Звіт 

про виконання районного бюджету

Києво- Святошинського району

за 2016 рік

Районний бюджет Києво-Святошинського району на 2016 рік (надалі – районний бюджет), по доходах затверджений у сумі  929 743,5 тис. грн., у тому числі  субвенції з державного бюджету в сумі 511 696,8 тис. грн.      

Доходи загального фонду затверджені в сумі 919 083,8 тис. грн., спеціального фонду –    10 659,7 тис. грн.

З урахуванням внесених змін з початку року доходи затверджені в сумі   1 131 155,9 тис. грн., в тому числі загальний фонд – 1 099 208,5 тис. грн., спеціальний фонд – 31 947,4 тис. грн.

За 2016 рік доходи районного бюджету виконані в сумі 1 269 608,0 тис. грн., що становить 112,2 відсотка до уточнених планових показників на рік, у тому числі доходи загального фонду виконані в сумі 1 254 921,1 тис. грн., що становить 114,2 відсотка до річних показників, спеціального фонду – 28 107,7 тис. грн., або 88,0 відсотків до показників на рік з урахуванням змін.

Станом на 01.01.2017 року до районного бюджету надійшло 646 263,4  тис. грн. податків і зборів, що становить 132,5 відсотка до запланованого.

Порівняно з 2015 роком надходження зросли на 211 214,4 тис. грн. або на 48,5 відсотка.

Основним джерелом наповнення районного бюджету, як і у минулих роках, є податок на доходи фізичних осіб, відрахування якого становить 60,0 відсотків від сум, сплачених на території району.

У загальному обсязі надходжень податок на доходи фізичних осіб складає 99,9 відсотка. При плані 487 264,1 тис. грн. фактично надійшло 645 388,8 тис. грн., або 132,5 відсотка до запланованого на рік.

Проти 2015 року надходження зазначеного податку збільшились на 210 874,8 тис. грн. або на 48,5 відсотка.

Інших доходів до районного бюджету надійшло 875,4 тис. грн., що становить 163,0 відсотки до затвердженого плану.

           Зазначені доходи формуються за рахунок надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності, орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, частини чистого прибутку (доходу) сплачених підприємствами спільної власності територіальних громад, плати за надання адміністративних послуг та інших надходжень (поновлення касових видатків).

Станом на 1 січня 2017 року підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району сплачено до районного бюджету 68,0 тис. грн. податку на прибуток, або 19,4 відсотка до запланованого. В порівнянні з 2015 роком надходження зменшилися на 286,1 тис. грн.

Частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств надійшло 85,8 тис. грн., 114,3 відсотка до запланованого, більше минулорічних показників  на 22,6 тис. грн.

Орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, надійшло 12,5 тис. грн., або 104,1 відсотків до запланованого,  в порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 0,9 тис. грн.

             Плати за надання адміністративних послуг отримано 623,8 тис. грн.

Інші надходження (поновлення касових видатків) склали 87,7 тис. грн.

             Коштів за рахунок субвенцій з державного бюджету до загального фонду районного бюджету надійшло 593 019,8 тис. грн.

            До спеціального фонду районного бюджету надходження у вигляді податків та власних надходжень бюджетних установ склали 28 107,7 тис. грн., у тому числі:

-   власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету 16 089,2 тис. грн.;

-   інші субвенції 9 447,6 тис. грн.;

          - надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 186,0 тис. грн.

Виконання дохідної частини районного бюджету за 2016 рік характеризується показниками, наведеними у Додатку 1 (загальний фонд) та Додатку 2 (спеціальний фонд).

Видатки районного бюджету на 2016 рік  затверджені в сумі 929 743,5 тис. грн., в тому числі загальний фонд – 919 083,8 тис. грн., спеціальний фонд – 10 659,7 тис. грн.

З урахуванням внесених змін видатки районного бюджету на 2016 рік затверджені в сумі 1 321 360,3 тис. грн., в тому числі загальний фонд –  1 014 599,7 тис. грн., спеціальний фонд – 306 760,4 тис. грн.

Виконання районного бюджету за видатками за звітний період становить 1 252 997,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду –                                    982 849,7 тис. грн., що складає 96,9 відсотка до річних призначень з урахуванням змін, спеціального –  270 147,5 тис. грн., або 88,1 відсотка до уточнених річних призначень.

На фінансування установ соціально-культурної сфери, соціального захисту населення, державне управління з урахуванням субвенцій з державного бюджету та реалізацію районних програм за звітний період із загального фонду районного бюджету направлено 756 567,5 тис. грн., з яких на фінансування видатків на оплату праці працівникам бюджетної сфери – 300 009,8 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 48 634,9 тис. грн., продуктів харчування – 26 061,9 тис. грн., придбання медикаментів –  17 700,9 тис. грн.

          В цілому по загальному фонду районного бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету станом на 01.01.2017 року профінансовано 606 440,7  тис. грн., в тому числі: на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у сумі 183 588,4 тис. грн., освітня субвенція 179 417,9 тис. грн., на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 120 139,4 тис. грн., медична субвенція 102 404,7 тис. грн., на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 13 610,8 тис. грн., на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції – 4 187,3 тис. грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 3 013,1 тис. грн., на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  79,1 тис. грн.

Виконання видаткової частини районного бюджету характеризується даними, наведеними в Додатку 3 (загальний фонд), Додатку 4 (спеціальний фонд) та Додатку 5.

Начальник управління фінансів

Києво-Святошинської

районної державної   адміністрації             підпис                   Н.М. Краснощокова      


Додаток: Виконання доходної частини районного бюджету станом на 1.01.2017. Спеціальний фонд

Додаток:  Виконання видаткової частини Києво-Святошинського районного бюджету станом на 1.01.2017 за  економічною структурою

 ______________________________________________________________________

ЗВІТ

про виконання районного бюджету

Києво- Святошинського району за 2015 рік 

Районний бюджет Києво-Святошинського району на 2015 рік (надалі – районний бюджет), по доходах затверджений у сумі  729 684,2 тис. грн., у тому числі  субвенції з державного бюджету в сумі 451 945,3 тис. грн.

Доходи загального фонду затверджені в сумі 721 476,9 тис.грн., спеціального фонду –8 207,3 тис. грн.

З урахуванням внесених змін з початку року доходи затверджені в сумі 902 927,4 тис.грн., в тому числі загальний фонд – 861 422,0 тис.грн., спеціальний фонд – 41 505,4 тис.грн.

За 2015 рік доходи районного бюджету виконані в сумі  979 845,4 тис. грн., що становить 108,6 відсотка до уточнених планових показників на рік, у тому числі доходи загального фонду виконані в сумі 944 401,1 тис. грн., що становить 109,6 відсотка до уточнених річних показників, спеціального фонду – 36 244,6 тис. грн., або 87,3 відсотка до показників на рік з урахуванням змін.

За звітний період до районного бюджету надійшло 435 049,1 тис. грн. податків і зборів, що становить 147,2 відсотка до плану на рік.

Порівняно з 2014 роком надходження зросли на 115 370,6 тис. грн. або на 36,1 відсотків.

Основним джерелом наповнення районного бюджету, як і у минулих роках, є податок на доходи фізичних осіб, відрахування якого становить 60,0 відсотків від сум, сплачених на території району.

У загальному обсязі надходжень податок на доходи фізичних осіб складає 99,9 відсотка. При плані 294 799,8 тис. грн. фактично надійшло 434 513,3 тис. грн., або 147,4 відсотка до запланованого на рік.

Проти 2014 року надходження зазначеного податку збільшились на 115 704,5 тис. грн. або на 36,3 відсотка.

Інших доходів до районного бюджету надійшло 535,8 тис. грн., що становить 65,5 відсотка до затвердженого плану.

Зазначені доходи формуються за рахунок надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності, орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, частини чистого прибутку (доходу) сплачених підприємствами спільної власності територіальних громад та інших надходжень (поновлення касових видатків).

Станом на 1 січня 2016 року підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району сплачено до районного бюджету 354,1 тис. грн. податку на прибуток, або в 3,2 рази більше до запланованого. В порівнянні з 2014 роком надходження збільшилися  на 237,9 тис. грн.

Частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств надійшло 63,1 тис. грн., 12,6 відсотка до запланованого, менше минулорічних показників  на 480,4 тис. грн.

Орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, надійшло 11,7 тис. грн., або 146,3 відсотка до запланованого, більше минулого року на 3,5 тис.грн.

Інші надходження (поновлення касових видатків) склали 106,9 тис. грн.

Коштів за рахунок субвенцій з державного бюджету до загального фонду районного бюджету надійшло 502 853,5 тис. грн.

До спеціального фонду районного бюджету надходження у вигляді податків та власних надходжень бюджетних установ склали 36 244,6 тис. грн., у тому числі:

- інші субвенції 17 259,4 тис.грн.;

-         власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету 9 564,0 тис. грн.;

-         субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів 6 541,4 тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню – 2 803,5 тис.грн.

-         надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 76,3 тис. грн.

Виконання дохідної частини районного бюджету за 2015 рік характеризується показниками, наведеними у Додатку 1 (загальний фонд) та Додатку 2 (спеціальний фонд).

Видатки районного бюджету на 2015 рік  затверджені в сумі 729 684,2 тис. грн., в тому числі загальний фонд – 721 426,9 тис.грн., спеціальний фонд – 8 257,3 тис.грн.

З урахуванням внесених змін видатки районного бюджету на 2015 рік затверджені в сумі 931 876,2 тис.грн., в тому числі загальний фонд – 828 244,0 тис.грн., спеціальний фонд – 103 632,2 тис.грн

Виконання районного бюджету за видатками за звітний період становить 822 513,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду –743 859,8 тис. грн., що складає 89,8 відсотка до річних призначень з урахуванням змін, спеціального – 78 654,1 тис. грн., або 75,9 відсотка до уточнених річних призначень.

На фінансування установ соціально-культурної сфери, соціального захисту населення та державне управління з урахуванням субвенцій з державного бюджету за звітний період із загального фонду районного бюджету направлено 551 346,5 тис. грн., з яких на фінансування видатків на оплату праці працівникам бюджетної сфери – 260 106,0 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 40 051,7 тис. грн., продуктів харчування – 18 456,2 тис. грн., придбання медикаментів –  4 579,0 тис. грн.

В цілому по загальному фонду районного бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету за рік профінансовано 502 853,5 тис. грн., в тому числі: на утримання загальноосвітніх та вечірньої шкіл 168 270,1 тис.грн., на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у сумі 161 054,3 тис. грн., на утримання медичних закладів  103 242,3 тис.грн., на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 44 372,5 тис. грн., на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення 17 568,2 тис.грн., на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв’язку та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 1 997,9 тис. грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 2 512,1 тис. грн., на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 3 771,4 тис.грн., на часткове фінансування дитячо-юнацьких спорт. шкіл, які  до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 50,0 тис.грн., на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  14,7 тис. грн.

Виконання видаткової частини районного бюджету характеризується даними, наведеними в Додатку 3 (загальний фонд), Додатку 4 (спеціальний фонд) та Додатку 5.

 

Начальник управління фінансів

Києво-Святошинської

районної державної адміністрації                 Н.М. Краснощокова  

 

Виконання районного бюджету Києво-Святошинського району за 2015 рік

Виконання видаткової частини районного бюджету Києво-Святошинського району станом на 01.01.2016 (спеціальний фонд)

Проект рішення «Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Києво-Святошинського району за 2015 рік»


 ЗВІТ

про виконання районного бюджету

Києво- Святошинського району

за 2014 рік

З урахуванням внесених змін, районний бюджет Києво-Святошинського району на 2014 рік (надалі – районний бюджет), по доходах затверджений у сумі  590 264,4 тис. грн., у тому числі  субвенції з державного бюджету в сумі  265 892,6 тис. грн.   

Доходи загального фонду затверджені в сумі 507 121,5 тис. грн., спеціального фонду –    83 142,9 тис. грн.

За 2014 рік доходи районного бюджету виконані в сумі 594 156,1 тис. грн., що становить 100,7 відсотка до затверджених планових показників на рік, у тому числі доходи загального фонду виконані в сумі 517 558,9 тис. грн., що становить 102,1 відсотка уточнених річних показників, спеціального фонду – 76 597,2 тис. грн., або 92,1 відсотка до показників на рік з урахуванням змін.

За звітний період до районного бюджету надійшло 266 543,6 тис. грн. власних і закріплених доходів, що становить 109,1 відсотка до плану на рік.

Порівняно з 2013 роком надходження зросли на 42 466,0 тис. грн. або на 19 відсотків.

Основним джерелом І кошику, як і у минулих роках, є податок на доходи фізичних осіб, відрахування якого становить 50,0 відсотків від сум, сплачених на території району.

У загальному обсязі надходжень власних і закріплених доходів податок на доходи фізичних осіб складає 99,7 відсотка. При плані 243 459,2 тис. грн. фактично надійшло 265 673,9 тис. грн., або 109,1 відсотка до запланованого на рік.

Проти 2013 року надходження зазначеного податку збільшились на 42 464,4 тис. грн. або на 19 відсотків.

Власних доходів районного бюджету надійшло 869,8 тис. грн., що становить 92,9 відсотка до уточненого плану на рік. 

Зазначені доходи формуються за рахунок надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності, орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, частини чистого прибутку (доходу) сплачених підприємствами спільної власності територіальних громад, авансових внесків з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності та інших надходжень (поновлення касових видатків).

Протягом 2014 року підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району сплачено до районного бюджету 116,2 тис. грн. податку на прибуток, або 34,7 відсотка до запланованого на рік. В порівнянні з 2013 роком надходження зменшилися на 136,3 тис. грн.

Частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств надійшло 543,5 тис. грн., 113,2 відсотка до запланованого, більше надходжень 2013 року  на 182,3 тис. грн.

Орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, надійшло 8,1 тис. грн., або 152,7 відсотка до запланованого, менше відповідного періоду минулого року на 3,8 тис. грн.

Інші надходження (поновлення касових видатків) склали 201,6 тис. грн.

             Коштів за рахунок субвенцій з державного бюджету до загального фонду районного бюджету надійшло 179 473,2 тис. грн.

            До спеціального фонду районного бюджету надходження у вигляді податків, зборів, платних послуг та субвенцій склали 76 597,2 тис. грн., у тому числі:

            - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню 61 795,9 тис. грн.;

-    власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету 8 000,5 тис. грн.;

-                     субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць у населених пунктах 4 649,0 тис. грн., яка спрямована в повному обсязі до місцевих бюджетів району;

-                                  інших субвенцій 1 928,5 тис. грн.;

-    надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 222,5 тис. грн.

 

Всього надходження субвенцій з державного бюджету до районного бюджету за звітний період склали 247 846,6 тис. грн., або 93,2 відсотка до запланованого.

Виконання дохідної частини районного бюджету за 2014 рік характеризується показниками, наведеними у Додатку 1 (загальний фонд) та Додатку 2 (спеціальний фонд).

Видатки районного бюджету на 2014 рік з урахуванням внесених змін затверджені в сумі  590 847,1 тис. грн.

Виконання районного бюджету за видатками за звітний період становить 561 118,6 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 485 392,6 тис. грн., що складає 96 відсотків до річних призначень, спеціального – 75 726,0 тис. грн., або 88,6 відсотка до уточнених річних призначень.

На фінансування установ соціально-культурної сфери, соціального захисту населення та державне управління з урахуванням субвенцій з державного бюджету за звітний період із загального фонду районного бюджету направлено 485 392,6 тис. грн., з яких на фінансування видатків на оплату праці працівникам бюджетної сфери – 221 244,0 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 34 341,8 тис. грн., продуктів харчування – 13 696,2 тис. грн., придбання медикаментів –  5 005,7 тис. грн.

          В цілому по загальному фонду районного бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету за звітний період профінансовано 179 473,2 тис. грн., в тому числі: на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у сумі 146 129,4 тис. грн., на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 26 213,4 тис. грн., на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв’язку та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 4 371,0 тис. грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»  1 847,4 тис. грн., на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 859,7 тис. грн., на проведення виборів – 27,9 тис. грн., на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  24,4 тис. грн.

Виконання видаткової частини районного бюджету характеризується даними, наведеними в Додатку 3 (загальний фонд) та Додатку 4 (спеціальний фонд).Начальник управління фінансів

Києво-Святошинської

районної державної адміністрації                                 Н.М. Краснощокова  

 

 

 

 

 

Додаток 1

Виконання районного бюджету Києво-Святошинського району за 2014 рік

 

 

 

 

 

 

тис.грн.

Найменування показника

Код
 бюджетної класифікації

Загальний фонд

 

Розпис на 2014 рік

Уточнений розпис на 2014 рік

Виконано за 2014 рік

% виконання до  плану на рік

% виконання до уточн. плану на рік

1. ДОХОДИ

 

 

 

 

 

 

Податкові надходження

10000000

241 129,2

243 794,5

265 790,1

110,2

109,0

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11000000

241 129,2

243 794,5

265 790,1

110,2

109,0

Податок на доходи фізичних осіб

11010000

240 793,9

243 459,2

265 673,9

110,3

109,1

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

11020000

335,3

335,3

116,2

34,7

34,7

Неподаткові надходження

20000000

480,0

601,0

753,5

157,0

125,4

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підпр., що вилучається до бюджету

21010300

480,0

480,0

543,5

113,2

113,2

Адміністративні штрафи та інші санкції

21081100

 

 

0,3

100,0

100,0

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та ін. майном, що в комунальній власності

22080400

 

5,3

8,1

100,0

100,0

Інші надходження

24060300

 

115,7

201,6

100,0

100,0

Разом доходів

900101

241 609,2

244 395,5

266 543,6

110,3

109,1

Офіційні трансферти

40000000

269 650,3

262 726,0

251 015,3

93,1

95,5

Кошти,що надходятьдо районного бюджету з інших бюджетів

41010600

40 707,4

35 503,0

35 503,0

87,2

100,0

Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам

41020100

22 846,3

34 739,5

34 739,5

152,1

100,0

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам місцевим бюджетам на виплату надбавок медичним працівникам закладів охорони здоров'я

41021100

1 084,8

0,0

 

0,0

0,0

Інші субвенції

41035000

 

1 402,0

1 299,6

0,0

92,7

Субвенції

41030000

205 011,8

191 081,5

179 473,2

87,5

93,9

Субвенція з держ. бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім'ям з дітьми , інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

41030600

146 063,3

146 677,4

146 129,4

100,0

99,6

Субвенція з держ. бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу , послу тепло- , водопостачання і водовідведення  та квартирної плати

41030800

34 809,0

36 078,0

26 213,4

75,3

72,7

Субвенція з держ. бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

41030900

5 545,0

5 545,0

4 371,0

78,8

78,8

Субвенція з держ. бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого піного побутового палива, скрапленого газу , квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів

41031000

28,0

33,0

24,4

87,1

73,9

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

41035200

859,7

859,7

859,7

100,0

100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

41035800

1 878,3

1 853,1

1 847,4

98,4

99,7

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів

41037000

 

35,3

27,9

 

79,0

Всього доходів

900103

511 259,5

507 121,5

517 558,9

101,2

102,1

 

Додаток  2

Виконання доходної частини районного бюджету станом на 1.01.2015 р.

Спеціальний фонд

 

 

 

(тис.грн.)

Найменування показника

Уточнений річний розпис

Фактичне виконання

Виконання (%)

1

2

3

4

Доходи від  власності та підприємницької діяльності

500,0

223,3

44,7

Кошти від викорстання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави... 

 

0,8

 

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  

500,0

222,5

44,5

Власні надходження бюджетних установ  

7 831,8

8 000,5

102,2

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

6 955,2

6 983,4

100,4

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

6 295,6

6 212,9

98,7

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

 

126,8

 

Плата за оренду майна бюджетних установ

659,6

640,3

97,1

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

 

3,4

 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

876,6

1 017,1

116,0

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами

876,6

1 017,1

116,0

Разом доходів

8 331,8

8 223,8

98,7

Субвенції

74 811,1

68 373,4

91,4

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 

8 044,6

4 649,0

57,8

Інші субвенції

4 599,6

1 928,5

41,9

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню

62 166,9

61 795,9

99,4

Всього доходів

83 142,9

76 597,2

92,1

 

ЗВІТ

про виконання районного бюджету

Києво- Святошинського району

за 2013 рік 

Пояснювальна записка до звіту про виконання районного бюджету за  2013 рік

 

З урахуванням внесених змін, районний бюджет Києво-Святошинського району на 2013 рік (надалі – районний бюджет), по доходах затверджений у сумі  490 670,6 тис. грн., у тому числі  субвенції з державного бюджету в сумі                             196 808,9 тис. гривень.

Із загального обсягу бюджету доходи загального фонду, з урахуванням внесених змін, затверджені в сумі 467 375,8 тис. грн., спеціального фонду –    23 294,8 тис. гривень.

За  2013 рік доходи районного бюджету виконані в сумі                            458 778,1 тис. грн., що становить 93,5 відсотків до затверджених планових показників на рік з урахуванням змін, у тому числі доходи загального фонду виконані в сумі 445 277,1 тис. грн., що становить 95,3 відсотка річних  показників на рік з урахуванням змін, спеціального фонду – 13 501,0 тис. грн., або 58,0 відсотків до показників на рік з урахуванням змін.

За звітний період до районного бюджету надійшло 224 077,6 тис. грн. власних і закріплених доходів, що становить 95,5 відсотка до уточненого плану на рік.

Порівняно з 2012 роком надходження зросли на 23 120,8 тис. грн. або на 11,5 відсотка.

Основним джерелом І кошику, як і у минулих роках, є податок на доходи фізичних осіб, відрахування якого становить 50,0 відсотків від сум, сплачених на території району.

У загальному обсязі надходжень закріплених доходів податок на доходи фізичних осіб складає 99,6 відсотка. При плані 232 846,3 тис. грн. фактично надійшло 223 209,4 тис. грн.., або 95,9 відсотків до запланованого на рік.

Проти 2012 року надходження зазначеного податку збільшились на 23 208,8 тис. грн. або на 11,6 відсотка.

Власних доходів районного бюджету надійшло 868,2 тис. грн., що становить 46,7 відсотка до плану на рік.     

Зазначені доходи формуються за рахунок надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності, орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, частини чистого прибутку (доходу) сплачених підприємствами спільної власності територіальних громад, плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів та плати за державну реєстрацію.

Протягом 2013 року підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району сплачено до районного бюджету 252,5 тис. грн. податку на прибуток, 43,3 відсотка до плану на рік. В порівнянні з 2012 роком надходження зменшилися на 68,8 тис.грн.

Частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств надійшло 361,2 тис. грн., 47,8 відсотка до плану на рік, менше 2012 року на 90,1 тис.грн.

 

Орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, надійшло 11,9 тис. грн. В  минулому році таких надходжень до районного бюджету не було.

Інші надходження склали 242,6 тис.грн.

             Коштів за рахунок субвенцій з державного бюджету до загального фонду районного бюджету надійшло 172 196,5 тис.грн.

   Крім того, з бюджетів органів місцевого самоврядування до районного бюджету надійшло у вигляді субвенцій 5 183,1 тис.грн.

            До спеціального фонду районного бюджету надходження у вигляді податків, зборів, платних послуг та субвенцій склали 13 501,0 тис. грн., у тому числі:

-   власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету 6 886,7 тис. грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць у населених пунктах 5 252,2 тис. грн., яка спрямована в повному обсязі до місцевих бюджетів району;

-   надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 676,2 тис. грн.;

- інших субвенцій – 685,9 тис. грн.

Всього надходження субвенцій з державного бюджету до районного бюджету за звітний період склали 177 493,7 тис. грн., або 90,2 відсотка до затверджених показників на рік з урахуванням змін, субвенцій з бюджетів органів місцевого самоврядування - 5 869,0 тис.грн.

Виконання дохідної частини районного бюджету за 2013 рік характеризується показниками, наведеними у Додатку 1 (загальний фонд) та Додатку 2 (спеціальний фонд).

Видатки районного бюджету на 2013 рік з урахуванням внесених змін затверджені в сумі  501 652,9 тис. гривень.

Виконання районного бюджету за видатками за звітний період становить 459 631,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду –                                    440832,8 тис. грн. що складає 95,3 відсотка до річних призначень з урахуванням змін, спеціального –  18 799,1 тис. грн., або 47,9 відсотків до уточнених річних призначень.

На фінансування установ соціально-культурної сфери, соціального захисту населення та державне управління з урахуванням субвенцій з державного бюджету за звітний період із загального фонду районного бюджету направлено 413 195,1 тис. гривень, з яких на фінансування видатків із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери – 211 842,2 тис. грн.., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 26 729,4 тис. грн..., продуктів харчування – 8 602,5 тис. грн.., придбання медикаментів –  4 213,9 тис. грн..

В цілому по загальному фонду районного бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету за звітний період профінансовано 172 196,5 тис.грн., в тому числі: на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у сумі 125 037,4 тис. грн., на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 26 256,7 тис. грн., на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв’язку та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 4 082,5 тис. грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»  1 173,6 тис. гривень., на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого  та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  23,1  тис. гривень.

Виконання видаткової частини районного бюджету характеризується даними, наведеними в Додатку 3 (загальний фонд) та Додатку 4 (спеціальний фонд)


Начальник управління фінансівКиєво-Святошинської

районної державної адміністрації                                             Н.М.Краснощокова