District mass media

№ п/п

Title

Address

Sphere of distribution

Founders

Contacts

1.

Regional newspaper

"Noviy Den"

Kiev, Kyiv-Svyatoshinsky district, Vyshneve,

st. Pershotravneva, 8

Kyiv- Svyatoshinsky district

Publication- 1 time a week

Edition - 3640 copies

Kyiv-Svyatoshinsky DSA, Kyiv –Svyatoshynsky  Council of Kyiv region

tel.:
04598-726-99

04598-726-98

2.

City newspaper

"Boyarka-inform"

Kyiv, Kyiv- Svyatoshinsky district, Boyarka,

st. Molodizhna, 77

Boyarka

Publication - 2 times a month.

Edition- 5 thousand copies

Boyar City Council

tel.:
04598-470-79

3.

City newspaper

"Nashe misto"

Kyiv, Kyiv- Svyatoshinsky district, Vyshneve,

st. Svyatoshinska, 29

Vyshneve

Publication-1 time a week

Edition - 10 thousand copies

Vishnevy City Council

tel.:
04598-622-50

4.

The newspaper "Tribuna"

Kyiv region , Kyiv-Svyatoshinsky area,

Petropavlivska Borschahivka,

st. Shkilna, 27 a

Petropavlivska Borschahivka

Publication- 2 times a month

Edition- 2 thousand copies

Petropavlivska-Borschahivska Village Council

tel.:
406-57-43

5.

TRC "Region"

Kyiv region, Kyiv-Svyatoshinsky district, Vyshneve, st. Svyatoshinska, 29

Vyshneve

Publication - 2 times a week

Ltd. "IMA"

tel.:
04598-610-98

6.

The newspaper "Golos gromad Kyivshini"

Kyiv region, Kyiv-Svyatoshinsky district, Vyshneve,

st. Zelena, 8. aprt. 31

Kyiv-Svyatoshinsky district, Kyiv region

Publication - 1 time a month

Edition is not defined

Bogachuk Vadym Ivanovych

tel.:
04598-525-79

7.

TV channel "Tizhnevik Vyshneve"

 

 News Agency "Inform"

Kyiv region, Kyiv-Svyatoshinsky district, Vyshneve,

st. Svyatoshinska, 29

Vyshneve

Publication- 2 times a week at 19-30

Vishnevy City Council

tel.:
04598-610-98

8.

The newspaper "Novini Kryukivschyny"

(special issue of the newspaper "Novyi Den")

Kyiv region, Kyiv-Svyatoshinsky district, Kryukivschyna

 Kryukivschyna

Publication - 1 time a quarter

Edition- 1500 copies

Kyiv region, Kyiv-Svyatoshinsky DSA

tel.
097-415-03-83

9.

"Sobor"

(special issue of the newspaper "Novyi Den")

Kyiv region, Kyiv-Svyatoshinsky district, Sof. Borschagivka

Sof. Borschagivka

Publication 1 time a month

Edition 1 thousand copies

Kyiv-Svyatoshinsky DSA, Kyiv-Svyatoshynsky district Council of Kyiv region

tel.
04598-72-699

10.

Regional socio-political ballot "Kyivshchyna regionalna"

Kyiv region, Irpin

st. Sadova, 94

Kyiv region

Publication - 1 time a week

Edition - 2 thousand copies

Kyiv regional organization of Partiya Regioniv

tel.
094-928-06-68