Відділ містобудування та архітектури  
03115, м. Київ, вул. Янтарна, 12
 450-04-86

Начальник відділу – Мірчук Роман Володимирович

Відділ містобудування, та архітектури Києво-Святошинської райдержадміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові Києво-Святошинської районної державної адміністрації, управлінню містобудування і архітектури та розвитку інфраструктури Київської обласної державної адміністрації.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку і будівництва, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, наказами начальника управління містобудування і архітектури та розвитку інфраструктури Київської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням та іншими нормативними актами.

Основним завданням відділу є:

Забезпечення реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

Аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів району, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

Забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає районній держадміністрації пропозиції з цих питань;

Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд районної державної адміністрації;

Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

Веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів району, вносить пропозиції місцевим радам щодо необхідності розроблення та коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до районної державної адміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість здійснення на них запланованої містобудівної діяльності;

Розробляє і подає виконавчим органам сільських, селищних, міських рад пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, розглядає і погоджує проекти конкретних об’єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження;

Координує на території району виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;

Організовує в порядку, що встановлюється управлінням містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури Київської обласної державної адміністрації, створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань; здійснює систематизацію зазначених матеріалів, надає дозвіл для проведення інженерних вишукувань для будівництва;

Надає містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок, інші вихідні дані на проектування об’єктів архітектури для нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, готує дозволи на проведення цих робіт;

Погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами;

Здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

Надає забудовникам необхідну документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель у населених пунктах на території району, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель;

Вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно забудованих будинків та споруд;

Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

Інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку району, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення;

Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;

Контролює у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, діяльність виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб, проведення грошової оцінки земель населених пунктів на території району;

Сприяє впровадженню у проектах об’єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови та переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;

Координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури;

Виконує інші функції відповідно до законодавства.