APPROVED

Chairman of Kyiv-Svyatoshinsky

District State Administration

_________________ O.V.Zayets

"23" December 2011 № 108-1

SCHEDULE

Of outbound receptions of citizens by State Administration

monthly in settlements of the area in the first half of 2012

Surname and initials

January

February

March

April

May

June

1

Zayets O.V

Lisnyki

11.01.2012

Gorenychi

08.02.2012

Mykhailivska Rubezhivka

14.03.12

Gatne

11.04.12

-

Zabir’ya

13.06.12

Boyarka

25.01.2011

Chabany

22.02.2012

Mirotske

28.03.12

Buzova

25.04.12

Krykivshina

23.05.12

Bilogorodka

27.06.12

2

Shkavron M.I.

Sof.Borshagivka

09.01.12

Petrivske

13.02.12

Petrushki

12.03.12

Vyshneve

09.04.12

Gorenychi

14.05.12

Lychanka

11.06.12

P.P Borshagivka

23.01.12

Hotiv

27.02.12

Dmitrivka

26.03.12

Tarasivka

23.04.12

Lisnyki

28.05.12

Bobritsya

25.06.12

3

Gusev R.M.

Shpitki

05.01.12

Myzichi

02.02.12

Knyazhichi

01.03.12

Boyarka

05.04.12

P.P. Borshagivka

03.05.12

Petryshki

07.06.12

Malytyanka

19.01.12

Zabir’ya

16.02.12

Bobritsya

15.03.12

Vita-Poshtova

19.04.12

Dmitrivka

17.05.12

Mykhailivska Rubezhivka

21.06.12

4

Iskorostenskyy A.M.

Buzova

06.01.12

Tarasivka

03.02.12

P.P. Borshagivka

02.03.12

Chabany

06.01.12

Gorenka

04.05.12

Sof. Borshagivka

01.06.12

5

Lyashenko M.M.

Vyshneve

20.01.12

Gatne

17.02.12

Hodosivka

16.03.12

Petrivske

20.04.12

Hotiv

18.05.112

Boyakka

15.06.12

Bilogorodka

10.01.12

Gorenka

14.02.12

Sof. Borshagivka

13.03.12

Malytyanka

10.04.12

Knyazhichi

08.05.12

Myrotske

12.06.12

Vita-Poshtova

24.01.12

Lychanka

28.02.12

Krykivshina

27.03.12

Shpitki

24.04.12

Myzichi

22.05.12

Hodosivka

26.06.12

Chief of Staff of Administration O.A.Mytrofanov