2014 № 1218/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 27.02.2015 № 282/5).

Відповідно до зазначеного Порядку заявники мають можливість подавати документи для проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців незалежно від їх місцезнаходження/місця проживання, у межах усього переліку адміністративно-територіальних одиниць, у яких запроваджено реалізацію цього пілотного проекту (зокрема, в межах Київської, Вінницької областей, міста Києва, міста Івано-Франківська та міста Калуш та Калуського району Івано-Франківської області) у випадках, якщо такі документи подаються не за місцезнаходженням/місцем проживання юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Пілотний проект не поширюється на випадки подання документів для проведення реєстраційних дій електронним документом.

Звертаємо увагу, що в разі великих черг, неможливості подання документів для проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за їх місцезнаходженням/місцем проживання громадяни мають право подати документи до будь-якого державного реєстратора в межах Київської, Вінницької областей, міста Києва, міста Івано-Франківська, міста Калуш та Калуського району Івано-Франківської області.

Щодо державної реє страції актів цивільного стану

За отриманням будь-якого витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, у тому числі і для використання на території іншої держави, особа має право звернутись до реєстратора (відділу державної реєстрації актів цивільного стану) незалежно від місця її проживання та місця реєстрації акту цивільного стану, що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2015 № 27 «Про внесення зміни до пункту 20 Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян» .

Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану на підставі актового запису цивільного стану, складеного як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, незалежно від місця державної реєстрації актів цивільного стану та місця проживання заявника, що врегульовано наказом Міністерства юстиції України від 09 грудня 2014 року № 2079/5 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану».

 


Оголошення про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області

            На виконання наказу Міністерства юстиції України від 06 лютого 2015 року №44/7  «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги», Головне управління юстиції у Київській області повідомляє про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, у Київській області.

Претенденти, які пройшли конкурсний відбір, залучатимуться до надання безоплатної вторинної правової допомоги на постійній основі за контрактом або на тимчасовій основі на підставі договору відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 №  8.

Відповідно до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1362, претенденти, які виявили намір взяти участь у конкурсі, повинні відповідати таким вимогам щодо їх професійного рівня:

˗              наявність свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю;

˗              знання нормативно-правових актів у сфері захисту прав людини;

˗              знання норм процесуального та матеріального права;

˗              знання та дотримання правил адвокатської етики;

˗              вміння складати процесуальні заяви, скарги та інші документи правового характеру;

˗              вміння працювати з правовими базами даних;

˗              володіння державною мовою (володіння англійською мовою та/або мовами національних меншин, які на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці становлять значну частку населення, є перевагою);

˗              досвід роботи (є перевагою).

Для участі у конкурсі необхідно особисто подати за встановленою Міністерством юстиції формою заяву разом з такими документами:

˗                   копіями паспорта громадянина України, облікової картки платника податків, свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, трудової книжки, документів про освіту;

˗                   біографічною довідкою та анкетою за встановленою Міністерством юстиції формою, а також мотиваційним листом (до 500 слів), у довільній формі за підписом претендента.

Увага! Зразки заяви, біографічної довідки та анкети розміщено на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги http://www.legalaid.gov.ua/ua/konkurs-advokativ/fifth .

            Заяви та документи, необхідні для участі у конкурсі, приймаються до 16  березня 2015 року Головним управлінням юстиції у Київській області та управліннями юстиції:

Адміністративно-територіальна одиниця (місто та/або район)

Адреса для подання документів

Особи, що здійснюють зв'язок з претендентами, їх номери телефонів та адреси електронної пошти для довідок

1.

Київська область

вул. Ярославська, 5/2, м. Київ, 04073, Головне управління юстиції у Київській області,

(044) 462-53-91

Заступник начальника управління, Борковська Світлана Павлівна, (044) 462-53-91, pravovarobota@yandex.ua

15.

Києво-Святошинський район

вул. Лесі Українки 86, м. Вишневе, Київська обл., 08132, Києво -Святошинське районне управління юстиції, (04598) 7-13-32

Начальник  управління 

Новосельцев Валерій Миколайович, (04598) 7-13-32

 

Конкурс проводиться у три етапи:

- перший етап – розгляд документів, поданих претендентами: 25 березня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 5/2, приміщення Головного управління юстиції у Київській області;

- другий етап – письмове тестування претендентів:  28 березня 2015 року з 11 до 13 год.15 хв. за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 5/2, приміщення Головного управління юстиції у Київській області;

- третій етап – співбесіди з претендентами: 03 квітня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 5/2, приміщення Головного управління юстиції у Київській області. Точний день та час співбесіди кожного претендента буде окремо повідомлено під час реєстрації для проходження письмового тестування.


Графік

 прийому громадян з питань реєстрації, легалізації громадських об»єднань та інших громадських формувань реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції

 

№ з/п

 

ПІБ посадової особи

 

Посада

Місце здійснення прийому

Години прийому

1

Дідур Богдан Вікторович

В.о.начальника реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції

вул. Ярослава Мудрого, 1 а, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, 08130

Понеділок- четвер: з 9.00 по 18.00, обідня перерва з 13.00 по 13.45.

П’ятниця: з 9.00 по 16.45, обідня перерва з 13.00 по 13.45.

 

2

Бірюк Юлія Олексіївна

Головний спеціаліст Києво-Святошинського районного управління юстиції

вул. Лесі Українки, 86, м. Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська область, 08132

 

Понеділок- четвер: з 9.00 по 18.00, обідня перерва з 13.00 по 13.45.

П’ятниця: з 9.00 по 16.45, обідня перерва з 13.00 по 13.45.

 

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Києво-Святошинського районного управління юстиції

26.09.2014 № 125/16

 

 

Графік

видачі документів з питань реєстрації, легалізації громадських об»єднань та інших громадських формувань реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції

 

№ з/п

 

ПІБ посадової особи

 

Посада

Місце здійснення видачі документів

Години видачі документів

1

Бірюк Юлія Олексіївна

Головний спеціаліст Києво-Святошинського районного управління юстиції

вул. Лесі Українки, 86, м. Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська область, 08132

 

Понеділок- четвер: з 9.00 по 18.00, обідня перерва з 13.00 по 13.45.

П’ятниця: з 9.00 по 16.45, обідня перерва з 13.00 по 13.45.

 

  

Громадські об’єднання :

Інформаційні картки (завантажити)

Технологічні картки  (завантажити)

Місцеві асоціації та інші добровільні об'єднання органів місцевого самоврядування

Інформаційні картки

Технологічні картки

Місцеві творчі спілки та територіальні осередки всеукраїнських творчих спілок

Інформаційні картки

Технологічні картки

Організації роботодавців та їх об'єднання

Інформаційні картки

Технологічні картки

Професійні спілки, їх об'єднання та організації професійних спілок

Інформаційні картки

Технологічні картки

Статути територіальних громад

Інформаційні картки

Технологічні картки

Структурні утворення політичних партій

Інформаційні картки

Технологічні картки