Дозвільний центр

Місцезнаходження: 08130, с. Петропавлівська-Борщагівка, вул. Леніна, 1 б

Тел./факс: (044) 583 52 77

Основними завданнями державного адміністратора є:

1. Надання суб'єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру.

2. Прийняття від суб'єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам.

3. Видача суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру.

4. Забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та документообігу.

5. Організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об'єкта.

6. Контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.

7. Формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру.

8. Інформування посадової особи, якій він підпорядковується, а також територіального органу уповноваженого органу про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу.

9. Підготовка пропозицій щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру.

10. Ведення в мережі Інтернет веб-сторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру.

11. Координація діяльності дозвільного центру.

12. Видача довідок з реєстру документів дозвільного характеру.

13. Складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

Дозвільний центр Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області створено на виконання Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005р. №2806-IV у відповідності до розпорядження голови райдержадміністрації «Про запровадження порядку видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності» від 28.12.2005р.№702.

Графік прийому документів представниками дозвільних органів

вівторок

09:00 – 13:00

Відповідальні представники регіональних дозвільних органів

середа

09:00 – 13:00

Відповідальні представники регіональних дозвільних органів

четвер

09:00 – 13:00

Відповідальні представники місцевих дозвільних органів

Консультування та прийом документів адміністратором проводиться щодня.

Дозвільні органи, які приймають участь в роботі дозвільного центру:

1. Державний заклад «Києво-Святошинська районна санітарно-епідеміологічна станція» МОЗ України

2. Києво-Святошинське районний відділ ГУ Держтехногенбезпеки України у Київській області

3. Управління ветеринарної медицини в Києво-Святошинському районі

4. Управління Держкомзему у Києво-Святошинському районі Київської області

5. Відділ містобудування та архітектури Києво-Святошинської районної державної адміністрації;

6. Управління агропромислового розвитку Києво-Святошинської районної державної адміністрації

7. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Київській області

8. Державна інспекція з карантину рослин по Київській області

9. Державна інспекція сільського господарства в Київській області.

Києво - Святошинська районна санітарно-епідеміологічна станція

Адреса: 08150, м. Боярка, вул. Вокзальна, 2

Тел (04498) 35-394

Головний лікар: Ковнацький Євген Миколайович

Відповідальні представники: Лук’яненко М.В. – зав. відділенням гігієни харчування і Топоровська Н.О. – помічник лікаря відділення гігієни праці (наказ від 11.07.2011 року № 133 – ад.)

Документи ДХ:

1. Висновок щодо вибору (відведення) земельної ділянки під забудову (ф.-301-о)

2. Висновок щодо реконструкції або зміни цільового призначення не житлових приміщень під об’єкти соціального побутового призначення (ф.-301-о)

3. Експлуатаційний дозвіл для потужностей об’єктів з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів

2. Києво-Святошинській районний відділ ГУ Держтехногенбезпеки України у Київській області

Адреса: 08132, м. Вишневе, вул. Київська, 2а

Тел. (04598) 504 69, факс: 239-09-34

Начальник: Гордієнко Тарас Володимирович

Відповідальний представник: Гордієнко Тарас Володимирович, підполковник служби цивільного захисту

Документи ДХ:

1.Дозвіл на початок роботи підприємств та оренду приміщень

3. Управління ветеринарної медицини в Києво-Святошинському районі

Адреса: 08132, м. Вишневе, вул. Балукова, 28

Тел/факс: (298) 520-72, 526-16

Начальник: Лагута Галина Василівна

Відповідальний представник: Цапенко М.О., провідний спеціаліст управління ветмедицини (наказ від 29.06.2011 року № 58)

Документи ДХ:

1. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

2. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей, які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі та для агропродовольчих ринків

3. Експлуатаційний дозвіл для потужностей:

· переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

· центрів розведення тварин, підприємств/об’єднань з племінної справи, селекційних, селекційно-технологічних та селекційно-гібридних центрів, іподромів, станцій оцінки племінних тварин;

· з виробництва та обігу ветеринарних препаратів;

· з виробництва змішування та приготування кормових добавок, префіксів і кормів.

4. Управління Держкомзему у Києво-Святошинському районі Київської області

Адреса:

03170, м. Київ, вул. Янтарна, 12

тел. 228 81 69

Керівник: Левченко Олег Васильович

Відповідальний представник: Бондаренко Ірина Павлівна, провідний спеціаліст

Документи ДХ:

1. Висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

5. Відділ містобудування та архітектури Києво-Святошинської РДА

Адреса: м. Київ, вул. Янтарна, 12

Тел/факс: 450-04-86

Начальник: Іванюта Ольга Миколаївна

Відповідальний представник: Штик Людмила Володимирівна, архітектор І категорії (наказ від 28.08.2008р. №2)

Документи ДХ:

1.Висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду

6. Управління агропромислового розвитку Києво-Святошинської РДА

Адреса: 03170, м. Київ, вул. Янтарна, 12

Тел.: 450-04-70, 450-04-84, 552-27

Керівник: Худолій Анатолій Миколайович

Відповідальний представник: Тарасенко Євгеній Олександрович, головний спеціаліст відділу організації та інноваційного розвитку виробництва, переробки, маркетингу сільськогосподарської продукції (наказ від 05.08.2009р. №8-к)

Документи ДХ:

1. Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочної продукції

7. Інспекція держаного архітектурно-будівельного контролю у Київській області

Адреса: 03680, м. Київ, вул. Івана Клименка, 5/2

Тел. 286 10 42

Начальник: Шушняк Богдан Богданович

Відповідальні представники: Рудий Юрій Вікторович, головний державний інспектор інспекційного відділу у Центральному регіоні Інспекційного управління № 1 і Ринка Андрій Анатолійович, начальник інспекційного відділу у Центральному регіоні Інспекційного управління № 1 (наказ від 16.01.2012 року № 01 - «ОД»)

Документи ДХ:

1. Декларація про початок виконання будівельних робіт

2. Декларація про готовність об’єкта до експлуатації

8. Державна інспекція з карантину рослин по Київській області

Адреса: 02140. м. Київ, вул. Б. Гмирі, 9 в

Тел.: 575 29 73 та 575 29 74

Начальник: Мовчан Сергій Миколайович

Відповідальні представники: Заяць А.П., Остапюк О.В., Гончар І.С., Антоненко С.О., Кругляківська В.С., Мельник О.С., Бойко Л.О., Яресько Г.Г., Кучерява Л.Л.

Документи ДХ:

1. Карантинний сертифікат

2. Фітосанітарний сертифікат

9. Державна інспекція сільського господарства в Київській області

Адреса: 03190, м. Київ, вул. Баумана, 9/12

Тел.: 289 31 99 та 234 85 53

Начальник: Стрихар А.Є.

Відповідальні працівники: Красноженюк І.А. та Романенко В.В.

Документи ДХ:

1. Сертифікат якості зерна та продуктів його переробки

2. Сертифікат відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки

Перелік документів дозвільного характеру, які видаються в дозвільному центрі

(із зазначенням дозвільних органів):

 • Дозвіл на початок роботи підприємств та оренду приміщень від органів державного пожежного нагляду (Києво-Святошинське районний відділ ГУ Держтехногенбезпеки України у Київській області).
 • Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’ємів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів (Управління ветеринарної медицини в Києво-Святошинському районі).
 • Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’ємів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження, з виробництва та обігу ветеринарних препаратів (Управління ветеринарної медицини в Києво-Святошинському районі).
 • Дозвіл на проведення заходів з залученням тварин (Управління ветеринарної медицини в Києво-Святошинському районі).
 • Висновок погодження проекту відведення земельної ділянки (Відділ містобудування та архітектури Києво-Святошинської РДА).
 • Висновок погодження проекту відведення земельної ділянки (Управління Держкомзему у Києво-Святошинському районі Київської області).
 • Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі (Києво-Святошинська районна санітарно-епідеміологічна станція).
 • Висновок щодо реконструкції по зміні цільового призначення нежитлових приміщень під об'єкти соціально-побутового призначення (Києво-Святошинська районна санітарно-епідеміологічна станція).
 • Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів (управління агропромислового розвитку Києво-Святошинського району, Головне управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації).
 • Декларація про початок виконання будівельних робіт (Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області).
 • Декларація про готовність об’єкта до експлуатації (Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області).
 • Карантинний сертифікат ( Державна інспекція з карантину рослин по Київській області)
 • Фітосанітарний сертифікат (Державна інспекція з карантину рослин по Київській області)
 • Сертифікат якості зерна та продуктів його переробки (Державна інспекція сільського господарства в Київській області)
 • Сертифікат відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки (Державна інспекція сільського господарства в Київській області)

1. Дозвіл на початок роботи (Києво-Святошинське районний відділ ГУ Держтехногенбезпеки України у Київській області)

Нормативна база:

Закон України «Про пожежну безпеку»

Постанова КМУ «Про затвердження порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень» від 14.02.2001р. №150

Такий дозвіл є необхідним для:

· початку роботи новостворених підприємств;

· введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових та ін. об’єктів,

· впровадження нових технологій,

· оренди будь-яких приміщень.

Документи, які необхідно подати для отримання дозволу:

· заява за формою, яка затверджена постановою КМУ від 07.12.2005р. №1176

· матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення,

· завірена, в установленому порядку копія свідоцтва про власність або копія договору оренди.

У разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки, крім таких, що можуть призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей, дозвіл видається за умови подання суб’єктом господарювання:

· договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил пожежної безпеки,

· плану заходів щодо усунення таких порушень з конкретними термінами виконання.

Термін видачі дозволу: 10 робочих днів з дня надходження матеріалів до органу МНС.

Декларативний принцип

Декларативний принцип – принцип, згідно з яким суб’єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру, шляхом повідомлення державного адміністратора або представника дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

Декларативний принцип можуть застосовувати новостворені підприємства:

· розташовані в орендованих приміщеннях (якщо не змінюють вид діяльності і стан приміщень);

· не належать до категорії вибухонебезпечних та об’єктів з масовим перебуванням людей, не розміщуються на території або всередині зазначених об’єктів.

Документи: декларація відповідності об’єкта вимогам законодавства з пожежної безпеки в 2-х примірниках.

Новостворені підприємства, що належать до категорії пожежонебезпечних можуть започатковувати свою діяльність за декларативним принципом за умови укладення договорів добровільного страхування цивільної відповідальності перед третіми особами.

Діяльність за декларативним принципом провадиться на строк дії договорів страхування цивільної відповідальності.

2. Експлуатаційний дозвіл для потужностей з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів підконтрольних ветеринарній службі та для агропродовольчих ринків (управління ветеринарної медицини)

Нормативна база:

1. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів»;

2. Постанова КМУ «Про затвердження порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів» від 12.05.2007р. №712.

Документи, необхідні для отримання дозволу:

· заява за формою, яка затверджена постановою КМУ від 07.12.2005р. №1176

· копія акта державної приймальної комісії про прийняття закінченого будівництвом (реконструкцією) об’єкта або копія акта, технічної комісії, засвідчена в установленому порядку;

· перелік, харчових продуктів, що виробляються, переробляються або реалізуються, за підписом заявника;

· протоколи досліджень харчових продуктів, проведених акредитованими лабораторіями.

Плата за отримання дозволу – 240 грн. (з урахуванням ПДВ).

Реквізити для здійснення платежу:

Отримувач: УДК в Києво-Святошинському районі

Код ЄДРПОУ: 23569671

Банк: ГУ ДКУ у Київській області, м. Київ

МФО: 821018, Р/р: 31110050700356

Строк проведення інспектування та видачі дозволу згідно ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» - 10 робочих днів.

Строк дії експлуатаційного дозволу – необмежений.

3. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

(управління ветеринарної медицини)

Нормативна база:

1. Закон України «Про ветеринарну медицину».

Дозвіл є необхідним для осіб, які проводять виставки, змагання тварин, ярмарки, аукціони, вистави з тваринами, що мандрують, організовують пересувні зоопарки тощо.

Документи, необхідні для отримання дозволу:

· заява за формою, яка затверджена постановою КМУ від 07.12.2005р. №1176

· інформація про запланований захід з переліком тварин, які будуть задіяні в заході.

Умовою видачі дозволу є дотримання особою, яка проводить захід із залученням тварин, положень Закону України ”Про ветеринарну медицину” та ветеринарно-санітарних заходів.

Дозвіл видається безоплатно.

Дозвіл на проведення виставок діє протягом визначеного терміну, але не більше як на 30 днів.

4. Експлуатаційний дозвіл (управління ветеринарної медицини)

Нормативна база:

Закон України «Про ветеринарну медицину»

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу від 05.11.2008р №978

Дозвіл є необхідним для потужностей (об’єктів):

· з пробки неїстівних продуктів тваринного походження;

· центрах розведення племінних тварин, підприємствах/ об’єднаннях з племінної справи, селекційних, селекційно-гібридних центрах, іподромах, станціях з оцінки племінних тварин;

· з виробництва і обігу ветеринарних препаратів;

· з виробництва, змішування і приготування кормових добавок, префіксів і кормів.

Документи, необхідні для отримання дозволу:

· заява за формою, яка затверджена постановою КМУ від 07.12.2005р. №1176

· інформація про наявність кваліфікованого персоналу та технологічного обладнання;

· перелік товарів, що виготовляються та реалізуються за підписом заявника

Дозвіл видається безоплатно.

Строк видачі дозволу згідно Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності» - 10 робочих днів.

4. Експлуатаційний дозвіл для потужностей з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів (Києво – Святошинська районна СЕС)

Нормативна база:

1. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів»;

2. Постанова КМУ «Про затвердження порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів» від 12.05.2007р. №712.

Експлуатаційний дозвіл є необхідним для операторів потужностей з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів.

Потужності (об’єкти) – територія, споруди або комплекс споруд, приміщення, будівлі, обладнання, інші засоби, включаючи транспортні засоби, що використовуються у виробництві або обігу об’єктів санітарних заходів.

Експлуатаційний дозвіл видається на всі потужності розташовані за однією адресою (крім випадків встановлених постановою).

Плата за отримання дозволу – 240 грн. (з урахуванням ПДВ).

Реквізити для здійснення платежу:

Отримувач: ДЗ «Києво-Святошинська районна СЕС» МОЗ України

Код ЄДРПОУ: 01994830

Банк: ГУ ДКУ у Київській області, м. Київ

МФО: 821018, Р/р: 31258272210285

Документи, необхідні для отримання дозволу:

· заява за формою, яка затверджена постановою КМУ від 07.12.2005р. №1176

· витяг з ЄДР;

· копія акта державної приймальної комісії про прийняття закінченого будівництвом (реконструкцією) об’єкта або копія акта, технічної комісії, засвідчена в установленому порядку;

· перелік, харчових продуктів, що виробляються, переробляються або реалізуються, за підписом заявника;

· протоколи досліджень харчових продуктів, проведених акредитованими лабораторіями.

Строк проведення інспектування та видачі дозволу згідно ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» - 10 днів.

Строк дії експлуатаційного дозволу – необмежений.

5. Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочної продукції

(управління агропромислового розвитку)

Нормативна база:

1. Закон України «Про молоко і молочні продукти»;

2. Наказ Мінагрополітики та Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження Порядку проведення атестації молока, молочної сировини і молочних продуктів суб’єктів господарювання».

Атестація - процедура оцінки відповідності вимогам нормативних документів санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного та технічного стану виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів.

Суб'єкти господарювання (крім особистих селянських господарств, фізичних осіб), які здійснюють виробництво молока, молочної сировини і молочних продуктів, один раз на п’ять років підлягають атестації на відповідність обов'язковим вимогам нормативно-правових актів.

Документи, необхідні для отримання атестату:

· заява за формою, яка затверджена постановою КМУ від 07.12.2005р. №1176

· витяг з ЄДР;

відомості до заяви по наступним питанням:

1. Назва суб'єкта господарювання, що атестується.

2. Чисельність та стан дійного поголів'я.

3. Інформація про:

· ідентифікацію та реєстрацію тварин;

· утримання та годівлю тварин;

· ветеринарно-санітарний стан виробничих приміщень та прилеглої території (водопостачання, каналізація, освітлення, вентиляція, повітря);

· стан обладнання (молочного, холодильного) для виробництва та транспортування молока і молочної сировини.

4. Стан лабораторії з визначення якості молока.

5. Загальна кількість працюючих, їх підготовка та

кваліфікація.

6. Інша інформація, надана суб'єктом господарювання.

Всі відомості оформлюються за підписом керівника юридичної особи та скріплюються її печаткою. До відомостей додаються копії документів по зазначеним питанням.

Видача атестату здійснюється безоплатно.

Строк видачі атестату – місяць з дня подання письмової заяви.

6. Декларація про початок виконання будівельних робіт (Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області)

Нормативна база:

Закон України «Про планування і забудову територій»

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання дозволу на виконання підготовчих і будівельних робіт» від 30.09.2009 року № 1104

Документи, які необхідно для реєстрації декларації:

· заява за формою, яка затверджена постановою КМУ від 07.12.2005року № 1176

· декларація в 2 екз.

Строк видачі дозволу - десять робочих днів з дня реєстрації заяви у дозвільному органі.

Декларація зареєструється на безоплатній основі.

7. Карантинний сертифікат (Державна інспекція з карантину рослин по Київській області)

Нормативна база:

Закон України «Про карантин рослин»

Постанова КМУ «Про деякі питання реалізації Закону України «Про карантин рослин» від 12.05.2007 року № 705

Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації під карантинних матеріалів, затверджені наказом Мінагрополітики від 23.08.2005 року № 414

Документи, які необхідно для отримання сертифікату:

· заява за формою, яка затверджена постановою КМУ від 07.12.2005року № 1176

· документ, що підтверджує внесення плати за видачу карантинного сертифіката

Строк видачі сертифікату - п’ять робочих днів з дня реєстрації заяви у дозвільному органі.

Плата за отримання сертифікату здійснюється відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження переліку платних послуг Державної ветеринарної та фіто санітарної служби та розміру плати за їх надання».

8. Фітосанітарний сертифікат (Державна інспекція з карантину рослин по Київській області)

Нормативна база:

Закон України «Про карантин рослин»

Постанова КМУ «Про деякі питання реалізації Закону України «Про карантин рослин» від 12.05.2007 року № 705

Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації під карантинних матеріалів, затверджені наказом Мінагрополітики від 23.08.2005 року № 414

Документи, які необхідно для отримання фітосанітарого сертифікату:

• заява за формою, яка затверджена постановою КМУ від 07.12.2005року № 1176

• документ, що підтверджує внесення плати за видачу фітосанітарного сертифікату

Строк видачі сертифікату - п’ять робочих днів з дня реєстрації заяви у дозвільному органі.

Плата за отримання сертифікату здійснюється відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження переліку платних послуг Державної ветеринарної та фіто санітарної служби та розміру плати за їх надання».

9. Сертифікат якості зерна та продуктів його переробки (Державна інспекція сільського господарства в Київській області)

Нормативна база:

Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні»

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки» від 12.05.2007 року № 705

Постанова КМУ «Про затвердження Переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією сільського господарства, а також державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим та областях, мм. Києві та Севастополі, районах, та розміру плати за їх надання» від 09.06.2011 року № 599

Документи, які необхідно для отримання сертифікату якості зерна:

· заява за формою, яка затверджена постановою КМУ від 07.12.2005року № 1176

· заява, в якій зазначаються інформація про об’єкт сертифікації та зобов’язання щодо забезпечення умов для відбору проб відповідно до нормативних документів

· копія контракту (якщо здійснюються експортно-імпортні операції та переміщення територією України)

· документ, що підтверджує внесення плати за видачу сертифікату якості зерна

Строк видачі сертифікату - десять робочих днів з дня реєстрації заяви у дозвільному органі.

Плата за отримання сертифікату здійснюється відповідно до Постанова КМУ «Про затвердження Переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією сільського господарства, а також державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим та областях, мм. Києві та Севастополі, районах, та розміру плати за їх надання» від 09.06.2011 року № 599.

10. Сертифікат відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки (Державна інспекція сільського господарства в Київській області)

Нормативна база:

Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні»

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку видачі сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки» від 02.12.2009 року № 1294

Постанова КМУ «Про затвердження Переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією сільського господарства, а також державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим та областях, мм. Києві та Севастополі, районах, та розміру плати за їх надання» від 09.06.2011 року № 599

Документи, які необхідно для отримання сертифікату відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки:

· заява за формою, яка затверджена постановою КМУ від 07.12.2005року № 1176

· засвідчені в установленому порядку копії:

o виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

o статутних документів;

o довідки з ЄДРПОУ щодо видів діяльності за КВЕД;

o переліку послуг, які надає зерновий склад;

o документа, що засвідчує право власності на зерносховище;

o витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо даних про перебування юридичної особи в процесі припинення підприємницької діяльності та про визнання суб’єкта зберігання зерна банкрутом;

o свідоцтва про атестацію (акредитацію) виробниче – технологічної лабораторії та додатка до нього щодо галузі атестації;

o генерального плану зернового складу;

o розрахунку вартості послуг, що надаються зерновим складом;

o документів державних органів пожежного нагляду, охорони праці та промислової безпеки, санітарно – епідеміологічної служби та охорони навколишнього природного середовища, які дають змогу зерновому складу надавати послуги із зберігання зерна.

• документ, що підтверджує внесення плати за видачу сертифікату відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки.

Строк видачі сертифікату - десять робочих днів з дня реєстрації заяви у дозвільному органі.

Плата за отримання сертифікату здійснюється відповідно до Постанова КМУ «Про затвердження Переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією сільського господарства, а також державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим та областях, мм. Києві та Севастополі, районах, та розміру плати за їх надання» від 09.06.2011 року № 599.

Увага!

Заява та документи до неї подаються особисто суб’єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою – підприємцем) або уповноваженою ним особою (в цьому випадку має бути оформлена довіреність).

Заява та документи, що додаються до неї можуть, бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи – підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.