Служба у справах дітей та сім’ї  райдержадміністрації

тел./факс:  (044) 454-47-08;  (044) 454-47-12,  e-mail: ssd_1013@ukr.net

 

Начальник служби – Бурхан Ірина Олександрівна

__________________________________________________________________________

Основними завдання служби є:

1. Реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2. Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

3. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

4. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.

5. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

6. Ведення державної статистики щодо дітей.

7. Ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).

8. визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території Києво-Святошинського району становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

На службу у справах дітей покладена координація дій пов’язаних з виконанням програм:

·                       «Програма протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та поширенню наркоманії у Києво-Святошинському районі на 2003-2010 роки»;

·                       «Комплексна Програма подолання дитячої бездоглядності, підтримки сімей з дітьми та реформування інтернат них закладів для дітей «Назустріч дітям» 2009-2017 роки».

На службу у справах дітей покладено організацію та проведення наступні комісії:

·                       Координаційна рада з питань охорони дитинства при Києво-Святошинській райдержадміністрації (відповідно до положення ради проводиться один раз на три місяці);

·                       Координаційна рада по боротьбі з наркоманією при Києво-Святошинській районній державній адміністрації (відповідно до положення ради проводиться один раз на два місяці);

·                       Спостережна комісія при Києво-Святошинській районній державній адміністрації( відповідно до положення комісії проводиться один раз на місяць);

·                       Комісія з питань захисту прав дитини при Києво-Святошинській районній державній адміністрації (відповідно до положення комісії проводиться не рідше одного разу на місяць).

 

 

Основними завданнями сектору опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей та сім’ї  райдержадміністрації є:

1. Здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2. Ведення обліку та документації щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування відповідно до законодавства України.

3. Розгляд звернень щодо неналежного виконання батьками (одним з них) обов’язків з виховання, або щодо зловживання батьків своїми правами.

4. Забезпечення встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

5. Прийняття участі у розгляді судами спорів, пов’язаних із захистом прав дітей.

6. Координація діяльності по виявленню і влаштуванню дітей, які залишились без батьківського піклування.

7. Здійснення заходів по виявленню і влаштуванню дітей, які залишились без батьківського піклування в дитячі будинки, школи-інтернати, на виховання в сім’ї громадян.

8. Вирішення згідно з чинним законодавством питання щодо грошових виплат дітям, які перебувають під опікою (піклуванням).

9. Вжиття заходів щодо захисту особистих, житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідальність за їх дотримання.

10. Сприяння в організації оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

11. Здійснення контролю за умовами виховання і утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають в дитячих будинках, в сім’ях опікунів (піклувальників), прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу.

12. Оформлення документів на усиновлення і застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

13. Організація і проведення семінарів, нарад з головами опікунських рад при міськселищсільвиконкомах, громадських комісій у справах дітей, педагогами-організаторами.

14. Забезпечення пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

15. Підготовка в установленому порядку статистичної звітності щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування відповідно до законодавства та міжнародних стандартів;

16. Здійснення прийому громадян з питань опіки, піклування та усиновлення.