Архівний сектор

08132, м. Вишневе, вул. Святошинська, 50, тел. (04598-513-58).

Офіційний сайт: http://ks-rda.archives.kiev.ua/

 

Керівник архівної установи – Яворський Дмитро Володимирович 

 

ГРАФІК

особистого прийому громадян завідувачем архівного сектору

Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Київської області

(м. Вишневе, вул. Святошинська, 50)

 

з/п

Дні

тижня

ПІБ особи, що веде прийом

Посада особи, що веде прийом

Години прийому

1

2

3

4

5

1.

Понеділок,

щотижня

Яворський

Дмитро

Володимирович

завідувач

09.00 – 15.00

2.

Середа,

щотижня

Яворський

Дмитро

Володимирович

завідувач

09.00 – 15.00

3.

П’ятниця,

щотижня

Яворський

Дмитро

Володимирович

завідувач

09.00 – 13.00

 

Жінки, яким присвоєно звання «Мати-героїня», Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної праці, інваліди Великої Вітчизняної війни – приймаються позачергово.

 

ГРАФІК

Роботи читального залу архівного сектору

Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Київської області

(м. Вишневе, вул. Святошинська, 50)

з/п

Дні

тижня

ПІБ особи, що веде прийом

Посада особи, що веде прийом

Години прийому

1

2

3

4

5

1.

Середа,

щотижня

Яворський

Дмитро

Володимирович

завідувач

09.00 – 13.00

 

Читальний зал працює за попереднім записом.

Основними завданнями сектору є:

 

1. реалізація державної політики у сфері архівної справи та діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

2. координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;

3. внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

4. здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1. складає за погодженням з державним архівом області подає для затвердження в установленому порядку проекти державних цільових програм, затверджує плани розвитку справи в районі, забезпечує їх виконання;

2. забезпечує зберігання, облік і охорону:

- документів Національного архівного фонду, переданих сектору органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та об’єднаннями громадян, які (діяли) на території району;

-  документів особового походження;

- фотодокументів та аудіовізуальних документів, що мають значення для вивчення історії району;

- друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, використовуються для довідково-інформаційної роботи;

- облікових документів і довідкового апарату до них;

3. організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форм власності на них;

4. проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форм власності та підпорядкування;

5. інформує державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

6. подає районній держадміністрації пропозиції щодо складу органів державної влади, підприємств, установ та організацій району, документи яких надходять на державне зберігання;

7. перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів;

8. надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених в процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території району, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву);

9. веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи державної влади, підприємств, установи та організації району, подає належні відомості про ці документи державному архіву області;

10. передає державному архіву області, у визначені ним терміни, документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання;

11. створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;

12. видає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних та юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує в разі виявлення на вимогу фізичних осіб доручення до архівних документів письмового обґрунтування спростування чи додаткових відомостей про особу;

13. веде облік юридичних та фізичних осіб-джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи НАФ, які перебувають у зоні комплектування архівного сектору;

14. подає списки юридичних та фізичних осіб-джерел формування НАФ, які перебувають у зоні комплектування архівного сектору, на затвердження до Державного архіву Київської області;

15. вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ;

16. виконує інші функції, що випливають з покладених на сектор завдань.

 

Перелік документів Національного архівного фонду, які зберігаються в архівній установі:

- КОЛГОСП ім. Леніна с. Хотів (1943-1963 рр.)

- КОЛГОСП ім. Леніна с. Бузова (1947-1957 рр.)

- КОЛГОСП «Україна» с. Тарасівка (1943-1963)

- КОЛГОСП «Комуніст» с. Мик. Борщагівка та ім. Леніна с. Жуляни

(1943-1960 рр.)

- КОЛГОСП ім. Мічуріна, ім. Сталіна с. Гатне (1944-1963 рр.)

- КОЛГОСП ім. Шевченка с. Музичі (1943-1958 рр.)

- КОЛГОСП «Виноградар» с. Вітряні гори (1943-1954 рр.)

- КОЛГОСП «Великий Жовтень» с. Шпильки (1943-1959)

- КОЛГОСП ім. Кагановича с. Горенка (1943-1959 рр.)

- РАДГОСП «Білогородський» (1959-1996)

- КСП «Білогородське» (1997-2000 рр.)

- РАДГОСП «Рубежівський» с. Мих. Рубежівка (1963-1964 рр.)

- РАДГОСП «Мічуринський» с. Крюківщина

- РАДГОСП «Крюківщинський» с. Крюківщина (1989-1997 рр.)

- КСП «Крюківщина» с. Крюківщина (1997-2000 рр.)

- РАДГОСП ім. Шевченка с. Гориничі (1959-1995 рр.)

- РАДГОСП «Шпитьківський» с. Шпитьки (1959-1997 рр. )

- КСП «Шпитьківське» (1997-2000 рр.)

- РАДГОСП «Хотівський» (1963-1997 рр.)

- РАДГОСП «Пуща-Водиця» м. Київ (1954-1983 рр.)

- РАДГОСП «Совки» с. Соф. Борщагівка (1943-1999 рр.)

- РАДГОСП «Плодорозсадницький» с. Петрівське (1971-1987 рр.)

- РАДГОСП «Жорнівський» с. Жорнівка (1973-1974 рр.)

- РАДГОСП «Княжицький» с. Жорнівка (1989-1996 рр.)

- Рибне господарство «Совки» заробітна плата (1943-1964 рр.)

- Києво-Святошинська районна Рада та її виконавчий комітет

(1943-1992 рр.

- Києво-Святошинська района державна адміністрація (1992-2012 рр.)

- Боярська міська рада (1944-2004 рр.)

- Вишнівська міська рада (1961-2009 рр.)

- Чабанівська селищна рада (1972-2003 рр.)

- Білогородська сільська рада (1945-2001 рр.)

- Бобрицька сільська рада (1995-2004 рр.)

- Бузівська сільська рада (1944-2013 рр.)

- Віта-Поштова сільська рада (1943-2004 рр.)

- Гатненська сільська рада (1953-2004 рр.)

- Гореницька сільська рада (1947-2006 рр.)

- Горенська сільська рада (1944-2003 рр.)

- Дмитрівська сільська рада (1969-2012 рр.)

- Забірська сільська рада (1969-2003 рр.)

- Княжицька сільська рада (1950-2001)

- Крюківщинська сільська рада (1944-2005 рр.)

- Лісниківська сільська рада (1952-1953, 1993-2001 рр.)

- Личанська сільська рада (1944-2000 рр.)

- Мироцька сільська рада (1955-2002 рр.)

- М.-Рубежівська сільська рада (1944-1999 рр.)

- Музичанська сільська рада (1948-2004 рр.)

- Малютянська сільська рада (1984-2004 рр.)

- Петрівська сільська рада (1990-2013 рр.)

- Петрушківська сільська рада (1995-2008 рр.)

- П.П. Борщагівська сільська рада (1944-2004 рр.)

- Соф.Борщагівська сільська рада (1944-2010 рр.)

- Тарасівська сільська рада (1943-2005 рр.)

- Ходосіївська сільська рада (1946-2014рр.)

- Хотівська сільська рада (1943-2005 рр.)

- Шпитьківська сільська рада (1947-2006 рр.)

- Погосподарські книги ліквідованої Микільсько-Борщагівської сільської ради (1950-1971 рр.)

- Погосподарські книги ліквідованої Жулянської сільської ради (1944-1989 рр.)

Список ліквідованих підприємств, установ та організацій, документи яких передані на зберігання до Трудового архіву Києво-Святошинського району (с. П.П. Борщагівка, вул. Я.Мудрого, 1А, тел.. (044) 353-42-41):

1. Філія комерційно-виробничого підприємства «ВААЛ» (1996-1998 рр.).

2. Мале підприємство «Гамма» (1997 р.)

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Віза ЛТД» (1996-1999 рр.).

4. Мале приватне підприємство «737» (1993-1998 рр.).

5. Товаство з обмеженою відповідальністю «Катан» (1995-1997 рр.).

6. Закрите акціонерне підприємство «Інвестиційний Фонд Олбі-фінанс»

(1995-1999 рр.).

7. Юридична фірма «Юрінтербізнес» (1994-1999 рр.).

8. Приватне підприємство «Енергія» (1998 р.).

9. Товариство з обмеженою відповідальністю транспортна компанія

«Дельта-авто» (1998-1999 рр.).

10. Товариство з обмеженою відповідальністю «Шанс-94» (1995-1997 рр.).

11. Приватне підприємство «Візит» (1997-1999 рр.).

12.Українсько-російське спільне підприємство «Мелокомплекс»

(1995-1996 рр.).

13. Закрите акціонерне товариство «Іміро» (1997-2000 рр.).

14. Товариство з обмеженою відповідальністю «Іра-93» (1994-1997 рр.).

15. Боярська міська служба милосердя (1994-1996 рр.).

16. Мале приватне підприємство «КОМ-Х» (1995 р.).

17. Закрите акціонерне товариство «Українські напої» (1997-1998 рр.)

18. Товариство з обмеженою відповідальністю «Астрон» (1996-2000 рр.)

19. Товариство з обмеженою відповідальністю «Імко Холдінг ЛТД»

(1996-1998 рр.).

20. Приватне підприємство «Сервіс-Плюс» (1999-2000 рр.).

21. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дивоцвіт» (2000 р.).

22. Приватне підприємство «Техуніверсал» (1999-2000 рр.).

23. Приватне підприємство «Трейд-інвест»

24. Приватне підприємство «Кипарис» (1999-2000 рр.).

25. Акціонерне товариство закритого типу «Вишенька» (1992-2000 рр.).

26. Товариство з обмеженою відповідальністю «Маренс» (1998-2001 рр.).

27. Товариство з обмеженою відповідальністю «Будмайстер» (2001 р.).

28. Приватне підприємство «Енергія» (2001-20023 рр.).

29. Приватне підприємство «Дизайн» (2001-2002 рр.).

30. Приватне підприємство «Укркомплектмонтаж» (1998-2002 рр.).

31. Товариство з обмеженою відповідальністю «Цитрон» (2000-2002 рр.).

32. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр будівництва»

(2001-2002 рр.).

33. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ксенія» (1997-2002 рр.) .

34. Приватне підприємство «Теплоімпорт» (2001 р.).

35. Мале колективне підприємство «Оскар» (1994-1999 рр.).

36. Приватне підприємство «Одісей» (1998-2002 рр.).

37. Товариство з обмеженою відповідальністю «Колві-Україна» (2000-2002 рр.)

38. Боярський краєзнавчий музей (1991-2002 рр.).

З9. Відкрите акціонерне товариство Києво-Святошинський Райагропостач

(2000-2002 рр.).

40. Мале колективне підприємство «Ліфтовик» (1995-2003 рр.).

41. Товариство з обмеженою відповідальністю «Морс» (1998-2003 рр.).

42. Закрите акціонерне товариство «Лан. Інком» (1995-2003 рр.).

43. Товариство з обмеженою відповідальністю «Інжвервіс» (2002-2003 рр.).

44. Дочірнє автотранспортне підприємство 1061 Закритого акціонерного

товариства «Агротранс-холдінг» (1995-2003 рр.).

45. Приватне підприємство «Центр-Восток» (1999-2002 рр.).

46. Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма

«Кристал»(1996-2002 рр.).

47. Приватне підприємство «Чаріс» (2002-2003 рр.).

48. Приватне підприємство «Вісла» (2002 р.).

49. Товариство з обмеженою відповідальністю «Андромед» (1995-2003 рр.).

50а. Суб'єкт підприємницької діяльності (Олефір Р. М.) (2000-2004 рр.).

50. Товариство з обмеженою відповідальністю «Кама ЛТД» (1997-2004 рр.).

51. Приватне підприємство «Холодтехстрой» (2000-2003 рр.).

52. Підприємство «Ліга-Трейд» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій» інвалідів України.

53. Товариство з обмеженою відповідальністю «БУММ» (2001-2005 рр.).

54. Приватне підприємство «Ян. Трейд» (2004-2005 рр.)

55. Товариство з обмеженою відповідальністю «Електросфера» (2004-2005 рр.)

56. Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Україна» (2003-

2005 рр.).

57. Товариство з обмеженою відповідальністю «Будліс» (2004-2005 рр.).

58. Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім «Ровена».

59. Приватне підприємство «ВІП-Електронік» (2004 р.).

60. Виробниче державне підприємство «Букс» (1994-2003 рр.).

61. Приватне підприємство «Лінія-Стиль» (2001-2004 рр.).

62. Товариство з обмеженою відповідальністю «Евроком Плюс»

(2002-2004 рр.).

63. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ход» (1993-2003 рр.)

64. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія сучасних технологій

«Бізнес-партнер» (2003-2005 рр.).

65. Приватне підприємство «Фабрика спецвзуття» (2003-2005 рр.).

66. Приватне підприємство «Богатир» (2003 р.).

67. Товариство з обмеженою відповідальністю «М-Д-М» (2004-2005 рр.).

68. Фонд Держмайна у Києво-Святошинському районі (1993-2002 рр.).

69. Товариство з обмеженою відповідальністю «Європа» (2003-2006 рр.).

70. Приватне підприємство «Шляхбуд» (2003-2006 рр.).

71. АГКО Україна та ЗАТ

72. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ягель Комерція»

(2005-2006 рр.).

73. Мале приватне підприємство «Валентина -95» (1996-2000 рр.).

74. Товариство з обмеженою відповідальністю «Меркурій-8» (2000-2005 рр.).

75. Приватне підприємство «Суслова і К» (2003-2004 рр.).

76. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПМК-1» (1968-2004 рр.).

77. Обслуговуючий кооператив «Сонячний»(2005-2006 рр.).

78. Товариство з обмеженою відповідальністю «Верховина» (2004-2007 рр.).

79. Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравтотехноцентр»

(2001-2002 рр.).

80. Товариство з обмеженою відповідальністю Торгівельно-виробнича фірма «Будматеріали ЛТД» (2002-2007 рр.).

81. Приватне підприємство «Кремінь» (2004-2007 рр.).

82. Приватне підприємство «Модерн» (2004-2007 рр.).

83. Товариство з обмеженою відповідальністю «Арком» (2002-2007 рр.).

84. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМ» (1992-2005 рр.).

85. Колективне сільськогосподарське підприємство агрокомбінат «Бучанський»

(1944-2008 рр.) –документи у правонаступника.

86. Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобус-2» (2002-2007 рр.).

87. Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма

«Аріадна-Вишневе» (1995-2002 рр.).

88. Дочірнє підприємство «МОРО Інтернасіональний» (1999-2008 рр.).

89. Кооператив «Рассвет». Виробничо-комерційна фірма «ЗІР» (1988-1993 рр.).

90. Товариство з обмеженою відповідальністю «Облікові системи»

(2003-2006 рр.).

91. Приватне підприємство «Нікка 2009» (1996-2008 рр.)

92. Товариство з обмеженою відповідальністю «Люком» (1996-2008 рр.)

93. Товариство з обмеженою відповідальністю «Капітал Ленд» (2008-2009 рр.)

94. Фізична особа-підприємець Канага Григорій Валентинович

(06.08.2009-30.11.2009)

95. Приватне підприємство «КЕК-СУЛЬ-ДО» (1994-2008 рр.).

96. Відкрите акціонерне товариство «ДЕФФА» - документи зберігаються в

Трудовому архіві (с. П. П. Борщагівка, вул. Я. Мудрого, 1а)

97. Аудиторська фірма у формі ТОВ «Надія-Аудит-ХХІ» (1996-2010 рр.).