Перелік підприємств та установ району

Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при
Києво-Святошинській райдержадміністрації

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 26.03.2008 № 334 «Про затвердження складу координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Київській облдержадміністрації», головою Києво-Святошинської райдержадміністрації видано розпорядження від 08.07.2010 № 3212 «Про утворення координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Києво-Святошинській районній державній адміністрації та затвердження Положення про координаційну раду з питань розвитку підприємництва при Києво-Святошинській районній державній адміністрації».

Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при Києво-Святошинській райдержадміністрації (далі-Рада) є дорадчо-консультативним органом, що сприяє реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва і утворюється головою райдержадміністрації.

Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Державного комітету України з питань регуляторної політики, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

Головною метою в роботі Ради є координація діяльності Києво-Святошинської райдержадміністрації та об’єднань підприємств на забезпечення єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва району.

Згідно рішення сесії Києво-Святошинської районної ради від 03.02.2011 № 45-04-VІ було затверджено Програму розвитку малого підприємництва в Києво-Святошинському районі на 2011-2012 роки.

Основною метою Програми розвитку малого підприємництва в Києво-Святошинському районі на 211-2012 роки було забезпечення стійкого розвитку малого підприємництва й підвищення його ролі у соціально-економічному житті району, як одного з найвідповідальніших критерій оцінки результатів діяльності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.

Крім того першочерговими пріоритетними напрямками Програми щодо підтримки та розвитку малого підприємництва району являється:

  • Підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики в районі;
  • Удосконалення фінансово-кредитної та інвестиційної політики;
  • Впровадження ринкових підходів до ресурсного забезпечення суб’єктів малого підприємництва;
  • Удосконалення інфраструктури підтримки суб’єктів малого підприємництва та їх інформаційного забезпечення;
  • Розвиток системи освітніх послуг для малого та середнього підприємництва;
  • Удосконалення системи державної реєстрації суб’єктів господарювання та дозвільної системи.

На виконання Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» у відповідності до розпорядження голови райдержадміністрації від 28.12.2005 р. №702 в Києво-Святошинській райдержадміністрації створений дозвільний центр з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 965 від 09.09.09р. “Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 526” дозвільний центр, створений Києво- Святошинською райдержадміністрацією, регіональні дозвільні органи Київської області забезпечують видачу документів дозвільного характеру. Прийом заявників та видача документів дозвільного характеру у дозвільному центрі Києво-Святошинської райдержадміністрації, який забезпечує роботу регіональних дозвільних органів Київської області, відбуваються з 01 січня 2012 року виключно через державного адміністратора, тобто за принципом "єдиного вікна". За станом на даний час приймають участь у роботі дозвільного центру 21 місцеві дозвільні органи.