Register of the eleemosynary organizations, registered by the Kyievo-Sviatoshynskym district management of justice by the state on January, 15, 2012

Organizational legal form, name of legal entity

Being place

Leader of organization FULL

Registration number and registration of eleemosynary organization data

1.

Benevolent fund of assistance to development of physical education and sport

Vyshneve, street Sviatoshynska , 29

Kurbаtov Vаdym Mykhаilovych

T. 5-42-10

20.07.1998 roku

2.

Kyievo-Sviatoshenskyi youth fund «Nadiia”

Vyshneve, street Kyivska, 1 kv.101

Pyvovаr Svitlаnа Аnаtoliivnа

T. 5-52-76,

5-15-95

21.04.1999 roku

№ 639

3.

Kyievo-Sviatoshenska rаionnа Eleemosynary organization«Ekho Chornobylia”

Kyiv street Mishana 25 kv. 5

Pelo Nelli Oleksаndrivnа

T. 41-8-53

24.07.1998 roku

№ 6

4.

Kyievo-Sviatoshenskyi district Benevolent fund «Vidrodzhennia”

Boiarka, street Proletarska, 101 kv. 2

Ivаnov Аnаtolii Illich

T. 35-000

43-373

№ 12

5.

Benevolent fund «Hromadskyi forum”

Boiarka, street Bilohorodska, 134 а, kv.44

Dubovetskyi Vаlerii Mykhаilovych

07.12.1999 roku

№ 14

6.

District eleemosynary organization «Dytynstvo»

Vyshneve, street Kyivska, 1-126

Kushniruk Liudmylа Leonidivnа

26.12.1995 roku

№ 15

7.

Benevolent fund «Irida”

Boiarka, street Bilohorodska, 11 B

47183

Hridinа Kаterynа Yevhenivnа

10.12.1999 roku

№ 15

8.

Benevolent fund «Yednannia”

vlg. Petrivske, street Chervonogo Pakharia, 2-b

Misаkov Viacheslаv Petrovych

05.01.1996 roku

№ 16

9.

Benevolent fund «Eko»

Boiarka-2

silhosptekhnikum

Sydorko Viktor Petrovych

11.05.2000 roku

№ 18

10.

Kyievo-Sviatoshenske district branch Benevolent fund «Blakytna mahistral»

Boiarka, street Maiakovskoho,49

Fliunt Romаn Orestovych

12.05.1999

№ 19

11.

Kyievo-Sviatoshenske district branch Childs fund of Ukraine

Boiarka, street Molodizhna,48

T. 42-931

Tsushko Ivаn Ivаnovych

26.07.1996 roku

№ 20

12.

Eleemosynary organization«Dity Chornobylia”

Vyshneve, street Mashynobudivnykiv,3

Kuzmenko Hаlynа Kyrylivnа

30.03.1999 roku

№ 23

13.

Kyievo-Sviatoshenskyi Benevolent fund «Blahovist»

vlg. Petrivske, street Chervonogo Pakharia, 2b T. 553-99-67

Stetsiuk Viktor Vаsylovych

31.12.1997 roku

№ 29

14.

Kyievo-Sviatoshenskyi Benevolent fund Sviatoho Mykhaila

vlg. Petrivske, street Chervonogo Pakharia, 2b T. 240-63-93

Sydorov Oleksii Mykhаilovych

31.12.1997 roku

№ 30

15.

Benevolent fund «Oda»

VLG. Sofiivska Borshchahivka, street Lenina,57 а kv. 23

T. 5-61-55

475-33-31

Zаrvа Nаtаliia Vаsylivnа

28.11.2000 roku

№ 31

16.

Kyievo-Sviatoshenska rаionnа Eleemosynary organization«Zakhyst ditei Chornobylia”

Vyshneve, street Mekhanizatoriv, 1

T. 6-04-30

Skopych Nаtаliia Volodymyrivnа

16.11.1998 roku

№ 22

17.

Eleemosynary organization Childs fund«Ledi»

Boiarka, street Molodizhna, 84

Demydovа Irynа Lvivnа

23.07.2001 roku

№ 22

18.

Eleemosynary organization– A center of social guardianship of child is at MBF«Otchyi Dim»

VLG. Petrivske, street Petrovskoho,118

Demydiuk Olenа Ivаnivnа

24.01.2002 roku

№ 23

19.

Eleemosynary organization -Benevolent fund «Svitlofor»

Vyshneve, street Chornovola, 43 T. 411-22-87

Konopliannikovа Olhа Аnаtoliivnа

11.07.2002 roku

№ 24

20.

Benevolent fund «Sviatoho Mykhaila”

Vyshneve, street Lesi Ukrainky,86

Vlаsov Vаlerii Ivаnovych

02.12.2002 roku

№ 25

21.

Benevolent fund «Zelena Planeta»

Boiarka, street Matrosova,11

T. 3-50-58

Perfesа Volodymyr Mykolаiovych

17.03.2003 roku

№ 26

22.

Benevolent fund «Berehynia”

VLG. Horenychi, street Lenina,204

T. 77-5-43

Bihun Tаmаrа Mykolаivnа

18.03.2003 roku

№ 27

23.

Kyievo-Sviatoshenskyi district Benevolent fund growth of culture, art, sport and support of scanty means layers of population fund «Zoriana Brama”

Boiarka, street Proletаrskа, bud.101

T. 5-03-08

Herаshchenko Dmytro Volodymyrovych

16.05.2003 roku

№ 28

24.

Eleemosynary organization Benevolent Paternal fund «Harmoniia»

Vyshneve, street. Mashynobudivnykiv,3

Riukivshchyna Viktoriia Volodymyrivnа

23.05.2003 roku

№ 29

25.

Horenytskyi Benevolent fund «DoVira»

VLG. Horenychi street Lenina, 13

T. 424-10-79

Revchuk Vаsyl Rostyslаvovych

02.07.2003 roku

№ 30

26.

Benevolent fund «Dobra novyna»

Smt.Chabany, street Mashynobudivnykiv 4 T. 80672094550

Lemish Viktor Ivаnovych

11.03.2004 roku

№ 31

27.

Benevolent fund «Viter Nadii»

Vyshneve, street Chervonoarmiiska, 5

Synov Volodymyr Oleksаndrovych

19.04.2004 roku

№ 32

28.

Benevolent fund «Viktoriia”

Boiarka, street Siedova,7 T. 4-68-05

Sushko Svitlаnа Mykolаivnа

23.06.2004 roku

№ 33

29.

Benevolent fund «Blahodat»

Boiarka, street 50 r. Zhovtnia 10 kv.12

Prykhodko Petro Petrovych

22.10.2004 roku

№ 34

30.

Boiarske separation of benevolent fund „Blakytna mahistral”

Boiarka street Maiakovskoho, 49

8(00)4063273

Kаrlаsh Stаnislаv Denysovych

12.05.1999 roku

№ 20

31.

Benevolent fund „Liubomyr”

VLG. VLG. Borshchahivka, street Dachna, 46

Kovаlenko Irynа Mykhаilivnа

2865331

18.05.2005 roku

№ 35

32

Eleemosynary organization"Myloserdia”

VLG. Lesnyky, street Vatutina,64а

8(039)4919020

Rybchych Vitаlii IEvstаkhiiovych

03.10.2005 roku

№ 36

33

Eleemosynary organization"Svitanok"

VLG. Novosilky, street Lermontova,7А

Kurts Dzhon Аrlаn

22.11.2005roku

№ 37

34

Eleemosynary organization support and development of rural community "Fond Petra I Pavla"

VLG. P. Borshchahivka, street Matrosova, 29

Brаtynа Svitlаnа Borysivnа

27.06.2006

№ 38

35

Benevolent fund "Sotsialni proekty"

Boiarka, street Khreshchatyk, 104 kv. 3

Tsushko Ivаn Ivаnovych

04.08.2006

№ 39

36

Benevolent fund "Shpytkivska hromada"

VLG. Shpytky, street Lenina, 7

Holovаtiuk Tetianа Аnаtoliivnа

12.09.2006

№ 40

37

Benevolent fund "Nadiia”

VLG. Krukivshchyna, street Michurina, 10а

52717

Snitsаr Аnаtolii Ivаnovych

11.10.2006

№ 41

38

Cherry city branch of the Ukrainian fund of social guarantees of servicemen and veterans of the Armed Forces

Vyshneve, prov. Dalnii, 8

Olkhovskyi Serhii Vаsylovych

17.10.2006

№ 42

39

Eleemosynary organization"Fond sotsialnoho rozvytku Kyievo-sviatoshynskoho raionu”

Vyshneve, street L.Ukrainky, 88

5012077

Kostynа Serhii Аnаtoliiovych

28.08.2007

№ 43

40

Eleemosynary organization«Tsentr simeinoho vykhovannia”Moia simia”

VLG. Petrovske , street Petrovskoho, 118

2391334

Shepeshаnskа Rаisа Serhiivnа

10.04.2008

№ 44

41

Eleemosynary organization«Blahodiinyi shkilnyi fond "Zpretsvit”

VLG. P. Borshchahivka, street Lenina30, kab. 306

Bondаrenko Hаlynа Mykolаivnа

12.05.2008

№ 45

42

Branch of International Eleemosynary Founding "Posolstvo zhyttia”

vlg. Khotiv, street Haharina,10

Shchmyhelskа Svitlаnа Pаvlivnа

07.05.2004

№ 1

43

Kyievo-Sviatoshenska district branch of the Allukrainian Benevolent fund "Nadiia ta zakhyst”

Vyshneve, street L. Ukrainky, 58

Lisnychyi Yurii Vаlentynovych

0503108444

70322

07.07.2009 № 2

43

Benevolent fund "Rozhanytsia”

VLG. Bobrutsia street Sadova, 48

Myronovskа Аlinа Oleksаndrivnа

24.092008

№ 46

44

Benevolent fund "Vidnovlennia dovkillia Kyivshchyny”

VLG. Bobrytsia street SHevchenkа,24

80972881523

Skilkov Oleksii Vаsylovych

03.03.2009

№ 47

45

Eleemosynary organization"Blahodiina misiia Sviatoho Heorhiia”

Smt.Chabany, street Mashynobudivnykiv, 1-B, kv. 183

Sommа Yurii Olehovych

23.11.2009

№ 48

46

Benevolent fund "Dobrobut na zdorovia suspelstva"

VLG. Petrovske ,street Srasnyi pakhar,98

Tkаchenko Ruslаn IUriiovych

24.12.2009

№ 49

47

Eleemosynary organization"Dobrta sprava”

VLG. PP. Borshchahivka, street Lenina, 1-А

Zemliak Oleksаndr Mykolаiovych

21.01.2010

№ 50

48

Eleemosynary organization"Vidrodzhennia Kriukivshchyny”

VLG.Kriukivshchyna,street Balukova, 6, kv. 5

Holodniuk Oleksаndr Аnаtoliiovych

11.03.2010

№ 51

49

Kyievo-Sviatoshenska Eleemosynary organization"ZORIA”

Boiarka, street 40r. Zhovtnia 53-а kv. 56

Pаnkov Oleksаndr Oleksаndrovych

21.07.2010

№ 52

50

Eleemosynary organization«Kryzovyi tsentr sotsialnoi reabilitatsii “Moia rodyna”

VLG. Khotiv, street Haharina, 10

Shliakhtа Svitlаnа Oleksаndrivnа

08.09.2010

№ 53

51

Eleemosynary organization«Benevolent fund «Borei»

Boiarka, street Bilohorodska, 134

Kryvtsov Yevhenii Oleksаndrovych

08.09.2010

№ 54

52

Benevolent fund "Nadiia narodu”

Vyshneve, street Suvorova,4

Shаvielkin Oleksаndr Volodymyrovych

0989841708

18.11.2010

№ 55

53

Eleemosynary organization"Blahodiina misiia Ioanna Zlatousta”

VLG.Chaiky,street Kotsiubynskoho 8 kv. 68

Leonovа Tetianа Vаlentynivnа

27.01.2011

№ 56

54

Benevolent fund «Moia Relihiia”

VLG. Sofiivska Borshchahivka, street Lenina, 13d.

Korzhenivskyi Viktor Kаzymyrovych

28.02.2011

№ 57

55

Eleemosynary organization"Benevolent fund Kyievo-Sviatoshynskoho raionu Kyivskoi oblasti”

VLG. Dmytrivaа, street Sadova, 7 kv. 27

Bernаtskа Irynа Mykolаivnа

25.06.2011

№ 58

56

Benevolent fund "Pamiati Hoshko Anatoliia Oleksandrovycha”

Vyshneve, str.. Lesi Ukrainky, 19, kv. 101

Dаnyleiko Аnаtolii Volodymyrovych

0674043399

02.09.2011

№ 59